Šereiklaukio miško takas – ideali vieta karantino metu, bet apsilankymas šiose vietovėse gali brangiai kainuoti

2020-05-07, Aktyvaus gyvenimo tinklaraštis „Nesedėk namuose“
Autorių nuotr.
Autorių nuotr.

Apie didžią dalį pažintinių takų galima pasakyti, jog jų maršrutai vingiuoja įvairiomis trajektorijomis, tačiau vienam iš jų apibūdinti žodis vingiuoja netinka. Tai Rambyno regioniniame parke įrengtas Šereiklaukio miško takas, kuris prasidėjęs šimtamečių medžių alėjoje neklaidžiodamas į šonus veda akies tiesumu apie pusantro kilometro.

Dar neteko regėti tokios ilgos ir tiesios pažintinio tako atkarpos, todėl natūraliai iškyla klausimas kodėl čia taip yra? Prieš atsakant į šį klausimą verta kiek plačiau pasidomėti nuo XIV amžiaus čia stovėjusio dvaro istorija, nes einant taku dar ne kartą teks apie jį išgirsti.

Apie Šereiklaukio dvarą yra žinoma, jog jis buvo ne tik vienas ekonomiškai stipriausių dvarų Rytų Prūsijoje, bet ir vienas didžiausių. Dvaro pastatų ansamblį supo parkas, alėjų tinklas ir tvenkinių sistema, o dvarui priklausiusiuose pastatuose veikė spirito varykla, vandens malūnas, žirgynas. Kadaise klestėjusį dvarą galutinai sužlugdė karai. I-ojo pasaulinio karo metu sudegė dvaro rūmų pastatai, o prasidėjus II-ąjam pasauliniam karui jie buvo visiškai sunaikinti.

Sovietų laikais ant likusių pamatų buvo pastatytos fermos, o šių dienų sulaukė tik spirito varykla ir dar keli ūkinės paskirties pastatai. Šiandien spirito varykloje veikia muziejus, atkuriamas parkas ir tvenkinių sistema, galima išvysti ir apleistas medžių alėjas, viena kurių ir nusidriekia Šereiklaukio miško tako tiesioji atkarpa.

XIX amžiuje nuo dvaro rūmų vakarų kryptimi buvo pasodinta 2 kilometrų ilgio medžių alėja, vedanti į dvaro kapines. Prieš šimtmetį šia alėja į paskutinę kelionę buvo palydimi dvarininkai, o dabar liepų, uosių ir kitų šimtamečių medžių paunksmėje einančiu taku dažniausiai vaikšto Rambyno regioninio parko lankytojai.

Atvažiavus į Šereitlaukį nuo Vilkyškių pusės kelias atsiremia į minėtą alėją, o pasukus dešinėn, už keleto šimtų metrų, galima rasti miško tako informacinį stendą su 3 skirtingo ilgio maršrutų schema ir kita naudinga informacija. Nuo čia ir prasideda kelionė pėsčiomis. Nors medžių alėja tęsiasi iki pat kapinaičių, tarp medžių ėjęs kelias greitai pasibaigia ir toliau tenka eiti taku, kuris vietomis labiau primena kliūčių ruožą.

Išpuošta baltomis bangomis žydinčių plukių ir besidengianti pavasario žaluma alėja pradeda kilti į kalvą, kurios viršuje matosi iš augančių medžių suformuotas žiedas. Jo viduryje anksčiau stovėjo koplyčia, buvusi iškilminga laidojimo vieta, o kiek žemiau esančioje terasoje dar ir dabar galima pamatyti stovinčius kryžius. Tai dvaro kapinės.

Tarsi žiedinėje sankryžoje ratu Koplyčkalnį apsukęs takas pasuka tiesiai į pietus. Formuojant alėjas buvo griežtai laikomasi pasaulio šalių krypčių, todėl apsidairius galima pamatyti raudonlapių ąžuolų alėjos fragmentą. Tik sąžiningai visus stendus skaitantis keliautojas juos pamatys, nes nuo pat Koplyčkalnio dėmesį patraukia laukymėje stovintis apžvalgos bokštas.

Neaukštas ir tik miško taku pasiekiamas apžvalgos bokštas atveria vaizdą į kalvotą Vilkyškių gūbrio reljefą. Tik gerai įsižiūrėjus tolumoje matosi išlikusios dvaro spirito varyklos kaminas ir Lietuvą nuo Rusijos skiriantis Nemunas. Į jį žemumoje įteka Jūra. Ne be reikalo takas pavadintas Šereiklaukio miško taku, nes Rambyno regioninis parkas turtingas ne tik istorija, bet ir gamta. Iki šiol buvau vienas iš tų, kurie be Rambyno kalno apie šį regioninį parką nelabai ką daugiau ir galėtų pasakyti, tačiau pasivaikščiojimas Šereiklaukio miško taku yra tinkamas būdas šiai spragai ištaisyti. Jei Rambyno kalnas minimas kaip lankomiausia regioninio parko vieta, tai Šereiklaukio miškas yra vertingiausia ir įdomiausia jo dalis.

Nulipus nuo apžvalgos bokšto galima pasileisti pieva žemyn, kur einantis trumpiausias geltonasis (2,5 kilometro ilgio) tako maršrutas parves tiesiai į tako pradžią. Net nesvarstęs tokio varianto pasileidžiu tiesiai į pietus einančiu taku tolyn, kur miškas tampa įvairesnis, paviršiaus reljefas dar išraiškingesnis. Šereiklaukio miškas nėra labai senas, nes prieš šimtą metų dvarininku būdamas baronas fon Dresleris pardavė mišką kirtimui, nes ištekant dukrai reikėjo kraičio. Dalis miško buto atsodinta, dalis atžėlė, bet nepaisant to jame yra net 8 Natura 2000 (Natura 2000 – Europos Sąjungoje esantis saugomų teritorijų tinklas) miško buveinės.

Šereiklaukio miške yra aukščiausia Rambyno regioninio parko vieta – Abšriūtų kalnas. Vos pusantro metro aukštesnis už Koplyčkalnį ir 30 metrų iškilęs aukščiau už netoliese esantį Rambyno kalną, atsiveriančiais vaizdais šis kalnas nežavi ir jei ne pastatytas informacinis stendas, tokiu faktu būtų sunku patikėti.

Kur kas labiau stebina tako ženklinimas. Jei einant alėjomis maršrutus žyminčius stulpelius su rodyklėmis buvo galima sutikti kiek rečiau, tai leidžiantis nuo Abšriūtų kalno jie pasipylė tarsi iš gausybės rago. Lyg ištrūkęs iš medžiais apribotų alėjų ir pajutęs laisvę takas pradėjo vingiuoti kaip pašėlęs ir tik sąžiningai įrengto ženklinimo dėka galima drąsiai keliauti nebijant pamesti teisingos krypties. Gal tik vienintelėje vietoje, kur mėlynasis maršrutas Vilkyškių gūbrio šlaitų viršumi eina iki poilsiavietės ir atgal, stulpelius pakeitė mėlynos žymės ant medžių, todėl teko akimirkai stabtelti ir įsitikinti, jog galima vadovautis pasikeitusiu ženklinimu.

Kurį laiką ėjęs mišku takas išveda į laukymę, pasipuošusią keletu žydinčių vaismedžių. Tai buvusio Dalnitzo palivarko vieta, kur buvo auginami dvaro žirgai ir gaminamos plytos dvaro ūkinių pastatų statybai. Pro palivarką einantis siauras miško keliukas anksčiau buvo Šereiklaukio dvarą su Ragaine jungęs kelias.

Už palivarko iš trijų skirtingus maršrutus žyminčių rodyklių lieka tik viena – mėlyna. Žaliasis, vidutinio ilgio maršrutas (apie 5,5 km ilgio), pasukęs kairiau veda link Šereitlaukio, o mėlynasis, radęs beržų alėją, kuria iš palivarko į netoliese tekantį Berzupio upelį buvo genami girdyti arkliai, nuveda dar labiau į pietus.

Artėjant link Vilkyškių gūbrio pakraščio reljefas darosi dar labiau išraiškingesnis, o mėlynasis maršrutas, besiraitydamas vingiuotais ir medžiais užgriuvusiais miško keliukais atveda prie poilsiavietės. Apačioje plyti Ragainės vingio pievos, kur būdavo genami ganytis žirgai, dar toliau – teka Nemunas, tačiau pro medžius sunku ką įžiūrėti. Taip ir prašosi ši vieta medkirčio rankos, kad atsivertų graži panorama.

Jau buvau benusimenąs, jog iš Šereiklaukio miško tako teks grįžti taip ir neišvydus Nemuno vingių, bet link Šereiklaukio piliakalnio vedanti tako atšaka išpildė tą norą. Nuo piliakalnio prieš akis atsivėrė panemunės pievos ir didelį vingį aplink Šereiklaukio mišką darantis Nemunas. Už jo – Rusija, kurios įkyrūs ryšio operatoriai taip ir nepaliko ramybėje, kol telefone nenusistačiau ryšio operatoriaus rankiniu būdu. Apsilankymas šiose vietovėse gali brangiai kainuoti, todėl verta į tai atkreipti dėmesį. O ir lankytinų vietų informacija reikėtų pasirūpinti iš anksto, nes žygiuojant taku beveik visą laiką buvau ne ryšio zonoje.

Pasienio su Rusija zonoje esantis ir už Vilkyškių gūbrio pasislėpęs piliakalnis mena dar tuos laikus, kai už išlikimą kovojo šiose vietose gyvenanti skalvių gentis. Paskutinio genties vado Šereikos vadovaujama gynybinė pilis, stovėjusi ant šio piliakalnio, visgi neatsilaikė prieš kryžiuočių puolimą ir skalvių gentis išnyko visiems laikams. Be piliakalnio paskutinysis skalvių kunigaikštis dar paliko ir nuo jo vardo kilusį vietovardį – Šereiklaukį. Įdomiausia, jog su laiku kaimas pradėtas vadinti Šereitlaukiu ir skirtinguose šaltiniuose ar žemėlapiuose vadinamas skirtingai. Kalbininkai sako, kad teisybė turi nugalėti ir Šereitlaukis visiems laikams turi likti Šereiklaukiu. Jau vien iš pagarbos skalvių kunigaikščiui Šereikai.

Paskutinį kartą pasižvalgęs nuo piliakalnio ir pasisveikinęs su pirmu, bet kartu ir paskutiniu šiame take sutiktu žmogumi, patraukiu atgal. Tik nuėjęs gerą kilometrą nuo piliakalnio randu informacinį stendą apie jį. Jis skirtas tiems, kas lanko piliakalnius automobiliu, tačiau einantiems taku toks infrastruktūros nuoseklumas sukelia šiokią tokią šypseną. Suku link Šereiklaukio ir praėjęs niekaip nepažymėtas kapinaites kitoje kelio pusėje pamatau Milžinkapį. Vieni pasakoja, jog jį supylė per Nemuną persikėlę Napoleono kariai, kiti, jog čia palaidotas ponas su 9 tarnais ir jiems visiems ant kalvos pasodinta po klevą.

Čia pat ir Šereiklaukio kaimas, kuriame stovinčios spirito varyklos kaminas iš tolo rodo kelią. Dvaro istorija prasidėjęs pasivaikščiojimas ta pačia tema ir baigiasi.

Taip ir norisi šį dvaro istorija ir gamtos objektais pažymėtą taką pavadinti pažintiniu, nes jis kur kas daugiau nei tiesiog miško takas. Pasivaikščiojimas 9 kilometrų mėlynuoju maršrutu neprailgo, o lengvas nuovargis kojose ir alkio jausmas pilve tik sustiprina patirtus teigiamus įspūdžius. Lankantis Rambyno regioniniame parke jų galima patirti ne tik žvalgantis nuo Rambyno kalno, bet ir vaikštant po Šereiklaukio mišką, tik tam reikėtų skirti bent pusdienį.

delfi.lt


Straipsnio komentarai

čia2020-05-13
Jums diagnozę tokią nustatė?
Sutinku.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
W to pilieciui2020-05-09
Megstu ir suprantu atkaklius. Aisku kiek gaila kad karantino salygos tiek susvelnejo kad visokie neadekvatus ligoniai jau gali laisvai reikstis. Nori dar pasigincit-varyk, bet tu man vis tiek brexitinis ligonis liksi. Va tau ir klaunas. Pseodanimo keitimas tai neiseitis, tai baime but indentifikuotam, bet ko gero tau tai sunku bus suprast Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pilietis tam w2020-05-09
Na jei save laikai aukšto intelekto tai pasiskaityk pirma ir paskutini savo komentara gal tad suprasi kas tikrasis klaunas .Na je esi gimes su klauno šypsena tai nieko nesuprasi . Komentaras patinka Komentaras nepatinka
W to pilieciui2020-05-09
Skaitau ir suprantu kad tik visiskas klaunas kituose is karto pastebi klauna. Ar nebusi taskiaus brolis? Kakzkaip intelektines saknys panasios aisku jei tai galima pavadinti intelektu ar jo uzuomazgom Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pilietis w tam 2020-05-08
Pasiskaityk pats .Klaunas jau yra savaime klaunas ( šiuo atveju tamsta ) ir jo kitaip nepavadinsi .Na kaip ir agurko jug nepavadinsi b. nes jis yra tik agurkas .Na tai ir sakau tik jau esantis kalaunas (.šiuo atveju tamsta ) kita gali pavadi klaunu .Išmok suprasti kas parašyta nesiputojes. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
W to pilieciui2020-05-08
Sutinku tik klaunas kita gali pavadinti klaunu. Norejai kuo gudriau o kas gavosi - pasiskaityk Klaune Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pilietis tam w to2020-05-08
Na žmogus ka nori ta ir rašo jug niekas nedraudžia taip kaip ir taves niekas neverčia slaityti. Nesiputok tik klaunas kita gali pavadinti klaunu. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ w2020-05-08
nu gerai jau gerai pasirodei kad esi vienas iš mūsiškių kuris moka užduoti suktus klausimus. bet tu neįvertini kažkokių elementarių dalybos iš nulio pavojų, kur galvoji kad jeigu esi apsiforminęs kad esi įkritęs į duobę tai jau gali laisvai kasti duobes visiems nebijodamas kad pats įkrisi. Nu čia taip ir vykdomas lietuvos litvicidas, kur yra atsibrexitinę 4 milijonai mūsiškinių po visokiais indėniškais slapyvardžiais ir holokaustina visus vietinius rašydami garbėtroškinių pergalingų paradų dienoraščius kartodami tuos anne frank trafaretus. Tad čia yra svarbu su šitais buožių "lūkesčiais" kur jie turi susigalvoję labai "uber alles" vergovės mechanizmus. Suprasti neįmanoma nieko taip kaip neįmanoma dalyba iš nulio, taip neįmanoma "suprasti" bet ko ką tu darai, kol tu to nepadarei. Todėl visų pirma pedofilų klanas ir išmoko vaikus tos labai primityvios kalbos tam kad vaikai galėtų "suprasti" ne tik įsakymus, bet ir viską ką jie blogai daro (nuodėmingą prigimtį). Nu čia kalba eina ne tik apie nešokinėtojų sakyma "op kas nešokinės tas nešokinėtojas" nors jie patys atseit turi išsidavę sau imunitetą nuo šokinėjimo. Įsivaizduok jeigu tu rašai ir turi "suprasti" ką rašai? Tai kaip tai "veikia" tokie reikalavimai? Ar turi sustoti padaryti pertrauką ir "suprasti" tai ką darai ale pagalvoti sau "va rašau", ar nuolatos rašydamas turis suprasti kažkaip "įsisąmoninant" transcenduojant be žodžių? Tad tu dantų nešiepk ir svetimo neliesk. Tame ir esmė kad aš nenoriu kad būtų brexitininkystės globalizuotame pasaulyje. Kur tu gali čia atsibastyti dergtis ir išvažiuoti kažkur. Viskas turėtų būti ranka pasiekiama, nesvarbu ar tu palysi po žemėmis pas žemaičių kiborgus ar po vandeniu kur nors ramiajame vandenyne, ar paskendusioje atlantidoje, ar nuskrisi į mėnulį, tt. O dabar iš viso nieko. Žmonės veisiami ir auginami garduose visokių pedofilų klano padugnių, be vardų be pavardžių be dokumentų, tt. Kam tas reikalinga? Nu jeigu juknaičiai buvo pavyzdinis kolūkis, tai matyt šilutė ir buvo tas gyvulių fermos vyzdys. Čia gi vietinių nėra iš viso. Vien tik basos raganaitės, smagūs velniai ir sibirietiški koldūnai. Tad čia reikalinga atkreipti ir įdomias ylas kurias patys kiša "inteligentėliniai žvalgybininkai" iš to savo maišo. Pvz yra pasakos apie gyvulių ferma baisogala ir šeduva, kad tai gyvenvietės sibire. Tad čia visiškai neaišku kas ir kaip. Kaip su ta žydėtojų autonomine apskritimi kur stalinas atseit buvo įsteigęs su vaivorykščių vėliava. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
w to ..2020-05-08
Brexitininke, ar bent pats supranti ką rašai? Mali tą patį šūdą per visus straipsnius, net nežiūri, kad straipsniai skirtingi. Aš tikrai turiu viltį, kad tave kas nors "įvylios", jei dar to nepadarė, nes tu esi visiška Lietuvos gėda ir brexitas. Blogai kai klaunai išmoksta kompiuterinio raštingumo (nu bent komentus rašyti), tai paskui ir blūsta savo dalbajobiška išmone. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ w2020-05-08
nu tame ir esmė kad dabar visi yra brexitistai netgi ir tie kurie nėra buvę iškėlę kojos iš savo namų per visą savo gyvenimą. Nu čia dėl reliatyvumo teorijos. Pvz į šilutę ir bendrai lietuvą tiek yra prisibrexitinusių kažkokių plėšikaujančių alibabų karavanų, kad čia nieko niekam neįmanoma ir suprasti. Tarsi lietuvoje seniau būdavo tik antrosios vidurinės. Matai kai aš ėjau į trečią vidurinę sovietiniais laikais tai tenais buvo 2500 mokinių. Panašūs skaičiai ir kitose mokyklose. Dabar yra dvi didžiulės gimnazijos, kuriose kiekvienoje mokosi po 300 mokinių. Jankaus mokykloje dabar 600-700 mokinių. Nu yra nesamonių nesamonės. Tad į visus kurie "aiškina" bet ką ir turėtų būti žiūrima kaip į kažkokius valstybės priešus, nes pagal lietuvos konstituciją karo propaganda lietuvoje yra uždrausta. Tame ir esmė kad lietuvos konstitucija reikalinga naudotis tik kaip "basliu" ir galvoti kad tokios valstybės kaip lietuva nėra. Patys pažiūrėkit vizas į lietuvą rusijoje ir baltarusijoje ir turbūt kitur, neišduoda lietuvos ambasados ar konsulatai. Išduoda c​ž​v gestapo vizų centrai, kur išduodamos vizos kur tik nori pvz į mozambiką, bangladešą ar indiją. Ir čia nesvarbu kas aiškinama kad ir šitie makaronai apie šereitlaukio miško taką. Tad aš tau ir aiškinu kažką apie tai kad lietuvoje darbo birža yra panaikinta, nes darbo nebėra. Yra tik tarnyba, tarnystė, pedofilų klano operacijos kur jie savinasi norus, tt, kur visa tai skaitosi kaip "užimtumas". Tad darbas visiškai neįtakoja tavo "pragyvenimo" lygio ar šansų. Vakar kai ėjau į maximą mačiau geležinkelio gatvėje patruliavo juoda lengvoji su MP raidėmis ant durelių. Tai yra military police arba kitaip tariant karo policija. Kuo užsiima karo policija? Aš anksčiau galvodavau kad jie užsiima savais neklaužadomis, kur savi pradeda šaudyti į savus. Pasirodo kad ne. Yra keturios sritys kur jie dirba: law and order (L&O), internment and resettlement (I/R), maneuver and mobility support (MMS), and area security (AS). Matai paksas ir jo visa tvarkos ir teisingumo šaika greičiausiai ir yra karinės policijos operacija. Vien jų imidžas ir "branding" jau akivaizdžiai persunkti tuo pačiu hitlerinės vokietijos fašistiniu dizainu. Kas įdomu tai "internment ir resettlement". Tai ir yra kažkokia c​ž​v kalėjimų ir brexitininkysčių teritorija, kuri rodo kryptį į kažkokias gyvulininkystės vagonų logistikos sistemas. Reik nepamiršti ir kad visi keliai veda į romą nesvarbu kokie jie bebūtų drąsūs ar bailūs. Nu M tai ne raidė, bet romėniškas skaičius kuris reiškia 1000. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ko pešatės, išdykėliai?2020-05-08
apsilankykite ten. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
W to ..2020-05-07
Dvasios ubage jei net puodo neturi iš kur pas tave dvaras gali būt. Tu is viso bent dirbi ar is šudmalimo galvoji pragyvent. Nors kas tokio darbuotojo gali noret, juk tu baisiau už koroną. Paranojiks ir inkščiantis brexsitininkas Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ w2020-05-07
tame ir esmė kad aš nesėdžiu. nėra ne tik puodo iš viso nėra nei vardo nei pavardės. yra tik kažkokios anglių karalystės raganystės.

https://i.imgur.com/ERtO42p.png

Tad tu neskubėk barstyti perlamutrinių patarimų įsakmiu tonu, nes kas čia žino gal tas dvaras kaip ir visi likę man ir priklauso. ką tada darysi kai va tavo puodynė prikratyta pilna barškančių šaukštų bus pasodinta ant baslio?

Komentaras patinka Komentaras nepatinka
w to ..2020-05-07
Tik tavęs dalbajobo ir betrūko tame Šereitlaukyje, sėdi ant puodo ir sėdėk, toliau svaik su savo nesąmonėm, brexitininke Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-05-07
o tai kaip nuvykti į tą šereitlaukį jeigu neturi mašinos? visuomeninis transportas irgi neįdomu, nes nėra ir "užimtumo" už kurį būtų mokama pinigai. O be užimtumpinigių nenusipirksi nei mašinos, nei bilieto, nei drabužių, nei avalynės, tt. Nu jeigu ir nuvešit mane į tą dvarą, kaip aš basas ten vaikščiosiu? Tame ir esmė lietuvoje tokie įdomūs laikai kad darbo nėra, yra tik užimtumas ir tarnystė. Ir čia visų pirma eina kalba apie nekilnojamo turto rakštisteinininkystes, kur tarnaujama "užimant" kažkokį nekilnojamą turtą. Nu čia pradžiai tos stebuklingos nuomos kur tik už komunalinius, nors ten irgi būna taip sutvarkyta kad nuo tų mokesčių irgi atleisti. Ir aišku iki didžiulių aferų kur "užimama" nenaudojami valstybinės žemės plotai. Va dvarai yra labai įdomus reiškinys kuris tarnauja šitam aparteidiniam talibano gestapui kaip kažkokie simboliai, kur jie "koncentruoja" kažkokį dėmesį. Iš esmės daromas panašus "klanų" trafaretas kaip ir talibano valdomame afghanistane. Ir kuo skiriasi dvarai nuo rūmų? Pvz šilutėje yra ir dvaras ir rūmai, jau neskaitant milijono visokių pilaičių priklausančių čia atsibrexitinusiems kažkokioms krokų lankų padugnėms Komentaras patinka Komentaras nepatinka
sss2020-05-07
Apsispręskit Šereitlaukis ar Šereiklaukis. Kas antrame sakinyje skirtingai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar pavargote nuo karantino?