Visi sprendimai – vieno politiko rankose?

2020-06-08, Sergėjus GVILDYS

Šiandien nekalbėsime apie politikų priimtus sprendimus. Visi pateikti Tarybos svarstymui klausimai priimti. Be ilgų diskusijų. Buvo užuomazgų diskusijoms aktualiais klausimais, tačiau užuomazgas „pakando“ mero manipuliacijos reglamentu. Todėl pateiksiu skaitytojams faktų pamąstymui apie demokratiją, jos suvokimą ir galimas interpretacijas šia tema.

Meras advokatauja politikams

Paskutiniame, nuotoliniu būdu vykusiame, Šilutės rajono savivaldybės IX šaukimo tarybos penkioliktajame posėdyje buvo pateikta sprendimų projektų, dėl kurių atskiriems Tarybos nariams kilo klausimų. Tačiau jau seniai stebime, kad aštrūs ir neretai keliantys abejones sprendimai „prastumiami“ nesileidžiant į diskusijas. Visa to „priežastis“ – patvirtintas reglamentas.

„Vienas pasisakymas galimas tik vienu klausimu iki trijų minučių“, – dažniausiai taip nutraukiamas kalbėtojas. Jeigu mintį nori pratęsti kiti, panašiai manantys, – iš karto skelbiamas balsavimas. Panašų vaizdą galėjome stebėti, kuomet prieš darbotvarkės tvirtinimą buvo iškeltas klausimas dėl Tarybos nario Tomo Budrikio pikantiškos situacijos.

Tarybos narys A. Endzinas, reaguodamas į Tarybos nario T. Budrikio pareikštą nusišalinimą nuo 38-ojo sprendimo projekto, paklausė šio Tarybos nario, ar nenori jis apskritai nusišalinti nuo darbotvarkės, „nes pas jį tokia pikantiška situacija“. Į tai meras V. Laurinaitis replikavo: „Tomas tai nenori“. Į kito Tarybos nario, Zigmanto Meiliūno, repliką, kad klausimas adresuotas ne merui, pastarasis atsakė, kad „aš su juo jau kalbėjau“. Toliau meras išsakė savo nuomonę „dėl pikantiškos situacijos“.

„Esmė – administracinė nuobauda ir dėl administracinių nuobaudų mes politikų nebaudžiame“, – sakė V. Laurinaitis. A. Endzinui pakvietus kitas frakcijas išsakyti savo nuomonę, meras pasiūlė nutraukti diskusiją ir balsuoti dėl darbotvarkės. Taip keltą minučių galėjome stebėti, kad Savivaldybės meras yra visiškas padėties šeimininkas ir leidžia sau atsakinėti už kitus politikus bei neleidžia vystytis diskusijai.

Gal bijo, kad politikai, susaistyti daugumos susitarimais, gali turėti kitokią nuomonę?

Tarybos sprendimai uzurpuoti?

Na, užverskime politiko etikos normų temą, kuri gali būti politinių nesutarimų priežastimi, ir pažiūrėkime į klausimus, kurie yra nesusieti su politikų asmenybėmis. Pristatant sprendimo projektą „Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“, už kurį Socialinių reikalų komiteto nariai pasisakė nevienareikšmiškai ir tik dauguma balsų, suabejota socialinių įstaigų pertvarkos pasirinktu būdu. Politikai susirūpino, ar tikrai socialiai saugūs dar dirbantys darbuotojai. Tačiau vėl Savivaldybės meras V. Laurinaitis neleido įsibėgėti diskusijai ir sustabdė įsibėgėjančius kolegas. Pasisakanti Tarybos narė Sandra Tamašauskienė buvo perspėta dėl reglamento pažeidimo.

„Tarybos nary, pagal reglamentą, vienas klausimas – viena minutė“, – šiais žodžiais pertraukęs mėginantį pasisakyti Tarybos narį A. Endziną meras V. Laurinaitis paskelbė balsavimą. Deja, dauguma balsų šis klausimas buvo priimtas, nors liko klausimų daugiau nei atsakymų, ir svarbiausias - ar tikrai tokiu būdu reikėjo vykdyti pertvarką ir išstumiant iš socialiai remtinų vaikų ugdymo proceso patyrusius darbuotojus. Ar neatrodo, kad tokie išryškėjantys mero metodai yra tikrai demokratiški ir neturi nieko bendro su kolegialaus organo sprendimų uzurpavimu? Ar jautrūs sprendimai, liečiantys žmones ir jų likimus, tikrai nėra priimami skubotai ir galimai turintys kažkokių sąskaitų suvedimo požymių? Bet diskusijos užgožtos, balsavimas įvyko – sprendimų traukinys tolyn rieda nutiestais bėgiais...


Straipsnio komentarai

to ..2020-06-13
Ufonautas Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ghhjhgj2020-06-12

Apkaltą Laurinaičiui.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. Permanų Metas 2020-06-09
nu tu šneki kaip koks ostapininkas, kuris rūpinasi kėde. siūlai vienos sėdynės sėdėjimą keisti kitos sėdynės sėdėjimu. kuo skiriasi moteriškas užpakalis nuo vyriško užpakalio? Todėl kai iškrypėliatas kabina makaronus apie "same sex marriage" jie ir aiškina kad jiems visiškai vienodai kur ta skylė įtaisyta ar vyruose, moteryse, vaikuose, gyvuliuose, tt, o jūs nesuprantate. Tame ir esmė kad neina suprasti tavo "logikos" kokioje atskaitos sistemoje kas ir kaip būtų geriau jeigu į tą kėdę būtų pasodintas kito sėdiko sėdynė? Kad atsirastų kažkokios veiklos biurokratėliams kur reikalinga sukeisti tas fiktyvias pavardes ant lentelių, kabinetų, blankų, tt. Jugi tas darbas irgi labai nežymus. Įrašys pavardę į kompiuterinę programą ir viską atspausdins taip kaip reikalinga. Ir toliau buožės galės tupėdami ant krematoriumų krosnių trindami savo pilvus su klipatų pelenaiis švesdami mūsiškių dienas tarsi tai būtų šventė. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Permanų Metas2020-06-09
užsisėjęs šitas meras, jau senai reikėjo jį keisti. Net moteris ir ta geriau būtų Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tik bėkit ballsuot už žulikus ir dar mokytojas kažkada buvęs šitaip išsidirbinėja 2020-06-08
kai tokie dedasi kas aš tik aš viską galių akinius tik drasko mobilius žmonėm atiminėja o kai atsisuka antras galas gyvenimo vistiek tokiem čia jis dabar gerutis dedasi jis nė prie ko Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02020-06-08
o ko jiems plot? Baubt tik Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-06-08
kodė niekas nepaaiškina iš kur tas zehr vaivorykštės yra atsivaivorykštinęs? Ir kas jam davė vaivos rykščių įgaliojimus kad plakti čia visus su savo lėkštais gvildenimais? Jau atsibodo su savo pliotkais. Tas sakė, tas ne taip kažką pasakė, tt. Tarsi augęs tarp kažkokių davatkų moterų vienuolyne, kuri vien tik kalių vizginimu ir teužsiimama. Jis matai demokratijos ekspertas. Ar tik nebus vienas iš tų "meškiukų" desanto, kur švedai vaidino kad barstė baltarusijoje, bet pribarstė baltoslavijoje. Jugi kai atseit lukašenka uždarė tą c​ž​v universitetą, tai visas karavanas persikraustė į lietuvą, bet ne iš baltarusijos, bet iš kažkokio babylono. Nu tas irgi su ta babiloniška "baby face" kaip ir daugelis kitų talibano aparteidinių gestapininkų. Atrodo tokie nekalti nėra musės nuskriaudę gyvenime, bet kad vien muses kandančios rupūžės byra iš burnos. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Nuo monės2020-06-08
Aš ir galvoju, kodėl įžiebiant kalėdinę eglę Šilutėje, žmonės po valdžiažmogių kalbų neplojo... Matomai, žino daugiau jų juodų darbų. Džiaukitės, kad susilaikė nuo kitokių aktyvių veiksmų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka