Mokyklose vis dar pažeidžiamos higienos normos

2015-02-04, Stasys BIELSKIS
kurjeris.lt nuotrauka
kurjeris.lt nuotrauka

Praėjusių metų rugsėjo-lapkričio mėn. buvo atlikta Pagėgių savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė ir įvertinta šitų mokyklų atitiktis Lietuvos higienos normoms.

Tauragės visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Genienė „Šilokarčemai“ teigė, kad per minėtą laikotarpį buvo patikrintos keturios Pagėgių savivaldybės mokyklos.

Pažymėta, kad pastaraisiais metais daugelio mokyklų higienos būklė gerėja. Kai kuriose mokyklose atlikta pastatų renovacija, tačiau Pagėgių pradinės, Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos-daugiafunkcio centro, Piktupėnų pagrindinės, Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpoms reikia remonto.

Pagėgių savivaldybėje ne visos ugdymo įstaigos turi leidimus-higienos pasus vykdomai veiklai: tai Pagėgių lopšelis-darželis bei Pagėgių meno ir sporto mokykla.

Vertinta bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo proceso higiena. Tikrinta, kiek pamokų per dieną turi mokiniai, kokios trukmės pertraukos. Kontrolės rezultatai parodė, kad pamokų skaičius neviršija nustatytų normų. Pertraukų trukmė taip pat atitiko ugdymo proceso higienos reikalavimus. Visos Pagėgių savivaldybės ugdymo mokyklos dirba viena pamaina, pamokos prasideda 8 val. ryto.

Visose tikrintose mokyklose yra vidaus sanitariniai įrenginiai, tačiau ne visų mokyklų tualetuose ir prie valgyklų esančiose kriauklėse, skirtose rankoms nusiplauti, yra karšto vandens. Kai kuriose mokyklose tualetų prausyklų patalpose nebuvo rankų džiovintuvų ar vienkartinių rankšluosčių. Tualeto valymo inventorius nepaženklintas ir laikomas kartu su kitu valymo inventoriumi. Valymo priemonės ir biocidai buvo laikomi nesaugiai, mokiniams prieinamoje vietoje, nerakinamoje patalpoje.

Pagėgių savivaldybės mokyklose naudojami ir mokinių ūgio neatitinkantys mokykliniai suolai. Ne visose mokyklose naudojami specialiai kompiuterizuotai vietai skirti stalai, kad būtų galima patogiai išdėstyti monitorių, klaviatūrą ir kitus būtinus įrenginius.

Pagal higienos normos reikalavimus mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose turi būti įrengtos žaliuzės (užuolaidos), apsaugančios nuo tiesioginių saulės spindulių. Pagėgių savivaldybėje keturiose patikrintose mokyklose tik Pagėgių pradinėje mokykloje nebuvo užuolaidų (žaliuzių).

Mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose draudžiama naudoti susidėvėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais indus bei aliumininius įrankius ir indus. Patikrinimų metu vis dar randama įskilusių, apdaužytais kraštais indų.

Surašyti patikrinimo aktai, pažeidimai nustatyti Pagėgių pradinėje mokykloje ir Piktupėnų pagrindinėje mokykloje. Savivaldybės ugdymo įstaigoms suteikta metodinė pagalba, pažeidimams pašalinti duotas terminas, nuobaudų neskirta.

 

           

 


Straipsnio komentarai

....2015-02-05
Argi rūpi Pagėgių valdžiai mažieji mokinukai, kad jie neturi žaliuzių ar bėgioja po atsiplaušiusias grindis, gi vidaus nieks nemato. O vat bažnyčiai pinigų skirti tai apsimoka, kunigėlis paskui galės girti valdžia išsijuosęs, agituoti. Ir pati valdžia galės skalambinti vėl ir vėl, kaip jie išpuošė Pagėgius su bažnyčia. Išorė labai svarbi, ją visi mato... Komentaras patinka Komentaras nepatinka