Pareigybių kvalifikacijų ir specialistų kompetencijų labirintai

2020-04-10, Sergėjus GVILDYS
Sausio mėnesį personalo vyriausioji specialistė D. Bernotienė pristatė savo parengtą sprendimo projektą dėl Savivaldybės administracijos struktūros.
Sausio mėnesį personalo vyriausioji specialistė D. Bernotienė pristatė savo parengtą sprendimo projektą dėl Savivaldybės administracijos struktūros.

Sudomino nevienodas giminingų pareigybių traktavimas Šilutės rajono savivaldybės administracijoje. Juolab, kad kaimyninių savivaldybių pavyzdys yra priešingas ir jokių klausimų dėl to nekyla. Administracijos direktorius Virgilijus Pozingis šiuo klausimu nori bendrauti, tai yra paaiškinti, tik susirašinėjimo būdu.

Viešųjų paslaugų teikimo mechanizmas

Kiekvienam šalies piliečiui rūpi, kokioje politinėje ir administracinėje erdvėje

priimami jo kasdieniam gyvenimui svarbiausi sprendimai. Savivaldybėse šių sprendimų įtaka geriausiai matoma, greičiausiai pasireiškia ir kaip niekur kitur detaliausiai analizuojama. Mat savivaldybėse priimami sprendimai, susiję su viešųjų paslaugų teikimu savivaldybių gyventojams.

Savivaldybių tarybos arba savivaldybių bendruomenių narių demokratiškai išrinktos

atstovybės negalėtų pačios savaime užtikrinti nei rinkėjams duotų pažadų, nei įgyvendinti vietos gyventojams svarbius ir jų kasdieniam gyvenimui tiesioginę įtaką darančius sprendimus, neturėdamos efektyviai funkcionuojančios atstovaujamosios institucijos bei savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą organizuojančios ir kontroliuojančios įstaigos – savivaldybės administracijos. Savivaldybės administracijai tenka nelengvas ir atsakingas uždavinys – įgyvendinti tiek įstatyme deleguotas funkcijas, tiek savivaldybių politikų sprendimus, užtikrinti

nuolatinį ir tinkamą viešųjų paslaugų teikimą. Savivaldybės administracija savo paskirtį gali užtikrinti per efektyviai veikiančius struktūrinius padalinius, kuriems aiškiai nustatytos funkcijos, apibrėžti sprendimų priėmimo, atskaitomybės, kontrolės mechanizmai.

Pareigybių kvalifikacijų skirtumai

Vienas iš tokių padalinių Šilutės rajono savivaldybės administracijoje yra padalinys, užtikrinantis pačios institucijos funkcionavimą – tai Teisės ir personalo skyrius. Juk čia atranda pradžią sprendimai nuo institucijos organizacinės struktūros iki pareigybių užpildymo realiais žmonėmis, įvertinami atitikimo teisės normoms visų padalinių ruošiami sprendimai. Įsigilinę į šio skyriaus veiklą, galėtume jį pavadinti kone svarbiausiu skyriumi, kuris aprūpina visos savivaldybės administracijos darbuotojų normalų funkcionavimą. Todėl niekas neprieštaraus, kad tokiame skyriuje turi dirbti ne tik nepriekaištingos reputacijos, bet ir aukštos kvalifikacijos, patyrę darbuotojai.

Nuspendėme žvilgtelėti pro uždarų „durų plyšelį“ į padėtį Šilutės rajono savivaldybės administracijoje. Teisės ir personalo skyriuje dirba trys karjeros valstybės tarnautojai ir vienas specialistų grupės darbuotojas, taip pat šiam skyriui priklauso Civilinės metrikacijos poskyris, kuriame darbuojasi du valstybės karjeros tarnautojai ir vienas specialistų grupės darbuotojas. Akį traukia personalo vyriausiojo specialisto pareigybė, kuri priskirta ne valstybės karjeros tarnautojų grupei, o specialistų grupei. Trumpai ir ūkiškai tariant, tai pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas, kuriam netaikomi valstybės tarnybos kvalifikaciniai reikalavimai.

Juk pagal Valstybės tarnybos įstatymą, tokios pareigybės tarnautojui yra pakankamai aukštai užkelta kvalifikacinio išsimokslinimo kartelė: turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Kaimynų pavyzdžiu nesekama

O kaip gi kitose savivaldybėse - ar taip pat personalo pareigybės yra viso labo priskiriamos specialistų grupei? Peržvelgėme Palangos, Pagėgių, Plungės, Šilalės ir Jurbarko savivaldybių struktūras. Visose minėtose savivaldybėse personalo vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama karjeros valstybės tarnautojo grupei. Tai atrodo pakankamai logiška ir teisinga, kad savivaldybės įstaigose personalo klausimus sprendžia aukštesnio lygio specialistai, turintys aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Bet Šilutės savivaldybės administracijoje galioja visai kitokie kriterijai. Galime tik numanyti, kad prioritetu čia laikomi lojalūs žmogiškieji ištekliai. Kaip gi be lojalumo galima valdyti tokį didelį ir sudėtingą administracinių funkcijų veiklos organizmą?

Ar buvo manipuliacijos?

Analizuodami viešai teikiamą informaciją Šilutės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje atrandame ir įdomių neatitikimų. Štai skelbiamame rašte „Šilutės rajono savivaldybės dirbančiųjų vidutinis mėnesinis 2019 m. darbo užmokestis“ galime pastebėti, kad tokia pareigybė, kaip vyriausias specialistas priskiriama tik valstybės karjeros tarnautojų grupei, kuriems priskaičiuotas

vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 1 530 eurų. Deja, vyriausiojo specialisto, priklausančio darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, sąraše nėra. Toks nežymus faktas duoda pagrindo manyti, kad su šia pareigybe yra padarytos tam tikros manipuliacijos, konkretaus darbuotojo – Dalios Bernotienės - atžvilgiu.

Tai nėra kažkokia nauja istorija. Dar 2016 metais spaudoje buvo pasirodžiusi  informacija dėl šios personos pareigų. Tuomet Kontrolės komitetas aiškinosi, kaip savivaldybės Teisės skyriaus vyriausioji specialistė D. Bernotienė galėjo užimti šias pareigas, neturėdama A lygio pareigas einantiems karjeros valstybės tarnautojams privalomo aukštojo universitetinio arba jam prilyginto išsilavinimo. Tačiau bręstantis skandalas buvo nuslopintas pasirodžius informacijai, kad D. Bernotienė dirba tik pagal darbo sutartį.

Vadovas telefonu nekomentuoja

Tačiau šiandien ši informacija vėl aktuali todėl, kad specialistų grupės darbuotojo veikla turi veiklos požymių, kuria gali būti prilyginami valstybės karjeros tarnautojo veiklai. Kaip pavyzdį galime paminėti savivaldybės administracijos struktūros pakeitimų rengimą ir pristatymą komitetuose bei Tarybos posėdžiuose. Tokia veikla atitinka specialistų grupės pareigybės kompetencijos ribas visoje jos apimtyje? Ar klausimus, susijusius su įstaigos struktūra ir pareigybių apimtimi, neturėtų rengti specialistas su universitetiniu išsimokslinimu?

O gal tai iš tikrųjų yra kitokios sąsajos, galimai pagrįstos lojalumu ir turinčios neopotizmo kvapelio? Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis telefonu paaiškino, kad pareigybių priskyrimas vienai ar kitai kategorijai yra vykdomas įstatymo ribose. Konkrečiai apie personalo vyriausiojo specialisto pareigybę komentuoti telefonu atsisakė, žadėdamas atsakyti tik į raštišką paklausimą.

Egzistuoja sąsąjų gijos?

Greičiausiai neapsiriksime, jeigu dabartinį savivaldybės administracijos direktorių V. Pozingį sutapatinsime su Šilutės kredito unija. Kiekvienas rajono gyventojas, nors kiek besidomintis rajono politiniu gyvenimu, žino, kad būtent ši įstaiga yra siejama su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šilutės skyriumi. Gal neatsitiktinai D. Bernotienė 2009 metais atstovavo šiai įstaigai, kaip civilinam ieškovui  baudžiamojoje byloje nr. 1A-289-382-2009. Žinoma, privačios įstaigos vidinis reikalas rinktis atstovą, nors ir neturintį teisinio išsilavinimo. Bet šios tarnautojos sąsajos su valstiečiais akivaizdžios. Nors kyla dar ir kitokių dalykų, kurių eilinis pilietis, nesusidūręs tiesiogiai, net nenumano.

Esmė tame, kad teismuose juridinį asmenį atstovauti pavedimu gali tik ribota asmenų grupė su būtina sąlyga – aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas. Tai grupei priklauso advokatai, jų padėjėjai arba juridinių asmenų darbuotojai ar valstybės tarnautojai. Ši atvejis su D. Bernotienės atstovavimu išliks miglotas ir paslaptingas, galimai nebeturintis jokių teisinių pasekmių, bet nepaneigiantis tam tikrų dalykų.

Epilogas: reikėtų svarių argumentų

Reziumuojant galima pasakyti, kad nė vienai personai, dirbančiai savivaldybės administracijoje, neturime nei simpatijų, nei antipatijų. „Tai ne mūsų metodas“, – tokiais vienos senos sovietinės kino komedijos personažo žodžiais galime apibūdinti savo pažiūrį į iškeliamas problemas, susijusias su darbuotojais. Tačiau manome, jog būtų pasiektas aukštesnis žmogiško teisingumo lygis, jei atvirai būtų pasakyta, kad vertingam specialistui atsiranda būtinumas kai kurioms išimtims. Turbūt teisingai suprastų visi, net ir aršiausi oponentai, jei būtų pateikti svarūs ir neginčijami argumentai. Tuomet taškų sudėliojimas nebekeltų abejonių ir visokiausių paslaptingų teorijų.


Straipsnio komentarai

jonis2020-04-11
jei ji prabiltu visiems vadukams butu karsta Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Aišku2020-04-11
nieko čia nėra aišku tik kad tie patys vaivorykštinia berniukai ir toliau smaginasi ir linksminasi pasakodami pasakas apie atbėgančius vilkus. Jie jau kelis dešimtmečius uoliai aiškino apie atbėgančius rusus, dabar atseit atbėga kažkoks šeštas rusas (VI-rusas). Tas šeštas rusas toks mažas kad nesimato nei su plika akimi nei su mikroskopu. Matai čia gali būti černobylio tęsinys, sekantis laiptelis, kur kaip žinome veiksmas vyko mieste pavadinimu "prypiat" tai yra prie penkių. Nors tuo pačiu kryžiuočiai gal užsiima ir nukryžiavimais ale "raspiat". Nors matai abu žodžiai keisti sudurtiniai kur "piat" yra ir skaičius ir pėda. Tame ir esmė nieko neaišku išskyrus tai kad yra titaniškas durnių laivas kuriam tokia karšligė kad vaidina kad reikia ledkalnių kad atsivėsinti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Stebėtojas2020-04-11
Vyr. specialisčių pareigos
Savivaldybėje vyr. specialisčių, specialistų pagrindinės pareigos- gaminti skyriaus vedėjams kavutę.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Aišku2020-04-10
Tada virusas ateina ne šiaip sau. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Kaukės2020-04-10
tu gal juokus mėgsti? STT yra tarnyba, kuri specialiai nieko netiria. Tai yra ostapininkų ir rakštisteinų irštvų irštva, panašiai kaip ir kiti operatyvininkai: VSD, AOTD, KAM, VAD, Aras, tt.. Per visą STT egzistavimo istoriją STT nėra net pradėjusi tirti nei vienos bylos. Viskas kuo jie užsiima tai "scenarijais" ir jų tarsi ragų įstatymais kažkam ant makaulės. Pažiūrėk kas ten per fruktai dirba. Peroksidinės olialia pupytės ir gražulio kelnininkų gauja. Raudonai žibančios rankos ir ir žydrai švytinčios barzdos. Tame ir esmė su žodininkyste kad visur yra vien patyčios pvz "žalieji" yra kažkokia etiketė kur pirmiausia atrodo kad kalba eina apie žalią spalvą, ekologiją, paukščiukus, bites, tt.. Bet čia yra tik kaukė, po kuria slepiasi ne tik akmeningai žaliosios citrinos (limies of limestone) kurios gali žmogų paversti į akmenį, bet vir tie kurie piktybiškai užsiima žalų darymu. Kitas pavyzdys "valstiečiai", tu nebūsi suklydes jeigu galvosi kad moki tokį žodį tai žinai kelią į kaimą. Bet gal tai kažkoks milijoninis "kaimas" kažkioje valstijoje ar valsčiuje, kur pilna dangoraižių, aeoruostų, uostų, tt
Tad visos žvalgybinės struktūros yra taip sugalvotos kad jos nieko neseka, nebent pasakas. Jeigu jau rimtai kažkas "seka" kažką tai jau yra ta dievų miško teritorija kur vyksta kažkokie daktarų grupuotės apokalypto stiliaus "žaidimukai". Tad bet koks "sekimas" vyksta atbulomis, atbuline tvarka, klastojant dokumentus, tt.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Kaukės2020-04-10
Seniai tokius specialistus mest lauk, o ne penėt reikėjo. Per tokius žmonės galą su galu vos suduria, o iš jų valdininkai turtėja. Šilutės savivaldybei pastoviai STT už nugaros turi stovėti ir kiekvieną mintį, žodį, žingsnį sekti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-04-10
šitų "problemų" gvildenimas kažkas panašaus į šunų vizginimo garbėtroškiniai paradus. Kur susirenaka visokie turtingi šunų veisėjai kad save parodyti ir į kitus pasižiūrėti. panašiai kaip ir mis lietuva, mis pasaulis ar mis visata, bet dalyvauja kaip lygūs su lygiais ir kalės ir patinai, bet garbės trofėjai įteikiami ne šunims, bet šunų savininkams tarsi jų dalyvavimas tose varžybose ir buvo esminis momentas. Nu kaip ten kas sugaudo ar čia vis tas pats šuo, ar vis kitą šunį parsiveža kuriam ant krūtinės kaip kokiam brežnevui tie medaliai nebetelpa?
Matot koks įdomus epilogas pasiramstant nuotaikingomis šurikų operacinėmis. Tame ir esmė kad pas mūsiškius nėra metodų, kurie jums būtų aiškus kaip "mūsų" metodas. Jie "uber alles". Visi metodai kuriuos jūs turite ir yra "jūsų" metodai, panašiai kaip kad metodai kurie "priklauso" arklių savivaldai: balnas, apynasris, vadelės, žaslai, akustinės bangos, bizūnas, pentinai, tt.. Arklys nesirenka kurio "stimulo" klausyti. Viskas veikia vienu metu kaip kažkokia sinfonija. Nu kai raitelis duoda su bizūnu jis tebelaiko ir vadeles, ir spaudžia su savo svoriu balną, tt. Bet jeigu staiga prieš arklio nosį išbėga vilkas ar geležinis vilkas tai jau yra didelis klausimas kas paims viršų ar paklusnumas drąsos keliui ar savisaugos instinktas. Ir čia nesvarbu ar grėsmė pamatuota ar tik įsivaizduojama. Taip ir su tokiais straipsniais kur bandoma sudaryti įspūdi kad va ant savivaldybės garbėtroškinių paradų munduro yra keli šapeliai į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Iš tikrųjų viskas šiais laikais yra labai nesudėtinga. Visa savivaldybės administracija ir bet kuri biudžetinė įstaiga tai smaluotų biudžetų juodas katilas, kuriame ir juokiasi šitas raganysčių puodas. Viską buožės sutvarko per vieno langelio principą. Kažkas panašaus į "brandos" branduolinių bombų egzaminius. Kur langelyje pažymima varnelė ir tiek. Jie viską "mūsiškiems" susitvarko po stalu, po skverneliu, tt.. Jums net pro duris negalima. Turit eiti per langelį arba per "windowsus". Jūs ir esate aklos varnos.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka