Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projekte kūno kultūra - privalomas dalykas

2015-02-05, ŠMM informacija
ve.lt nuotrauka
ve.lt nuotrauka
Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad kūno kultūra bendrojo ugdymo mokykloje yra privalomas dalykas ir toks numatytas Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projekte (Žiniasklaidą pasiekė neteisingos interpretacijos apie rengiamą aprašo projektą).

Vidurinio ugdymo programų apraše numatyta, kad 11-12 kl. mokiniai, atsižvelgdami į savo poreikius ir mokyklos siūlomas galimybes, gali rinktis mokytis  bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos. Vidurinio ugdymo bendrosiose programose yra dar detaliau ir plačiau išskleistos pasirinkimų galimybės: galima rinktis bendrosios kūno kultūros arba bendrosios  kūno kultūros ir modulių (neolimpinių sporto šakų, varžybų organizavimo ir teisėjavimo krašto gynybos, sveikos gyvensenos, ir kt.).

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projekte taip pat pirmą kartą apibendrintai aprašyti mokinių ugdymosi rezultatai: kokių nuostatų, žinių, gebėjimų, kompetencijų turi įgyti mokinys, baigęs pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

Dokumentas užtikrins svarbių su ugdymu susijusių dokumentų,  tokių kaip bendrųjų programų, bendrųjų ugdymo planų, mokinių pasiekimų dermę, glaudesnį tarpusavio perimamumą. Jis sudarys galimybę į ugdymo programą žiūrėti sistematiškiau.

Aprašo projektui, kurį rengė Švietimo ir mokslo ministerijos suburta ekspertų darbo grupė, siūlymus teikė mokytojai, mokinių organizacijos, tėvai.


 


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!