Neeilinis Tarybos posėdis – nuotoliniu būdu

2020-04-09, Sergėjus GVILDYS
Neeilinis Tarybos posėdis ne tik dėl sušaukimo skubos tvarka, bet ir tuo, kad jis pirmą kartą savivaldos istorijoje vyko nuotoliniu būdu. S. Gvildžio nuotr.
Neeilinis Tarybos posėdis ne tik dėl sušaukimo skubos tvarka, bet ir tuo, kad jis pirmą kartą savivaldos istorijoje vyko nuotoliniu būdu. S. Gvildžio nuotr.

Balandžio 2 dieną įvyko neeilinis (nuotoliniu būdu) Šilutės rajono savivaldybės tarybos IX šaukimo 13-asis posėdis. Numatytoje darbotvarkėje svarstyti pateikti trys klausimai, dėl kurių karantino metu būtina priimti sprendimus.

Biudžeto pakeitimui pritarta

Neeilinis Tarybos posėdis ne tik dėl sušaukimo skubos tvarka, bet ir tuo, kad jis pirmą kartą savivaldos istorijoje vyko nuotoliniu būdu. Tam buvo naudojama programos „Skype“ vaizdo telefonijos nuotolinių konferencijų technologija. Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, prieš pradėdamas posėdį, palinkėjo Tarybos nariams kurti aplink save saugią aplinką karantino metu. Po to patikslino dalyvaujančius nuotoliniame posėdyje Tarybos narius. Prisijungė posėdžiui 24 tarybos nariai iš 25.

Svarstant posėdžio darbotvarkę buvo pasiūlyta pirmąjį sprendimo projektą, kuriame reikėtų padidinti Administracijos direktoriaus rezervą ir atsiskaityti su įmone, vykdančia Saugų senelių globos namų remonto darbus, išskirti atskirai. Meras ir kiti Tarybos nariai sutiko su šiuo pasiūlymu.

Dėl rezervo padidinimo reikalingumo, skirto ekstremalios situacijos valdymui ir priemonių įsigijimui, abejonių Tarybos nariams nekilo ir jie pritarė vienbalsiai. Šio klausimo svarstymo metu buvo siūloma šį fondą padidinti iki 200 tūkstančių eurų, o su UAB „Tima“, vykdančia darbus, atsiskaityti vėliau, pasibaigus ekstremaliai situacijai ir gal būt sutaupius šio rezervo lėšų. Tačiau posėdžiui pirmininkaujantis V. Laurinaitis nepritarė šiam siūlymui. Jo nuomone, už darbus, atliekamus iš sutaupytų socialinėms reikmėms lėšų, reikia atsiskaityti kuo greičiau, kad pastaroji galėtų toliau normaliai funkcionuoti. Balsuojant dėl atsiskaitymo su šia įmone, Tarybos narys Steponas Kazlauskas paminėjo, kad rajone yra įmonių, su kuriomis  Savivaldybės atsiskaitymai vėluoja daugiau nei pusę metų, tačiau pritarė šiam sprendimui. Šis sprendimo projektas gavo 15 pritarimo balsų ir balsų dauguma buvo patvirtintas. 

Atsisakoma mokesčių

Diskusijų dėl mokesčių, susijusių su švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms atsiskaitymo, nekilo. Tarybos nariai solidariai pritarė, kad gyventojai būtų atleidžiami nuo mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jei vaikas nelanko švietimo įstaigos dėl epidemijos, karantino, stichinės nelaimės. Taip pat politikai vienbalsiai nusprendė, kad tikslinga netaikyti karantino metu Šilutės r. vaikų meno mokykloje bei Šilutės sporto mokykloje besimokantiems vaikams Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.T1-2269 „Dėl mėnesinio mokesčio ir lėšų naudojimo už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose“ 1 punkte nustatyto mokesčio.


Straipsnio komentarai

..2020-04-09
Tikras daktarų grupuotės drąsos kelias. Akli veda aklus. Kaip mozė kuris praskiria viruso jūrą tam kad galima būtų pereiti į kitą geltonų krantų pusę. kaip gulėjo ir trynė ostapininkai savo pilvus su krematoriumų pelenais taip ir toliau dar labiau nebaudžiami guli buožės ant krematoriumo krosnių ir trina pilvus su krematoriumų pelenais. Susigalvojo stebuklingą "būdą" kuris jiems padės išspręsti litvicido law-onų problemą ir su dezinfekciniu skysčiu nuplaus tas raudonas rankas. Kuom plausit violetinius drąsius kelėnus, gražulio kelnes ir vaivorykštėmis išterliotus nukryžiuotus kelius? Atseit būdose yra stebuklingi šunys kurie vizginasi. Tad su būdomis yra ta pati problema kaip ir su bet kokiais kitais būdais:
Našlaitėlė gero būdo,
o jos pamotė pikta...
Bet senelė užusnūdo
ir jos pasaka baigta.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka