Valdžios įtakos čiuptuvai įsitvirtina sveikatos įstaigose?

2020-01-02, Sergėjus GVILDYS

Panašu, kad rajono valdžia skuba reorganizuoti trijų gyvenviečių gydymo įstaigas. Tokios mintys kyla matant, kad antradienį Šilutės rajono savivaldybėje buvo sušauktas neeilinis visų komitetų posėdis, kuris, kaip įprasta, neturėjo sprendimų priėmimo galios.

Nesilaikoma reglamento

Visų trijų Savivaldybės tarybos komitetų nariai pirmadienį gavo pranešimus apie gruodžio 17 dieną šaukiamą jungtinį komitetų posėdį. Pagal galiojantį Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą neeilinio posėdžio darbotvarkė patvirtinama ir paskelbiama interneto svetainėje ne vėliau, kaip dvi dienos iki komiteto posėdžio. Kartu pateikiami užregistruoti Tarybos projektai bei kita svarstoma medžiaga.

Tarybos narei Lijanai Jagintavičienei suabejojus jungtinio posėdžio teisėtumu dėl tokio reglamento nesilaikymo, buvo atsakyta, kad pateikti klausimai jau buvo svarstyti komitetuose. Todėl jokio čia pažeidimo neįžvelgiama. Tik darosi įdomu, jei buvo jau svarstyti, tai kodėl vėl skubiai renkamasi dėl tų pačių klausimų ir dar skubos tvarka?

Tad susirinkus Tarybos nariams ir suskaičiavus dalyvaujančių komitetų narių sudėtis, paaiškėjo, kad balsavimo dėl sprendimų priėmimo nebus. Nė vieno iš trijų esančių komitetų narių nesusirinko tiek, kad turėtų sprendimų priėmimo galią – kvorumą.  Ir tik po šio posėdžio paaiškėjo, kad tarybos nariai, priklausantys Tėvynės sąjungos – Krikščionių demokratų partijai, raštu atsisakė dalyvauti posėdyje, kuris sušauktas pažeidžiant reglamentą. Todėl, nesant galimybei balsavimu priimti sprendimus, buvo nuspręsta išklausyti pranešėjo, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjo Remigijaus Rimkaus. Tarybos nariams buvo pristatytos teigiamos metines veiklos ataskaitos trijų rajono gydymo įstaigų.

Gydymo įstaigų reforma

Darbotvarkėje buvo pateikti sprendimų projektai dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo bei pritarimo Juknaičių ir Vainuto ambulatorijų bei Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos ataskaitai. Iš pranešėjo ir dalyvavusių gydymo įstaigų atstovų sužinojome, kad jos dirba pelningai ir jų veikla yra nepriekaištinga. Tačiau esamą veiklą tikslinga optimizuoti, atliekant reorganizaciją.

Reorganizacijos metu šios įstaigos bus prijungtos prie Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro ir veiks kaip šios įstaigos padaliniai. Numatyta, kad po reorganizacijos bus atsisakyta buhalterio ir vairuotojo pareigų. Tad su žmonėmis, kurie dirbo pakankamai ilgai ir jų amžius jau nėra konkurencingas darbo rinkoje, bus atsisveikinta. Jų tolimesni likimai niekam neberūpi.

Valdžios įtakos stiprinimas

Kyla klausimas - jeigu įstaiga yra savarankiška ir dirba pelningai, kam ją reorganizuoti. Turbūt ne vienam šis klausimas kirba pasąmonėje. Pabandžius pasvarstyti, peršasi mintis, kad labai jau rūpi pelningas biudžetas ir jį reikia užvaldyti. O kaip tai padaryti? Ogi paprastai – prijungti prie vienos bendros įstaigos, iš kurios valdys paskirtas lojalus vadovas. Akivaizdu, kad po siūlomos reorganizacijos trys gydymo įstaigos, lig šiol dirbusios pakankamai savarankiškai, bus valdomos centralizuotai.

O tai reiškia, kad visi gyvybiškai svarbūs sprendimai bus priimami iš aukščiau. Bet jei prisiminsime peripetijas dėl Šilutės ligoninės ir Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovų paskyrimų, nesunku suvokti apie valdžios stiprinamą įtaką atskirose struktūrose. Tačiau tai jau kita tema, apie kuria dar kalbėsime.


Straipsnio komentarai

arvis2020-01-04
Eh ir kur mes nueisim su tokiu meru , baisu ir pagalvoti.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka