Pagerbti 27 Šilutės kraštą garsinantys mokiniai ir juos ruošiantys mokytojai

2014-06-17, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
Daug pasiekę jauni žmonės sako, jog talento neužtenka, būtina įdėti ir itin daug darbo.
Daug pasiekę jauni žmonės sako, jog talento neužtenka, būtina įdėti ir itin daug darbo.
Birželio 12 d. Šilutės rajono savivaldybėje susirinko didelis būrys jaunų žmonių, kurie garsina pamario kraštą savo pasiekimais moksle, sporte ir mene ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Renginio metu 27 mokiniams ir jų mokytojams įteikti padėkos raštai, asmeninės dovanėlės. Pagerbti ir sportiškiausios mokyklos konkurso nugalėtojai.
 Keičiasi tik mokiniai
„Kas svarbiau žmogui – kultūros, meno ar mokslo atstovu būti? Save laikantis kultūringu žmogumi turėtų turėti žinių minimumą visose gyvenimo srityse“, - sveikinimo žodį tardamas kalbėjo rajono tarybos sekretorius Jonas Jaunius ir priminė, kad svarbiausia – žmogaus bendras raštingumas. J. Jaunius pastebėjo, jog kasmet šioje šventėje keičiasi tik moksleiviai, o mokytojų veidus mato tuos pačius.
 
Susirinkusiuosius sveikino ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Inesa Murauskienė, Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė.

Renginio metu pakalbinti ir mokiniai. Iš 27 tądien apdovanotų įvairių mokymo įstaigų ugdytinių – 7 dvyliktokai. Geriausi iš geriausių dėkojo už pagalbą savo mokytojams, vieni kitiems linkėjo sėkmės ir siekti savo užsibrėžtų tikslų. Jaunuoliai pripažino, kad norint rezultato vien talento neužtenka, reikalingas itin didelis kiekis darbo.
 
Mokiniams įteiktos padėkos
 
Už laimėjimus rajono ir Respublikos olimpiadose, konkursuose mero padėkos raštai įteikti Martynui Šapalui, Šilutės Vydūno gimnazijos 2 k klasės mokiniui, Ernestui Dargiui, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 4 g klasės mokiniui, Gretai Kuzminskaitei, Šilutės pirmosios gimnazijos 2 e klasės mokinei, Agnei Radvilavičiūtei, Šilutės pirmosios gimnazijos 4 klasės mokinei, Emilijai Kekytei, Žibų pradinės mokyklos 2 klasės mokinei, Medai Stonytei, Žibų pradinės mokyklos 2 klasės mokinei, Irmantui Linkiui, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 6 c klasės mokiniui, Lukui Arlauskui, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 8 c klasės mokiniui, Emilijai Karnauskaitei, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 6 b klasės mokinei, Oskarui Venckui, Šilutės Vydūno gimnazijos 3 g klasės mokiniui, Augustei Norgėlaitei, Šilutės Vydūno gimnazijos 3 e klasės mokinei.
 
Už laimėjimą Respublikos meno konkurse ištartas ačiū Hubertui Bliūdžiui, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 7 klasės mokiniui, Ievai Kuzaitei, Šilutės Vydūno gimnazijos 3 e klasės mokinei, Ignui Vismantui, Šilutės r. vaikų meno mokyklos pagrindinio ugdymo 4 klasės mokiniui.
 
Padėkota už laimėjimą jaunųjų mokslininkų konkurse Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 4 g klasės mokinėms Monikai Jasinskaitei ir  Agnei Dirgėlaitei.
 
Už laimėjimą Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje –Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 3 g klasės mokiniams Emai Gaisrytei,  Kamilei Ambrozaitei  ir Viktorui Jurkaičiui.
 
Padėkota už laimėjimą respublikiniame muzikos konkurse  Šilutės r. vaikų meno mokyklos pagrindinio ugdymo 4 klasės mokiniams Nedui Andrijauskui ir Kasparui Nogniui.
 
Už laimėjimą tarptautiniame muzikos konkurse – Šilutės r. vaikų meno mokyklos pagrindinio ugdymo 2 klasės mokiniams Benui Tarozai, Emilijai Skikaitei, Ugnei Petniūnaitei, išplėstinio ugdymo 1 klasės mokinei Laurai Birbalaitei ir išplėstinio ugdymo 2 klasės mokinei Gabrielei Paužuolytei.
 
Už laimėjimą Respublikos ir tarptautiniame muzikos konkurse padėkota Kasparui Mikužiui, Šilutės r. vaikų meno mokyklos pagrindinio ugdymo 3 klasės mokiniui.

Padėkota ir mokytojams
 
Gražiausi padėkos žodžiai ištarti ir mūsų kraštą garsinančius Lietuvoje bei už jos ribų moksleivius išugdžiusiems pedagogams. Už labai gerą mokinių parengimą rajono ir Respublikos olimpiadoms padėkota Vaidotui Didžiūnui, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojui metodininkui, Edmundui Regelskiui, Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojui metodininkui, Kristinai Blankaitei, Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai ekspertei ir Galinai Raicevičienei, Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai metodininkei.
 
Už labai gerą mokinio parengimą Respublikos konkursams padėkos įteiktos Sigutei Kačinskienei, Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojai metodininkei, Lioliai Baguckienei, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojai metodininkei, Daliai Šulcienei, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojai metodininkei, Daliai Agintienei, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojai metodininkei, Rimai Vingienei, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos vyresniajai mokytojai, Sauliui Zdanevičiui, Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojui metodininkui, Danguolei Šaulienei, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai metodininkei, Tatjanai Balvočienei Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojai ekspertei bei Alinai Judžentienei, Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojai metodininkei.
 
Už meno tradicijų puoselėjimą ir labai gerą mokinių parengimą respublikiniam konkursui padėkota Šilutės r. vaikų meno mokyklos mokytojai metodininkei Živilei Skirkevičienei, mokytojui Edgarui Gedeikiui, mokytojui ekspertui Gražvydui Railai, mokytojai metodininkei Angelei Alšauskienei ir mokytojai ekspertei Daivai Pielikienei.
 
Ačiū už meno tradicijų puoselėjimą ir labai gerą mokinių parengimą Respublikos bei tarptautiniams konkursams ištartas Šilutės r. vaikų meno mokyklos mokytojai ekspertei Liudmilai Kašėtienei bei mokytojai metodininkei Loretai Kabanovai.
 
Už sporto tradicijų puoselėjimą ir labai gerą mokinių parengimą Lietuvos mokinių olimpiniam festivaliui –Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai metodininkei Zitai Urmulevičienei ir mokytojui Audriui Urmulevičiui.
 
Už sporto tradicijų puoselėjimą ir labai gerą komandos parengimą Lietuvos mokinių olimpiniam festivaliui – Danutei Plaipienei, Katyčių pagrindinės mokyklos mokytojai metodininkei.
 
Pagerbtos ir sportiškiausios mokyklos
 
Už sporto tradicijų puoselėjimą bei laimėjus 2013–2014 mokslo metų sportiškiausios mokyklos konkursą tarp rajono pagrindinių mokyklų padėkota Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriui Jonui Bendžiui, kūno kultūros mokytojams metodininkams Adolfynai Ignašienei, Jonui Kalinauskui, Rimvydui Lukošiui, Alfonsui Malinauskui ir Česlovui Normantui.
 
Už sporto tradicijų puoselėjimą bei laimėjus 2013–2014 mokslo metų sportiškiausios mokyklos konkursą tarp rajono gimnazijų ir vidurinės mokyklos padėkos įteiktos Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktoriui Liudvikui Geniui, kūno kultūros vyresniajai mokytojai Birutei Galinauskienei,  kūno kultūros mokytojoms metodininkėms Danguolei Naujokienei ir Vilijai Parnarauskienei.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!