VSAT kviečia įgyti pasieniečio profesiją

2020-04-13, pasienis.lt

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) kviečia Lietuvos piliečius nuo 18 iki 60 metų amžiaus tapti pasieniečiais. Šią profesiją asmenys per metus gali įgyti VSAT Pasieniečių mokykloje.

Laukiami sveikatos, fizinio parengtumo, nepriekaištingos reputacijos ir lojalumo valstybei reikalavimus atitinkantys bei įgiję vidurinį išsilavinimą pretendentai.

Kodėl verta tapti VSAT pareigūnu?

Prestižas - galimybė tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos saugumo.

Karjeros galimybės - VSAT kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros.

Mokymosi galimybės – mokymosi ir profesinio tobulinimosi galimybės Lietuvoje bei Europos Sąjungos valstybėse.

Darbo užmokestis – VSAT pareigūnų darbo užmokestį sudaro:

 • pareiginė alga;
 • priedas už laipsnį;
 • priedas už tarnybą Lietuvos valstybei stažą;
 • priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Atostogos - pareigūnams nustatomos kasmetinės atostogos, atsižvelgiant į jų vidaus tarnybos stažą:

 • 22 darbo dienos – ištarnavusiems iki 5 metų;
 • 25 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų;
 • 29 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 10 iki 15 metų;
 • 33 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 15 iki 20 metų;
 • 37 darbo dienos – ištarnavusiems 20 metų ir daugiau.

Socialinės garantijos:

VSAT pareigūnai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinė pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos ir ištarnavusiems 25 ir daugiau metų pareigūnams.

 • Pareigūnų sveikata ir gyvybė visam jų tarnybos laikui valstybės biudžeto lėšomis privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, nuo nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pareigūnams Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos iš
 • Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ir savivaldybių biudžetų, savivaldybių sveikatos fondų lėšų.
 • Specialias tarnybines užduotis vykdantiems ar atliekantiems tarnybą lauko sąlygomis pareigūnams mokama
 • Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.
 • Aprūpinimas tarnybine uniforma – pareigūnai valstybės lėšomis aprūpinami pareigūnų tarnybine uniforma.
 • Pareigūnui, kuris pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus išlaidas taksi.

Tarptautinės misijos – galimybė dalyvauti misijose Europos Sąjungos valstybėse, prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo, pasisemti patirties bendrose operacijose su užsienio šalių partneriais.

Susidomėjusieji galimybe tapti VSAT pareigūnu ir tarnyba valstybės sienos apsaugoje kviečiami stoti į Pasieniečių mokyklą. Modernus šios mokymo įstaigos kompleksas įsikūręs Vilniaus rajono Medininkų kaime.

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą dalyvauti atrankoje į Pasieniečių mokyklą, dokumentus turi pateikti iki 2020 m. liepos 15 d.

Daugiau informacijos apie reikalingus dokumentus, vyksiančią atranką ir kitus klausimus galima pateikti el. paštu: stok@vsat.vrm.lt


Straipsnio komentarai

..2020-04-13
ką reiškia žodis "įgyti"? Tarsi "profesija" tai kažkas kas padėta pas juos ant kažkokios lentynos. Nors gal nuo žodžio "gyti"? Matot čia visų pirma yra ne lietuvos sienos, bet kažkokios nutylėtos valstybės sienos apsaugos tarnyba. Gali būti kad daktarų grupuotės valstybės, kurie čia ir užsiima visų privalomais etniškai valomaisiais "įgydymais". Aš prisimenu daug kartų išsiminėjau leidimą kad žvejoti pasienio zonoje, tai toje "tarnyboje" cirkų cirkai, durnynų durnynas, klounų klounai, gestapų gestapas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar pavargote nuo karantino?