Biudžeto projekte numatyta mažiau lėšų verslui skatinti, bet daugiau - valdymo išlaidoms

2020-02-10, Sergėjus GVILDYS
Valdžią išlaikyti kainuoja net šeštadalis biudžeto išlaidų. „Šilokarčemos
Valdžią išlaikyti kainuoja net šeštadalis biudžeto išlaidų. „Šilokarčemos" archyvo nuotr.

Šilutės rajono savivaldybės Biudžeto ir finansų skyrius kviečia susipažinti su parengtu 2020 metų Šilutės rajono savivaldybės biudžeto projektu. Pastabas ir pasiūlymus galima pateikti iki 2020 m. vasario 10-osios Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjai Doritai Mongirdaitei, el. p. dorita.mongirdaite@silute.lt. Pasiteirauti galima telefonu (8 441) 79 252. Pagal galiojantį Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, tai privalu padaryti ne vėliau kaip 20 dienų iki planuojamo Tarybos posėdžio, kuriame numatytas biudžeto svarstymas ir patvirtinimas. Tai koks šių metų planuojamas Šilutės rajono savivaldybės biudžetas?

Planuojama mažiau pajamų nei pernai

Taigi, šių metų Savivaldybės biudžete planuojama gauti 49 918 045 eurų pajamų. Praėjusių metų biudžete buvo planuojama šiek tiek daugiau – 53 milijonai eurų. Pagrindinės pajamos šiemet bus gautos iš mokesčių ir dotacijų. Mokestinės prievolės įgyvendinimo metu planuojama surinkti 25 235 000 eurų. Tai didžiausia dalis pajamų, apimanti kone pusę planuojamų pajamų.

Didžiausias mokesčių donoras bus gyventojų pajamų mokesčio surinkimas, kuris sudarys beveik 23 milijonus eurų. Milijoną eurų planuojama surinkti iš vietinės rinkliavos, 700 tūkstančių tikimasi uždirbti iš nekilnojamo turto mokesčio, 450 tūks. – iš žemės mokesčio. Tai pagrindinės kryptys iš kurių tekės mūsų pinigėliai į Savivaldybės biudžetą.

Nemažos dalies tikimasi ir iš dotacijų. Jos šiais metais sudarys 20 939 338 eurų. Valstybinėms funkcijoms atlikti bus skirta  beveik penki milijonai (4 857 056,00) eurų. Mokymo reikmėms finansuoti planuojama gauti per vienuolika milijonų (11 044 600,00) eurų. 2,2 milijono eurų planuojama skirti iš Valstybės biudžeto kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti. Taip pat Savivaldybė metų pradžioje turi sukaupusi 2 301 717, 00 eurų likutį. Be to, planuojama 2020 metais ir pasiskolinti 1 466 000 eurų.

Valdymo išlaidos didės

Lyginant su praėjusių metų planais, išlaidos bus mažesnės nežymiai. Pernai asignavimų suma buvo planuojama apie 55 milijonus eurų. O šiais metais daugiausia išleisti planuojama ugdymo kokybės ir sporto plėtros programai įgyvendinti. Šioje srityje išlaidos sieks beveik 20 mln. (19 518 163,00) eurų.

Didžioji dalis šių lėšų bus skirtos darbo užmokesčiui – apie 16 mln. eurų. Ir tik 15,6 tūkst. eurų numatyta turtui įsigyti. Turizmo plėtros programai bus skirta 180 tūkst. eurų, iš kurių 91 tūkst. - Turizmo informacijos centro darbuotoju atlyginimams.

Beveik pusantro milijono (1 401 000,00) eurų planuojama skirti konkurencingo žemės ūkio programai, iš kurių už 605 000,00 eurų bus įsigyta būtino turto. Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai naujajame Savivaldybės biudžete numatyta išleisti 7 712 800,00 eurų. Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programai įgyvendinti bus išleista 1 993 753 eurų.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa pareikalaus šiais metais pusaštunto milijono (7 514 033,00) eurų. Šios išlaidos, lyginant su praėjusių metų biudžetu, padidintos vienu milijonu eurų. Konkurencingo žemės ūkio programa, šiemet pavadinta vietinio ūkio programa, gaus beveik dviem milijonais mažiau nei pernai - tik 4 069 735,00 eurų. Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programai skiriama beveik devyni milijonai (8 853 042,00) eurų. Tai apie 20 proc. mažiau nei pernai. Iš viso asignavimams numatyta skirti 51 242 716,00 eurų, įskaitant ir Savivaldybės numatytas skolintas lėšas.

Mažėja finansavimas verslui

Apibendrindami Savivaldybės biudžeto projektą galime drąsiai pasakyti, kad pagrindinis pajamų šaltinis yra gyventojų pajamų mokesčiai ir įvairios rinkliavos. Surinkti pinigai didžiausia dalimi bus skiriami ugdymui, socialinei apsaugai ir valdymui. Taip, valdžią išlaikyti kainuoja net šeštadalis biudžeto išlaidų. Tai yra nemažai.

Gal vertėtų Tarybos nariams pradėti mąstyti apie valdžios išlaikymo kaštų sumažinimą? Ne vien kėdes stumdyti iš skyrių į poskyrius, bet ir realiai perskirstyti darbuotojų funkcijas, padidinant jų darbo našumą ir sumažinant „kėdžių“ išlaikymą.

Tikėsimės ir lauksime administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio komiteto posėdyje pažadėtos etatų analizės vasario mėnesį. Gal būt iš tiesų yra kur dar sutaupyti ir turėti gerai subalansuotą biudžetą, kuriame vietinio verslo vykdymo programai bus skirtas dar didesnis dėmesys. Tik toks žingsnis gali padidinti biudžeto pajamas ir sumažinti išlaidas socialinėms reikmėms. Tačiau kol kas matome priešingus žingsnius, kuriais mažinamos išlaidos žemės ūkio ir verslo plėtros programoms. 


Straipsnio komentarai

.. Dvitaski2020-02-13
Nespank, gerai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tam..@ tas pažiurėjas i nuotrauka2020-02-13
Pagarba Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Paskutiniam2020-02-12
tame ir esmė kad ne apie asmenybės kultą eina kalba. Visa šita piratinių vikinginių kryžiuočių gauja veikia iš vien. Niekas čia nieko neraito ir jokie galai niekur nevaikšto. Nu nebent pas tuos savo gelbėjimo reikalais besirūpinančius skęstančiuosius pas kuriuos viltis paskutinė palieka tą durnių laivą. Čia kalba neina apie savivaldybę. Čia labiau kalba eina apie tai kad šita savivaldybė nieko neišsiskirianti savivaldybė nuo kitų tai tik kažkokių STT, VSD, VRM, LRS, tt įsakymų pavyzdinio vykdymo atspindys. Tad šiuo atveju yra raitomi visi raitytojai kartu taip kad ir būtų duodama viskas ko tik esate neatsargiai panorėję. Nu va ir galvok apie savo kabinamus makaronus. Kada ateis galas tokiems raitymams? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Paskutiniam2020-02-12
Palaukit, palaukit, visiems ateis galas. Dar ne tokius suraite Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pažiurėjau i nuotrauka2020-02-12
Ir prisiminiau gražia pasaka apie tris paršiukus , i kuriuos net s..tt vilkas neįkibo Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Cit2020-02-12
Juokiasi tiesiai žmonėms į akis. Ir ką tu jiems? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ jUONIS2020-02-11
Nebūk naivi raudonkepuraitė, nežaisk su tais vilkais, nesakyk neklausk neišsiduok sugebi matyti pasaulį ne vien tik juodai baltą. Gali būti kad raudonkepuraitės kepuraitė dėl to ir buvo raudona kad jau buvo nuskalpuota. Pats pagalvok kuo skiriasi socialinis verslas nuo komunistinio darbo? Tame ir esmė su šitais aparteidiniais gaidžiais ir talibano gandžiais kad viskas ir yra sugalvota su turint omenyje raudonas klouno nosis. Tarsi kokie buratinai kurie kažką pasitrumpino. Per karčias šaknimis tekančias kančias į žydinčias žvaigždes. Čia nereikalinga nieko skirstyti į savus ir mūsiškius nanagrinėjant taip vadinamą lietuvos "socialinį modelį". Viskas gegutės lizduose tiksi taip kad "senukams" nebūtų tame lizde vietos ir vos tik kažką nagrinėji tas tiksėjimas atitinkamai tiksinsis pagal tavo nagrinėjimo "dūdelę". Čia ir yra baisi okupacija, nes priespauda ir sugalvota su engiamųjų nuostabiu protu omenyje. Kad jie ims ir naudos savo raštingumą, ieškos teisybės, tvarkos, teisingumo, tt. Tam pasiruošta daug jovalo. Atvira informacinė visuomenė. Imkit ir skaitykit. Tad viskas kas liečia bet kokią socialinę veiklą ir yra terpė kurioje cžv gestapo kryžiuočiai veikia tarsi žuvis vandenyje. Tik šiuo atveju kalbama apie tinklus. Tai yra jų tinklas, o jau žmonės kurie nėra dalis tinklo automatiškai yra žuvėjų kraštas, kuris ir žūva tuose tinkluose. Čia kalba eina ne vien apie internetą, mobilų ryšį, socialinius ryšius, švogerystes, tt. Ty kai jie kabina makaronus apie našlaičius, senelius, invalidus, autistus, retas ligas, virusus, vėžį, tt tai tarsi kažkokie UNIT 731 frakcijos, tarsi atskiri sunumeruoti kabinetai konclageryje tam kad kabinti kažką kad kabėtų, tt.. Pamenate drąsos kelio atkarpą prieš violetinių patvorinių šturmą? Turiu omenyje gatajevus. Jokie ten ne čečėnai. Ten irgi buvo lygiai toks pat "socialinis verslas", ant kurio pastatyti ir šitie vasiukai. Atvažiavo iš neaišku kur ir už gražias akis "gavo" ekskliuzyvinėje ir prestižinėje Kauno vietoje NT senoviniame name. Spec naziniai aitvarai sunešė. Kodėl jie išdundėjo į suodžių karalystę hell-sin-kiss? Neaišku kur jie buvo išdundėję kaip ir ta venckienė. Gal slėpėsi suomijos ambasados pastate. Jeigu JT kažkokioje agentūroje tai turbūt tada gali skaitytis kas tik nori, nes vienu metu atstovaujama 200 valstybių. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Buvusi pedagogė2020-02-11
2019 metais buvo Lietuvos ryte straipsnis,kad savivaldybė nebeatsimenu kokia, pedagogams važiuojantiems iš miesto dirbti į rajono kaimo mokyklas - mokytojams kompensuoja važiuojanties savo transportu už sunaudotus degalus.Gal tai būtų geras žingsnis ir mūsų savivaldybės,nes dabar dėl mokytojų Šilutės savivaldybėje nekyla jokia gera mintis,o kitose savivaldybėse prieš Naujus metus net premijas mokytojai gauna. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tomas2020-02-11
Kalchoznikų mordos.... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jUONIS2020-02-11
KUO TUOKI RAUDUONI.......... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-02-11
vis tą pačią nuotrauką deda. tik šį kartą paflipino. gavosi veidrodinis atspindys. gaunasi taip kad laikrodžiai pas visus ant "dešinės" rankos. su tuo verslo skatinimu tai gali būti ko tik nori. žinai žodis "skatina" yra ne tik žodis baltoslaviškoje lietuvių kalboje, bet ir slaviškose nadsat kalbose. pvz rusų kalboje "skatina" tai labai tiesiogiai susisiekia su gyvulių fermomis. Reik turėti omenyje ir "vakaruose" visiems kabinamus makaronus apie tai kad tik maža dalis verslo išgyvena pirmus metus. Tai kažkokia norma. Visi tik startuoja, gesta, nenuleidžia rankų, pirmyn, pirmyn, tt. Tad visur ir figūruoja atvejo vadybininkystės, socialinis verslas, gandžiai, projektai, trojos arkliai, žmonių veisimas, tt.. Nu pavyzdžiui atidaro koks cžvistėlis senelių namus, tai pagal verslo modelį yra neįmanoma kad tomis paslaugomis galėtų naudotis vietiniai. Jie turi arba atsivežti senelius iš kažkur (kažkas panašaus kaip legionieriai krepšinyje) arba jie kažkaip turi užsitikrinti kad būtų kompensuojamas "skirtumus" arba dar visai kiti variantai pvz dalyvauti visokiose pogromų programose pvz kur po visokiomis priedangomis apgyvendima apgyvendinamieji (prekyba žmonėmis, stabdyk nusikalstamumą, smurtas artimoje aplinkoje, tt). Nu yra visiška savivalda, kur nieko negali "nagrinėti", nes taip ir sugalvota turint raguotas kojas omenyje. Nu visas "verslas" ir yra arklių kasymas, tam kad juos pakasti, o užkasus būtų galima ir užkąsti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
aTTosSTo! S€SK€S - is laikyt in €i!ru 2020-02-11
KAM SKATint?
Links m€€u, me love, beloved vyt too you at see cat int elling ence servis tat!
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Ko? 2020-02-11
Jie visi taip žvengia? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-02-10
Ką reiškia "skatinti" verslą? Skatinti daryti kažką ko nepaskatinti patys nesugalvotų daryti? Tai kas čia per verslas, kad ant tiek akli tame versle, kad piršto nepajudina kol jiems neparodo su pirštu. Žodis verslas tai turbūt nuo žodžio versti kažkokias galvas? Čia turbūt tik kriptografija, kur kitaip išsireikšta "įsakymų vykdymas". Įsivaizduokit niurenbergo teismė koks nazis atsistoja ir teisinasi: aš nekaltas, nes buvau skatinamas pasiūlymų kuriems negalėjau atsisakyti. Negi rimtai savivaldybė arklio galvas guldo verslininkams į lovas kad kasytų taip kad nepamirštų jog bus pakasti? Nu čia kaip samdomų žudikų programa. Pinigai ryte, vakare laisvas butas, namas ar kabinetas prigrūstas laisvų kėdžių. Galima skelbti konkursą, dėti skelbimą, tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka