Susidomėjimas parama verslui kaime pradėti viršijo lūkesčius

2020-01-08, zum.lrv.lt

Norintys pradėti verslą kaimo vietovėse iki gruodžio 31 d. teikė paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritis „Parama smulkiems ūkiams“, „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bei „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Aktyvūs „startuoliai“ 

Pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, gauta 1 012 paraiškų, t. y. beveik 2,5 karto daugiau, nei buvo tikimasi jų gauti. Bendra paraiškose prašoma paramos suma sudaro 17 187 456 Eur, o skirta – 7 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų. 

Pagal priemonę vienam paramos gavėjui galės būti skirta iki 17 220 Eur paramos pradėti ne žemės ūkio veiklą arba Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas (išskyrus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytas neremiamas veiklas). Parama bus teikiama kaip 100 proc. išmoka, mokant 50 proc. avansą patvirtinus paramos gavėju, o likusią dalį tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Smulkieji ūkininkai paramos paprašė daugiau

Smulkieji ūkininkai pateikė 1 154 paraiškas. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad bendra pareiškėjų prašoma 17 288 606 Eur paramos suma gerokai viršijo skirtąją – šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 9 851 488 Eur paramos lėšų. Jau dabar galima teigti, kad ne visi pareiškėjai sulauks išmokos, galinčios siekti 15 tūkst. Eur. Kam bus skirta parama, paaiškės sudarius paraiškų prioritetinę eilę.

Parama bus teikiama kaip 100 proc. išmoka, mokant 80 proc. avansą patvirtinus paramos gavėju, o likusią dalį tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Paraiškos jau vertinamos

Akivaizdu, jog ne visoms paraiškoms, pateiktoms pagal KPP veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, ir „Parama smulkiems ūkiams“, pakaks paramos lėšų – kam bus mokamos išmokos, paaiškės, kai bus atliktas paraiškų tinkamumo atitikties kriterijams vertinimas ir sudaryta paraiškų pirmumo eilė. Paraiškų atitikties vertinimas atrankos kriterijams turi būti atliktas iki vasario 12 d.

Į paramą pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, galės pretenduoti daugiausia atrankos balų surinkusios paraiškos, kurioms pakaks lėšų. Didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100, o mažiausias privalomas projektų atrankos balų skaičius, kurį turi surinkti pareiškėjas, – 45 balai. Šio atrankos balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.

Atrankos kriterijus, pagal kuriuos vertinamos paraiškos pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, bei atrankos balus už atitinkamą kriterijų rasite čia.

Didžiausias galimas surinkti atrankos balų skaičius pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ yra 100 atrankos balų, o mažiausias privalomas – 35 atrankos balai. Paraiškos, nesurinkusios 35 balų, bus atmestos.

Atrankos kriterijus, pagal kuriuos vertinamos paraiškos pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“, bei atrankos balus už atitinkamą kriterijų rasite čia.

Atlikus paraiškų atrankos kriterijams vertinimą, bus atliekamas paraiškų, kurioms užteks paramos lėšų, tinkamumo vertinimas, o taip pat, vadovaujantis paraiškoje bei verslo plane pateikta informacija, viešuosiuose registruose esančiais duomenimis, tikrinama, ar pareiškėjas yra tinkamas gauti paramą.

Paramos verslui plėsti lėšų dar liko 

Pagal dar vieną KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ buvo pateiktos 144 paraiškos, o bendra jose prašoma paramos suma siekia 22 586 291 Eur. Šam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 35 796 636 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų. Taigi pareiškėjams, teikusiems paraiškas pagal minėtą veiklos sritį, paramos pakaks ir prioritetinės eilės sudarymas įtakos, kam bus skirta parama, neturės.

Pažymėtina, kad paraiškų atrankos kriterijų vertinimas bus atliekamas ir už atitikimą atrankos kriterijams bus suteikiami balai. Didžiausia galima surinkti atrankos balų suma yra 100, privalomas surinkti mažiausias atrankos balų skaičius – 50. Jeigu projektų atrankos metu bus nustatyta, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paraiška bus atmesta.

Sukūrus vieną darbo vietą, bus skirta iki 50 tūkst. Eur paramos lėšų, o didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau 200 tūkst. Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos). Kompensuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Jei turite šiek tiek laisvo laiko, kas jums labiau patiktų?