Valdžia mažina lengvatų gavėjų ratą ir nustato delspinigių dydį

2020-03-05, Sergėjus GVILDYS
V. Pozingis sakė, kad pensininkams rinkliavos lengvatų teikti nereikėtų.
V. Pozingis sakė, kad pensininkams rinkliavos lengvatų teikti nereikėtų.

Dar nespėjo nudžiūti dažai nuo patvirtintų Taryboje nuostatų „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“, kai dokumentas papildomas naujais punktais. Pakeitimo procesas motyvuojamas su aukštesnio rango įstatymų reikalavimais, nors dokumento kūrėjai pripažįsta, kad reikalavimai atsiradę gerokai anksčiau, nei buvo priimti nuostatai. Kas atsakingas už tai, kad nepilnai parengtas dokumentas išleistas į plačius vandenis, nutylima...

Bus skaičiuojami delspinigiai

Svarstytame ir priimtame sprendime vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą yra du pakeitimai. Vienas iš jų - atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo III skyriaus 12 straipsnio 3 ir 5 punktus „Savivaldybės taryba savo sprendimu tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, kuriuose nustato: 3) vietinės rinkliavos lengvatas; 5) delspinigių dydį, jų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką ir atleidimo nuo delspinigių atvejus.“

Šie įstatymo pakeitimai buvo priimti 2017 metais gegužės mėnesį, tačiau susigriebta tik dabar nustatyti delspingių skaičiavimo ir mokėjimo tvarką. Pasak Savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiojo specialisto Artūro Losiaus, Savivaldybė kasmet skaičiuoja apie 3 000 asmenų, laiku nesumokančių už šią rinkliavą. Dar iš apie šimto skolininkų išieškoma teismo keliu. Todėl, priėmus nuostatų pakeitimus ir papildžius juos šeštu skyriumi, yra numatyta delspinigių dydis, jų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei atleidimas nuo delspinigių.

Delspinigių dydis bus apskaičiuojamas pagal finansų ministro nustatytą delspinigių dydį. Šiandien yra  nustatyta 0,03 proc. delspinigių. Jų dydis vėluojantiems asmenims bus apskaičiuojamas automatiškai, kompiuterinės programos pagalba. Todėl svarbu atkreipti dėmesį į mokėjimo pranešimuose nurodytus rinkliavų mokėjimo terminus.

Socialinė nelygybė lengvatose

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. bus atleidžiami pensinio amžiaus nedirbantys asmenys 30 ir 50 proc. nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dalies, kurių nuosavybės teise valdomame, naudojamame, disponuojamame nekilnojamo turto objekte, esančiame Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, yra gyvenamąją vietą deklaravusių ir negyvenančių asmenų (išvykę dėl darbo, mokslo, tarnybos ir kita). Iki šiol lengvata buvo taikoma pensinio amžiaus nedirbantiems asmenims, kurių nuosavybės teise valdomame, naudojamame, disponuojamame nekilnojamo turto objekte nebuvo gyvenamąją vietą deklaravusių ne pensinio amžiaus asmenų. Tokiu lengvatų suteikimo punktu siekiama palengvinti šiai socialinei grupei mokestinę naštą, kai artimieji yra išvykę gyventi svetur, tačiau nėra pakeitę deklaravimo vietos.

Tačiau šis pakeitimo punktas, kad ir kokiais gerais ketinimais įgyvendinamas, turi prieštaringų vertinimų. Pirmiausia tai, kad suskirstomi pensinio amžiaus žmonės į dirbančius ir nedirbančius. Kiek socialiai teisingas toks skirstymas? Tai gali būti labai ilgų diskusijų atskira tema. Į tai atkreipė dėmesį ir Tarybos narys liberalas Audrius Endzinas. Politikas akcentavo dėmesį į tai, kad nedirbantys pensinio amžiaus žmonės, tačiau turintys kitokių pajamų, nesusijusių su darbo santykiais, tokių kaip nekilnojamo turto nuoma, turės teisę į lengvatą. O žmonės, kurie dirbdami prisiduria prie skurdžios pensijos, tačiau neturi ką išnuomoti, neturės teisės į rinkliavos lengvatas.

Taip pat politikas tai palygino su žemės ir žemės nuomos mokesčio galiojančiomis lengvatomis, kur pensinio amžiaus žmonės nėra skirstomi į dirbančius ir nedirbančius bei turi vienodą teisę į lengvatą. „Turėtų būti vienodai visiems – arba lengvata visiems vienodai, arba jos nėra“, – sakė politikas. Dokumento rengėjo atstovas, administracijos direktorius Virgilijus Pozingis, reaguodamas į A. Endzino pastabas, replikavo: „Iš tikrųjų tai buvo Tarybos narių siūlymas. Su pirminiu variantu mes nesiūlėme lengvatų, aš nesuprantu, kodėl pensininkus reikia atleisti?“

Tačiau dauguma politikų neatsižvelgė  į pastabas ir priėmė siūlomos redakcijos dokumentą. 

Neatsižvelgiama į teisės aktų reikalavimus

Kodėl naujajame dokumente „Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatai“, kuris įtvirtina rinkliavos prievoles gyventojams, nėra vietos socialiniam teisingumui? Socialinio teisingumo klausimus kėlė ir Tarybos narė Lijana Jagintavičienė, primindama politikams apie egzistuojantį Vyriausybės nutarimą dėl rinkliavų lengvatų. Kodėl nuostatuose dokumento rengėjas visiškai neatsižvelgė į atliekų rinkliavų lengvatų prievolę taikyti mokestinę lengvatą ne tik pensinio amžiaus žmonėms, bet ir visiems, gaunantiems nedideles pajamas, kuriems rinkliava viršija 1 procentą metinių pajamų?

Gal tai yra kažkaip susiję su administracijos direktoriaus požiūriu į pensininkus ar lengvatas? Priimtose naujos redakcijos nuostatose galimai neatsižvelgta ir į kai kurias Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas ir į nediskriminavimo principą.

„Šis principas komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje reiškia, kad, nustatant rinkliavą ar kitą įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą tos pačios kategorijos komunalinių atliekų turėtojams, turi būti taikomi vienodi rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir apskaičiavimo metodai, tvarka ir dydžiai“, – teigiama įstatyme, reglamentuojančiame atliekų tvarkymą Lietuvoje.


Straipsnio komentarai

..2020-03-05
Bet su tais "pensininkais" negalima niekuo nei tikėti nei netikėti, nes čia kalba ir eina apie kažkokį įdomų "judumą". Tai yra kažkas panašaus į didžiosios brexitanijos lanzbėrio ar vytauto didžiojo kilnojamą žemę (vienas ir tas pats), kur vėl prisiskaitę savo išgalvotų makaronų "brenda" į tą pačią upę ostapininkai. Jeigu žemė kilnojama tai kilnojami ir žemaičiai, prisikvietė totorių, karaimų, tt... Jiems leido atsikraustyti ir iš piršto išlaužtas žemes iš lenkijų vokietijų turbūt ir mėnulio. Kitas reikalas kai visoje europos sąjungoje užtikrinamas "judumas" ir "sanglauda". Dar kitas reikalas kai užtikrinamas judumas bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, per URM, JT, KAM, NATO ir panašiai. Bet čia yra kažkokios aferos kurių neįmanoma nagrinėti žmogui, nes tai yra jau "uber alles" kibernetinių mašinų reikalai. Galima nagrinėti tik krematoriumų ir kolumbariumų atsiradimo lietuvoje kryžiuočių užkurtose amerikos pirtyse istorijas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-03-05
čia reik turėti omenyje kad kalba eina ne tik apie pensininkus dėl amžiaus, bet ir pensininkus kurie yra išėję į pensiją nes jie yra lygesni negu kiti. Tai yra visokie vidaus reikalų aparatčikai, karinių struktūrų diedovščyninkai, operatyvininkai, saugumiečiai, profesionalios karinės tarnybos simuliuotojai, kurie išeina į pensiją dėl to kad paslydę nukrito lipdami kopėčiomis į konclagerio bokštelį, rakštisteinai, atvejo vadybininkai na ir visokiausio plauko aferistai, kurių pilna šilutė su kaupu.
Bet nedarykit klaidos su žydėjimo vienybėje piratiniais vikingais. Lietuvos himnas taip kaip giedamas kažkokių gaidelių tai panašiai kaip tas eilėraštukas kur vaikams liepiama imti pagaliukus. Matot vienybė žydi ne "vardan lietuvos", bet "vardan tos lietuvos". Taip ir su tuo pedofilu klanu. Jie auginasi biologinius ginklų mašinas kurios ir vykdytų įsakymus. Todėl ir tame eilėraštyje irgi vartojamas žodelis "tą".
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?