Pasitikrinkite, kuriais atvejais galite genėti ir šalinti želdinius

2020-06-30, aad.lrv.lt

Aplinkos apsaugos departamentas skatina žmones būti budrius ir atsargius nuosavame sklype, privačioje valdoje genėjant ir šalinant želdinius ir įsitikinti, kad minimi želdiniai, medžiai, krūmai nėra saugotini.  

Pagal Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 3 p. reikalavimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios Tvarkos numatytais atvejais prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.  

Norint sužinoti, ar jūsų privačioje žemėje augantis želdinys yra saugotinas ir jam reikalingas nustatyta tvarka išduotas leidimas, reikia  vadovautis 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems.

Bet kita ko, įsigaliojo ir medžių genėjimo ribojimai: draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui ir kt. Draudimas genėti netaikomas, jei genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.


Straipsnio komentarai

..2020-06-30
Neina suprasti ką čia tie ostapininkai nusišneka. Įsivaizduojate pas žmogų sode, gyvenamo namo kieme ar sodyboje yra "želdinys". Jis nežino kas čia. Tai atseit dabar turi nueiti į savivaldybę, pasibelsti į principingą "vieną" langelį (kuris matyt atstovauja "vienos" ar "vienai" tautai) ir paprašyti pagalbos kad biurokratėliai įneštų aiškumo į susiklosčiusią situaciją. Nu gerai nukreipiama pas kažkokį specialistą, kuris ir nusprendžia kaip ir kada galima atlikti dievų miško medininkų žudynes. Tai kaip čia viskas būna suorganizuota? Sėda abu į mašiną ir važiuoja į sodą kur žmogelis su piršeliu parodo į "želdinį" ir biurokratėlis su nykščių parodo į viršų arba į apačią? Ar nugenima prie biurokratėlio akių? Jeigu išduodami leidimai pagal nuotraukas ar pagal "garbės" žodžius tai čia gaunasi darbas nuotoliniu būdu. Kaip tas leidimas "susiejamas" su pačiu želdiniu? Akla temidė kuri švaistosi su kardu. Nu ta biurokratija iš viso kažkokia nesamonė. Jie nebesupranta kaip jie atrodo. Ir kas įdomiausia kad informuojama taip tarsi viskas ką jie daro ir stengiasi yra dėl jūsų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka