Be tostų – išgertuvės už kampo, kivirčas, smūgiai...

2020-03-16, Romualdas Danielius MAŽUTIS

Beveik buitinė šiurkšti lietuviško miestelio komedija, pamarginta kriminaliniu atspalviu - fiziniu susidorojimu. Veiksmas vyko už parduotuvės pastato. Čia vyrų kompanija vaišinosi degtine ir alumi. Tarp dviejų sugėrovų kilo kivirčas. Nors besiginčijantys sunkiai bepastovėjo ant kojų, 26-erių T. Z. puolė griauti ant žemės jam į tėvus tinkantį būsimą nukentėjusįjį. Nugriuvo abu, bet jaunesnis užpuolikas pajėgė atsistoti ir spirti aukai į kairįjį šoną bei aptalžyti kumščiais. Smūgių pasekmė: nukentėjusiajam lūžo du šonkauliai, buvo sutrikdyta sveikata ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

Pernai, liepos 23 dieną, apie 21 valandą, Kintuose, Kuršių gatvėje, už parduotuvės pastato keturių vyrų kompanija vaišinosi alkoholiu. Gėrė degtinę, užsigerdami alumi. Kaip sakoma, tvirti vyrai, pasikaustę šiame „amate“. Žinoma, apgirto. Džiugiai prasidėjusios vaišės svaiginamaisiais gėrimais ėmė strigti, kai tarp T. Z. ir 56-erių būsimo nukentėjusiojo kilo žodinis konfliktas, kurį iššaukė nuomonių skirtumas.

Kas gali žinoti žino, dėl ko jie nesutarė, bet, turbūt, ne dėl filosofinių dalykų, o žemiškesnių reikalų, nors T. Z. yra baigęs 10 klasių. Įkaušusių vyrų „diskusija“ argumentais nesisvaidė. Kai krūtinę kaitina degtinė, beje, temdanti protą, kyla kitokie norai.

T. Z. vėliau prisipažino nesusitvardęs, sugriebęs oponentą už drabužių ir pargriovęs ant žemės. Pats irgi pargriuvo. Atsistojęs vieną kartą įspyrė nukentėjusiajam. Kur kliuvo spyris, tiksliai nežino, neneigia galėjęs pataikyti į kairį šoną. To neužteko, sudavė kumščiu į krūtinę, bet neprisimena, kiek kartų trenkė, nes viskas vyko labai greitai. Galėjo suduoti ir ne mažiau kaip penkis smūgius, kaip nurodyta kaltinime. Nukentėjusiojo už kaklo nesugriebęs, nesmaugęs.

Taip teisiamajame posėdyje aiškino kaltinamasis T. Z. Jo baudžiamoji byla dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo (BK 138 str.1 d.) išnagrinėta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose šiemet, vasario 14 dieną. Už šią nusikalstamą veiką baudžiama laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Pykčiui užplūdus neverta duoti valią rankoms ir kojoms, išmintingiau būtų kėblinti šalin, tvardytis, nepasiduoti instinktams.

Pargriovė, sugriebęs iš už nugaros...

Taip liudijo nukentėjusysis, kai T. Z., priėjęs iš už nugaros, sugriebė jį už drabužių pečių srityje ir pargriovė ant žemės. Pargriuvo ir užpuolikas. Pastarasis atsistojęs tyčia vieną kartą stipriai spyrė jam į kairį šoną. Dėl to nukentėjusiajam pradėjo trūkti oro, nebeįstengė pasikelti nuo žemės. T. Z., pasinaudojęs bejėgia aukos būkle, paleido į darbą kumščius. Užtvojo ne mažiau kaip 5 smūgius. Pasak nukentėjusiojo, jį dar ir smaugė alkūnėmis. Šalia stovėjęs kitas sugėrovas raginęs T. Z. smurtauti. Konfliktą matė ir dar vienas kompanijos dalyvis.

Sumuštas nukentėjusysis liko gulėti ant žemės. Netrukus jis pats pranešė policijai apie įvykį. Ligoninėje jam nustatė šonkaulių lūžius. Mušeika jo atsiprašė, nukentėjusysis nepareiškė civilinio ieškinio dėl turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo, neprašė kaltininkui griežtos bausmės.

Liudytojai liudijo nenoriai

Kaipgi kitaip? Argi skųsi sugėrovą? Liudytojas, kurį nukentėjusysis įvardijo raginusį T. Z. jį mušti, teisme papasakojo apie išgertuves, bet teigė žodinio konflikto pradžios nematęs, nes tuo metu buvo paėjęs į pašalį nusišlapinti. Bet matė, kaip kaltinamasis T. Z. stumdė nukentėjusįjį, kaip pargriovė ant žemės ir paliko gulintį. Liudytojas tvirtino nepastebėjęs, kaip T. Z. spyrė ar apkumščiavo pargriautąjį, tik girdėjo garsą, pagal kurį sprendžia, kad buvo spirta.

Konfliktas truko kelias minutes. Jis neragino T. Z. mušti nukentėjusįjį. Žodžiu, liudytojas „suko uodegą“, siekdamas padėti kaltinamajam. Kitas liudytojas buvo truputį atviresnis, patvirtino, kad T. Z. vieną kartą spyrė gulinčiam nukentėjusiajam į pilvą ir vieną kartą smogė kumščiu į kažkurią kūno vietą. 

Smurtautojas teisėsaugai žinomas

T. Z. - bedarbis. Teistas penkis kartus. Paskutinius du kartus į kaltinamųjų suolą sėdo 2016 ir 2018 metais. Pirmu atveju pripažintas kaltu pagal BK 135 str. 1 d. (sunkus sveikatos sutrikdymas). Už tai galima netekti laisvės net iki 10 metų. T. Z. tuomet skirta bausmė: dveji metai ir 10 mėnesių nelaisvės. Bausmę atliko 2017 metų lapkričio 7 dieną.

Antru atveju buvo teisiamas už viešosios tvarkos pažeidimą (BK 284 str.). Pelnė 57 parų areštą. Ši bausmė buvo sumažinta vienu trečdaliu. Iš pataisos namų paleistas 2018-ųjų gruodžio 19 dieną. Teistumas neišnykęs. Žodžiu, ne angelėlis.

Naują nusikaltimą padarė neblaivus, turėdamas recidyvisto reputaciją. Tai baudžiamąją atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Lengvinančių aplinkybių, tiriant bylą, nenustatyta. Kaltinamasis T. Z. padarė nesunkų nusikaltimą, kaltu prisipažino iš dalies, apgailestavo dėl savo poelgio, nukentėjusiojo atsiprašė. Pastarasis nekerštavo, neprašė griežtesnės bausmės. Teisėjas Robertas Povilaitis pripažino teisiamąjį T. Z. kaltu ir skyrė laisvės atėmimą devyniems mėnesiams. Paskirtos bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams. T. Z. įpareigotas keturis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje, šešis mėnesius nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį pradėti dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Valstybinei ligonių kasai už nukentėjusiojo gydymą iš nuteistojo T. Z. priteista atlyginti 61 euro ir 4 centų žalą. Kaltinamasis T. Z. ieškinį pripažino. Tokia pabaiga. Nuosprendis neskųstas ir jau įsiteisėjo.

Deja, panašių istorijų, kai per išgertuves susikivirčiję neblaivūs vyrai ima tarpusavyje pliektis ar šoka vanoti prašalaičius, ne viena. Tik pasimoko vienetai, o ne retas, žiūrėk, su kažkuo neprasilenkęs, ima ir vėl puola mojuoti kumščiais, nors tam jokios dingsties nėra, tačiau suputojęs noras vožtelėti pažįstamam ar nepažįstamam asmeniui, nors stumia aršų vyruką tiesiai į teisiamųjų suolą, nugali protą ir leidžia reikštis pykčiui, jėgai. Finišas – kaltinamųjų suolas, atgaila, bausmė.


Straipsnio komentarai

žala valstybei2020-03-16
du susikivirčijo...o kiek algas gavo už kivirčo nagrinėjimą...popieriaus gadinimą, straipsnio parašymą... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gavote SMS žinutę, raginančią skiepytis nuo COVID-19?