Rusnės specialiosios mokyklos ugdytinių tėvai pasiruošę ginti savo mokyklą

2015-02-04, Gerda BELOKOPYTOVA
Rusnės specialioji mokykla įsikūrusi išties didelėje teritorijoje. Čia įstaigos ugdytiniai jaučiasi puikiai, tačiau jų ateitis lieka neaiški. Vis dėlto tėvai nesutinka, kad jų vaikai būtų iškelti į Šilutėje esančias žymiai mažesnes patalpas.
Rusnės specialioji mokykla įsikūrusi išties didelėje teritorijoje. Čia įstaigos ugdytiniai jaučiasi puikiai, tačiau jų ateitis lieka neaiški. Vis dėlto tėvai nesutinka, kad jų vaikai būtų iškelti į Šilutėje esančias žymiai mažesnes patalpas.

Sausio 30 dieną į Rusnės specialiosios mokyklos salę sugužėjo išties daug šios mokyklos ugdytinių tėvelių. Tuokart ne tik aptarti pusmečio mokinių rezultatai, bet ir diskutuota itin aktualiu klausimu. Žinia, kad šią mokyklą iš Rusnėje esančių pastatų komplekso norima iškraustyti ir įkurti čia Jūrų kadetų mokyklą. Tėvai gyvena nežinioje, mat neaišku, koks likimas laukia jų neįgalių vaikų. „Apie tai, kad nori mūsų mokyklą iškraustyti, sužinojome iš spaudos, niekas mums nieko neaiškina“, - piktinosi mokyklos ugdytinių tėvai.

Penktadienio susirinkimo metu ne tik kaip įprasta aptarti mokinių pasiekimai bei kasdieniai klausimai, bet ir diskutuota itin aktualia tema šios mokyklos ugdytinių tėvams. Pagrindinė problema, kuri šiuo metu labai neramina, yra Jūrų kadetų mokyklos steigimas Rusnės specialiosios mokyklos bazėje. Kalbėjęs įstaigos direktorius Romualdas Blechertas sakė: „Mes taip pat esame didžiulėje nežinioje. Labai gaila mūsų įdėtų pastangų sienų bei pastatų gražinimui, lauko erdvių puoselėjimui. Nežinome nieko, tik tiek, kad greičiausiai mums teks išsikraustyti į Šilutę nuo 2016 metų. Idėja tarsi išties labai graži – su Jūrų kadetų mokyklos įsteigimu išgelbėti Rusnės pagrindinę mokyklą, kur labai sumažėjo mokinių skaičius. Atsiras darbo vietų rusniškiams. Taip bent girdime kalbant“. Tiesa, iš pradžių žadėta Rusnės specialiąją mokyklą iškeldinti į Šilutės Žibų pradinės mokyklos 3–4 aukštus, tačiau ten neįgaliems vaikams ne vieta, to neleidžia specialūs reikalavimai. Jeigu gaisras ar kita nelaimė, atsirastų sunkumų nejudančius vaikus išnešti į lauką. Be to, sudėtinga kasdien vaikus, turinčius judėjimo negalią, išvežti į lauką. Negana to, tame pačiame kieme nuolatos lakstys sveiki vaikai. Žinia, šitaip dirbti būtų sunku visiems. Tačiau ką daryti? Ar mokyklos vadovybė, neįgaliųjų mokinių tėvai gali ką nors pakeisti?

Dar vienos pasiūlytos patalpos – darželio pastatas Liepų gatvėje, Šilutėje, kuriame šiuo metu yra įsikūrusi Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba. Pastarasis siūlymas, anot R. Blecherto, būtų priimtinas. „Mūsų vaikams reikia uždaros teritorijos, kur jie galėtų laisvai judėti, žaistų ar vaikščiotų ne ant asfalto, o gamtoje“, - kalbėjo įstaigos direktorius.

Vis dėlto, nereikėtų pamiršti, kaip Rusnės specialiosios mokyklos administracija puoselėjo turimų pastatų bazę. Praėjusiais metais mokyklos teritorijoje įkurta sporto aikštelė, kurios įrengimui rėmėjai skyrė 70 tūkst. Lt. Per vasarą visi pastatai perdažyti, už 30 tūkst. Lt. įkurta puiki informacinių technologijų klasė, taip pat įkurtos erdvės vaikams sportuoti mokyklos bendrabučio rūsyje, kur pastatyti treniruokliai, teniso ir biliardo stalai. Įstaigos aplinka taip pat išpuoselėta, ir tai daugybės metų darbas. Anot mokyklai jau 30 metų vadovaujančio R. Blecherto, gaila viską palikus išeiti į nežinią, kuomet į tavo vietą atėję sveiki, gyvenimo nenuskriausti vaikai, kurie gali greitai prisitaikyti prie bet kokių sąlygų, dirbs ir gyvens sutvarkytose patalpose. O štai specialiosios mokyklos ugdytiniams reikėtų apsiprasti su naujomis patalpomis, aplinka... Be to, neaišku, ar jiems bus sudarytos tokios pat sąlygos gyventi bei mokytis. „Žinoma, mes turime daug draugų Vokietijoje, Šveicarijoje ir kitose valstybėse, tad tikime, kad jie mūsų nepaliks. Padės susikurti sąlygas ir naujose patalpose, bet ir vėl reikės kurti naują aplinką, mąstyti, kaip ją geriau pritaikyti mūsų vaikams - kalbėjo R. Blechertas. – Mes rajono valdžios bei Švietimo ir mokslo ministerijos prašome, kad mūsų neiškeltų į prastesnes sąlygas. O kaip bus, nežinome, dar niekas nėra aišku“.

Šiuo metu Rusnės specialiojoje mokykloje mokosi 69 įvairių sutrikimų turintys specialiųjų poreikių vaikai. Rusnėje įsikūrusioje ugdymo įstaigoje mokiniams yra saugu, čia jie jaučiasi gerai, nėra suvaržyti, gali laisvai judėti tikrai didelėje mokyklos teritorijoje (įstaigos teritorija užima 7 000 kvadratinių metrų, - aut. pastaba).

Tėvai nenori, kad mokykla būtų perkelta į Šilutę

Rusnės specialiosios mokyklos ugdytinių tėvai susirinkimo metu labiausiai domėjosi dėl jų mokyklos iškeldinimo į Šilutę. „Mes pirmiausia išgirdome šią informaciją iš žiniasklaidos, jaučiamės lyg ir nuošalyje. O juk mūsų vaikai yra jūsų įstaigos klientai“, - kalbėjo viena iš mamų. Bene labiausiai tėvus dominantis klausimas, ar išliks savaitinės grupės? Žinia, daugelis vaikų Rusnės specialiojoje mokykloje gyvena visą savaitę ir tik savaitgaliais sugrįžta namo. Daugelis tėvų yra dirbantys, kai kurie savo namuose negali sudaryti tokių gerų ir patogių gyvenimo sąlygų, kokias vaikai turi šioje mokykloje. Pasak įstaigos direktoriaus, gali būti taip, kad tie vaikai, kurie gyvena Šilutėje, kiekvieną dieną turės vykti į savo namus ir nebegalės gyventi mokykloje. Tiesa, tiek įstaigos direktorius, tiek direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Pavilonienė susirinkusiesiems tėvams teigė nieko konkretaus negalintys pasakyti, mat jokių oficialių dokumentų dar nėra gavę. „Kol kas viskas yra kalbų lygyje. Nesame gavę sprendimo, kad mokykla bus perkeliama, kokiomis sąlygomis ir kitos su šiuo klausimu susijusios informacijos“, - kalbėjo D. Pavilonienė.

Žinia, dabartiniai pastatai, kuriuose yra įsikūrusi mokykla, išties dideli, todėl vaikai turi sąlygas patogiai gyventi visą savaitę. Štai Šilutėje esantis darželio pastatas kur kas mažesnis, taigi gali būti taip, kad nebūsią vietos atskirai apgyvendinti berniukus ir mergaites.

Tėvai piktinosi, kad kai kurių vaikai, gyvenantys Šilutėje, yra sunkesnės sveikatos nei tie, kurie gyvena kaime, taigi juos kasdien parsivežti namo tėvai tiesiog nepajėgs ir bus priversti ieškotis kitų ugdymo įstaigų.

„Dabar atrodo, kad tėvai negali dalyvauti sprendžiant jų vaikų likimą. Nejau niekam neįdomi mūsų nuomonė? Greičiausiai bus taip, kad jei panaikins tą savaitinę grupę, mes, tėvai, tai sužinosime paskutiniai, nors mes esame tie klientai, kurie išlaikome mokyklą. Taip mes būsime priversti rinktis Klaipėdoje esančią įstaigą, o jūsų įstaiga Šilutėje liks tuščia. Visi aplink tik ir kalba, kad čia bus kadetų mokykla, jūs siūlote laukti, kol bus priimtas sprendimas steigti, bet ar tuomet nebus per vėlu ką nors pakeisti?“, - piktinosi susirinkę tėvai.

Tiesa, mokykloje dirbantis personalas taip pat nenori išsikelti iš Rusnės. Nežinia, kas jų lauks kitose patalpose, galbūt kai kurie jų netgi neteks darbo... „Kur tik kreipėmės, ir į rajono valdžią, ir į Seimo narį Artūrą Skardžių – negavome atsakymų. Dabar visi dirba ties Kadetų mokyklos steigimo klausimu. Tik ar nebus taip, kad mūsų mokyklą iškeldins, kitos neįkurs ir čia liks tušti pastatai“, - svarstė viena iš įstaigos darbuotojų.

„Visi susirūpinę, kad tik čia atsikeltų kadetai, bet kas bus su mūsų vaikais, niekam neįdomu.

Jeigu jau atsitiks taip, kad mums teks išsikraustyti, tai bent padarykime taip, kad sąlygos vaikams ten būtų geros“, - ir toliau nerimo aistros tarp atvykusių tėvų.

Tuokart susirinkę tėvai surinko parašus ir su jais ketina kreiptis į rajono valdžią, gal tuomet jiems bus kas nors paaiškinta. Anot susirinkusiųjų Rusnės specialiosios mokyklos ugdytinių tėvų, jei niekas nepadės, šie kreipsis ir į LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę.  

Išties ši situacija gana įvairiapusė. Nejau neįgalių, jau ir taip gyvenimo nuskriaustų vaikų sąskaita siekiama sukurti kol kas nerealiai atrodančią įstaigą?

 

 


Foto galerija

Rusnės specialioji mokykla įsikūrusi išties didelėje teritorijoje. Čia įstaigos ugdytiniai jaučiasi puikiai, tačiau jų ateitis lieka neaiški. Vis dėlto tėvai nesutinka, kad jų vaikai būtų iškelti į Šilutėje esančias žymiai mažesnes patalpas.Rusnės specialioji mokykla įsikūrusi išties didelėje teritorijoje. Čia įstaigos ugdytiniai jaučiasi puikiai, tačiau jų ateitis lieka neaiški. Vis dėlto tėvai nesutinka, kad jų vaikai būtų iškelti į Šilutėje esančias žymiai mažesnes patalpas.Tėvai surinko parašus ir su jais ketina kreiptis į rajono valdžią, gal tuomet jiems bus kas nors paaiškinta. Anot susirinkusiųjų Rusnės specialiosios mokyklos ugdytinių tėvų, jei niekas nepadės, šie kreipsis ir į LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę.

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar esate sėdę prie vairo išgėrę?