Dėl turto mokesčio baimintis nereikėtų. Ar tikrai?

2020-07-06, Sergėjus GVILDYS
Tikėti ar netikėti direktoriaus Virgilijaus Pozingio paaiškinimu, kiekvieno asmeninis reikalas.
Tikėti ar netikėti direktoriaus Virgilijaus Pozingio paaiškinimu, kiekvieno asmeninis reikalas.

Atšaukus karantino režimą, susijusį su pasauline COVID-19 pandemija, Šilutės politikai po ilgesnės pertraukos susirinko į Tarybos posėdį Savivaldybės posėdžių didžiojoje salėje. Šis posėdis bus įrašytas į istoriją, kaip pasižymėjęs konservatorių „žygiu“, paliekant posėdžių salę. Tėvynės sąjungos–Lietuvos konservatorių frakcija nedalyvavo svarstant aktualius klausimus, taip protestuodama prieš galimai neskaidraus konkurso, pasirenkant Savivaldybės įstaigos vadovą.

Opozicionierių protestas

Posėdžio pradžioje, prieš pradedant svarstyti darbotvarkę, žodžio paprašė Tėvynės sąjungos–Lietuvos konservatorių frakcijos pirmininkė Sandra Tamašauskienė. Ji perskaitė pranešimą, kuriame pažymėjo, kad konservatorių frakcija reiškia protestą prieš „galimą nepotizmą“.

Šis pareiškimas yra susijęs su Savivaldybės organizuotu konkursu į naujai kuriamos įstaigos – Vaikų globos centro direktoriaus - pareigybę. Pasak pranešėjos, konkurse nugalėjo socialinė darbuotoja, neturinti vadybinio darbo patirties, prieš ilgametį Saugų vaikų globos namų vadovą. Laimėjusi moteris ne kartą dalyvavo mero atstovaujamos partijos rinkimų sąraše. Tai sudaro prielaidas manyti, kad į Savivaldybės įstaigų vadovų gretas asmenys skiriami ne pagal kompetenciją, o pagal partinį priklausomumą.

Pranešėja priminė ir atvejus dėl Pirminės sveikatos priežiūros centro, Visuomenės sveikatos centro, Šilutės muziejaus vadovų skyrimų, kurie pasibaigė pralaimėtais teismais arba teismai dar tebevyksta.

„Atsikratoma nepatogiais vadovais“, – teigė S. Tamašauskienė. Nematydami kitokių priemonių išreikšti savo nepritarimą, konservatorių frakcija paliko posėdžių salę. Meras, reaguodamas į šį veiksmą, tik pažymėjo, kad tai politikavimas artėjančių Seimo rinkimų fone.

Statinys ar įrenginys?

Svarstant nekilnojamo turto mokesčio klausimą, Tarybos narys Audrius Endzinas, kaip ir Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto posėdyje, iškėlė klausimą dėl vėjo ir saulės jėgainių. Pasak Tarybos nario, tokie vienetai, kurie įrengiami, kaip pastato konstrukcijos dalis, gali būti nepagrįstai apmokestinti 3 procentų mokesčiu.

Apie tai pasisakė ir Administracijos direktorius Virgilijus Pozingis, paaiškindamas, kad šis mokestis yra nukreiptas į įregistruotą nekilnojamą turtą, skirtą licencijuotai veiklai. Pasak direktoriaus, statiniai ant daugiabučių ir privačių namų vadinami įrenginiais ir į apmokestinamų objektų sąrašą nepatenka. Todėl fiziniams asmenims, naudojantiems tokius įrenginius savo reikmėms, baimintis nereikėtų. Tačiau, pasak A. Endzino, įrenginiai gali būti montuojami įvairiai - ir kaip pastato dalis, todėl išlieka rizika, kad jie gali būti apmokestinti.

Tikėti ar netikėti direktoriaus paaiškinimu, kiekvieno asmeninis reikalas. Tačiau žodžiai neįtvirtinti dokumente ir liks tik žodžiais. Nors dar komiteto posėdyje Administracijos direktorius žadėjo Tarybos nariams pakoreguoti sprendimo projektą, tačiau tai ir liko tik pažadu.

Sprendimo projektas, kuriame nėra išsamaus apibrėžimo, buvo priimtas balsų dauguma. Pažymėtina tai, kad esant priimtai nekilnojamo turto vieneto apmokestinamai tvarkai, galimai palikta geroka spraga. Statinys ar įrenginys? Ar tokia žinomo personažo klausimo interpretacija netaps našta rajono gyventojams ateityje? Ar nustatyta tvarka sudarys prielaidas priklausomybei nuo sprendimo vykdytojo geros valios? Juk nuo jo gali priklausyti, ar asmuo už elektros energijos gavybos įrenginio statinį mokės 3 procentų dydžio nekilnojamo turto mokestį, ar ne.

Iš kurios pusės bepažiūrėsi, bet tai panašu į dirvos purenimą galimai korupcijos sėklai. Arba tiesos paieškoms nepigiu teisminiu keliu. Ar to tikrai reikia rajono gyventojams atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros fone, remiamame Europos Sąjungos lėšomis?

Priimtos biudžeto korekcijos

Politikai pritarė 2020 metų biudžeto vykdymo pakeitimams. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimą Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“. Valstybės investicijų programai vykdyti Šilutės rajonui numatyta skirti 3,4 mln. eurų. Šiomis lėšomis planuojama finansuoti jau vykdomus projektus: daugiafunkciam sporto kompleksui rekonstruoti ir Šilutės kultūros ir pramogų centro pastatui rekonstruoti.

Taip pat gauta tikslinė dotacija Šilutės Vydūno gimnazijos modernizavimo programai įgyvendinti. Šilutės rajono savivaldybei vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti skirta 35 300 eurų specialioji tikslinė dotacija. Šie pinigai buvo skirti iš Respublikinės dainų šventės, kuri dėl pandemijos šiais metais nebuvo organizuojama, lėšų. Todėl Vyriausybė nusprendė šiuos pinigus skirti vaikų vasaros poilsiui. Apie pusė milijonų eurų Šilutės savivaldybei skirta tikslinė dotacija keliams ir gatvėms suremontuoti. Remontuojamos bus Šilutės miesto Kudirkos gatvė ir Viržių akligatvis, taip pat Kintų miestelio Pamario gatvė. Pakoreguotas ir Savivaldybės 2020 metų skolintų lėšų planas: jis didinamas 720 000 eurų.

Priimtos naujos tvarkos

Šilutės rajono savivaldybės tarybos IX šaukimo 16-ajame posėdyje buvo priimti ar pakoreguoti kai kurie dokumentai ar veiklų tvarkos. Iš svarbesnių paminėsime „Laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo aprašo nuostatus“, „Taksi stotelių įrengimo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą“ ir „Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles“. Apie šių dokumentų esmę ir jų reglamentuojamas veiklas išsamiau rašysime kituose straipsniuose.

Patvirtino pareigybių aprašymus

Nuo š. m. liepos 1 dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimai. Dokumento 3.1  punktas nustato, kad valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose nauja redakcija išdėstyta Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika. O valstybės tarnautojų pareigybės aprašomos ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai patvirtinami iki 2020 m. birželio 30 d. Siekdama įgyvendinti įstatymo reikalavimus Taryba patvirtino Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir Savivaldybės kontrolieriaus pareigybių aprašymus pagal naujai įsigaliosiančius teisės aktų reikalavimus.


Straipsnio komentarai

čia klerkai apie save 2020-07-08
jiem tikrai nereikia jiemuom bijot ir jaudintis Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ kodėl minite..2020-07-07
Aš kalbu ne apie sinonimus žodžiui "žygis", bet sąvokas ir sampratas. Ypač šiais vienybės žydėjimo laikais kur kaip žygis skaitosi įvairiausios beraščių inteligentų rakštisteininkystės. Nu pats pagalvok kaip tavo klausimas skambėtų keistai jeigu jį kaip trafaretą panaudoti kad panagrinėti kitą brexitinių atgimėlių gestapininkystės pavyzdį. Prieš kelias savaites partija "tvarka ir teisingumas" buvo likviduota sukeičiant ssu kitu žodžiu vieną iš trijų žodžių. Sumėtė kojytes zuikučiai bėgdami nuo vilkinių kiškučių. Nu kaip panašios aferos kur atgimėliai sužaliuoja "laimėdami" žalias kortas į valstijų jungtines sąjungų teritorijas. Čia ir yra visokie stebuklai kur vyksta "atgimėlystės" ir "atgimimai" tos lietuviškos raidelės tada gali pavirsti į ką tik širdis geidžia pvz Ž į ZH. Ir tos trumpos pavardės tai nėra kažkoks liepto galas, nes visada yra visokios hieroglifinės sakurų žydėjimo sistemos, indokinijos svastikų garbinimas, araratai, sakartvelai, atbulininkystės, tt.. Tad ta partijos likvidacija įvyko tik rakštisteininėse sistemose. Joks drakonas nemirė. Ir negimė joks naujas drakonas, nors jų pačių rakštisteininėse istorijos rašymo sistemose likvidacija ir atsitiko. Dar viena pergalė, kur nugalėtojai kažkodėl neteisiami dėl tų aferų, nes tai kažkokios valstybės valstybinės ir karinės paslaptys, į kurias žiūrima pro pirštus nes viskas rieda ir dunda ant bėgių paklotų senai dėka kažkokių tarpvalstybinių susitarimų. Tame ir esmė su anglių karalystės protestantizmo spektakliais, kad visiškai neaišku kas čia ką protestuoja, nes vis tiek reikalinga žiūrėti į viską kaip į žydinčia vienybę, kur visi veikia bendrai. Tai yra tarsi "jerry springer" ar "nagivejo okna" ar "valanda su rūta" ar "le broniaus šou" spektaklis ant scenos, kur į frakcijas pasiskirstę "išrinktųjų" vaidmenis atlieka gauja baisių aferistų, galvažudžių, šlykštynių, padugnių, tt.. Tame ir esmė kad negalima bandyti žiūrėti rankas už scenos, nes šitame komunizme visi etatai yra fiktyvūs. Tai yra niekas nieko nedaro. Patys pagalvokit visur yra labdara. Didžiausios kompanijos yra labdaros organizacijos pvz LiDL Stiftung, IKEA, tt.. Jugi nei vienas visoje savivaldybėje biudžetinis darbuotojas nėra vietinis iš šilutės krašto. Visi plėšikaujantys alibabos su fiktyviais dokumentais. Ir čia ypač įdomu vaidmenys kur siejami su kultūra, "inteligentija", saugumu, sekimu (rašvedyba, archyvai, dokumentai, mokesčiai, registrai, NT, žemėtvarka, standartai, ekologija, įstatymai, tt), tt
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to ..2020-07-06
kodėl minite gestapą, jei gimėte beveik trimis dešimtmečiais vėliau nuo jo likvidavimo? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-07-06
Tai nėra protestas ar protestavimas. Tai yra protestantizmas. Matot jau pats frakcijos pavadinimas yra kažkas sviestas ty kažkas kuo buvo svaidomasi tam kad skaitytusi kad buvo sviesta. Ką reiškia "tėvynės sąjunga" jeigu pirmas žodis yra daugiskaita? Ir čia neaišku ar toje sąvokoje iš viso yra lietuva. Ir kaip bebūtų gaila lietuvos konservatoriai dalyvaudami kažkokiose neaiškiose frakcijose turėtų skaitytis kaip tėvynės išdavikai. Nor kas iš tų pavadinimų. nėra čia ką gvildenti išskyrus gvildenimą ir sehr vaivorykštes. Ir su tais vaikų globos namais tai irgi kažkas labai nesuprantamo. Drąsūs kelėnai gi nedaro kažko aklai, net kai rieda ir dunda jų gyvuliniai vagonai bėgias. Pagal ostapininkų pinigų prikimštų kėdžių logiką nėra svarbu ar rytas protingesnis už vakarą. Jie tik išnaudoja jūsų logiką, kur jums atrodo kažkas kad viskas atsitinka dėl kažkokios priežasties. Jeigu susimokėsi pinigus ryte tai vakare dėl to susimokėjimo ir atsiras kėdės. Tame ir esmė su tais vaikų globos namais. Ar jie juos steigia kad globoti esamus beglobius vaikus, ar jie įsteigus tą įstaigą prisigestapins beglobių vaikų ir juos globodami kaip besipurtančius auskinius avinėlius gyvens vartydamiesi kaip donorų inkstai taukuose? Nu čia reikalinga irgi žiūrėti į tuos vaikų namus kaip į gestapo organų donorų plantacijas turint omenyje kaip jie tai populiarina. Jugi net vaikšto po šilutės darželius ir lopšelius aiškindami mažučiams vaikams apie tai kaip gera būti organų donoru. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?