Ar politikai skaito jiems pateikiamus sprendimų projektus?

2015-02-04, Saulius SODONIS
J.Purlys atkreipė Tarybos narių dėmesį į kontraversišką sprendimą, tačiau išgirstas nebuvo.
J.Purlys atkreipė Tarybos narių dėmesį į kontraversišką sprendimą, tačiau išgirstas nebuvo.

Paskutinį sausio mėnesio ketvirtadienį vykusiame viename paskutiniųjų VII kadencijos Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdžių buvo nagrinėjamas 31 klausimas. Du sprendimo projektai į posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomai, jų nesvarsčius komitetuose. Vienas jų – dėl Švėkšnos specialiosios mokyklos – buvo plačiai aptarinėjamas. Priimant jau aptartą komitetuose sprendimą dėl Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos dalyvavimo viename projekte paaiškėjo, kad, anot Tarybos nario Jono Purlio, arba Tarybos nariai neskaito, kam pritaria, arba naudojasi esama padėtimi, ypač prieš rinkimus.

Pagrindiniai sprendimai

Šis posėdis vienas tų, kuriuose buvo nagrinėjama ir priiminėjama ne itin daug sprendimų projektų. Daugumai jų pritarta be didesnių diskusijų ar ginčų.

Tuokart sužinojus esamą padėtį buvo pritarta dėl išorės vertinimo plano rajono mokyklose, dėl struktūrinės pertvarkos Vainuto gimnazijoje ir Katyčių pagrindinėje mokykloje, dėl turto perdavimo Šilutės socialinių paslaugų centrui, dėl leidimo naudotis Šilutės kultūros ir pramogų centro patalpomis. Taip pat dėl kompiuterių perdavimo rajono bendrojo lavinimo mokykloms, dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros tarifų, dėl Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovų metinių ataskaitų ir t. t.

Sulaukta diskusijų 

Labiausiai diskusijos turėjo kilti dėl sprendimo projekto „Vietos gyventojų apklausos skelbimas“. Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje kai kurie politikai šioje apklausoje įžvelgė galimybę prieš rinkimus užsiimti agitacija  Saugų seniūnijos Vilkyčių kadastrinėje vietovėje. Komitete dėl parinktos datos – vasario 20–22 d. – kilo audringos diskusijos. Galiausiai komitete pritarta bendram sprendimui – surengti patariamąją apklausą dėl gyventojų pageidavimo atsiskirti nuo Saugų seniūnijos ir įkurti Vilkyčių seniūniją. Tuokart buvo pažadėta, kad dėl apklausos surengimo laiko bus diskutuojama Tarybos posėdyje. Tačiau jo metu jokių diskusijų nekilo ir buvo pritarta tam, kad gyventojai savo nuomonę galės išsakyti Savivaldybės darbo grupės numatytu laiku – vasario mėnesį.

Vis dėlto būta klausimų, nors ir ne itin audringų diskusijų, dėl kitų sprendimų. Svarstant vieną pirmųjų sprendimo projektų, susijusį su finansais, ir priimant formalų sprendimą, kad Vyriausybė skiria Savivaldybei lėšų dengti likviduoto Snoro banko skoloms, Virgilijus Pozingis ir komitete, ir posėdžio metu domėjosi, kas padaryta, kad būtų atgauti Savivaldybės šiame banke pražuvę pinigai. Į šį politiko klausimą niekas negalėjo atsakyti, mat tai – ne Savivaldybės pareigūnų kompetencijoje.

Biblioteka imsis naujų funkcijų ir darbų

Iš pirmo žvilgsnio su kultūros įstaiga – Šilutės F. Bajoraičio viešąja biblioteka – susijęs sprendimas negalėtų kaip nors ypatingai pakeisti rajono finansinės situacijos, tačiau taip atrodo iki tol, kol nepradedi skaityti šio sprendimo projekto „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Biblioteka pažangai 2“. Tarybos narys J. Purlys retoriškai klausė, ar Tarybos nariai skaito, kokius sprendimus jie priima. Tokiu atveju ne tik jam, bet ir daugeliui turėtų kilti klausimų. Pavyzdžiui, sprendimo projekte sakoma, kad Savivaldybė sutinka „prisidėti prie projekto ne mažiau kaip 10 % tinkamų finansuoti išlaidų ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas“. Iki šiol būdavo pritariama dėl dešimtadalio lėšų prisidėjimo. Šiuo atveju Savivaldybė įsipareigojo prisidėti ne mažesne suma. Be to, ir dengti tas išlaidas, kurios nedengiamos iš gaunamo projekto. J. Purlys atkreipė dėmesį, kad jei dėl kokių nors priežasčių vienos ar kitos Šilutės bibliotekos  sumanytos veiklos pagrindinių projekto rėmėjų bus atmestos, tai jas turės dengti projekto partneris – Šilutės r. savivaldybė.

Tuo pačiu šis Tarybos narys perskaitė keletą numatomų bibliotekos veiklų, kurios kelia abejonių, ar tai šios kultūros įstaigos darbai bei funkcijos: „įgyvendintas <...> projektas „Bibliotekos pažangai 2“ sukurs sąlygas tradicinėms paslaugoms modernizuoti ir naujoms sukurti, todėl: padidės bibliotekos verslumas (pabraukta aut.), nes modeliavimo, konstravimo, edukacijos paslaugas grupėms numatoma apmokestinti, įsigijus individualių darbo vietų mokomąją įrangą išsiplės vartotojų IT mokymo galimybės, įvairės jaunimo informavimo ir konsultavimo veikla, specializuotų duomenų bazių panauda (turinti itin didelę paklausą). Turtės šeimų laisvalaikis, panaudojant Little Bits konstruktorius, mokymo LEGO Education rinkinius, kt. Atsiras naujos, iki šiol nebuvusios, neformalaus ugdymo paslaugos nemotyvuotiems ir indigo vaikams: elektroninio konstravimo teoriniai mokymai su vadovu ir (pvz., fizikos) saviraiškos praktinės užduotys. Projektas pasitarnaus glaudinant šeimų bei mokyklų bendruomenes, užimant „gatvės“ vaikus ir didinant motyvaciją, atnaujinant lygiateisę prieigą prie žinijos, informacijos ir laisvalaikio turtinimo skirtingų amžiaus grupių žmonėms ir žmonėms su negalia (paryškinta aut.)“. Tektas iš projekto aiškinamojo rašto.

Po šio savikritiško Tarybos nario J. Purlio pasisakymo, kiti Tarybos nariai ėmėsi ginti biblioteką sakydami, kad pastaroji labai gerai dirba. Taip kalbėjo Šarūnas Laužikas, Virgilijus Pozingis, Stasė Skutulienė,  Saulius Stankevičius, Vincenta Bubilienė. Pastaroji atsakė J.Purliui replika, kad negalima įžeidinėti Tarybos narių teigiant, jog jie neskaito priimamų sprendimų... Sprendimas J.Purliui balsavus „prieš“ ir Antanui Kubaičiui „susilaikius“, buvo priimtas.

Politikų pozicija dėl Švėkšnos specialiojo ugdymo centro

Vienas iš papildomų sprendimo projektų buvo „Dėl Švėkšnos specialiojo ugdymo centro savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo“ Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijai. Po šioje mokykloje kilusio galimo seksualinio nepilnamečių išnaudojimo skandalo, šią ugdymo įstaigą nutarta iš Šilutės r. savivaldybės perimti į respublikinį pavaldumą. Juo labiau, kad rajono nepilnamečiai šioje įstaigoje nesimoko ir negyvena.

Tačiau šis sprendimas susilaukė kai kurių politikų nepasitenkinimo, kuris iš pirmo žvilgsnio buvo panašus į rinkimų kampaniją. Po diskusijų, kuriose dalyvavo Švietimo ir mokslo ministro pavaduotoja Natalija Istomina, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Virgilijus Pozingis pareiškė, kad jų frakcija nedalyvaus balsavime. Balsavime dėl šios mokyklos taip pat nedalyvavo ir Tėvynės sąjungos atstovai Š. Laužikas, V. Bubilienė. Pareiškusi, kad tik iš žiniasklaidos žino apie šią mokyklą ir joje kilusį skandalą Tarybos narė Stasė Skutulienė atsisakė dalyvauti priimant sprendimą. Balsavus 15 ir vienam Tarybos nariui susilaikius sprendimas dėl ugdymo įstaigos perdavimo ministerijai buvo priimtas.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!