Politikai siaurina savo pačių veiklos viešumo principus

2020-02-07, Sergėjus GVILDYS

„Nemo iudex in propria causa“ – niekas negali būti teisėju savo byloje. Tai principas, įpareigojantis laikytis skaidrumo, nešališkumo ir nepriklausomumo. Būtent šiuo principu vadovaujasi demokratinius procesus puoselėjantys ir nešališki politikai. O kaip gi mūsų vietos savivaldoje laikomasi šio principo? Nuomonę galime susidaryti iš procesų, kurie vyksta Savivaldybės tarybos posėdžiuose, ir kaip yra priimami sprendimai.

Teisės principai ir politika

Nepriklausomai nuo istorinio laikotarpio ar veikimo krypties, romėnų teisė Europos valstybių privatinėje teisėje paliko neabejotinus savo pėdsakus: principus, institutus, normas, juridines konstrukcijas. Romėnų teisė išsaugojo tik tai, kas geriausia. Romėnų teisė suformulavo ir vieną svarbiausių šiuolaikinės civilinės teisės prievolės dalykui keliamų reikalavimų – jo teisėtumą bei neprieštaravimą viešajai tvarkai ir gerai moralei.

Todėl principas, turintis pamatinius pagrindus Romos teisėje – niekas negali būti teisėju savo byloje – yra vertybė, įgyvendinta teisės aktuose. Būtent šis principas yra pamatinė vertybė Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 punkto reikalavime savivaldybės Tarybos nariui: „Prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti Savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą“. O kaipgi šio principo laikosi Šilutės rajono savivaldybės taryboje besidarbuojantys politikai? Jei pažvelgsime į šio principo apimtį visapusiškai, tai suprasime, kad nepadoru ne tik save teisti, bet ir keisti (gerinti?) sau jau nustatytas veiklos taisykles.

Prieštaravimas teisinio reguliavimo normoms

Iš priimto sprendimo dėl Tarybos veiklos reglamento pakeitimo dalies, kuria panaikinama prievolė Tarybos nariui pateikti rašytinės formos ataskaitą iki kalendorinių metų vasario 1 dienos, taip pat iš priėmimo procedūros eigos, galime daryti išvadą, kad grupė daugumos Tarybos narių, balsavusių už tokį sprendimą, galimai sukėlė interesų konfliktą ir nusižengė galiojantiems įstatymams. Tokia išvada darytina todėl, kad Tarybos nariai, pasinaudodami išimtine Savivaldybės tarybos kompetencija, priėmė Tarybos veiklos reglamento pakeitimą, kuriuo kitą dieną ir pasinaudos.

Mat pasinaikino sau pareigą pateikti rašytinę veiklos ataskaitą. Toks žingsnis galimai prieštarauja ir teisinio reguliavimo taisyklei: lex retro non agit,  t. y. teisės aktas neturi atgalinio veikimo galios. Taigi teisės aktai paprastai netaikomi tiems įvykusiems faktams ir padariniams, kurie atsirado iki naujai priimto teisės akto įsigaliojimo. Ši taisyklė – svarbus ir būtinas veiksnys užtikrinant teisės, įstatymų, teisinės tvarkos stabilumą ir tvirtumą, teisinių santykių subjektų teises, pasitikėjimą valstybėje priimtais teisės aktais.

Būtent apie tokį pasitikėjimą Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto posėdyje kalbėjo liberalas Audrius Endzinas. „Jeigu likus devynioms dienoms iki termino pateikimo, mes svarstome, ar privalu pateikti. Jau pats svarstymas prasilenkia su sveika logika, o mes svarstysime, ar reikia pateikti ataskaitą už praėjusį laiką“, – sakė komiteto posėdyje A. Endzinas.

Galimai ribojamos rinkėjų teisės

Vietos savivaldos įstatymas nustato Tarybos nariui pareigą atsiskaityti rinkėjams. Ši pareiga yra įstatymo 23 straipsnio 4 punkte yra aiškiai apibrėžta: „Ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams reglamento nustatyta tvarka“. Rinkėjas čia sąvoka yra pakankamai plati, apimanti ne tik politikui palankią auditoriją, bet ir visą bendruomenę. Nustatyti šios pareigos įgyvendinimo tvarką, yra Savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija. Sprendžiant iš jau galiojančio priimto reglamento su pakeitimais, išlieka vienintelė tvarka, numatyta to paties reglamento 256 punkte.

Rašytinių ataskaitų pateikimas dabar galimas, tačiau nėra neprivalomas. Tai reiškia, kad Tarybos narys tik savo paties gera valia raštu gali pateikti informaciją apie savo nuveiktus darbus.

Ar toks Tarybos nario pareigos atsiskaityti rinkėjui teisinis reguliavimas galimai riboja bendruomenės konstitucinę teisę per demokratiškai išrinktus atstovus dalyvauti valdant savo šalį? Taip pat šiuo sprendimu akivaizdžiai susiaurinamas valdžioje esančių asmenų atskaitomybės principas.

Ar kitomis reglamente numatytomis Tarybos narių atsiskaitymo formomis yra pakankamai užtikrinamas atskaitomybės principas? Valdžios institucijos ir politikai, dalyvaujantys savivaldoje, turi būti atskaitingi savo bendruomenei. Būtent tai pažymėjo Tarybos narys A. Endzinas, išsakydamas savo nuomonę dėl sprendimo projekto: „ Balsų, žinoma, užteks sprendimui priimti, bet kitas klausimas: ar kam buvo blogai, kad Tarybos narys buvo įpareigotas atsiskaityti būtent tokia forma? Dabar mes palengviname sau gyvenimą, parodydami, kad dėjome ant tų rinkėjų, nes jie savo darbą atliko. Manau, kad kuo daugiau mes suteikiame rinkėjui žinių apie mūsų veiklą, sudarome žiniasklaidai daugiau prieigų prie mūsų ir nušviesti mūsų veiklą, tuo yra geriau“. 

Negalime nesutikti su politiko nuomone. Vis dėlto poreikis didesniam informacijos kiekiui ir platesnei analizei yra neabejotinas. Jis, panašu, skatina sumažinti šališką politinį konfliktą, politinį manevravimą, galią ir „politiką “. O kiek tai priimtina valdančiosios daugumos darbų tęstinumui, jei kartais erzina nepatogūs opozicionierių klausimai ir neatsižvelgiama į jų siūlymus?

Politikų nuomonės skiriasi

Darbo grupės narė Lijana Jagintavičienė, atstovaujanti valdančiosios daugumos gretas, turi savo nuomonę dėl rašytinių ataskaitų pateikimo. „Rašytinių ataskaitų privalomas pateikimas, tai ne tik formalus atsiskaitymas rinkėjui. Šiuo veiksmu esu įpareigota peržvelgti praėjusio laikotarpio savo darbą, padaryti tam tikrą analizę. Vieša paslaptis, kad Taryboje turime ir tokių politikų, kurių nesame net balso girdėję, tai nereikėtų atimti jiems galimybės nors taip pasireikšti“, – sakė politikė.

Socialdemokratų partijos atstovo Taryboje Tomo Budrikio nuomonė priešinga. Tarsi raudonas audinys, išsiuvinėtas auksinėmis liberalizmo siūlėmis, plazda jo žodžiai: „Yra Tarybos narių, kurie nepateikia ataskaitų ir nėra jiems jokios atsakomybės, ir negali būti. Tai Tarybos nario etikos klausimas, kurios nereikėtų interpretuoti.“

Dar daugiau liberalizmo pažėrė Laimutė Uselienė, teisiamos partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovė: „Nemanau, kad labai jau skaito tas ataskaitas, gal kokia dešimtis... Reglamente yra ir kiti atsiskaitymo būdai, be to niekas nedraudžia rašyti. Jo valia pasirinkti“.

Taigi, Tarybos nariai, kurie mano, kad rašytinės ataskaitos pateikimo atsisakymas yra žingsnis liberaliu keliu, tik parodo, kad gerina sau padėtį atsisakydami dalies pareigos rinkėjams. Tačiau jų sprendime nėra kategoriškumo ir paliekama galimybė norintiems rašytine forma papasakoti apie savo veiklą ir aprėpti kuo didesnę bendruomenės dalį. O jei už ataskaitą būtų mokamas priedas kaip už papildomą darbą, greičiausia tai nė svarstymo nebūtų, nei šio straipsnio nebūtų tekę rašyti. Tai gal visa esmė ir glūdi motyvacijoje?


Straipsnio komentarai

... _ _ _ ...2020-02-11
Vienu lot žodžiu:
Loja liesiem S TT
Dura €st L€x US,
Alter alias ..cum..
NaVOSaVOs geri
Dominisavibisky.
... _ _ _ ... ... _ _ _ ...
Šiais, jau dvejais:
-Animas nostras!
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-02-07
tame ir esmė kad lotynų kalba tai irgi kažkokia labai įdomi 666 pilkų atspalvių vėliava iš kažkokio "mirusio" pasaulio, kur ta kalba kaip kažkokia ilga buožių lazda naudoja kad susikalbėti neužmirštuolininkai su mirštuoliais. Jie nežydi vienybėje su jumis. Jie žydi vienybėje tik patys su savimi. Žiedai tarp žiedų. Jeigu tarp žiedų įsimaišo kažkas kam atrodo kad galės žydėti kartu su žiedais, tai tiems kartuoliams iš karto galima užkurti kartumo pirtį ruošiant kartuves. Jūms duodama tik kažkiek kriuksinčios (tiksinčios) laisvės kad tylint galėtumėte pasiknisti po karčias šaknis.
Nu pagalvokit apie kažką kas turėtų padėti kažkiek aklųjų karalystėje ir "atverti" tas akis prikrautas rastų išrautų su visomis karčiomis, žemėtomis šaknimis. Kalba eina apie brexit, kuris atseit įvyko. Nu nevisai įvyko. Vis tiek yra globalizuotas pasaulis tad šitie kryžiaus žygio kryžiuočiai niekur nenusibrexitino. Gal greičiau kažkas padarė rokiruotę kur įvyko pasihonkonginimas ir kiti panašūs kitaip suprantamo "judumo" ir "sanglaudos" reikalai. Kas įdomu su brexitu kad europos sąjungoje vistiek išlieka anglių karalystės kalba kaip "lingua franca" priemonė. Kažkokie "terpė", kuri sujungia, įgalina, vienyja,tt. Ir čia ne tik ES. Kažkas panašaus kas buvo tarybų sąjungoje su rusų kalba. Tai yra jeigu žiūrėti iš vergovės grandinių ir supančiojimo pusės tai yra kažkokia grandis kuri taip ir sugalvota kad tarnaus kaip "missing link". Tai yra jeigu kažkokiai kiaulei norėsis išsivaduoti tai turės pančiotis save su tomis kitomis grandinėmis, kur irgi viskas "paruošta". Čia yra labai svarbu, nes čia kaip su tais nemokamais arklių kasymais, kad galima būtų pakasti ir užkasti, o pakasus ir užkąsti. Tad brexitas nesiskaitys įvykęs tol kol anglų kalba bus naudojama kaip viena iš oficialių ES kalbų. Vienintelė airijos valstybė naudoja anglų kalbą kaip oficialią kalbą, bet ten jie irgi naudoja dialektą - hiberno-english, irish-english, tt. Nežinau kas ten per dialektas, bet kiek suprantu tai ne anglų kalba. Jugi šiais baltoslaviškais laikais net žemaičių kalba nesiskaito kaip lietuvių kalba. Va čia ir yra kažkas įdomaus. Ar tarybų sąjungoje naudota rusų kalba yra rusų kalba, ar tik viena iš brexit imperijos kalbų? Kas liečia lotynų kalbą, gal irgi nebūtina neatkreipti dėmesį į kitą ameriką, kur visada karšta kaip kokioje pirtyje. Kalba ir eina apie lotynų ameriką. Amazing mazes of amazon and amazon dot com. Jau nekalbant apie "amazing race" - racistinius lenktyninkus - kažkokią amazonių rasę, kur jų moterys vyriškesnės negu paliegę jūsų vyrai. Aišku čia vien žodininkystė, nes kaip bepažiūrėsi yra globalizuotas pasaulis, kur visi keliai veda į makaronščikų romos taborus. Je suis char & lie.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-02-07
vėl fake news kalinčios kalės, kurios kali fake news kėdėse išsikalinėja kalendamos nekaltais žodžiais tarsi kažkokiais kaltais tam kad atrodytų kad buvo kažkas pakalta. Tame ir esmė kad jūs nesuprantate to neromėniško išsireiškimo užrašyto lotynų kalboje "Nemo iudex in propria causa". Ta kalba kaip ir bet kuri kita užsienio kalba negalioja lietuvos valstybės valdyme. Tuo labiau kad šita kalba naudojama kryžiuočių, daktarų grupuotės, mokslo daktarų grupuotės, tt. Tai yra mirties smogikų būrių kriptografijos priemonė. Aklųjų karalystėje akliesiems nesimato "nuosavybės". Nebereikalinga ant kaktos rašyti vergams kam jie priklauso, nebereikalinga naciams taituruotis skaičiukus jau gali naudotis taituruotes kaip "gražinimosi" priemonę į jakuzinius laikus. Užtenka vergams patašyti ant galvos švietimo sistemos kuolą kol jie nusilobotomizuoja atitinkamai. Tad autorius atrodo kvailai kai turi naudotis tokiomis ilgomis archimedo išdrožtomis lazdomis kad bandyti versti šitą kraštą link kažkokios "doros", "sąžiningumo", tt. Jis netaiko to posakio sau tarsi šita byla būtų ne jo byla. Arba išsiduoda kad yra ne vietinis, ne savas, kad jam šitos bylos keliamas triukšmas "nesigirdi". Jis kaip statybininkas kuris su pneumatiniu plaktuku kala betoną ir naudoja klausos apsaugos priemones. Tame ir esmė kad visi kurie dalyvauja kažkokioje byloje ir yra bylos dalis. Taip čia kaip susigalvojo su "teisinėmis neliečiamybėmis" pedofilų klanas, kad jeigu užsivilks juodų drabužių mantiją ir užsikabins medalį tai jie jau kažkokie lygesni negu kiti. Teisėjas nėra niekas. Tad aš jau bandžiau pasakyti su praeitais komentarais, kad niekas su ataskaitomis sotus nebūna. Jie čia bando daryti įspūdį kad galima išdarinėti ką tik nori visus metus palikti paskui save tūkstančius lawonų, po to parašyti trumpą rašinėlį su galingomis plunksnomis ir visos nuodėmės stebuklingai nusiplaus. Čia vos ne kaip tas filmas "the purge". Tik žuvėjų krašte galima užsiimti žuvėjų žuvimu ne 12 valandų per metus, bet 365 dienas per metus, išskyrus kiek ten sugaištama tam rašinėliui parašyti, kur turbūt ir nebūtina gaišti laiko nes galima pasisamdyti galingai kriuksinčiuss plunksnuočius. Tame ir esmė kad čia ne pinigų reikalas. Galingi plunksnuočiai pergyvena kad atrodo kvailai viskas iš šalies ir jie tarsi "vaistukai", kurie gali kažką "padėti" aiškinant kad taika yra karas, vergovė yra laisvė, moteris yra vyras, vyras yra moteris, tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?