Taisyklių keliai ir klystkeliai: kompetencijų stoka ar lobizmas?

2020-05-21, Sergėjus GVILDYS

Kol Vyriausybės atstovų institucijoje sprendžiama dėl Šilutės rajono švaros taisyklių teisėtumo, galime panagrinėti ir kitus šių taisyklių aspektus. Apie tai, kad šio Savivaldybės teisės akto reikalavimus, įpareigojančius gyventojus tvarkyti daugiabučių teritorijas, galimai dubliuoja kitas tos pačios Savivaldybės aktas. Tai Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą  nuostatai.

Dvigubas apmokestinimas?

Tiek Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatuose, patvirtintuose Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TI-207, tiek Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklėse, patvirtintose Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. Nr. T1- 682, vartojamos vienodos sąvokos dėl faktiškai naudojamų teritorijų, priskirtų prie statinių, bet neįregistruotų Nekilnojamo turto registre.

Taigi, švaros taisyklėmis nustatyta prievolė žmonėms surinkti šiukšles jiems nepriklausančiose, tačiau valdžios priskirtose teritorijose prie daugiabučių namų. Vietinės rinkliavos už komunalines atliekas nuostatuose mokesčiu už atliekų surinkimą apmokestinami nekilnojamo turto objektai su „priskirtais naudoti žemės sklypais <...> nepaisant registracijos nekilnojamojo turto registre“. „Ar tai nėra dvigubas žmonių kišenės papurtymas už vieną ir tą pačią paslaugą?“, – stebisi „Šilokarčemos“ skaitytoja šilutiškė Laima Gurjanova.

Tvarkome ir viešąsias teritorijas?

Pateiksime kitą pavyzdį, su prieštaravimais viename dokumente. Šilutės švaros ir tvarkymo taisyklėse yra apibrėžta ir viešoji teritorija, už kurios tvarkymą atsakomybę prisiima Savivaldybė. „Tai gatvės, šaligatviai, aikštės, parkai, skverai ir kitos visuomenės naudojamos vietos, už kurių švarą ir tvarką yra atsakinga Šilutės rajono savivaldybė“, - rašoma taisyklėse.

Skverai tarp daugiabučių namų, kuriuose yra nutiesti šaligatviai ir šaligatviai prie daugiabučių namų - kas tai? Pagal Švaros taisyklių apibrėžimą ne kas kitas, kaip viešoji teritorija. Tačiau kitu punktu „dosnia ranka“ į kitą sąvoką įtraukiamas žemės sklypas. Teritorija iki įstatymų nustatyta tvarka suformuoto gretimo sklypo ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių aitvarų pavadinta faktiškai naudojama teritorija. O kaip tada su šaligatviais ir skverais, kurie patenka į šį suformuotą, bet neįregistruotą žemės sklypą? Ar teritorijos, priskirtos daugiabučiui, į kurią patenka šaligatviai ir skveras ar jo dalis, valymas ir priežiūra yra teisėti.

Juk pagal tą patį dokumentą už viešųjų teritorijų valymą atsakinga savivaldybė. Na, o kol aiškumo nėra, gyventojai priversti apmokėti už viešųjų teritorijų tvarkymą arba patys jas tvarkyti.

Verčiami dirbti neatlygintinai?

Na, ir dar vienas aspektas, išplaukiantis iš nustatytų sąlygų ir reikalavimų. Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklėse, patvirtintose Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu, nurodoma, kad „asmenys privalo užtikrinti švarą ir tvarką tvarkomose teritorijose veikdami patys arba sudarydami teritorijos tvarkymo paslaugų sutartis, arba per bendrojo naudojimo objektų valdytojus“.

Privalomai atliekamų darbų sąrašas ir sąlygos nurodytos taisyklių 8-ajame punkte: „Tvarkomos ir valomos teritorijos ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę: valomos teritorijoje esančios atliekų konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės;  teritorijų žolės pjovimo periodiškumas – ne mažesnis kaip 3 kartai per vasaros sezoną ir kt.“ Iš šių darbų sąrašo matyti, kad tvarkomose teritorijose veikiant patiems asmenims, reikalingi neadekvatūs resursai ir atsiranda tam tikros darbo funkcijos. Bet ar tai nėra darbo santykių atsiradimas?

Tuo atveju, kai gyventojai tvarko jiems nepriklausančias teritorijas patys: tarp darbuotojų – daugiabučio namo gyventojų – iš vienos pusės, o iš kitos pusės: darbdavio – Šilutės rajono savivaldybė. Bet juk šiuo atveju nesudaromos darbo sutartys, nenumatomi atvejai dėl socialinių garantijų ligos atveju, atostogų, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų... Peršasi išvada, kad valdžia verčia  savo rinkėjus atlikti neapmokamus, neatlygintinus darbus ir dar grasina pelnyti administracinę atsakomybę už šių taisyklių pažeidimą.

Priverstinis darbas yra draudžiamas

Gilinantis į Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių 5-ajame punkte išdėstytą prievolę asmenims, pagrįstai gali būti suprantamas kaip primetimas asmenims patiems tvarkyti ir prižiūrėti valstybei priklausančią žemės teritoriją be atlygio, be garantijų ir kompensacijų. Ar šio dokumento reikalavimai neturi priverstinio darbo požymių? Ar toks teisės akto reikalavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos pagrindiniam įstatymui – Konstitucijos 48 straipsnio 3 daliai, kurioje nurodoma, kad priverčiamasis darbas draudžiamas?

Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 29 „Dėl priverstinio ar privalomojo darbo“ 2 straipsnio 1 dalyje priverstinis ar privalomasis darbas reiškia bet kokį darbą ar tarnybą, kurių buvo išreikalauta prievarta, grasinant nuobauda ir kurių asmuo nesutiko atlikti sava valia. Įdomu, kiek rajone gyvenančių daugiabučių namų savininkų savo valia sutiko tvarkyti valstybės institucijos žinioje esančias teritorijas? O juk už išnaudojimą priverstiniam darbui ar paslaugoms yra numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

Kompetencijų rodiklis ar interesai?

Taigi, analizuojant Savivaldybės administracijoje dirbančių tarnautojų parengtus teisės aktus, galime aptikti svarių prieštaravimų. Kai kurios sąvokos gali būti prieštaringai vertinamos ne tik teisiniu aspektu, bet ir jų teisėtas įgyvendinimas gali būti neįmanomas.

Savivaldos dokumentai, reglamentuojantys paslaugų prievoles rajono gyventojams, neturėtų tarpusavyje prieštarauti ar dubliuotis. O tai jau yra tiek tarnautojų, tiek ir politikų kompetencijų rodiklis. Žinoma, jei tik už nugaros neslypi kažkieno interesai. Tuomet apie kompetencijas net kalbėt neverta.


Straipsnio komentarai

tarnautojas2020-05-23
ir aš įsprausčiau su šake, tik ne už sprando... Nes jų snukiai primena arklio užpakalį Komentaras patinka Komentaras nepatinka
@klausimas2020-05-23
čia, žinai, bus taip, kaip "Niekas nenorėjo mirti" ,,, įsprausti už sprando su šake ir liepti "RAUK, VYTAUTAI, RAUK"!!! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Klausimas2020-05-23
Žmonės, pasakykit, kam mus reikalinga savivaldybės, merai, seniūnai, kad jie savo pareigas ir funkcijas permeta žmogui. Kam reikalinga savivaldybės taryba, kad jie nieko nesprendžia ir nesupranta už ką balsuoja. Jie visi yra žmonių kenkėjai. Gyvenom be UAB "Būstas", be "Aplinka" ir nebuvom apsileidę, susitvarkydavome savo namą ir aplinką dar geriau ir su meile. Tik spėjom po krizės atsigauti, tuoj - Laba diena - "Mano aplinka" prisistatė- mokėk - už nieką. Pamatai užrašus "Mano būstas", "Mano aplinka"- tikrai supranti, kad jų, o ne tavo nuosavybė. Tuoj ir į debesis galėsim pasižiūrėti, su savivaldybės leidimu ir nustatytu mokesčiu kažkieno interesus patenkinanti. Kam jie visi reikalingi, kad per teismus turi įrodinėti, kad tie, kurie turi veikti pagal įstatymus, jų nesilaiko. Banditai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
@Vytautui2020-05-22
ne iš savo kišenės miesto keliukus šluoji,,, Šluoja miestelėnai,,,o tu iš to kas viešoms erdvėms skirta, kiemelį ir takus sau trinkelėmis kloji,,, Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vytautas 2020-05-22
Man visa Lietuva - laisva teritorija, braidysiu kur norėsiu, nieks manęs į priskirtą teritoriją neįvarys. Mano panelė kitoj miesto pusėj gyvena. Tai ką, apsišlavęs takus, pas ją nueiti negaliu. Merą ir Rimkų pririšam prie būdos. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Stebėtojas2020-05-22
taip kaip rimkus nieko nereiškia taip ir meras nieko nereiškia. jūs kryžiuočiai užsiciklinę vis "žaidžiate" kažkokį žaidimą, kur jūs kaip tame filme apokalypto užsiimate aukų rinkimais ir aukojimais, kur nuo piramidės laiptų rieda ir dunda galvos. Tai nieko nereiškia. Viskas vyksta ne nuo to galo. Nuo to galo kur reikalinga iš viso niekas nėra padaryta. Nu tai labai pavojinga "demokratijos" forma, kuri yra pati primityviausia santvarka: medžiotojai-rankiotojai. Jie išsirenka kažką sumedžiojimui, po to galingi plunksnuočiai parašo nugalėjimi, aukų ir pasiaukojimų didvyrišką ar niekšišką "istoriją". Tame ir esmė kad jeigu savas "sumedžiojamas" ar "paaukojamas" tai nereiškia kad tai nėra paaukštinimas pareigose, nes tada tas mūsiškis bus pabrexintas į kitus vasiukus į dar minkštesnę kėdę. Nu gal "stebėtojas" ir yra tas "rimkus" kuris prašosi kad būtų pabrexintas, nes turi nusižiūrėjęs dar šiltesnę kėdę kituose vasiukuose. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Stebėtojas2020-05-22
Mere,
jei norite atrodyti "padorus" rinkėių atžvilgiu, paaukok R. Rimkų, visų nuostatų, taisyklių, tvarkų autoriui. Kažkas kaltas turi būti. Meras turi išlikti teisingas ir teisus.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ ???????????2020-05-22
negi nesupranti kad randiesi ostapininkų statomuose vasiukuose kurie randasi baltoslavijoje? Ir čia ne dėl to kad pėdų palikimu ir rūpinasi sergėjai, svetlanos, gurjanovos, viktorai, tt.. Bet čia negalima susiprasti kažkaip su tais išgalvotais vardais, pavardėmis ir fiktyviomis tapatybėmis. Kai greičiausiai jie lenda ne iš rytų bet vakarų pvz kryžiuočių skandintojų kraštų - švedijos, norvegijos, suomijos, JAV, tt. Prokuratūra tai kažkokia institucija kurioje padedama atsakyti į klausimus "pro kur" kišti į krematoriumą krosnį tam kad galima pradėti kurti tas malkas. Tame ir esmė kad demokratijoje nėra iš viso meno yra tik pasirinkimo laisvė kūrybininkams, kur inteligentų bendruomenė išsirenka ir vysto kažkokias nesamones reikalingas istorijos rašymui ar pinigų plovimui. STT tai kažkas panašaus į raudonų žibintų kvartalo frančizės filialą. Olialia pupyčių gvardija kurios ir žino kad joms specialiai nieko nereikia tirti. Tai ir yra kažkokios valstybės "valstybinė" paslaptis. Bet negalima kaltinti olandijos, nes tenais gi olandijos karalystė. Jau nekalbant apie tai kad jeigu žiūrėti ir bandyti kažką grupuoti per kalbų prizmę tai iš viso gaunasi cirkai. Jugi olandų kalba tai buvo oficiali aparteido kalba pietų afrikos respublikoje. Tai yra reikalinga galvoti kad gandis ir tas išgalvotas kalenbachas kaip du gaideliai jau buvo panaudoti kad kulti baltus žirnius. Kaip tas kalenbachas su gandžiu susikalbėdavo su vietiniais aparteidininkais tam kad žydėti vienybėje? Jugi aparteido lozungas irgi buvo panašus "stiprybė per vienybę". Kai kalbėjau apie žirnių kūlimą tai žodis "baltus" buvo ne spalvą, bet kalba ėjo apie baltų kraštą: lietuvą, latviją, estiją. Tame ir esmė su kalba, kad olandai supranta ir susišneka su vokiečiais, austrais, "žydais" šnekančiais jidiš kalba, tt.. Jidiš kalba tai ta pati vokiečių kalba. O mums aiškina kad lietuvių ir latvių kalbos yra panašios, kai jos iš viso nepanašios. Vienas kitas žodis gal kažkiek panašus. Nieko lietuviui neina latviškai suprasti, taip kaip latviui neina nieko lietuviškai suprasti. Dabar jie lietuvių kalbą "padarė" taip kaip nugalėtojai jau buvo aprašę istorijose. Nuslavino juodai. Bet negali kaltinti ir slavų, rusų, lenkų, nes su "slavais" irgi labai didelėj "zerh" vaivorykštė. Nes tai žodis kuris verčiasi kaip "garbė". Matai čia gali būti tik kažkokias "svertas" kad stumti į priekį iškrypėliatui garbėtroškinius paradus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
???????????2020-05-22
Kur prokuratūra, kur STT... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Viktoras2020-05-22
Viskas, kas čia įžvelgta, gryniausia tiesa. Tik va, paprastam žmogeliui ,neišmanančiam įstatymų , neužtenka žinių ir laiko gilintis į jo esmę. Todėl atsiranda tokių , kurie manipuliuoja įstatymo mažytėmis spragomis ir susikuria sau palankius "verslus".
Ačiū, kad visgi yra žmonių , kurie viešina tokius pažeidėjus ir neleidžia klestėti jų "verslui".
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Manau,2020-05-22
kad cia jau ne tie juristai ir kt. specialistai, jie tik mazos blusos, kam jiems gaisti laiką įstatymų skaitymui, kad vis tiek nepanaudos. Panasu- ir seimunai ir vietiniai klerkai bejėgiai atsispirti- cia gi mafijos bruozas,,, Zmones ruoskite lazdas ir ubagu terbas,, Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pilietis2020-05-22
Savivaldybės administracijoje yra du proto bokštai: juristė Bernotienė, kuri ko gero nėra perskaičiusi Valstybės tarnybos įstatymo, ir "Viešųjų paslaugų" skyriaus vedėjas Rimkus, nuolankus Mero patarėjos vykdytojas. Jeigu turite nesąmoningą idėją, pameskite Rimkui ir gims Geneliosios taisyklės nors nurašytos nuo ko nors. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
namo pirmininkas2020-05-21
Dėl priverstinio darbo varau i prokuratura Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-05-21
gal tai už pacifizmą. pameni tokį tarybinių laikų posakį kur kartodavo kad "svarbiausia kad nebūtų karo", nors visur jau būdavo karas: afganistane, šaltas karas, klasių karas, tt. Su tuo kariniu posakiu sukuriama įvaizdis kad karo nėra. Pavyzdžiui dabar šią akimirką tebevyksta tarptautinis karas prieš terorizmą jau nekalbant apie šimtus kitus karus į kuriuos yra įsivėlusi lietuva pvz karas prieš skurdą, karas prieš vėžį, karas prieš vergovę, tt. Kitas atvejis gvildenimui tai jau sehr vaivorykščių teritorija kur turi susiprasti kažką pagal protokolą: neklausk nesakyk (DADT - Don't ask, don't tell). Nu čia pagal gražulio kelnių "žargoną" tenais jie irgi kažkaip valdymo tikslais susiskaldę: vieni aktyvūs kiti pasyvūs, vieni aukštaičiai (top) kiti žemaičiai (bottom), vieni akivaizdžiai iš debesų technologijų karalystės (top secret security clearance), kiti iš pragaro (bottom security clearance), tt. Va kas įdomu su tarptautiniu organizuotu iškrypėliatu tai tie visi maištautojai prieš sienas, kurie atseit laimėjo prieš karą prieš sienas ir jie mato ir vaikšto kiaurai per sienas - sienos jiems nebegalioja: besieninė daktarų grupuotė, besieniniai vertėjai, besieniniai žurnalistai, besieniniai inžinieriai, tt. Va čia irgi vienas iš "metodu" per kur byra šitos ne tik baltoslaviškos, bet ir indėniškos pavardės.
https://www.google.com/search?q=%22without+borders%22+site%3Awikipedia.org
Nu čia tarsi kažkokia nauja žmoniją pavergusi "kasta" brexitistų. Kažkas panašaus kaip buvo ir seniau su kryžiuočiais ar kitomis "religiniais" tinklais. Jie visame pasaulyje veikia taip tarsi sienos jiems reikalingos kaip gardai vystyti pedofilų klano gyvulininkystes. Pamenate kaip amerikoje nuolatos būdavo tos rezonansinės bylos kunigams dėl drąsos kelio ir vos tik teisėsauga užvedama byla, tą kunigą vatikanas pabrexindavo. Ir taip klonuodavosi tos bylos viena po kitos tarsi viskas ir buvo kepama klonio gatvėse. Tai tęsėsi tol kol kryžiuočiai nepermetė dideles sumas "nukentėjusiems" per "class action lawsuit". Tai yra permetė sau.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Rimas2020-05-21
o pasigooglinti nebemoki? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
klausimas,2020-05-21
Sergėjau, o kas yra "Pasyvioji rinkliava"?. Užduokite klausimą Artūrui Losiui (Šilutės Savivaldybė), gal tas iššifruos mislingą rinkliavą, kai niekas name nebegyvena, neregistruotas, nėra šiukšlių konteinerių, jokių sutarčių ar deklaracijų ir tau atsiunčia sąskaitą apmokėjimui - "Pasyvioji rinkliava" - 15, 36 eur. už 2019m. Už ką? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar skiepysitės vakcina nuo COVID-19?