Viešųjų erdvių prie daugiabučių gyvenamųjų namų tvarkymo taisyklės galimai prieštarauja įstatymams

2020-03-19, Sergėjus GVILDYS
Švaros taisyklių nuostatos „tiek, kiek jose asmenys įpareigoti palaikyti tvarką, švarą ir atlikti išvardytą sąrašą darbų savivaldybės viešosiose erdvėse prie daugiabučių gyvenamųjų namų“ prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
Švaros taisyklių nuostatos „tiek, kiek jose asmenys įpareigoti palaikyti tvarką, švarą ir atlikti išvardytą sąrašą darbų savivaldybės viešosiose erdvėse prie daugiabučių gyvenamųjų namų“ prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

Praėjusių metų vasario 8 dienos „Šilokarčemoje“ buvo keliamas klausimas dėl teritorijų aplink daugiabučių namus tvarkymo naštos perkėlimo ant gyventojų pečių. Rodos, šis klausimas turėjo nueiti užmarštin, mat niekas teisme neskundė šių taisyklių. O pareigūnams, kurių pareiga yra ginti viešąjį interesą, kažkodėl nekilo abejonių dėl „Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių“ teisėtumo.

Sprendimas, paskatinęs verslą

Tuo metu, aiškindamiesi daugiabučių kiemų tvarkymo aktualijas, sužinojome, kad egzistuoja du galiojantys Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimai, nors ir prieštaraujantys vienas kitam. Suprantama, valdžios pareigūnai rėmėsi vėlesniu šio teismo sprendimu ir išaiškinimu, kad „Taisyklės reglamentuoja iš esmės skirtingus teisinius santykius nei Teritorijų planavimo įstatymas. Taisyklių tikslas iš esmės yra užtikrinti švarą ir tvarką, o ne priimti sprendimą dėl daugiabučių namų užimamų sklypų suformavimo. Tai, kad švaros ir tvarkos užtikrinimo tikslu įtvirtinta pareiga tvarkyti ir faktiškai naudojamą teritoriją, kuri nėra suformuota teritorijų planavimo dokumentais, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog minėta nuostata prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 40 daliai“.

Todėl vadovaudamiesi naujausia teismų praktika, Šilutės politikai 2017 metų balandžio 27 dieną patvirtino naujas „Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisykles“. Taip faktiškai asmenys, gyvenantys daugiabučiuose namuose buvo įpareigoti pasirūpinti teritorijos aplink daugiabutį iki 50 m atstumu valymu. Kokiu operatyvumu pasirūpino teikti šią paslaugą bendrovė, užsiimanti daugiabučių namų administravimo verslu, galime tik stebėtis. Bet kalba ne apie šio verslo atsiradimo ir konkurencijos neturinčio plitimo užkulisius. Kol kas labiau domina šios prievolės teisėtumas.

Seniūnijoms sumažinta našta

Taigi „Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių“ II skyrius nuo 2017 metų įpareigoja asmenis „užtikrinti švarą ir tvarką tvarkomose teritorijose“. Švaros taisyklėse atsirado nauja sąvoka „faktiškai naudojama teritorija“. Tai „pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų grupės suplanuotas žemės sklypas, bet neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre arba, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų grupės nesuplanuotas žemės sklypas, teritorija iki įstatymų nustatyta tvarka suformuoto gretimo sklypo ar faktiškai naudojamos

teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų, arba kitu teisėtu pagrindu faktiškai naudojama teritorija“, – teigiama dokumente.

Realiai tai teritorija, už kurios švaros palaikymą atsakomybė perkelta gyventojams. Taip prievolės ir atsakomybės našta nukrenta nuo seniūnijų ir sutaupoma nemenka suma pinigų. Šilutės mieste prie kiekvieno daugiabučio priskirta maždaug po 3 tūkstančius kvadratinių metrų teritorijos. Darbų sąrašas netrumpas: valyti ir tvarkyti teritoriją ne rečiau, kaip 2 kartus per savaitę, žolės pjovimas - ne rečiau kaip 3 kartus per vasaros sezoną, pasnigus valomas sniegas, užtikrinant saugų pėsčiųjų eismą, specialiojo transporto priemonių privažiavimą prie teritorijoje esančių bendrojo naudojimo objektų ir t. t.

Valdininkai liko patenkinti ir trina rankas. Mat patys gyvendami privačiuose namuose neretai lyginasi su daugiabučių gyventojais. „Kodėl privačiuose namuose patys šluojame savo teritoriją, o daugiabučiuose gyvenantys nenori?“, – neretai tenka išgirsti iš Savivaldybės tarnautojų ir politikų lūpų.   

Abejotinas kainų nustatymas

Netrukus suskubo apsukrūs verslininkai siūlyti teritorijos valymo paslaugas. Ir tik nedaugelis bendrijų ar jungtinės veiklos pagrindu bendro naudojimo objektus valdančių savininkų savo iniciatyva prisižiūri kiemą. Didžiąją dalį šito subrandinto „pyrago“, kaip žinia, per dukterinę įmonę „Mano aplinka“, tvarko pagrindinis Šilutėje daugiabučių namų administratorius UAB „Mano būstas“. Įdomu tai, kad mokestis skaičiuojamas ne nuo tvarkomos teritorijos kvadratūros, o nuo gyventojų turimo nekilnojamo turto ploto.

Besidomėdami, kodėl taip yra, sužinojome, kad tai yra lengviausias ir paprasčiausias būdas su mažiausiais kaštais pačiam administratoriui. Kiek teisėtas, nežinia. Tačiau socialiai nėra teisingas, todėl kad didesnio būsto turėtojas moka brangiau nei mažesnio ir neatsižvelgiama į žmonių skaičių. Mokestį už teritorijos tvarkymą administratorius nustato pats. Nuo 2017 metų šio mokesčio dydis keitėsi, nors ir nežymiai. Nuo 0,0818 cnt iki 0,0962 cnt už kvadratinį metrą.

Tačiau tokie administratoriaus veiksmai nėra visiškai teisingi ir teisėti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 punkte teigiama: „Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka“. Vadinasi, teritorijos valymo ir kitų paslaugų kainodarą privalu derinti su būsto savininkais bendrajame susirinkime. Taip pat būsto savininkų susirinkime galima iš viso ir atsisakyti šios paslaugų tiekėjo veiklos.

Naujausia teismų praktika

Tačiau yra dar vienas aspektas, kuris „faktiškai naudojamų teritorijų“ tvarkymo reikalavimus apverčia aukštyn kojomis. Tai naujausia teismų praktika. 2019 metų spalio 31 dieną Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl Ukmergės rajono savivaldybės švaros taisyklių teisėtumo, pripažino, kad savivaldybė „negalėjo nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmenys įpareigojami palaikyti tvarką, švarą ir atlikti išvardytą sąrašą darbų savivaldybės viešosiose erdvėse prie daugiabučių gyvenamųjų namų < ..> Teismas vertina, kad „nustatytu teisiniu reguliavimu atsakovė jai priklausančią pareigą prižiūrėti ir tvarkyti viešąsias erdves nepagrįstai perkėlė privatiems asmenims, taip sukeldama jiems administracinę ir finansinę naštą“.

Dėl atsiradusio naujo teisinio reguliavimo kreipėmės į mūsų rajono švaros taisyklių tiesioginį rengėją, Šilutės rajono savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriaus vedėją Remigijų Rimkų. „Šilutės rajono švaros taisyklės galioja, jos nėra apskųstos teisme, - sakė telefonu vedėjas. - Vyriausybės atstovė ir teisininkai nėra pasisakę, kad taisyklės prieštarautų įstatymams, todėl jos yra teisėtos“.

Galime daryti prielaidas, kad Šilutės rajono savivaldybės tarnautojus nedomina dėl prieštaringų taisyklių atsiradęs naujas teisės išaiškinimas. Tačiau sprendimus rengia specialistai, bet juos priima politikai. Ar prieš artėjančius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, kas nors iš rajono politikų ryšis konkretiems žygiams prieš sprendimus, prieštaraujančius įstatymams?


Straipsnio komentarai

.. @ Audrius2020-03-22
tik baik vaidinti durnelį kuris tik vakar atgimė nukritęs iš "tos" smaluotų biudžetų vaivorykštės. Nu pats prisimink 2009 metų seimo kanceliarijos buhalterijos kasos skandalą, kur atseit kazino kasė pinigus iš seimo tarsi tai būtų sezamai atsiverk ola alibaboms. Kazino tai ne durneliai. Jie patikrina iš kur pinigai ateina pas juos, nes jiems neužpajamuoto svetimo skausmo pinigų tai nereikia. Bet tame ir esmė kad visos tų buhalterių tapatybės tai lygiai tokios pat fiktyvios kaip ir kitų drąsiųjų kelių spektaklių. Jeigu jau seime kancleris su pavarde "kregždė" nuo 1994 metų tai ką norėti apie kitus fruktus seime. Nu tas pats seimas už poros metų uždarė ir Snorą. Nu nuolatos vyksta "training day" stiliaus karinės pratybos. Jugi lietuvos kariuomenė buvo valdoma JAV pennsylvania national guard nuo 1993 metų. Nu tuo metu tai buvo slapta, išslapstino taip tarsi tai visada buvo vieša. Tame ir esmė kad tai kas vyksta šilutėje tai nėra "savivaldybės" savivalda, bet tos pačios ilgos "neliečiamųjų kastos" rankytės. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Audrius2020-03-22
Maniau, kad didžiausi vagys yra konservatoriai, bet pasirodo visi vagia, o savivaldybės juristai neišmano nieko teisėje, arba yra po padu. Visus į cypę. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tokia mūsų valdžia2020-03-20
Kas tos savivaldybių „švaros taisyklės“, jei jos prieštarauja Konstitucijai, CK ir kitiems įstatymams. Savivaldybės pačios nedrįsta rinkti iš gyventojų neteisėtai įvestą mokestį už teritorijų tvarkymą ir šią funkciją nuleido daugiabučių namų administratoriui. Žmonės, kaip vergai bijo ir apmoka bet kokias siunčiamas sąskaitas. O namų administratoriai trina rankas ir vis didina mokestį. Juk žmonės ir toliau mokės. Vėliau susižvalgė, kad yra plyšių, kurias gali žmonės pamatyti. Vienas, tai CK 4.83 str. 4 d., kuriuo numatoma, kad butų savininkai neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas. Ir žinot, ką jie toliau nusprendžia- surašo butų savininkų susirinkimo protokolą, kuriame įrašo, kad butų savininkų dauguma tam pritaria. Tai, jei realiai nebuvo susirinkimo ir pritarimo teritorijos tvarkymui, gyventojas gali nemokėti. O jei yra suklastotų savininkų susirinkimo protokolas, teisingumui tas turės ypatingą reikšmę.
Antra skylė- apie daugiabutį namą esanti teritorija yra valstybinė žemė ir vieša teritorija, o ne bendra butų savininkų nuosavybė, už kurios tvarkymą gyventojas neprivalo apmokėti. Nebent daugiabučio gyventojai sutiktų savivaldybės suformuotą žemės sklypą įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Tada jau užsitvertume visi tvoreles ir užsirašytume „Privati teritorija“.
Mieli gyventojai, atkreipkite dėmesį ir į savo daugiabučio namo kaupiamąsias lėšas. Ar žinote kur jos naudojamos? Namo administratoriaus veiksmus suderinkite su 2015-11-13 nutarimu dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti, su 2015- 08- 05 d. nutarimu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 4.4., su CK 4.82- 4.86 bei CK 4.242 str. ir su mūsų Konstitucija, kuri garantuoja privačios nuosavybės neliečiamumą. Ar šitaip veikia namo administratorius? Ar jų kontrolę vykdo savivaldybės?
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Stebėtojas2020-03-20
Dėl "Švaros" taisyklių
Taip vadinamas Švaros ir tvarkos taisykles parengė R.Rimkus "Viešosios tvarkos" skyriaus vedėjas (neaišku kaip jis tapo vedėju). Tas taisykles jis pats nerengė, paprasčiausiai nurašė nuo Klaipėdos miesto Tarybos patvirtintas taisykles.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Nu blyn2020-03-19
neskubėk ieškoti kaltų pagal kažkokius dėl to ir paruoštus gyvulių fermos trafaretus atseit keturios biurokratinių kėdžių kojos gerai, dvi kojos blogai. Tame ir esmė kad tos aferos taip ir sugalvotos kad ir nebūtų kaltų bet kuriame aferos vystymo etape. Tai yra jeigu bandysi skųstis aukščiau tai greičiausiai pasiskųsi tam kuris ir atsakingas už aferos vystymą. Nu žaidžia kažkoks ostapininkas simultaną. Jis numato šimtą ėjimų į priekį. Jie naudojasi giliai žydrais kibernetiniais pajėgumais. Tu džiaukis jeigu susiprasi kad žaidžiama ir spėsi pasitraukti kad nepasimaišytum po kojomis ne laiku ir ne vietoje. Ir va ostapininkas daro kažkokį nesuprantamą ėjimą tame rakštisteininiame žaidime. Apie tuos ėjimus žmonės sužino tik tiek kiek reikalinga, ty kiek palies jų kišenes ir tiek kiek jiems galima sužinoti ir tada kai šaukštai būna po pietų. Tad čia ėjimai yra ne dėl ateities, kuri visada neapibrėžta ir neaaiški, bet atvirkščiai dėl ateities, kuri aiški. Tai yra dėl kažko kas ateina. Dėl kažkokių ateitininkų. Viešnių iš ateities, kurios ne iš ateities, bet dėl to kad ateina iš kažkur. Nu vienas variantas kad čia kažkas kas nėra nei naujo nei pamiršta seno. Tai yra kažkokia "geroji patirtis", kurią kažkas "dalijasi". Kalbu apie naujos statybos daugiabučius, kurie visi kaip taisyklė stovi ant savo nuosavos žemės sklypų. Nu tenais tvarkomasi kitaip ir uždari kiemai su šlagbaumais, sunumeruotos stovėjimo vietos, ir vaikų žaidimų aikštelės, ir gerbūvis sutvarkytas, telefonspynės, tt. Nu šilutės kiemai jau irgi primena naujos statybos namų infrastruktūrą. Daug kur trinkelės kiemuose, lygūs šaligatviai, žaidimų aikštelės, nemažai namų renovuoti, visur laiptinėse stovi metalinės durys su kodinėmis spynomis, judesio jutikliai uždega šviesą, tt.. Aišku šilutėje naujos statybos daugiabučių nėra, bet turbūt nesuklysiu kad su šilutiškių vardais siejamos firmos yra pastatę lietuvos didmiesčiuose ne vieną ir ne du didelius daugiabučius. Nu bet niekas iš niekur neatsiranda. Tie šilutiškiai vargu ar ką statė ar projektavo patys. Nu nežinosi kaip tie rubikonai veikia ir kodėl jie tuose kirtimuose tupi. Negi laukia kad upės ar upės gatvė pačios pas juos ateitų? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Nu blyn,2020-03-19
uz tokias avantiuras atsakingus rajono valdzios klierkus reik pirdolint is kedziu. Kuo tolyn, tuo izulin. Nebus aferoms galo jei niekas nereaguos. Juk Rimkus taip ir suokia: kol ner skundu, galim lipti ant galvu ! Smikiai ir tiek..... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-03-19
nu čia yra labai blogi reikalai. kažkas panašaus į tą aferą kur grybauskaitė sutvarkė "aplinką" aplink našlaičių namus, kurie paprastai buvo įsikūrę dvaruose, rūmuose, tt.. Nu čia irgi ostapininkų afera kur vyksta kažkas kažkur bet tai vyksta trumpais žingsneliais. Nu jeigu nori pereiti į kitą gatvės pusę turi eiti per perėją. Tarsi kopėčios patiestos horizontaliai. Tad čia negalima neatkeipti dėmesio kad kvepia ir kažkokiomis visiems jau atsibodusiomis iki gyvo kaulo ostapininkų "pažadėtos žemės" aferų metodais ir lazdas. Nu kalba eina apie nekilnojamo turto naudotojus, kurie patampa "savininkais" dėl to naudojimo. Nu lietuvoje tokie įstatymai, jeigu naudojiesi nekilnojamu turtu ir savininkas prapuola tai tas turtas pereina į tavo kišenę. Ir ten tie terminai neilgi. Keli metai. Todėl visos tos nuomos ir buvo vien už komunalinius. Taip ir buvo sukonstruota "paveldo" afera. Ir čia neaišku į kokią tolumo nusileidimo, grįžimo, atsigimėlinimo, tt ateitį žiūrint pasidedama šita pagalvė. Tad čia žingsnis kur valstybė signalizuoja kad valstybinės žemės statusas jau nebegalioja, jau yra įvedami kažkokie nestatutiniai santykiai.
Ar pamenate kad per tą patį tarybos posėdį jie kaip tik buvo ir visi kryžiuočių buožės susirinkę ir tada kažkaip valstybė nusprendė kad jie ir yra talibanas, kuris skirs lėšas kad tvarkyti bažnyčių ir su tuo susietų objektų teritorijas. Nu pažiūrėkit pas pvz liuciferonus ta jų organizacija kur įsteigta. Ten jie tiek yra visko išvardiję kad į tą veiklą gali būti įtraukta viskas ir raudonųjų žibintų kvartalai, narkotikų prekyba ir samdomų žudikų įdarbinimo agentūra.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka