Prokurorai dirba apsunkintomis sąlygomis

2020-04-11, Sergėjus GVILDYS

Įvesti veiklos ir judėjimo apribojimai dėl pasaulinės koronoviruso COVID-19 pandemijos keičia įprastas gyvenimo ir darbo normas. Ryšium su tuo plačiai naudojamės nuotolinės veiklos principu. O ištuštėjusių patalpų nebetenka prasmės šildyti. Tai, kad  kai kurių patalpų valdytojai nori sutaupyti, suprantama, tačiau ar tinkamai pasirūpinama likusių darbo vietoje darbuotojų darbo sąlygomis?

Prokuratūroje nutrauktas šildymas

Į redakciją kreipėsi Klaipėdos apygardos Tauragės apylinkės prokuratūros darbuotojai, kurie piktinosi Generalinės prokuratūros kanclerio institucijos sprendimu nutraukti šildymą Šilutės prokuratūros pastate. Toks sprendimas matomai susijęs su koronoviruso pandemija, kurios metu dauguma darbuotojų dirba nuotoliniu būdu.

Tačiau yra darbuotojų, kuriems tenka ateiti į prokuratūros patalpas ir dirbti. „Nutraukus šildymo sezoną, nesilaikant įstatymų, nebuvo pasirūpinta darbuotojais, dirbančiais darbo vietoje, nėra net elektrinių šildytuvų“, – stebėjosi prokuroras Egidijus Pankauskas. Todėl tenka dirbti nešildomose patalpose, baiminantis susirgimų peršalimo ligomis.

Apie susidariusią padėtį pamėginome pasiaiškinti institucijoje, priėmusioje sprendimą. Tačiau Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Stundienė situacijos telefonu nekomentavo. Turbūt nėra gerai, kad paprastos neūkiškumo problemos susidaro institucijoje, kurios pagrindinė pareiga yra užtikrinti įstatymų laikymąsi visuomenėje.

Privalu prisilaikyti mikroklimato normų

Akivaizdu tai, kad patalpų šildymo organizavimo procesą reglamentuoja įstatymai ir taisyklės. Pagal Lietuvos šilumos ūkio įstatymą, valstybės institucijų pastatų šildymo pradžią ir pabaigą skelbia savivaldybės institucijos atitinkamais sprendimais. Šiuo atveju tai būtų Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl šildymo sezono pabaigos. Tačiau pagrindo tam dar nėra, nes vidutinė paros temperatūra dar nesiekia 10 laipsnių Celsijaus.

Tačiau šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nusprendę pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, privalo laikytis Lietuvos higienos normų, patvirtintų taisyklėse „Dėl gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimato“.

Nesigilinsime į visus šių taisyklų reikalaujamus parametrus. Tik priminsime, kad gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų oro temperatūra tiek šaltuoju, tiek šiltuoju metų laikotarpiu turi būti ne žemesnė nei 18 laipsnių Celsijaus. Tai vertėtų prisiminti visiems šilumos vartotojams ir patalpų valdytojams. Beje, pavasarėjantys orai yra palankiausi visokiausių virusų plitimui, neišskiriant ir naujojo COVID-19. Todėl saugokime save ir vieni kitus ne tik kaukėmis bei izoliacija, bet ir įvertinkime priimamus taupymo sprendimus.


Straipsnio komentarai

.. @ Joo2020-04-13
"liaudis" yra tik žodis, kuris kaip ir bet kuris kitas sistemos žodis lygiai taip pat neturi jokių įgaliojimų. Visų pirma reikalinga kažkiek atsipeikėti su tuo žydinčiu vienybėje neužmirštuoliniu mūsiškių istorijos klastojimais. Nu viskas ant ko pastatyta dabartinė šilutės istorija yra visiškos iš piršto išlaužtos nesamonės, bet tame ir esmė kad iš to ir išplaukia didžiausia korupcija, kur ne tik šilutės visas nekilnojamas turtas ir žemės, bet ir visos lietuvos žemės, turtas pastatai, buvo "susigražinti" pasinaudojant suklastota istorija. Kas įdomu su šilute tai tas išgalvotas "šojus" ir iš to išplaukiančios liuciferonų makaronystės, mecenatystės, meno rėmimai, chaltūra, dvarai, tt. Vienas svarbus momentas kad hebrajų kalboje "šoa" ir yra vadinamas holokaustas arba kitaip tariant katastrofa. Nu čia kas liečia gyvenimą konkorėžiuose. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Joo2020-04-13
Aš manau kad liaudis išskyrus generalinį Landsbergį iš viso neturi įgaliojimų kažką keisti šioje sistemoje. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ to joo2020-04-13
Nu ir kaip tu pamatuoji korupcijos didumą? Ar su tuo perskeltu liežuviu, kuris viską skaldo valdymo tikslais? Matai kaip tu išsireiški įdomiai: liaudis yra bejėgė kažką pakeisti. Kur baigiasi liaudis ir prasideda "neliaudis"? Ar tu "liaudis" ar "neliaudis" ar uber alles "ar", kuris ir yra taip visus suskaldęs ir dėl to jam patogu nesikeisti? Ar tu kartais nesi tas "kažkas" kas nenori keistis? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
To joo2020-04-13
Patinka man jūsų komentarai. Tai tiesa. Tik prokuratūroje ir teismuose didžiausia korupcija. Ir liaudis yra bejėgė kažką pakeisti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Joo2020-04-12
sunku pasakyti kas iš viso vyksta. Matai jeigu iš prokuratūros kerti sustingusių smalų upę tai patenki į tą liuciferonų štabą, o jie ten taip apsiforminę kad viskas kuo visos tos įstaigos užsiima tame prokuratūros pastate jie irgi gali užsiimti ir dar žymiai daugiau. o tie simboliai ir simbolizmas tai vis tiek tas pats daktarų grupuotės durninimas. Nu pas daktarų grupuotę simbolis irgi gyvatė, kuri nors ir neakla bet visada dar "pažiūri" viską ir su tuo liežuviu, kuris turi ne vieną bet du liežuvio galiukus. Kodėl du? Gal tai elektrodai pažiūri kas teigiamas kas neigiamas? Nors gyvatė ir neturi kojų jai kad judėti invalido vežimėlis nereikalingas, nors neturi rankų tos didelės gyvatės gali ir be rankų ne tik pasmaugti bet ir kaulus sulaužyti. Yra gyvatės kurios dirba nuotoliniu būdu. Nekanda, bet nuodus spjauna į akis. Ar gyvatės kanda ar gelia? O kaip su giltinėmis? Gal čia ir yra tas žodis kuris kilęs nuo kažkokius įgėlimus. Kodėl sakoma - Ką pasėsi tą ir pjausi. Va čia ir yra įdomus "žmonių fermerystės" aspektas. Jie atseit tokie "uber alles" ant tiek perpratę "žmogų", kad juos sėja ir pjauna kaip kokius javus žemkenčius. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Joo2020-04-12
Nu kam jiem tos svarstyklės jeigu yra akli (akys užrištos). kerta kaip sakoma "iš nematuškų". Bet kai "savam"reikia kirsti tai vis nepataiko. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Joo2020-04-12
nu tu visai nusišneki. Prokurorai negali būti "nepriklausomi". Nu prokurorai ir anksčiau dirbdavo nuotoliniu būdu. Jie yra valstybės kaip teisingumo institucijos dalis. Jugi prokurorai ir nukala, pateikia ir palaiko "kaltinimus" teisme. Ir čia jie negali veikti taip kaip jiems šauna į galvą - jie kaldami bylą turi "rinktis" iš kažkokių jau numatytų ir sukramtytų variantų. Tai yra "precedentų". Jeigu prokuroras būtų nepriklausomas, tai kiekvienas nusikaltimas būtų traktuojamas kaip unikalus. Nereikėtų tų visų kurpalių. Nereiktų parinkinėti tų kepurių tamošiams bekepuriams. Nereikėtų ir tų prokurorų. Užtektų "teisėjų". Bet tame ir esmė su ta teisine sistema. Jie nenori "teisti". Viskas taip sustyguota kad jie tai daro dėl "jūsų", dėl "visuomenės", atstovaudami kažkokį aukštesnį negu jie patys ar jūs patys "interesą" ty visų "mūsų" labui, valstybės labui, bendruomenės, tt,. Bet čia yra kita problema. Kad nei teisėjai nei prokurorai nei advokatai nei bet koks kitas teisinės sistemos dalyvis nėra išrinktieji bendruomenės atžvilgiu. Jie visi kažkokie "landed gentry". Nu jie gal ir yra "išrinktieji", bet ne čia. Gal juos išrinko šitai misijai kažkoks aikštingas kunigas kur nors Blackpool, anglių karalystėje laižant ledus ir važiuojant ant amerikietiškų kalniukų. Tada jeigu jie jau ir skaitosi kaip išrinktieji pastatytos kolonijos atžvilgiu - vadinasi kolonija yra pasiekusi kažkokį kritinį tašką, kritinę masę, tt. Vadinasi yra pastatyti vasiukai, bet jie toliau volioja durnių. Ant pastatytų vasiukų stato vasiukus. Sviestuoja sviestą. Jie rimtai akli. Nors gal čia irgi kažkokios patyčios. Matot anglų kalboje temidė akla, bet laiko rankose ir kalaviją ir svarstyklės. Gal čia kalba eina ne apie svarstykles, nes tas pats žodis anglų kalboje reiškia ir žvynus. Nu gal čia ne temidė, bet gyvatė kur laiko burnoje nuodingus kardus ir jai visai nereikia rankų kad laikyti tuos visus žvynus. Nu bet žuvėjų krašte labiau įprasta kad žuvys su žvynais. Niekas gyvačių neglosto.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Joo2020-04-12
Nuo seno prokurorai nėra nepriklausomi, sėdi Lanzbergių kišenėje. Kadangi dabar Lanzbergiai nėra oficialioje valdžioje, lėšų šildymui nėra, todėl ir šąla. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-04-12
Gal prokurorai pasinaudos tų piemenukų "gerąją patirtimi" apie kuriuos čia nuolatos komentuoja kažkoks neužmirštuolinis "istorikas", kuristik šneka lietuviškai bet yra ne lietuvis bet kažkoks "mūsiškis". Atseit senais laikais mažosios ir kitokios lietuvos piemenukams darbo vietose irgi nebuvo šildymo tai tie susigalvodavo kaip pasinaudoti alternatyvia energetika kad nesušaltų savo kojų. Tik va negalima daryti klaidų su "gudruoliais". Kodėl batsiuvys be batų? Nu gal jam batai nereikalingi jeigu jisai siuva batus šiltoje vietelėje pvz ant krematoriumo krosnies, kad ir iš ėriukų tylėjimo odos. Tame ir esmė kad tame "prokuratūros" pastate oficiali prokuratūros įstaiga užima tik mažą dalį ploto. Matot nuotraukoje dar viena optika atsidarė. Su tomis optikomis tai kažkas labai keisto. Senai buvau klaipėdoje, ten irgi būdavo tų optikų kaip šieno ravėjimui. Nu bet čia jau kaip ir kiti aklųjų karalystės klausimai, nors ir tie patys. Tame ir esmė kad neaišku ar visos kitos įstaigos veikiančios tame pastate ar jeigu taip galima išsireikšti pastatų "komplekse" irgi nėra veikla veikianti po prokuratūros stogu - operatyvinės ar dar kitos "žuvėjų krašto", "krokų lankų", "grabų upių", "tie-SOS", tt veiklos modeliu. Nu prokuroras šiuo atveju yra tik tarpininkas, kuris nesupranta kad jisai ir yra prokuroras.. Bet kas įdomiausia kad "žurnalistas" kuris jau tikrai turėtų suprasti irgi nesupranta nieko. Jam nieko matyt nesimato per sehr vaivorykštes ragus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pilietis2020-04-11
Ne nu 3.14zdiec jau net prokurorai eina į redakcija skūstis . Jei jau prokurorams blogai gerovės(?) ( policinės)valstybėi tai ka bekalbėti apie paprastus mirtinguosius Komentaras patinka Komentaras nepatinka