Pagėgių meras: kas buvo, yra ir bus

2020-06-11, Kalbino Svetlana Jašinskienė

Laikas teka nepaliaujamai greitai. Po rinkimų, kuomet savivaldybėse išrinkome mus atstovaujančius žmones - valdžią, jau praėjo daugiau nei metai. Tokiam laikui prabėgus populiaru peržvelgti, kaip mūsų išrinktiesiems sekasi vykdyti duotus pažadus, tvarkyti kraštą, rūpintis jo žmonėmis. Į pateiktus klausimus raštu maloniai sutiko atsakyti Pagėgių savivaldybės meras Vaidas BENDARAVIČIUS.

- Metai ir pora mėnesių, kuomet Jūs tapote Pagėgių savivaldybės meru. Papasakokite apie praėjusius metus ir kaip sekasi įgyvendinti numatytus darbus? Įvardinkite konkrečius tris darbus, kuriuos pavyko atlikti ir kuriais Jūs didžiuojatės. Pramoninė zona – dar vienas Pagėgių skaudulys, kurį minėjote rinkimų metu. Ar jau turite planų, kaip ją atgaivinti ?

- 2019 metai Lietuvai buvo reikšmingi metai: pavasarį įvyko rinkimai į savivaldybių tarybas. Lietuvai prisiekė naujas vadovas, na, o šių metų rudenį išrinksime savo atstovus į Lietuvos Respublikos Seimą. Taigi, pastarieji metai, sakyčiau, yra pokyčių metai. Laikotarpį nuo balandžio 16 dienos, kuomet prisiekiau pats VI šaukimo Tarybos nariams, iki šiol apibūdinčiau kaip pokyčių ir permainų laikotarpio metą.

Laimėjęs rinkimus pradėjęs dirbti visų pirma su koalicijos partneriais sudarėme Tarybos daugumą, numatėme veiklos kryptis, prioritetus, subūrėme komandą ir paskyrėme administracijos vadovus. Šio laikotarpio apibūdinti keliais sakiniais nepavyktų, nes vieno sprendimo rezultatai pasiekiami greitai, o kito - ne. Pavyzdžiui, kalbant apie kelių ir gatvių priežiūros bei remonto darbus, galima sakyti, kad vienus rezultatus jau matome, o kitus darbus dar tik planuojame. Džiaugiamės, kad dar 2019 metais sėkmingai pavyko užbaigti kapitalinio remonto darbus Pagėgiuose - Klaipėdos ir Rambyno gatvių atšakose bei Klevų ir Malūno gatvėse, Vilkyškiuose - Mažvydo ir Skalvių gatvėse, Natkiškiuose - Vilties gatvėje. Šiuo metu galime pasididžiuoti, kad yra patvirtintas finansavimas keliui Lumpėnai–Bardinai bei Sodų ir Prūdo gatvėms Pagėgiuose asfaltuoti.

Gerindami susisiekimą su Taurage, kartu su Tauragės rajono savivaldybe suderinome visuomeninio maršruto „Tauragė-Panemunė-Pagėgiai“ grafiką ir išlaidų kompensavimo tvarką.

Susisiekimo su Taurage gerinimas yra vienas iš žingsnių, siekiant įgyvendinti „Tauragė +“ projekto tikslus. Ateityje planuojame sukurti bendrą regiono viešojo transporto sistemą, kad užtikrintume darbo vietų pasiekimą ir paslaugų prieinamumą bei Pagėgiuose pastatyti naują autobusų stotį su šiuolaikinius reikalavimus atitinkančia infrastruktūra.

Kalbant apie savivaldybės investicinį patrauklumą labai svarbu įvertinti geografinę ir demografinę situaciją, kurioje šiuo metu esame, todėl šio tikslo turime siekti matydami save regioniniame kontekste. Siekdami sukurti ir įgyvendinti investicijų pritraukimo bei verslo skatinimo mechanizmus, kartu su Tauragės regiono savivaldybėmis bendrai parengėme strategiją, kaip to sieksime. Šią strategiją patvirtinome balandžio 23 d. Strategijoje numatytos priemonės, kokiais būdais kartu bendradarbiaudami didinsime investicinį patrauklumą ir skatinsime verslo plėtrą. Vienas iš numatytų uždavinių, tai trūkstamos infrastruktūros įrengimas Pagėgių pramonės zonoje.

Svarbus ir atsakingas žingsnis buvo žengtas paskutiniojo Tarybos posėdžio metu, kai priėmėme sprendimus dėl mokyklų tinklo pertvarkos. Šiandien daugelis šiuos sprendimus vertina vadovaudamiesi emocijomis ir politinėmis spekuliacijomis, tačiau, turbūt, visi mes suprantame, kad mažėjantis mokinių skaičius, mokyklų pastatų išlaikymo ir kitos švietimo problemos nėra vien tik Pagėgių savivaldybėje. Kitos Lietuvos savivaldybės regionuose taip pat kaip ir mes susiduria su tokiomis pačiomis problemomis. Net mūsų užsienio partneriai Ilavoje (Lenkija) ir Kose (Estija) susiduria su panašiomis švietimo srities problemomis. Todėl dėkoju visiems, kurie pritarė ir palaikė priimant šiuos sprendimus bei šiuo metu konstruktyviai sprendžia šią situaciją.

- Įvardinkite tris šių metų nesėkmes.

- Vienintelė nesėkmė tai, kad pernai dėl dviejų įmonių bankroto sustojo vykdomi darbai, tai yra bankrutavo įmonė, kuri buvo laimėjusi baseino statybos darbus, bei įmonė, kur vykdė darbus Pagėgių miesto Klevų gatvėje, Skalvių gatvėje Vilkyškiuose ir Vilties gatvėje Natkiškiuose. Džiaugiuosi, kad administracija sugebėjo atlikti tinkamus veiksmus ir šie gatvių  darbai jau užbaigti. O kalbėdamas apie baseiną galiu pasakyti, kad administracija organizuoja konkursus likusiems darbams atlikti.  

- Rinkimus laimėjote būdamas partijoje „Tvarka ir teisingumas“. Dabar jau esate LR liberalų sąjūdžio partijoje. Partijoje „Tvarka ir teisingumas“ buvote Pagėgių skyriaus pirmininku. Kokius postus ar pozicijas gavote Liberalų sąjūdyje, juolab, kad atvedėte pas liberalus daugiau nei 100 narių?

- Vasario 21 dieną Pagėgiuose vyko visuotinis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Pagėgių skyriaus susirinkimas, šio susirinkimo metu buvau išrinktas Pagėgių skyriaus pirmininku.

- Debatų metu kalbėjote, kad Jūsų netenkina Savivaldybės administracijos struktūra. Ką joje keitėte?

- Šiuo metu sėkmingai įgyvendinamas Pagėgių savivaldybės administracijos, kartu su Tauragės, Jurbarko ir Šilalės savivaldybių administracijomis vykdomas projektas, kuriuo siekiama pagerinti asmens aptarnavimo kokybę ir didinti paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą. Šiuo projektu siekiama paslaugų ir asmenų kokybės gerinimo savivaldybėse. Vieno langelio principas jau iš dalies sėkmingai veikia, tačiau tai sutapo su karantino paskelbimu dėl COVID-19. Taip pat sėkmingai vyksta kartu su Sovetsko miesto administracija įgyvendinamas projektas, kuriuo siekiama modernizuoti Savivaldybės tarybos darbą, sudarant galimybes transliuoti posėdžius.

- Ne paslaptis, kad praėjusioje kadencijoje, kuomet buvote partijos „Tvarka ir teisingumas“ Pagėgių skyriaus pirmininku, be to, buvote daugumoje, Jūsų partijos narė, buvusi direktorė, nesugyveno su buvusiu meru ir buvo gerokai supriešinusi administraciją su mero institucija. Dabar gi Jums tenka dirbti su administracijos direktorium, kuris tuo metu ir buvo meras. Kaip sekasi dirbti, kokie Jūsų santykiai?

- Kalbėti apie ankstesnių vadovų santykius, manau, būtų neetiška ir man tai nėra aktualu. Tačiau juoko dėlei pasakysiu, kad dabar situacija apsikeitė vietomis, juk buvo laikas, kai aš pats vadovavau  administracijai, o Virginijus Komskis buvo meras. Todėl dažnai  turime įvairių progų vienas kitam priminti praėjusius laikus. Tačiau, kalbant rimtai, galiu pasakyti, kad administracijos direktoriaus pareigos yra labai svarbios ir atsakingos, todėl labai vertinu administracijos direktoriaus darbinę patirtį ir kompetencijas, džiaugiuosi, kad vyksta konstruktyvus bendradarbiavimas.

- Tapęs meru sakėte, jog atliksite auditus visose įstaigose, kad pasitikrintumėte, su kuo startuojate. Kodėl pradėjote audituoti nuo geriausiai Lietuvoje dirbusios įstaigos – Kultūros centro, o ne nuo tos, dėl kurios veiklos nuolat kyla klausimų visuomenėje, Taryboje, pavyzdžiui nuo VšĮ „Sportas ir turizmas“? Kiek savivaldybei, kitaip tariant, mokesčių mokėtojams – gyventojams, kainavo Kultūros centro auditas ir ar nebūtų užtekę Pagėgių savivaldybės vidaus audito?

- Atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes buvo nuspręsta dviejose įstaigose atlikti finansinės atskaitomybės ir veiklos nepriklausomus auditus. Sprendimus dėl nepriklausomų auditų atlikimo priėmė Tarybos nariai. Tai Tarybos kompetencijos klausimas. Kiek auditų ir kokiose įstaigose bus atlikta ateityje, priklausys nuo Tarybos narių sprendimo. Abu nepriklausomi auditai jau yra baigti, rekomendacijos pristatytos. Auditas kainavo 3 990 eurų.

- Rinkimų metu akcentavote pagalbą, paramą smulkiam verslui. Ką nuveikėte smulkaus verslo labui?

- Vienas pirmųjų žingsnių žengtas smulkaus verslo atžvilgiu, tai mokesčių dydžių, įsigyjant verslo liudijimus, nustatymas ir taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimas 2020 metams. Taryba nustatė 1 euro verslo liudijimo kainą mėnesiui. Dar praėjusiais metais patvirtinome naują smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo tvarką, pagal kurią praėjusiais metais parama pasinaudojo septyni smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai. Šiemet šiai programai numatyta 8 000 eurų.

- Švietimo skyrius tapo Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Ar neketinate naikinti Všį „Sportas ir turizmas“ ir įsteigti sporto specialisto etatą, analogišką kultūros specialisto etatui tame skyriuje. Ar nemanote, kad pilnai išsiverstumėte ir sutaupytume gerokai lėšų?

- Tokių ketinimų ir planų nėra.

- Viešumas. Jį deklaravote eidamas į rinkimus. Kiek kartų lankėtės seniūnijose, ar organizuojate susitikimus su bendruomenių atstovais, gyventojais?

- Duoto žodžio bendrauti su vietos gyventojais laikausi. Dar iki karantino paskelbimo pats susitikdavau su gyventojais ir sėkmingai juos priimdavau savo kabinete. Taip pat organizavau susitikimus su gyventojais seniūnijose. Jie vyko Stoniškių, Natkiškių, Vilkyškių ir Lumpėnų seniūnijose. Sulaukęs LRT žurnalisto Edvardo Kubiliaus pasiūlymo dalyvauti laidoje „Nepažintas meras“ nedvejodamas priėmiau šį iššūkį ir sutikau dalyvauti laidoje, kur kartu su gyventojais sprendžiau gyventojams aktualius klausimus ir problemas.

- Bendravimas su žiniasklaida – viena viešumo formų. Tačiau jau antras mėnuo, kuomet laikraštis „Šilokarčema“ nesulaukia atsakymų į Pagėgių savivaldybei pateiktus klausimus apie Vaikų globos namų pertvarkas. Kaip paaiškinsite šią situaciją ?

Į šį klausimą atsakymo negauta.


Straipsnio komentarai

hm.....2020-06-16
Tai reiškia abu auditai kainavo 8 tūkst. eurų, daugokai, o rezultatas koks? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to ..2020-06-13
Ufonautas Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-06-12
ką jūs varot apie pagėgių komskius vadinate juos karaliais visaip, o nematot savo pavyzdinėje pragaro pekloje chomskinių karalienių ir kunigaikščių. Čia ta kita yra tokia buvusi "-ytė" kuri mano "motinos" bendražygė atseit iš to pačio internato. Jos vardas lotyniškai ir yra "karalienė" o plaukus nešioja kaip ta čigonė iš bremeno muzikantų. Pažiūrėkit kas dedasi vien jos laiptinėje. Kas ten per "geidžiamas" nekilnojamas turtas sovietiniame standartiniame blokiniame name, jeigu tenais kraustosi veikėjai iš prezidentūros. Panaši daina ir mano laiptinėje. Irgi kariniai chomskiai neaišku iš kur, neaišku ką daro. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
To cha2020-06-12
Čia tu komski? Ir visa plemene laikus sudėjo. Gerai dabar tvarkosi, gali ne verkti. Už komskius gali blogiau būti tik tvanas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
282020-06-12
Nesuvokiu interviu rašytine forma. Cia memuarai kokie ar CV?.. Tokią poziciją užimantis asmuo turėtų gebėti ir nebijoti verbalizuoti savo veiklas ir pasiekimus.. Iš šono atrodo, kad nevaikščiojantis bando bėgti krosą.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ W2020-06-12
Ar nesupranti kaip pats sau prieštarauji svaidydamasis nesviestuotais sviediniais nulipdytais iš sviesto? Jeigu tavo sviedinis nulipdytas iš sviesto tai jisai automatiškai sviestuotas. Jeigu tu svaidaisi iš sviesto, tai tas sviestas būna sviestas. Ar sviestą sviestą galima vartoti maistui? Turbūt negalima jeigu nukrito į purvus. Bet jeigu tau sviedė kažkas sviestą ir tu tą sviestą sugebėjai pagauti tai tas sviestas turėtų būti švarus jeigu tavo ir sviedėjo rankos švarios. Bet čia irgi reliatyvumo teorija. Jeigu tavo rankos švarios ir tu paimi sviestą ir išsisvietuoji savo rankas. Tai ar gali tada sakyti kad tavo rankos švarios? Ne tavo rankos sviestuotos ir ne dėl to kad svaidėsi sviesto gabalais. Tame ir esmė su "debiliškumu" tai ir yra sugalvota kad apibrėžti kažką kas nesutelpa kažkokiose proto "ribose". Dabar yra tiek sričių kurie specializuojasi debiliškumuose ir čia ne vien daktarų grupuotė su savo durnynais, bet tai apima visas gyvenimo sritis.
Vien dėl to internato pagėgiams ir turi būti skiriamas kažkoks ypatingas dėmesys, nes iš tenais atseit ir kilusi mano šlykštynė "motina" ir milijardai jos šlykštynių bendražygių. Kas liečia "tėvą" tai koks skirtumas iš kur jis atsibrexitinęs. Vaikystėje pamenu aiškindavo kad jam rusų kalba lengviau kalbėti negu lietuvių. Ir kas liečia "vokiečių" kalbą visada reik turėti omenye brexitinį eismą su jidiš. Gal irgi iš to pačio internato. Negali tikėti nei vienu žodžiu. Nu pavyzdžiui mes važiuodavome šimtus kartų pro šalį to internato. Nebuvo nei karto kad jinai būtų sustojusi kad parodyti kaip jinai čia kažkada gyveno. Tenais gi didžiulis dvaras, didelė teritorija, parkas, miškai, tt.. Niekada nieko apie tai nepasakodavo išskyrus tik vieną detalę atseit jau tada buvo atsakinga už karinę propagandą. Atseit leisdavo sienlaikraščius.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
W to ..2020-06-12
Bet tavo debiliskumui ribu nera. Šudmaliu šudmalys kokiu reta. Garantuoju kad pats nesuvoki ka rasai o jei dar koks vienas asilas pagiria tai isviso plysti savo svaigalu kratinyje. Keisk ka nors daraisi nebeidomus irnuspejamas nes komentarai visi vienodi: daug šudo apie nieka Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-06-12
neina suprasti ką reiškia tokie išsireiškimai kaip "užsienio partneriai" kurie iš didelės savivaldos išeina iš krašto. Jie tada išsiduoda kad tai nėra savivaldybė. Ir kaip kokiems žydrabarzdžiams napoleonams tada pasidaro svarbiausiai keliai ir susisiekimas ir visokie "durneliai" (vaikai, seneliai, durniai, klipatos, tt).. Na ir turizmas kaip stogas kad galima būtų brexitintis kitiems žydrabarzdžiams. Kartu su sovietsku transliuos posėdžius. Kam? Čia iš viso kažkas nesuprantamo kaip valstybės saugumo departamentas supranta žodį "savivalda". Ką jie čia diegia? Cyrano De Bergerac stiliaus "pasiklausymus" kur terbakrauskiai judina lūpytėmis? Nors gal jie gal ir išsiduoda kokio dydžio yra pagėgių savivaldybė ir ta tarybinė taryba. Kažkas panašaus į lietuvos didžiosios aikštingų kunigų aikštyną (maidan), kur visur maidanai, pogromai, protestantų protestai, durnynai, konclageriai, kalėjimai, mirtininkų ligoninės, tt. Matot ta istorija suklastota irgi atitinkamai. Ne didžioji lietuvos kunigaikštystė, bet lietuvos didžioji kunigaikštystė. Tad per daug nesididžiuokite. Nes matyt lietuvoje yra dar daug visokio dydžio kunigaikštysčių prieš kurias ta jūsų didžioji tai tik kažkokia šlapia bala, kur visi krokia kai juos lanko vanduo kuris kuria gyvenimą. Jūs turbūt tai negyvi.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
lol2020-06-12
paskutinis klausimas geriausias Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Cha 2020-06-11
Ooo didysis machinatorius! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?