Auklėjimo rezultatas – mamą mušantis recidyvistas

2020-01-19, Vidas Kalinauskis
pixabay.com iliustracija
pixabay.com iliustracija
Praėjusių metų lapkričio 5-osios „Šilokarčemoje“, „Gėgės“ puslapyje, spausdinome policijos įvykių suvestinę, kurioje pranešta, kad lapkričio 3-iąją, apie 16.00 val., vyko muštynės Pakamonių kaime (Stoniškių sen.). Tuomet buitinio konflikto metu neblaivus (2,89 prom.) vyras, gim. 1997 m., sukėlė fizinį skausmą neblaiviai (1,81 prom.) moteriai, gim. 1956 m., ir neblaiviam (2,19 prom.) vyrui, gim. 1958 m. Mušeika buvo sulaikytas ir pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d. Gruodžio 4-ąją kaltinamajam paskelbtas teismo baudžiamasis įsakymas, kuris jau įsiteisėjo.

Auklėjimo rezultatas - recidyvistas

Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Vida Butanavičiūtė išnagrinėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros  prokurorės Lolitos Marcinkutės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo  baudžiamuoju įsakymu. Dar ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tėvą ir motiną sumušęs V. M. turi tik pradinį išsilavinimą, yra nevedęs, nedirbantis, per pastaruosius penkerius metus pagal tą patį BK straipsnį ne kartą teistas laisvės apribojimu, 45 ir 60 parų arešto bausmėmis, jam buvo skirtas įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo 3 mėnesius po arešto bausmės atlikimo, dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose per 6 mėnesius po arešto bausmės atlikimo. Paskutinę bausmę atliko 2018 m. sausio 19 d., iki šiol teistumas nebuvo išnykęs.

Teismas nustatė, kad V. M. lapkričio 2 dieną, apie 13 val., namuose, virtuvėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio tyčia vieną kartą medine kėde trenkė mamai į galvą ir tokiais veiksmais sukėlė jai fizinį skausmą.

Be to, jis lapkričio 3-iąją, apie 16 val., toje pačioje virtuvėje, būdamas neblaivus tyčia pargriovė savo tėvą ant žemės ir vieną kartą kumščiu sudavė į veidą bei nenustatytą skaičių smūgių, bet ne mažiau kaip keturis kartus, į kitas kūno vietas. Netrukus muštynės pratęstos kieme, kur tėvui kliuvo dar ne mažiau kaip keturi smūgiai.

Kaltę pripažino, gailėjosi...

V. M. savo kaltę dėl nusikalstamų veikų pripažino ir paaiškino, kad vieną kartą medine kėde trenkė mamai per galvą todėl, kad ji pavadino jį bomžu. Taip pat pripažino, jog susipyko su tėvu ir kelis kartus kumščiu sudavė jam. Po to su tėvu mušėsi lauke. Jis pirmasis pradėjo mušti tėvą, o pastarasis gindamasis nuo jo taip pat jam sudavė smūgius. Kaltinamasis labai gailėjosi dėl savo netinkamų veiksmų.

Nukentėjusioji, V. M. mama, prisiminė, kaip lapkričio 2-osios vidurdienį sūnus 

parėjo į namus. Pasakiusi jam, kad nesivalkiotų po kaimą, nes yra grynas bomžas. Dėl to sūnus labai supyko, pasakė - tu manęs bomžu nevadinsi, sugriebė virtuvėje buvusią kėdę ir trenkė jai per galvą. Pataikė į kairės pusės skruostikaulį arti akies ir prakirto skruostikaulį, bėgo kraujas. Nuo smūgio ir padarytos žaizdos jai atsirado kraujosruva po kairiąja akimi. Dėl sužalojimo pas gydytojus nesikreipė, nevyko ir pas teismo med. ekspertą.

Kitą dieną sūnus į namus grįžo apie 16 val., vėl buvo girtas. Kai tėvas paklausė, kur jis išleido 60 eurų, sūnelis įsiuto ir pradėjo šaukti ant tėvo, iškoneveikė jį visokiais necenzūriniais žodžiais. Sūnus prakirto tėvui dešinįjį antakį. Iš prakirstos žaizdos bėgo kraujas. Tėvas taip pat trenkė sūnui į galvą bei į veidą. Po to jie išėjo į kiemą. Sūnus vėl puolė mušti tėvą. Apie namuose kilusias muštynes mama pranešė netoliese gyvenančiai dukrai, kuri ir iškvietė policijos pareigūnus.

Nukentėjęs tėvas prisiminė, kaip jis sūnaus paklausęs, kur padėjo jo duotus pinigus. Sūnus nieko neaiškino, tik iš karto parvertė jį ant žemės - smūgiai jam kliuvo į dešinę akį ir į kitas kūno vietas. Tėvas lengvai nepasidavė, atsistojęs pasakė, kad eis muštis į lauką. Išeidamas iš koridoriaus pasiėmė medinį šluotos kotą ir jau lauke sūnų „pavaišino“ keliais smūgiais...

Parodymus ikiteisminio tyrimo metu davė ir netoli gyvenanti nukentėjusiųjų dukra. Ji teigė, kad lapkričio 2-ąją, kai nuėjo pas mamą, virtuvėje prie stalo sėdėjo brolis V. M., apsvaigęs nuo alkoholio. Tąkart mama jam pasakė, kad kiti giminių vaikai gyvena gerai, nevalkatauja, nevartoja alkoholinių gėrimų ir nebomžauja. Kai mama pasakė: „Tu kaip bomžas“, sūnus, nieko nesakęs, metė šakutę, kuri atsitrenkė jai į krūtinę. O nuo kėde suduoto smūgio ji nukrito ant šalia buvusios lovos, prarado sąmonę. Atsigavusi mama pradėjo drebėti, išbalo. Jos sūnus tik nusišaipė iš tokio savo elgesio ir išėjo...

Įstatymai leidžia sumažinti bausmę

Teismas konstatavo, kad V. M. padarė tik du nesunkius tyčinius nusikaltimus. Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailėjosi. O sunkinančiomis aplinkybėmis buvo tai, jog nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio bei yra recidyvistas – nedirbantis, teistas, teistumas neišnykęs, baustas administracine tvarka vienerių metų laikotarpyje.

Teismas nusprendė V. M. pripažinti kaltu ir už mamos sumušimą skirti 60 parų areštą, už muštynes su tėvu – taip pat 60 parų areštą. Paskirtas bausmes subendrinus, iš dalies sudedant, paskirti subendrintą bausmę – 90 parų areštą. Galutinė bausmė sumažinta vienu trečdaliu, kadangi prisipažino padaręs nusikalstamą veiką bei dėl to gailėjosi, ir paskirtas 60 parų areštas.

Pelnė tik tiek... Panašu, kad šis recidyvistu pripažintas jaunuolis, teisiamas jau ne pirmą kartą, žinojo, jog reikia gailėtis ir už tai bausmė jam bus trečdaliu sumažinta...

Nuteistajam paskirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusių asmenų. Nustatytas 6 mėnesių terminas po arešto bausmės atlikimo. Jis taip pat įpareigotas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, šios baudžiamojo poveikio priemonės terminą nustatant 6 mėnesiams nuo arešto bausmės atlikimo.

Nuteistajam išaiškinta, kad jis ne vėliau kaip per 7 dienas po teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos privalo nuvykti į pataisos įstaigą – Marijampolės pataisos namus – atlikti jam paskirtos arešto bausmės.


Straipsnio komentarai

Algirdas2020-01-21
Bet jeigu tu mamą, savo mamą muši, kaip tu gali save žmogumi laikyti? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
h2020-01-20
koše beržine aklėti reikia. paskui tokie ir užauga kai viską leidi Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų į karo tarnybą šaukti ir moteris?