Šilutės rajono savivaldybės biudžetas – viešam svarstymui

2015-02-11, Saulius SODONIS

Vasario 19 dieną suplanuotame viename iš paskutiniųjų Šilutės rajono savivaldybės Tarybos VII šaukimo posėdžių, bus svarstomas ir turi būti priimtas 2015 metų savivaldybės biudžetas. Sausio pabaigoje projektas, kurį parengė Savivaldybės administracija, buvo paskelbtas internetinėje erdvėje. Taip siekiama, kad jo rengėjams – Biudžeto ir finansų skyriui – būtų galima teikti pasiūlymus. Ar jis bus priimtas paaiškės po Tarybos komitetų ir Tarybos posėdžio. Tačiau jau dabar galima pažiūrėti, kaip gyvens Šilutės rajono žmonės.

Konvertacija

Įpratusiems prie milijoninių biudžeto sumų šiais metais neįprasta matyti daugiau kaip tris kartus mažesnius skaičius. Tai visai suprantama, nes biudžetas apskaičiuotas ir teikiamas svarstymui eurais. Tačiau norint lyginti vis vien tenka versti arba 2014 metų sumą eurais,  arba šių metų konvertuoti į litus. Lyginimas būtinas, nes taip galima labiau jausti tendencijas, kurios tik tokiu būdu matosi.   

Pajamos

Aiškinamajame rašte sakoma, kad planuojamos Savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamos sudaro 30 milijonų 517,6 tūkst. eurų. O tai, pasak projekto rengėjų, yra šiek tiek – 0,8 % – daugiau nei 2014 metų biudžete. Taip pat biudžeto projekte nurodoma, kad 798 tūkstančius eurų planuojama skolintis. Ir dar, kad į 2015 metų biudžetą įskaičiuoti 594 tūkstančiai 392 eurai 2014 metais nepanaudotų Savivaldybės biudžeto pinigų.   

Toliau detalizuojamos būsimos pajamos. Kaip ir ankstesniais metais, didžiąją dalį įplaukų į biudžetą planuojama surinkti iš gyventojų pajamų mokesčio. Jo tikimąsi surinkti 8 milijonus 182 tūkstančius eurų. Šilutės r. savivaldybei tenka 72,8 % surinktų Šilutės rajono gyventojų (arba deklaravusių mūsų rajone gyvenamą vietą) pajamų mokesčio. Taip pat nurodoma, kad praėjusiais metais į rajono biudžetą teko tik 67,78 % šios rūšies lėšų. Tad šios pajamų rūšies padidėjimas pinigine išraiška būtų 327,4 tūkst. eurų daugiau nei 2014 metais.  

Taip pat 2015 metų biudžete didėja mokinio krepšelio svoris. Jis sudarys 9 milijonus 228 tūkstančius eurų. Tai 88 tūkstančiais eurų daugiau nei praėjusiais metais. Padidėjimas atsiranda dėl to, kad vienam mokiniui didėja jo krepšelis, kuris dabar sudarys 980 eurų (buvo 969,6).  

Tačiau specialioji dotacija valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti 848 tūkstančiais eurų mažesnė nei 2014 metais. Šiemet skirti 3 milijonai 612 tūkstančių eurų.   

Valstybės investicijų programai vykdyti numatyta skirti 448 tūkstančių eurų specialioji valstybės biudžeto dotacija. Šiomis lėšomis bus finansuojamas Šilutės Vydūno gimnazijos pastato rekonstravimas (289 620 eurų), Švėkšnos specialiojo ugdymo centro pastatų Švėkšnoje rekonstravimas (57 924 eurai) ir Šilutės daugiafunkcio sporto komplekso, įsikursiančio Rusnės g., techninio projekto parengimas (101 367 eurai).

Išlaidos

Kalbant apie išlaidas (tai ekonomistai vadina asignavimais, - aut. pastaba), šių metų biudžete numatyta, kad 34 milijonai 316 tūkstančių eurų bus paskirta aštuonioms Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti. Viena didžiausių – Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa, kuriai numatyta skirti 46,1 % visoms programoms skirtų lėšų – 15 milijonų 831 tūkstantį eurų.

Antra pagal dydį yra Savivaldybės socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa. Jai vykdyti numatyta skirti 6 milijonus 60 tūkstančių eurų. Savivaldybės investicijų  programai vykdyti skiriami 2 milijonai 124 tūkstančiai eurų. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti numatyta 19 milijonų 717 tūkstančių eurų.

Skolos

Biudžeto projekto aiškinamajame rašte taip pat kalbama apie Savivaldybės skolas. Čia sakoma, kad 2015 metų skolinimosi limitas yra 70 % Savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybės biudžetui sumos. Pinigine išraiška tai 11 milijonų 471 tūkstantis eurų. Taip pat nurodomas ir negrąžintų paskolų likutis 2015 m. sausio 1 d. Tai – 9 milijonai 864 tūkstančiai eurų. 2015 metų finansinių rodiklių įstatyme numatyta, kad savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 40 procentų prognozuojamų 2015 metų savivaldybės biudžeto pajamų, tais metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti. Savivaldybės skola 2015 m. sausio 1 d. yra 13 milijonų 270 tūkstančių eurų arba 81 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų.      


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kiek Jums tenka laukti vizito pas šeimos gydytoją?