Pasaulinė kovos su vėžiu diena: 3 svarbios iniciatyvos susirgusiems onkologine liga

2020-02-04, socmin.lt

Atliepdama onkologinėmis ligomis sergančių organizacijų siūlymus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė tris svarbias iniciatyvas, kurios padės kovoti su onkologinių ligonių diskriminacija darbo rinkoje, sudarys sąlygas prioriteto tvarka išeiti apmokamų kasmetinių ar neapmokamų atostogų, penktadalį laiko dirbti nuotoliniu būdu bei suteiks nuolaidas viešajam vietinio ir tolimojo susisiekimo transportui.

„Daugelis onkologine liga susirgusių žmonių, jei tik gali, yra linkę toliau dirbti, nes taip užsitikrina pajamas. Tačiau darbo aplinkoje ne visuomet paisoma šių žmonių interesų: besigydantys ligoniai pasakoja buvę pažeminti pareigose arba atleisti, jiems nesudaromos galimybės dirbti lanksčiai iš namų arba neįmanoma pasinaudoti atostogomis tuomet, kai tikrai to reikia. Negana to, ligoniai priversti leisti lėšas kelionėms į gydymo įstaigą ir iš jos, kai didžioji dalis pinigų turėtų būti skiriama gydymuisi ir sveikatos stiprinimui. Visi šie aspektai apsunkina besigydančių žmonių kasdienybę, todėl reaguodami ir teikiame šiuo siūlymus“, - spaudos konferencijoje antradienį sakė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

1. Transporto lengvatos

Transporto lengvatų įstatymo pataisa onkologine liga sergantiems asmenims siūloma nustatyti 80 proc. nuolaidą vykstant vietiniu ar tolimuoju viešojo susisiekimo transportu: autobusais, troleibusais, traukiniais. Nuolaida būtų taikoma vienkartiniam ar terminuotam vardiniam bilietui.

Transporto nuolaidos ypač aktualios gyventojams, kurie iš mažesnių miestelių vyksta gydytis į didžiuosiuose šalies miestuose esančias sveikatos priežiūros įstaigas, ypač antrinio ir tretinio lygmens. Besigydantieji dėl savo sveikatos būklės ne visuomet patys gali vairuoti automobilinį, o artimieji taip pat gali neturėti galimybių pavėžėti, todėl viešasis transportas kartais tampa vienintele išeitimi. 

2. Draudimas diskriminuoti

Lygių galimybių įstatyme ketinama užfiksuoti draudimą diskriminuoti dėl sveikatos būklės – onkologinių ligų, genų mutacijų ir panašiai. Šis siūlymas sudarytų sąlygas sergantiems žmonėms kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kai manoma, kad atleidimas, pažeminimas pareigose arba netinkamų sąlygų darbui sudarymas yra susijęs su asmens sveikatos būkle.

„Suprantama, kad niekas atvirai nesako, jog ketina darbuotoją atleisti iš darbo ar pažeminti pareigose dėl jo ligos, tačiau įtraukus į diskriminacijos pagrindus sveikatos būklę darbdaviai bus priversti susimąstyti, kaip jų veiksmai atrodo teisės požiūriu“, - teigia ministras L. Kukuraitis.

3. Lankstesnės darbo sąlygos, dvigubai didesnės išeitinės išmokos

Darbo kodekso pakeitimais norima sudaryti lankstesnes sąlygas onkologiniams ligoniams dirbti ir užtikrinti, kad besigydantis ligonis galėtų pirmumo tvarka pasiimti kasmetinių atostogų.

Pavyzdžiui, šiuo metu darbdavys privalo tenkinti prašymą bent penktadalį laiko dirbti nuotoliniu būdu, kai to paprašo nėščia, neseniai gimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat jei to nori darbuotojas, auginantis vaiką iki 3 metų, vienišas tėtis ar mama, turintis vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

Pakeitimais siūloma, kad darbdavys turėtų pareigą tenkinti prašymą dėl nuotolinio darbo ir kai to paprašo darbuotojas, pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie savo ligą.

Pakeitimuose numatomos ir didesnės išeitinės išmokos, kai iš darbo atleidžiamas darbuotojas, kuris nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės. Šiuo metu tokiems ligoniams išeitinė išmoka siekia vieno mėnesio atlyginimą, jei dirbta ilgiau nei metus, ir pusės mėnesio, jei darbo santykiai tęsėsi trumpiau nei metus. Darbo kodekso pakeitimuose siūloma išeitinę išmoką padvigubinti – mokėti vieno mėnesio atlyginimą, kai dirbta trumpiau nei metus, ir dviejų mėnesių, kai dirbta ilgiau nei metus.

Dar vienas svarbus Darbo kodekso pakeitimas susijęs su kasmetinėmis atostogomis. Paprastai kasmetinės atostogos suteikiamos susitarus darbuotojui ir darbdaviui.

Šiuo metu darbdavys būtinai turi tenkinti nėščios darbuotojos prašymą dėl atostogų prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų, taip pat, jei to prašo tėtis prieš partnerės gimdymą arba po jo, kai darbuotojas mokosi dirbdamas, slaugo sergančius šeimos narius ar neįgaliuosius.

Siūloma, kad darbdavys turėtų būtinai sutikti ir su onkologine liga susirgusio darbuotojo prašymu išeiti priklausančių kasmetinių atostogų, kai prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada.

Panašus reglamentavimas būtų taikomas ir susirgusiam darbuotojui prašant neapmokamų atostogų – darbdavys tokį prašymą turėtų tenkinti.

Galima piniginė parama iš savivaldybės

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat primena, kad savivaldybės jau dabar turi galimybę savo tarybų nustatyta tvarka onkologiniams ligoniams skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę ar sąlyginę pašalpą. Tai yra socialinė parama, kuri skiriama atsižvelgiant į realią žmogaus ar jo šeimos padėtį ir konkrečias aplinkybes. Tokia savivaldybių teisė numatyta Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.

Tačiau kadangi papildomos socialinės paramos skyrimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, paramos dydis kiekvienoje savivaldybėje gali būti skirtingas. Tačiau principas visoms savivaldybėms vienodas – ieškoti veiksmingiausių paramos teikimo būdų, kad ji pasiektų būtent tuos žmones, kuriems yra labiausiai reikalinga. Taip pat labai svarbu, kad nustatyta parama būtų adekvati – proporcinga tam tikrai problemai spręsti ir turinti įtakos veiksmingiems pokyčiams.


Straipsnio komentarai

..2020-02-04
Ir net su "atvejo vadybininkyste" negalima nepagalvoti kad viskas gali būti kitaip. Nu žinot keistuolių teatras yra keistas, ne todėl kad jie keisti ar kad uoliai vagia dainas, bet todėl kad jie yra dalis karinės operacijos kurių uždavinys yra "keisti", "kaita", "pokyčiai", tt. Kalba eina apie brexitinės invazijos bremeno muzikantų generuojamą skirtumą, įtampą, pelną, prieauglį, tt. Ir čia nebūtinai ne turima omenyje krematoriumo klientų, nelaimingų atsitikimų (tame tarpe ir Oops i did again emigracija), grabų ir lawonų prieauglį kapinėse. Nu paimkit Žmonės žurnalo archyvą nuo pradžios iki paskutinio numerio. Ten nėra nei vienos vietinio fizionomijos ir nei vienos vietinio pavardės. Tai yra hibridinio karo metu viskas yra turing testas. Ir jūs jo neišlaikėte. Va kas įdomiausia kad priešui net neįdomu "laimėti" taip kaip jie atseit "laimi" visus karus istorijoje. Tame ir esmė kad visoje žmonijos istorijoje ir dar nebuvo nei vieno karo. Nu kaip tame krikšto filme apie tai kaip kryžiuočiai krikštijo ameriką. Trečioje serijoje jau kaip ir geros pabaigos teismas ir visi jie tarsi susitarę sudardėjo su invalido vėžimukais, deguonies balionais ir kaukėmis, lašelinėmis, tt.. Tad nedarykit klaidos kad jeigu su jumis kariauja tarsi karas prieš jus tai žaidimai smėlio dėžėje kad priešas yra patyręs ir perėjęs kažkokias sunkias ugnies ir vandens pratybas. Taip kaip viskas vyksta nėra nieko už ko kad galima būtų užsikabinti ir pradėti kažką "suprasti". Yra visiška bepročių nesamonė. Tai nereiškia kad jie "nevaldo" situacijos. Nu įsivaizduokit jūs įsisėstumėte į mašiną ir ten koks nors cžvistėlis pradėtų vanaguoti su driftais 300 km per valandą. Jis prisisegęs, su šalmu, kostiumas, pas jį oro pagalvės, tt. Jūs kad ir nebus avarijos po pasivažinėjimo išlipsite sudaužytas tarsi obuolys, nusėtas mėlynėmis, kraujosrūvomis, sulaužytais kaulais, be dantų, tt. O ant skaitmeninio ar analoginio popieriaus galima forminti kad abu lygiai toje pačioje geldoje, vienodoje padėtyje, likimo broliai, surišti viena virve, tt. Tad čia kalba neina apie saugumo metodus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-02-04
lingvistiškai žiūrint yra įdomu kodėl pasirinktas būtent šitas pavadinimas. Ta pati prasmės sin-onimininkystė ir kitose kalbose: rusų, anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų, tt.. Žiūrint į šitą reiškinį iš kažkokios kitos mums pateiktos medžiagos ty žmonijos istorijos pusės šita liga yra kažkas naujo ir tas žodis naujas. Tai kodėl daktarų grupuotė pasirinko būtent tą žodį. Čia negalima kažkaip galvoti kad čia karčių šaknų mokslo daktarų grupuotės žydėtojai vienybėje kažkaip dėl to ir susieti, nes jiems neįdomu kur vėžiai žiemoja nes jiems tų vėžių negalima valgyti dėl religinių įsitikinimų. Visų pirma reikalinga turėti omenyje kažkokias atbulininkystes - pvz brexitistų drąsiųjų kelių atvirkščiai sureguliuotą eismą, vairai kitoje pusėje sudėti, tt.. ; kitas reikalas alibabų raštingumas kur skaito viską iš dešinės į kairę (gal čia kitaip viskas), nors jeigu žiūrėti į hindų raštą tai ten toks įspūdis susidaro kad jie irgi veidrodžiuojasi, bet rašo po eilutės apačia, tarsi atspindys vandenyje..
Tai aš čia paliečiau tik pavadinimininkystes. Mes neliečiame kaip ir kodėl pas žmones atsiranda kažkokie simptomai, ir turi eiti pas daktarų grupuotę ir prašyti kad juos "gydytų" kur tuos "simptomus" kažkokie beraščiai kryžiuočiai "diagnozuotų" kaip vėžį ir "gydytų" su ilsėkis ramybėje terapijomis.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-02-04
Visų pirma reikalinga turėti omenyje kad tokios ligos kaip vėžys nėra. Tai tik žodis kuris naudojamas daktarų grupuotės kad "kovoti". Čia reikalinga atkreipti dėmesį ir į tuos visus fake news atvejus kur žymūs žmonės suserga vėžiu ir paprastai hollywoodiškai išsigydo. Reik bandyti kažkaip prieti prie to kitaip, nes turėtų būti ir tokių atvejų "atvejo vadybininkai", kurie prodiusuoja tuos atvejus. Nu čia iš tos operos kur yra baltoslavijos lygybės režimas ir nadsad kalbininkystės. Tad visi tie straipsniai žiniasklaidoje apie sveikatą ar vėžį nesiskaito kaip reklama. jie nereklamuoja tik vaidina kad reklamuoja. o tu va nesupranti "meno". savotiškas turing testas. kažin ar sutapimas kad rusų kalboje "Ad" reiškia būtent pragarą? p.s. kurią dantų pastą reklamuoja? Tad nelinkėkit jiems to "kardo" su kuo jie jus tepa, nes jūs esate dar nesupratę nieko ką čia tie kukuojantys smaluotų biudžetų kryžiuočiai išdarinėja. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
as2020-02-04
SUSIRGUS SIA LIGA NEBEREIKES NIEKO
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek Jums tenka laukti vizito pas šeimos gydytoją?