Siekiama liberalizuoti politikų atsiskaitymo tvarką

2020-02-03, Sergėjus GVILDYS
Dauguma politikų nenori rašyti ataskaitų ir jas pateikti rinkėjams. S. Gvildžio nuotr.
Dauguma politikų nenori rašyti ataskaitų ir jas pateikti rinkėjams. S. Gvildžio nuotr.

Politikai užsimojo pasilengvinti sau darbą atsisakydami rašytinių ataskaitų rinkėjams. Darbo grupės paruošti Tarybos veiklos reglamento pakeitimai kelia aistras ir ginčus tarp politikų. Tačiau panašu, kad „demokratiška valdančioji dauguma, galimai veikianti autoritariniu principu, išplaukiančiu iš susitarimų prievolės“, gali atleisti politikus nuo pareigos rašyti ir publikuoti metines veiklos ataskaitas. Bet ar tai teisėta ir, svarbiausia, ar priimtina mums, rinkėjams?

Siūlomi du pakeitimo variantai

Į šiais metais pirmąjį Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdį politikai rinksis jau ketvirtadienį, sausio 30 dieną. Na, o praėjusią savaitę Tarybos nariai komitetų posėdžiuose susipažino su sprendimų projektais, kurie siūlomi jame svarstyti.

Vieną iš galimai aktualesnių klausimų reikėtų įvardinti siūlomą sprendimo projektą dėl Tarybos reglamento pakeitimų. Mero Vytauto Laurinaičio sudaryta darbo grupė, vadovaujama paties mero, paruošė sprendimo projektą „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, kuriuo būtų pakeistas dar 2015 metais patvirtintas Tarybos veiklos reglamentas.

Dėl tokių šio dokumento siūlomų pakeitimų vyko bene didžiausios diskusijos. Vieni komitetų nariai pritarė vieniems numatytiems pakeitimas, kiti rado argumentų, dėl ko nereikėtų skubotai jų priimti. Tai ką gi numatoma pakeisti reglamente, kas sukėlė karštas diskusijas? Kaip buvo minėta, darbo grupė, vadovaujama mero, siūlo Tarybos nariams apsispręsti dėl jų pačių ataskaitų pateikimo rinkėjams. Todėl sprendimo projekte įrašyti du galimi 116.7 punkto variantai: „116.7 iki einamųjų metų vasario 1 d. gali pateikti praėjusių metų veiklos ataskaitą“ ir „116.7 iki einamųjų metų vasario 1 d. pateikia praėjusių metų veiklos ataskaitą“. Projekto rengėjų atstovas meras V. Laurinaitis paaiškino, kad nebūtina pateikti rašytines ataskaitų formas, kadangi Tarybos nariai gali dalyvauti rengiamuose Savivaldybės vadovų susitikimuose su gyventojais ir kartu atsiskaityti už nuveiktą darbą.

Politiko prievolė – atsiskaityti rinkėjui

Iš pirmo žvilgsnio šis siekis yra skirtas sumažinti darbo krūvį Tarybos nariui. Tik pats apsisprendęs ir savo gera valia galėtų pateikti rašytinę savo veiklos ataskaitą. To nepanorėjęs daryti vyksta su Savivaldybės vadovais į susitikimus su gyventojais. Pamėginkime įsivaizduoti kone trisdešimties asmenų desanto susitikimą atokioje seniūnijoje, kur pačių gyventojų susirinktų gal būt mažiau... Vietos savivaldos įstatyme, kuriuo privalo vadovautis politikai, dalyvaujantys savivaldoje, aiškiai ir nedviprasmiškai įteisinta prievolė Tarybos nariui atsiskaityti rinkėjui.

„Tarybos narys privalo (...) nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams reglamento nustatyta tvarka“, - teigiama įstatymo 23 straipsnio 5 punkte. Taigi, Tarybos narys privalo atsiskaityti rinkėjui tokia tvarka, kuri numatyta reglamente. Jokios išlygos - gali ar negali atsiskaityti - įstatymas šiuo atveju nenumato. Privalo! O Savivaldybės tarybos prievolė šiuo klausimu – nustatyti atsiskaitymo tvarką. Išimtinės Savivaldybės tarybos kompetencijos ribose, kuri įtvirtinta Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnyje, yra reglamento tvirtinimas: „Reglamente, be kitų klausimų, turi būti numatytos pagrindinės bendravimo su gyventojais formos ir būdai, užtikrinantys vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą bendruomenės interesais“.

Etikos sargai akli

Tad pateiktoje projekto dalyje dėl Tarybos nario veiklos ataskaitų, dviprasmybes kelia terminas „gali pateikti“. Šis terminas suteikia galimybę Tarybos nariui nepateikinėti rašytinės formos ataskaitos. Galime sutikti, kad surašyti veiklos ataskaitą už praėjusius metus nėra paprastas ir greitas darbas. Ir šiuo metu skelbiamoje Tarybos narių ataskaitų skiltyje matome, kad ne visi Tarybos nariai linkę vykdyti įstatyminę prievolę. Tai buvo dar vienu projekto rengėjų ne mažiau svarbiu argumentu, įrodinėjant, kad ataskaitas nebūtina pateikti.

Bet kur tada žiūri Etikos komisija? Ar tai ne akivaizdus Vietos savivaldos įstatymo ir Tarybos veiklos reglamento nevykdymas? Reglamento 256 punkte numatyta Tarybos nario prievolė iki kalendorinių metų birželio 1 dienos atsiskaityti su rinkėjais susitikimų būdu, greičiau įgyvendina mero pareigą užtikrinti „Tarybos narių tolygų bendravimą su visais Savivaldybės rinkėjais“, kuri įtvirtinta reglamente. Tačiau pažvelgę į Tarybos veiklos skyrelį, kuriame informuojama apie tokius susitikimus, nieko nematome. Tai leidžia manyti, kad Tarybos nariai nelinkę organizuoti viešų susitikimų su visuomene.

Liberalizmas ar atsiribojimas?

Pakeitimo dalis, panaikinanti prievolę teikti rašytines ataskaitas, gali kelti susirūpinimą bendruomenei dėl galimo vietos politikų atotrūkio nuo rinkėjų, o dar labiau - nuo žiniasklaidos. O gal būt čia slypi kertinė pasiūlymo mintis, eliminuojanti mėgėjus žiniasklaidoje aštriau pakritikuoti politikus. Taip sakant, prisukamas dar vienas informacijos kranelis? Nesinorėtų tuo tikėti, bet kas paneigs? O žodžiu išsakytos darbo grupei vadovaujančio mero V. Laurinaičio galimos Tarybos narių atsiskaitymo formos kartu su Savivaldybės vadovais yra ne kas kita, kaip mėginimas dviejų atskirų įstatymo punktų vykdymą supaprastinti iki minimumo. Mat Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio antrajame punkte įteisintą prievolę - Savivaldybės tarybai atsiskaityti bendruomenės gyventojams - įgyvendinti privalo meras, to paties reglamento nustatyta tvarka. Taigi, išklausę pateiktus argumentus galime daryti išvadą, kad mėginama dvi skirtingas prievoles atlikti vienu ypu.

Gal tai ir naudinga, tačiau tuomet turėtų proporcingai mažėti Tarybos nario veiklos išlaidos iš vienos pusės. O iš kitos -  kaip sužinos apie išrinktųjų veiklą tie rinkėjai, kurie neturės galimybių atvykti į susitikimus? Gal bus numatomos pirkti susitikimų su rinkėjais viešinimo paslaugos? Apie tai reglamento pakeitimo iniciatoriai neužsimena. Tik ar užteks sąžinės daugumos Tarybos nariams parodyti špygą rinkėjams už praėjusius metus, ypač kai pateikimo terminas beldžiasi į duris? Komitetų posėdžių sprendimai rodo, kad daugumai rajono politikų rinkėjas šiuo metu mažai domina.


Straipsnio komentarai

deklaruoja nenorę2020-02-04
priespausti negalės Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Skaitytojas2020-02-04
Pateikti rašytinę ataskaitą rinkėjams, kai esi ką nors nuveikęs gero, ne taip jau ir sunku. Bet kaip tą padaryti, kai nieko iš viso nesi nuveikęs ?! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
p a t i k ė j o m AR NEMATOT KOKIOS JŲ MORDOS IR JIE DABAR ŠAIPOSI O KAS PO TO BUS 2020-02-03
ir jūs patikėjot kad tie d a r m a j ė d a i atsiskaitys prieš liaudį tai tas pats kaip lavoną prikelt iš kapų ir paklaust koks kirminas tave šendien griaužė Komentaras patinka Komentaras nepatinka
p a t i k ė j o m AR NEMATOT KOKIOS JŲ MORDOS IR JIE DABAR ŠAIPOSI O KAS PO TO BUS 2020-02-03
ir jūs patikėjot kad tie d a r m a j ė d a i atsiskaitys prieš liaudį tai tas pats kaip lavoną prikelt iš kapų ir paklaust koks kirminas tave šendien griaužė Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jonas2020-02-03
kas zino kokiai partijai dabar priklauso meras nes partijos TT tokios kaip ir nebera Komentaras patinka Komentaras nepatinka
sėdi po 30 m vienoj kėdėj ir vis mes geri mes jum gerą ateitį duosim BET TIK SAU 2020-02-03
dar bėkit balsuot už tokius MOLIŪGUS dar būkit parodys jum tie bezdalai iš kur kojos dygsta Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-02-03
Politiko prievolė yra ne atsiskaityti kažkokiam vienam rinkėjui, bet atstovauti visą bendruomenę ne tik rinkėjus.. pvz vaikai nebalsuoja ir nerenka tų gražulio kelnininkų. Turėtų rūpintis visais vaikais vienodai, vaikai nesirenka savo "tėvų", kurie tik vaidina tėvus kaip ir politikai tik vaidina politikus. Ar skaitėtė kas nors tas jų ATA-skaitas? matai galingiems plunksnuočiams kažkaip atrodo kad žodžiai ir yra žygiai, su kuriais kaip su savotiška kripto (from the crypts) valiuta galima atsiskaityti bet kokias skolas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?