Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydime 67-uosius metus ėjusį mūsų gerbiamą ir mylimą Gardamo Šv. Roko parapijos kleboną ANTANĄ GYLĮ

2019-12-19, Gardamo Šv. Roko parapijos bendruomenė

Antanas Gylys gimė 1953-07-13 netoli Platelių. Tėvai, paprasti valstiečiai, buvo patenkinti, kad jų vienturtis sūnus nori tapti kunigu. 1972 m. baigęs Platelių vidurinę mokyklą, toliau mokėsi Kauno 23-ojoje technikos mokykloje, tada susipažino su Kauno kunigų seminarijos klierikais. Tuomet tvirtai apsisprendė įgyvendinti savo svajonę - tapti kunigu.

1973 m. jis buvo pašauktas į sovietinę armiją. Grįžo 1976 m. ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs gavo pirmąjį paskyrimą dirbti Plungės bažnyčioje vikaru. 1983 metais paskirtas Mažeikių rajono Židikų ir Ukrinų parapijų klebonu. Po aštuonerių metų gavo paskyrimą dirbti Skaudvilės ir Adakavo parapijų klebonu. Po penkerių metų vyskupas Antanas Vaičius perkėlė A. Gylį į Telšius, paskirdamas Telšių parapijos klebonu. 1999 metais, jo paties prašymu, buvo  paskirtas Platelių klebonu, be to, dar turėjo aptarnauti Beržono parapiją, kurios bažnyčioje prieš 46 metus buvo pakrikštytas. Jo pastangomis buvo suremontuota Beržono bažnyčia, o Platelių klebonija nuo pamatų perstatyta.

Vėliau A. Gylys buvo paskirtas Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos rezidentu ir psichoneurologinės ligoninės kapelionu ir aptarnaudavo Gardamo Šv. Roko parapiją, kuri ilgą laiką neturėjo savo ganytojo.

Gardamiškių prašymu Telšių vyskupas 2009-07-08  paskyrė Gardamo parapijai kleboną A. Gylį, paliekant Švėkšnos psichoneurologinės ligoninės kapelionu. A. Gyliui tapus Gardamo Šv. Roko parapijos klebonu, žmonės iš karto pajuto nuoširdžią bendravimo dvasią.

Per tarnybos metus A. Gylio rūpesčiu buvo perstatyta klebonija, perdažytas bažnyčios stogas, suremontuoti ūkiniai pastatai, sutvarkytas šventorius, pakeisti bažnyčios langai.

Kiekvienas, bendraudamas su kunigu A. Gyliu, įsitikindavo, kad jis yra atviras ir nuoširdus žmogus. Jį domino įvairūs kultūros, švietimo klausimai, parapijos kultūrinis jaunimo gyvenimas. Jis buvo įdomus pašnekovas, turintis savo nuomonę visais klausimais. Mėgo keliauti.

Gardamiškiai su pagarba mini kleboną A. Gylį už darbą parapijos labui, už jautrumą, nuoširdumą, ypatingą pareigingumą.

 


Straipsnio komentarai

Istorikas2019-12-20
A.A. klebonui doram žmogui. Tik iš kur tėvai valstiečiai kolūkių laikais atsirado? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?