Pagėgių savivaldybės priešgaisrinė tarnyba sėkmingai vykdo INTERREG V-A Lietuva-Lenkija 2014-2020 m. bendradarbiavimo per sieną programos projektą

2019-12-18, Projekto koordinatorė Loreta Razutienė
Renginio akimirkos.
Renginio akimirkos.

Š. m. birželio 3 d. Pagėgių savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, kaip viena iš partnerių, gavo informaciją, kad pasirašyta paramos sutartis dėl projekto „Viešojo administravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas saugios aplinkos LT-PL gerinimui“. Projekto Nr. LT-PL-3R-255. Projekto pagrindinis partneris - Dobržynewo Duže savivaldybės administracija. Be Pagėgių priešgaisrinės tarnybos trečiasis partneris – Zabludowo savivaldybės administracija.

Projekto rengimo iniciatorius buvo Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, kuris pakvietė būsimus partnerius bendram darbui, organizavo ir konsultavo paraiškos rengimą.

Projekto veiklos nukreiptos Pagėgių savivaldybės gyventojų saugumui pagerinti.

Projekto tikslas skatinti gyventojų bendradarbiavimą abipus sienos, apsikeičiant darbo patirtimi, labiau susipažįstant su kraštu, tradicijomis.

Projekto veiklos: per 2019 metų gegužę įvyko projekto atidarymo konferencija, įvykdyti jungtiniai projekto partnerių susitikimai. Zabludowo savivaldybė rugsėjo 23-24 dienomis organizavo jungtinius ugniagesių mokymus, skirtus priešgaisrinių tarnybų darbuotojams. Mokymuose dalyvavo vedančiųjų partnerių - Dobržynewo Duže ir Zabludowo savivaldybių - savanoriai ugniagesiai bei Pagėgių savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos ugniagesiai.

Mokymų metu buvo analizuojamos įvairių nelaimių situacijos, jų įvertinimas ir gelbėjimo būdai. Demonstracinių priemonių pagalba ugniagesiai galėjo pasitikrinti savo įgūdžius gelbstint žmonės, suteikiant jiems pirmą pagalbą. Mokymams organizuoti iš ES lėšų buvo pasamdyti profesionalūs mokymų instruktoriai ir vertėjas.

Pagėgiškiai projekto lėšomis įsigijo 36 komplektus aprangos: po 18 komplektų darbinių ir kovinių rūbų su avalyne. Ruošiamasi 2020 m. įsigyti gaisrinę mašiną, numatomi 7 bendri mokymai, 2 darbiniai partnerių susitikimai, 23 mokymai bendruomenėse, 66 vnt. priešgaisrinės gelbėjimo įrangos įsigijimas, informacinių lankstinukų išleidimas, baigiamoji projekto konferencija Pagėgiuose.

Projekto pirmieji įgyvendinimo metai praėjo sėkmingai partneriams bendradarbiaujant, keičiantis patirtimi, įgyjant naujų įgūdžių, pagerinant priešgaisrinės tarnybos materialinė bazę, tuo pačiu sudarant geresnį saugumą patiems ugniagesiams ir Pagėgių gyventojams.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos INTERREG VA Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programos lėšų. Visa projekto vertė  sudaro 863 713 eurų, ES parama - 85 procentai arba 684 180 eurų.

Pagėgių priešgaisrinei tarnybai tenkanti projekto biudžeto suma 276 831 eurai, iš kurių ES paramos lėšos sudaro 252 966 eurus. Savivaldybės indėlis į šį projektą yra 21 120 eurų, iš kurių 50 proc. padengiama bendrojo finansavo, valstybės biudžeto lėšomis.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!