Gyventojų apklausa: gerėja visuomenės saugumo jausmas, ypač vertinamas policijos darbas

2020-02-17, vrm.lrv.lt

Vis daugiau žmonių Lietuvoje palankiai vertina kriminogeninę situaciją ir jaučiasi saugūs, o pasitikėjimas policija viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį – nedaug nusileidžiame Šiaurės Europos šalims, esame aštunti iš 28-ių ES valstybių narių. Kaip rodo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) inicijuota gyventojų apklausa, didėja pasitikėjimas ir kitomis viešąjį saugumą užtikrinančiomis tarnybomis. 

Tyrimo duomenimis, per pastarąjį dešimtmetį apskritai itin pagerėjo viešojo saugumo situacijos vertinimas – manoma, kad mažėja vagysčių, be to, pastebima, kad patys žmonės labiau rūpinasi savo artimųjų ir savo turto saugumu. 

„Didėjantis saugumo jausmas šalyje rodo sistemingo ir nuoseklaus institucijų darbo rezultatus, tam pasitelkiama daug kompleksinių priemonių. Tačiau svarbu paminėti, kad pasitikėjimas vidaus reiklų sistemos tarnybomis auga ir dėl kokybiško kasdienio darbo – žmonės pastebi ir vertina gerą pareigūnų darbą. Tie, kurie turėjo tiesioginių reikalų su policija, Bendruoju pagalbos centru, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, „Regitra“, šias institucijas vertina daug geriau nei neturėjusieji kontaktų“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė. 

Lietuvoje besijaučią saugiai įvardijo 82 proc. respondentų, o teigiamas kriminologinės situacijos vertinimas, palyginti su 2006 metais, išaugo nuo 29 proc. iki 67 proc. 

Apklausos rezultatai parodė ir augantį pačių žmonių sąmoningumą – 77 proc. respondentų nurodė, kad jie ėmėsi kokių nors veiksmų, kad apsaugotų savo nuosavybę, pvz., 4 iš 10 bendradarbiauja su kaimynais saugodami vieni kitų turtą, trečdalis apdraudė savo turtą.

Keitėsi požiūris ir į nelegaliu būdu įsigytų prekių (alkoholio, tabalo gaminių ir kuro) vartojimą. Per pastaruosius penkerius metus beveik per pusę sumažėjo žmonių, kurie pateisina kontrabandinių prekių vartojimą.

Taip pat tyrimas parodė, kad daugėja žmonių, kurie palankiai vertina policijos reagavimą į iškvietimus, – 72 proc. apklaustųjų mano, kad policija greitai reaguoja ir atvyksta į įvykio vietą. 2007 metais taip manė kur kas mažiau apklaustųjų – vos 40 proc. Be to, sumažėjo įsitikinusiųjų, kad pareigūnai ima kyšius. Su teiginiu, kad pareigūnai provokuoja duoti kyšį, 2019 metais sutiko vos penktadalis apklaustųjų, o prieš dešimtmetį taip manančiųjų buvo daug daugiau. 

Palyginti su kitomis ES šalimis, Lietuvos gyventojų pasitikėjimas policija išaugo labiausiai – 2007 metais pagal pasitikėjimo rodiklius buvome ketvirti nuo sąrašo galo, o šiuo metu esame aštunti – po Suomijos, Danijos, Nyderlandų, Švedijos, Vokietijos, Estijos ir Liuksemburgo.

Tyrimo duomenimis, padaugėjo žmonių, teigiamai vertinančių ugniagesių darbą, – jais pasitiki 89 proc. apklausoje dalyvavusiųjų. 79 proc. teigiamai atsiliepia ir apie Bendrosios pagalbos centro (BPC) veiklą. Labai išaugo ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vertinimas. Pasieniečių darbą teigiamai vertina 74 proc. žmonių, o prieš dešimtmetį pasitikėjimo rodiklis tarnybos pareigūnais siekė tik 45 proc. 

Pagal svarbą viešojo saugumo srityje gyventojai pirmenybę teikia gaisrų gesinimo, gelbėjimo darbams bei BPC veiklai. Tuo metu svarbiausiomis vietinės policijos veiklos sritimis gyventojai įvardijo reagavimą į skambučius ir pranešimus, pagalbą nukentėjusiems žmonėms bei eismo saugumo kontrolę.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad daugėja žmonių, kurie žino apie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS), bei tų, kurie gauna pranešimus į išmaniuosius telefonus. Apie GPIS girdėjo beveik pusė apklausos dalyvių, turinčių paprastus telefonus, ir net 89 proc. dalyvių, turinčių išmaniuosius telefonus. Svarbu ir tai, kad beveik visi, kurie gauna šiuos pranešimus, juos vertina teigiamai. 

„Matome, kad skaičiai gali būti geresni. Turime tikrinti telefonus ir kalbėti apie tai su artimaisiais. Labai svarbu įsitikinti, kad mūsų telefonuose veikia ši pranešimų sistema. Suaugę ir vaikai galėtų padėti vyresnio amžiaus žmonėms užsitikrinti, kad perspėjimo sistema būtų nustatyta ir veiktų jų telefonuose“, – akcentavo vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė. 

Reprezentatyvią gyventojų apklausą VRM ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iniciatyva 2019 m. rugsėjo–lapkričio mėn. atliko įmonė „Baltijos tyrimai“. Visose šalies savivaldybėse individualių apklausų būdu respondento namuose sužinota 3 105 žmonių nuomonė.

Išsamiau susipažinti su naujausia gyventojų apklausa apie viešąjį saugumą galite čia


Straipsnio komentarai

.. @ Rašyk2020-02-17
Tu bijok nebijojimo tai yra tai kas yra neįdomu, lygiai taip kaip turėtum bijoti akių muilinimo operų ir krematoriumų kaminų dūmimo įdomumo tai yra tai ko tu nežinai. Kodėl sakoma tiesiai arčiau, aplink greičiau? Čia ta patarlė tinka, ne tik kelionų maršrutams keliais kurie visi veda į tuos pačius romos taborus, bet kaip nekeista ir elektrinės vergovės grandinėms, trumpiems sujungimams, perkūnams iš giedro dangaus, elektrošoko terapijoms, tt. Tavo nuostabiai kupranugarinis protas negali pakelti tiek nuostabos. Čia ir yra pavojai, kai akliems kažkas atrodo apie žodžius. Nu įsivaizduok yra kažkoks didelis krovinys kurį reikalinga pervežti iš taško A į tašką B per kažkokią saharą ar panašiai. Didelis. Sakykim Gizos piramidė. Ant popieriaus krovinys yra tik žodis, skaičius, tt. Nieko nesako nesuprantančiam. Koks bukas asilinis kupranugaris net jeigu ir išmokęs skaityti gali užsiimti pats vienas pernešti tą krovinį. jisai krovinio specialistas, visą gyvenimą krovinį nešiojęs. Jam kažkas atrodo apie tą žodį. Kad žodis "krovinys" tai kažkas su kuo jis yra susidūręs. Pagal tą jurgį kepurė. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
@..2020-02-17
Rašyk trumpiau, skaitysim įdomiau. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-02-17
Lietuvoje kaip turbūt ir bet kur kitur globalizuotame vyksta kažkas nesuvokiamo ir nesuprantamo. Ką tai reiškia? Nu kad suprasti kažką turėtumėte žinoti "savo" istoriją. Bet taip kaip jie aiškina istoriją yra visiškos nesamonės. Ta istorija yra ne jūsų. Istorija žmogui yra tiek kiek jisai dalyvavo toje istorijoje pats, kaip liudininkas ir matė kažką savo akimis. Visa kita yra karinių operacijų makaronai. Tad bet kuri istorijos pamoka bet kokioje mokykloje yra pedofilių klano orgija. Pvz nuo nepriklausomybės pradžios visa tarybinės lietuvos istorija yra pateikiama tarsi kažkokia juoda skylė. Tarsi 50 metų "okupacijos" nebuvo, nes okupacijos nepripažino nei tarybų sąjunga, nei JAV. Čia yra svarbu. Nes taip kaip jie pateikia istoriją, kad per visą tarybų sąjungos okupacijos laikotarpį buvo ir kita Lietuva, kuri egzistavo nepririšta prie šitos teritorijos. Buvo diplomatų tinklas, atstovybės, aukso atsargos, tt.. Lietuvybės palaikymas, laikraščių millijonai, tt. Nu tarsi kažkokia atlantida, al-queda, lanzbėrinis hitleris kuris pabėgo į lotynų ameriką ir po to atsiatgimėlino lietuvoje adamkievičiaus pavidalu, tt. Jiems lengviau "prisiminti" ir kalbėti apie istoriją kur tikrai nėra nei vieno liudininko, bet tam turi pasiruošę pilna jehovos liudininkų, kurie "tiki". Kažkas panašaus į samdomus raudotojus, kurie už dyką per pakasynas nekasa. Bet tai nereiškia kad neužmirštuolės yra lygesnės negu mirštuolės, kurios ir yra mirštuolės nes jas neužmirštuolės ir išmarina tam kad išlikę galėtų "atsiminti" viską. Arba kalba eina tik apie išgalvotų makaronų "atsiminimą". Jie atsimena todėl kad patys prirašė tas nesamones. Tame ir esmė gal būt ir jūs buvote neužmirštuolė kol jie neįtikino jūsų kad jūs mirštuolė, tai yra kažkokie pedofilai atėmė iš jūsų kaip iš vaiko nemokamą saldainiuką. Lietuvoje mirtis nesuprantama. Apie mirusius nešnekama, nebent iš mandagumo reikalinga kažką gero pasakyti. Va čia irgi labai raudona vėliava apie tuos nesibaigiančius didžiavyrių garbinimus. Tai arba išgalvoti netikri stabai arba jie dar gyvi. Tai kap atskirti kur tikros ašaros ir kur krokodilo ašaros? Tame ir esmė kad negalima naudoti jokių testų, jokių laboratorijų, tt. Bet koks testas ir yra turingo testas skirtas tam kad turinguoti šituos "uber alles" atgimėlius. Tad dabartis ir yra "never" tai yra nebūtis. Jūs kartojate istoriją kurios nebuvo, istoriją kuri išgalvota. Tai yra patyčių patyčios. Tarsi vamzdis į nerį per kurį geltonai spalvojami krantai, jūsų mėlynos ir vingiuotos gimtinės. Jeigu bandysit išmokti istoriją, jums yra du būdai: krimsti karčias šaknis skaitant knygas prirašytas nesamonių ir vis tiek nieko neišmokti, arba kartoti karčių šaknų laižymą po pamokų laižant tai ko neprivalgėte iš fake news, geltonosios spaudos priespaudos, tv diktorių diktatūros, tt. Taip ir sugalvota karyba paremta krematoriujų kūryba (kūrimu), kur apie viską apgalvota. Visur kur reikalinga sudėta kryžiukai. Kuo giliau į mišką tuo daugiau medžiagos kryžiams. Vienas variantas tai pažiūrėti į tai ne kaip į lietuvos reikalus, bet į "mūsiškių" reikalus. Visų pirma brexit, prasidėjo iš karto po lietuvos papirmininkavimo Europos sąjungai. Tai grynai sintetinė operacija ir čia negalima galvoti kad anglija pasitraukė iš ES. Reikalinga galvoti apie anglų kalbos įdiegimą kaip "bendravimo" metodą bendruomenei. ES pakartota kolumbariumų atsiradimo amerikoje istorija. Kažkas panašaus į rusų kalbą tarybų sąjungoje. Ir negalima atmesti kad kalba eina ne apie lietuvą ir angliją, bet kažkokią kitokią sistemą, tai yra į lietuva atsikrausto kažkas būdvardinio ty pavadinimu "didžioji". Nu kaip persikrikštijo save vėliau tas skustas teletubiųšou Algis iš greitų ir suktų svastikų. Tai kas pavadinta kaip "didžioji" prieš tai buvo britanijoje, JK, tautų sandraugoje, JT, tt.. Bet dabar jie perkrausto, skaldosi, kopijuoja, tt į lietuvos didžiają kunigaikštystę, kur susikrausto į tuos rūmus visose šalyse vienybėje žydintys litovciniai valdovai. Tai yra lietuvos žemės ūkio ministerija ir vadovauja žemės planetos gyvulių fermai. Tad dabar lietuva jau yra nebe dalis ES, bet dalis patvorio šalia didžiosios aikštingų kunigų aikštės. Nu yra talibanas. Visur ant kiekvieno kampo rūmai, buožės, didikai, bajorai, karaliukai, gestapas, aparteidas, garbėtroškiniai paradai, tt. Lietuvos neapsaugojo kalba, kurią jie jau senai pakorė ant baltoslaviškos kalbos šakos. Kitų metodų kad apsiginti ir nėra. Jugi niekas iš niekur neatsiranda. Lietuva užpulta ne ant durniaus, bet durninant. Tad istoriškai žiūrint reikalinga taip ir suprasti, kad net ir kaliningrado sritis tam ir buvo paruošta. Taip kaip latvija irgi buvo ruošiama, kur turbūt rusų daugiau negu tame kaliningrade. Tad vasario 16 irgi ne lietuvos šventė tai mūsiškių šventikų šventė pas kuriuos visos dienos kaip šventė. visų šalių patvoriniai litovcai susivienyję žydi violetinėje vienybėje vedami į romą drasos kelių kelkraščiuose. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Jums kada nors buvo įsisiurbusi erkė?