Kiaulių laikytojams bus kompensuotos įsigytos biologinio saugumo priemonės

2020-06-01, ŽŪM informacija
Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų.
Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų.

Kiaulių laikytojai nuo birželio 1 d. vėl galės teikti paraiškas ir gauti valstybės pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

Šiai de minimis pagalbai iš viso skiriama 400  tūkst. Eur. Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų.

Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos.

Jei lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas viršys  pagalbai skirtas lėšas, kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, tačiau ne daugiau nei 40 proc.

Ši valstybės pagalba teikiama pareiškėjams, kurie sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą, taip pat įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones. Pareiškėjai 2019 m. paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos turėjo laikyti nuo 1 iki 100 kiaulių, suženklintų ir registruotų Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje.

Jei pareiškėjai jau buvo gavę pagalbą pagal šią priemonę 2018 m. ir (arba) 2019 m., bet ne daugiau kaip 900 eurų iš viso, šiemet jie gali įsigyti kitas biologinio saugumo priemones.

Įsigytos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės turi būti pradėtos naudoti / įrengtos ne vėliau, kaip per 2 mėnesius nuo įsigijimo.

Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai yra priimami nuo š. m. birželio 1 d.  iki birželio 30 d. savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą. Kiaulių laikytojai turi pateikti  asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą (juridinių asmenų įgaliotas asmuo –  ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą), užpildytą paraišką bei biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas.


Straipsnio komentarai

normali parama2020-06-01
beveik po 14 eurocentų LT gyventojui. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jo2020-06-01
laikau vieną paršelį, pirktą už šimtą eurų, prašau paramos už 900 eurų. Tvarto viralinėje patalpinau naują skalbimo mašiną, chalatui skalbti, šaldytuvą, spintelę dezomedžiagoms. Dokumentacijos pildymui rašomasis stalas...
Dušo kabina, per kurią privalo praeiti visokie tikrintojai(os), tačiau apeina aplink, bijodami (os) šukuosenas sušlapti...
Kai užaugs, bus mėsytės. Paskui prašysiu paramos, kitokiems gyvūnams įsigyti, nes ale likvidavau kiaulių ūkį...žada apie 1,6 tūkst eurų.


Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-06-01
įdomiai naudojama kalba. matyt išversta iš kažkokios kitokios kalbos pasinaudojant beraščių kiborgų paslaugomis. Neina suprasti kaip iš viso saugumas gali būti skaldomas pvz kaip gali būti biologinis saugumas? Jeigu saugumas biologinis tai jau nebe saugumas. Taip kaip ta veterinorių tarnyba apibrėžia biologinio saugumo sąvoką nieko bendro neturi su jokiu saugumu: "Biologinio saugumo tikslas – užtikrinti, kad į kiaulių laikymo vietas ir kiaulių pašaro ruošimo vietas nepatektų pašaliniai asmenys, transportas, gyvūnai, priemonės, įrankiai, instrumentai ir kiti daiktai ar įrenginiai, kurie gali pernešti gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjus.". Tai kažkokios elementarios savaime suprantamos higienos, sanitarijos, darbo saugos, tt priemonės. Nu šiuo atveju "šluota" yra biologinio saugumo įrankis. Tad čia irgi geras pavyzdys kaip ostapininkai naudoja kalbą iš sunumeruotų kabinetų, tam kad atrodytų pateisinančiai kažkokios išpūstos kaip burbulai sąskaitos. Nupirks valytojai šluotą ir dar kažkoks beraštis misionierius parašys ir apsigins daktaro disertaciją apie pergales nugalint sunkumus diegiant ISO standartus pas aborigenus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka