Susidorojo šventės dalyvių akivaizdoje

2020-01-13, Romualdas Danielius MAŽUTIS
pixabay.com iliustracija
pixabay.com iliustracija

Teisiamas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, vykstant Tėvo dienos šventei kaimo stadione, 33 metų šilutiškis T. Š. kaltu prisipažino iš dalies: delnu sudavęs per žandą pažįstamam, kuris, neva, stumtelėjęs jo žmoną ir ieškojęs kliaučių. Kumščiu į veidą netrenkęs. Bet antausio būta ne simboliško – nukentėjusiajam plyšo ausies būgnelis, sumušta galva. Tai konstatuota Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus specialisto išvadoje.

T. Š. dirba, neteistas, tačiau administracine tvarka baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus, neblaivaus pasirodymo viešoje vietoje. Galiojančių administracinių nuobaudų neturi. Į kaltinamųjų suolą sėdo gruodžio 17 dieną. Jam inkriminuotas viešosios tvarkos pažeidimas (BK 284 str.). Baudžiamąją bylą išnagrinėjo Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Dalia Zimantienė, kaltinimą palaikė prokurorė Loreta Irena Baguckienė. Ir kaltinamasis, ir nukentėjusysis turėjo savo atstovus - advokatus.

Teismas nustatė, kad birželio 2-osios naktį, apie 1.30 valandą, Stubrių (Katyčių sen.) kaime, besibaigiant Tėvo dienos šventei, T. Š. be jokios priežasties tyčia delnu sudavė pažįstamam 28 metų vyrui vieną kartą į dešinę ausį ir vieną kartą smogė kumščiu į galvą. Susidorojimas įvyko šventės dalyvių akivaizdoje, sutrikdant visuomenės rimtį bei tvarką.

Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus specialisto išvadoje nurodyta, kad nukentėjusiajam sumušta galva, padarytos poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, pereinančios į nosies nugarėlę, plyšo dešinės ausies būgnelis. Šie sužalojimai patirti sumušus veidą kietu buku daiktu, o ausin trenkta plaštaka. Dėl vienos ausies būgnelio plyšimo netenkama 5 proc. darbingumo. Taip nurodyta sveikatos masto nustatymo taisyklių IV skyriaus 7.2 punkte. Visiems aišku, jog sužalojimai sukelia vienokio ar kitokio intensyvumo skausmą, ką patyrė nukentėjusysis. Nors sužalojimai klasifikuoti nežymiai sutrikdę sveikatą, tačiau sumuštam vyrui jie sukėlė aibę nepatogumų. Sutrikus klausai (atsirado ūžesys ausyje) tenka toliau lankytis pas gydytojus. Dėl to nukentėjusysis pareiškė civilinį ieškinį ir prašė priteisti iš kaltinamojo T. Š. atlyginti neturtinę žalą – 2 000 eurų.

Kaltinamojo versiją palaikė žmona ir vienas liudytojas

Kaltinamasis T. Š. teigia kumščiu nukentėjusiajam nesmogęs, sudavęs delnu kartą per žandus. Antausiu siekęs nuraminti nukentėjusįjį, kuris stumtelėjęs žmoną ir ėjęs artyn prie jo mosikuodamas rankomis. Jis jau vakarojęs palapinėje, kai išgirdo triukšmą. Nuėjęs pamatė žmoną, konfliktuojančią su būsimuoju nukentėjusiuoju. Barėsi dėl gyvulių. Tuomet ir užstojo savąją. Jei patikėti, T. Š. džentelmeniškai atšaldė nukentėjusįjį skambiu antausiu. Po to pastarasis nusiramino ir kažkur išvažiavo. Įvykio dieną T. Š. buvo blaivus, o nukentėjusiajam Katyčių seniūnijos gyventojui nustatytas lengvas girtumas – 0,73 promilės. Kaltinamasis T. Š. nurodė viską mačiusį liudytoją. Šis patvirtino, kad atvykęs nukentėjusysis, būdamas prie automobilio, apie 24 valandą ginčijosi su T. Š. žmona dėl gyvulių. Ką vienas kitam sakę, negirdėjęs. Matęs, kaip atvykėlis stumtelėjęs moterį. Priėjęs T. Š., ramindamas besiginčijantį, šiam porą kartų pliaukštelėjęs.  Pliaukštelėjimų nepamatęs, nes tuo momentu buvo nusigręžęs. Po to nukentėjusysis išvažiavo. Vėliau sugrįžo ir trenkė jam kumščiu smūgį į akį. Dėl to niekur nesikreipė. Taip liudijo kaltinamojo T. Š. nurodytas vyras, vėliau tapęs nukentėjusiojo keršto auka.

Įstatymas leidžia kaltinamojo artimiesiems, giminaičiams neduoti parodymų. Teisiamojo T. Š. žmona, matyt, apsigalvojo ir prabilo teisme. Ji parodė, kad birželio 1 dieną kartu su sutuoktiniu atvyko į šventę kaime. Nakties metu prie jų privažiavo automobilis, iš kurio išlipęs jiems pažįstamas vyras pradėjo reikšti pretenzijas dėl pasileidusių gyvulių bei išvažinėto kelio. Ji pasakė, kad ne laikas dabar tai aiškintis. Neblaivus atvykėlis ją stumtelėjo. Tai pamatęs sutuoktinis priėjo ir atstūmė vyrą nuo jos. Sutuoktinis galėjo suduoti nukentėjusiajam vieną ar du smūgius delnu.

Kuo tikėti?

Nukentėjusysis neneigė, jog švenčiant Tėvo dieną kartu su bičiuliu vaišinosi brendžiu. Apie 1 valandą nakties priėjo T.Š. su draugu, kuris vėliau ne itin svariai liudijo pirmojo naudai. T.Š. žmona sėdėjo automobilyje. Tuomet T.Š. pasakė: „Ko čia atvažiavot, minkit!”. Po šių žodžių sekė antausis ir smūgis kumščiu į nosį. Taip parodė nukentėjusysis. Smūgį jis atlaikė, nepargriuvo, tačiau pajuto silpnumą. Iš nosies ir ausies pradėjo bėgti kraujas, dešinės akies paakyje atsirado mėlynė. Sudavęs smūgius T.Š. pasišalino. Nukentėjusysis tvirtino su mušeikos žmona nebendravęs, jos nepastūmęs. Kodėl T.Š. smogė, nesuprato. Taip, tarp jų seniau yra buvęs konfliktas dėl gyvulių. Panašiai liudijo ir šalia nukentėjusiojo buvęs liudytojas. Jį ir būsimą nukentėjusįjį atvežė į šventę kaimo stadione kitas vairuotojas. Atėjo ir T.Š. su žmona. Pastaroji atsisėdo į automobilį. Kilo kivirčas. T.Š. paliepė jiems dingti. Tuos žodžius palydėjo du smūgiai nukentėjusiajam į ausies sritį ir veidą. Sumuštasis paklausė: “Už ką?” Mušeika neatsakė. Liudytojas tvirtino gerai pamenantis, kad kaltinamojo T.Š. žmona sėdėjo automobilyje. Nebuvo konflikto tarp jo žmonos ir nukentėjusiojo. T.Š. veiksmai buvo nenormalūs, nėra jo tokio matęs. Akistatų su įtariamuoju T.Š. metu ir nukentėjusysis, ir liudytojas patvirtino anksčiau duotus parodymus, kad konflikto su T.Š. žmona nebuvo, nukentėjusysis jos nestumtelėjo.

Prisiėjo sijoti tiesą nuo netiesos

Byla nebuvo paprasta. Kaltinamasis T. Š. tik iš dalies prisiėmė kaltę, liudytojai liudijo skirtingai. Teismui reikėjo atskirti tiesą nuo melo atplaišų, nuodugniai pasverti, kas ką traukia iš bėdos, mėgina švelninti nusikaltimo aplinkybes, o kas byloja taip, kaip iš tikrųjų buvo. Kad teisiamasis T. Š. trenkė du smūgius nukentėjusiajam, kurių vieną vožė kumščiu - įkalčių netrūko. O ir antausio būta ne simboliško pliaukštelėjimo, nedžentelmeniško.

Šiandien džentelmenus galima pamatyti tik istoriniuose filmuose. Ten jie kepšteli, įžeidėja pirštine per veidą ir pakviečia dvikovon špagomis iki pirmo kraujo arba mirties. Kaime per šventes mušamasi kas ką paties. Didelės priežasties nereikia, kažką pasakė – ir pliekiasi. Kuris kurį nukirto, tas nugalėtojas. Nugalėtojas iki teismo. Gali ir keli vieną apkulti. Lietuvoje džentelmenų reta.

Kaltinamasis T. Š. tyčia sužalojo nukentėjusįjį, kuriam prireikė Šilutės ir Klaipėdos medikų pagalbos. Už nukentėjusiojo gydymą vėliau reikia mokėti chuliganui, nes būtent jis piktavališkais veiksmais sužalojo žmogų. Klaipėdos teritorinė ligonių kasa pareiškė kaltinamajam civilinį ieškinį 30,52 euro už nukentėjusiojo gydymą. Kaltinamasis su ieškiniu nesutiko, nukentėjusiojo neatsiprašė, neatlygino jam padarytos neturtinės žalos. Teismas kritiškai vertino kaltinamojo T. Š. žmonos teisme duotus parodymus, kad konfliktą sukėlė pats nukentėjusysis, neva, ją pastūmęs. Tai prieštaravo byloje nustatytoms aplinkybėms. Kaltinamojo sutuoktinė, suinteresuota bylos baigtimi kaip šeimos narys, siekė sušvelninti savo vyro atsakomybę. O liudytojas, davęs parodymus nukentėjusiojo naudai, piktumų su kaltinamuoju T. Š. neturėjo, preteksto apkalbėti nebuvo.

Bausmė ir kaltinamojo advokato pastebėjimai

Teisiamasis T. Š. pripažintas kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Kaltinamojo advokatas Tomas Leščinskas, sakydamas ginamąją kalbą, prašė teismo atkreipti dėmesį į tolesnį nukentėjusiojo elgesį. Jis, pasitelkęs draugus, grįžo įvykio vieton keršyti skriaudėjui. Kadangi mušeikos ir pėdos buvo ataušusios, pyktį nukreipė į pastarojo draugą: užvožė kumščiu į paakį. Šis dėl to niekam nepasiskundė, niekur nesikreipė. Bet tai jau būtų buvusi kita byla, nors ją galima pavadinti ir pirmo įvykio tęsiniu, tik „aukštyn kojomis“ – ką tik nukentėjęs vyras, deja, virto užpuoliku. Elgesio metamorfozės: čia auka, čia smurtautojas, sukėlęs fizinį skausmą kitam asmeniui. Nėra pareiškimo policijai, nėra bylos…

Teisiamasis T. Š. pelnė laisvės apribojimą vieneriems metams. Iš dalies tenkintas  nukentėjusiojo civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo už patirtą stresą, skausmus, nepatogumus: iš kaltinamojo priteista 1 200 eurų. Dar 1 000 eurų priteista nukentėjusiojo išlaidoms už advokato pagalbą. Tenkintas Klaipėdos teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 30,52 eurų atlyginimo už nukentėjusiojo gydymą. Ar nuosprendis, paskelbtas gruodžio 17 dieną, bus skundžiamas? Kaltinamojo advokatas apie tai nuspręs pasitaręs su klientu. 


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?