Primename: kepsninėje deginti galite tik tinkamą kurą

2020-04-10, aad.lrv.lt

Prie savo namo sumanę užkurti laužą ar kepsninę, prisiminkite, kad deginti juose galima tik teisės aktų reikalavimus atitinkančią kuro rūšį.  Kitaip dėl sklindančių dūmų ne tik susipyksite su kaimynais – už netinkamą atliekų deginimą gresia baudos.   

Pavasarį Aplinkos apsaugos departamentas vis dažniau sulaukia pranešimų, kad lauže (kepsninėje) prie namų deginama sudžiūvusi žolė, lapai, šakos ir kitos buitinės atliekos, o sklindantys dūmai patenka į aplink esančius gyvenamuosius namus ir teršia orą.

Kad nekiltų konfliktų su kaimynais ir išvengtumėte baudų, svarbu žinoti, jog kūrendami laužus, kepsnines, šašlykines, ugniakurus, rūkyklas ir pan. galite naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančią kuro rūšį (pvz., malkas, medžio anglis).

Kilnojami maisto gaminimo įrenginiai (kepsninės, ugniakurai, rūkyklos ir pan.), kuriuose lauko sąlygomis gaminamas maistas ir naudojama atvira ugnis, turi būti pastatomi taip, kad nenukentėtų žolinė augalija, greta esantys medžiai ar krūmai. Baigus įrenginį naudoti, susidariusius pelenus svarbu visiškai užgesinti ir tada rekomenduojama juos išbarstyti dirbamoje žemėje.

Aplinkos oro apsaugos įstatymas nurodo, kad deginti atliekas draudžiama, išskyrus atvejus, kai jos deginamos specialiai tam skirtuose įrenginiuose (20 str. 2 punktas ir 15 str. 1 punktas).

Aplinkos apsaugos reikalavimai lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis nustato, kad sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik sugrėbtas (surinktas) į krūvas, kai nėra galimybių kompostuoti ar kitaip panaudoti, ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų. Be to, ugniavietę būtina nuolat stebėti, o baigus deginti  privaloma užgesinti vandeniu, smėliu ir pan.

Taip pat būtina žinoti, kad draudžiama surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti miestuose ir miesteliuose (išskyrus laužų kūrenimui nustatytose vietose).


Straipsnio komentarai

Vytas2020-04-10
Atkreipkite į sakinį, kai nėra galimybių kompostuoti ar kitaip panaudoti. Šilutės rajono gyventojai turi kompostavimo dėžes tai jokių deginimų neturėtų būti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-04-10
ką reiškia žodis "primename"? Kas čia tokie neužmirštuolininkai, kuriems vaidenasi kad visi aplinkui besmegeniai zombiai? Atsibudo išpiltas šaltu prakaitu biurokratėlis ir rėkia ant visos lietuvos apie įaudrintoje vaizduotėje degančius pernykščius lapus. Nu čia kalba eina apie kažkokius didžiapėdžius kuriems kažkaip yra malonu mindyti žmones su savo kanopomis? Komentaras patinka Komentaras nepatinka