Norint paplaukioti savaeige plaukiojimo priemone, svarbu žinoti aplinkosaugos sąlygas

2020-07-07, aad.lrv.lt

Nors vasarą pasiplaukioti savaeige plaukiojimo priemone – viena didžiausių pramogų, svarbu žinoti, kad ne visada ir ne visuose vandens telkiniuose tai daryti galima.

Nusprendus paplaukioti savaeige plaukiojimo priemone, pirmiausia svarbu išsiaiškinti, kur, kada ir kaip galima tai daryti, – reikiama informacija pateikiama Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis priede ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąraše.

Bendroji informacija

Savaeige plaukiojimo priemone vadinama vidaus degimo variklį turinti plaukiojimo priemonė, laivas su oro pagalve, oro sraigtu varomas laivas, vandens motociklas ir kt.

Lietuvoje savaeigėmis vandens plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti visose upėse, mažesniuose kaip 10 ha ploto vandens telkiniuose, arčiau kaip 100 m (nebent plaukiama mažiausiu greičiu) nuo vandens telkinių ir jų salų krantų, maudyklų teritorijų (išskyrus pažymėtas vietas, skirtas plaukioti plaukiojimo priemonėmis), plūdurais pažymėtų nardymo zonų.

Plaukiojimo priemones nuleisti arba iškelti iš vandens telkinio naudojant autotransporto priemones galima tik įrengtose vietose (uostuose, prieplaukose ir kitose vietose, kur įrengti elingai ar kitos specialios priemonės).

Plaukiojimo sezonas – laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo. Jei pastovi ledo danga nesusidaro, plaukiojimo sezonas trunka nuo balandžio 1 d. iki kovo 15 d.

Plaukiojimas vandens telkiniuose, nepatenkančiuose į saugomas teritorijas

Kur ir kada galima plaukioti, priklauso nuo savaeigės priemonės variklio galingumo. Kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), plaukioti galima visą plaukiojimo sezoną didesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose. O nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos – didesniuose kaip 10 ha vandens telkiniuose.

Kai bendras variklių galingumas 11 AG (9 kW)–20 AG (15 kW), plaukioti galima visą plaukiojimo sezoną ne mažesniuose kaip 500 ha vandens telkiniuose. O nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos – ne mažesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose.

Kai bendras variklių galingumas 21 AG (16 kW)–150 AG (110 kW) – nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos – didesniuose kaip 200 ha vandens telkiniuose.

Kai bendras variklių galingumas 151 AG (111 kW)–300 AG (220 kW) – nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos vandens telkiniuose, didesniuose kaip 500 ha, plaukioti vandens telkinio dalimi (akvatorija), patvirtinta teritorijų planavimo dokumentuose.

Plaukiojimas vandens telkiniuose, esančiuose saugomose teritorijose

Svarbu žinoti, kad savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti gamtiniuose rezervatuose ir ornitologiniuose draustiniuose esančiuose vandens telkiniuose, išskyrus ornitologiniuose draustiniuose esančius vandens telkinius, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Ornitologiniuose draustiniuose esančiuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą, leidžiama žuvų įveisimo ir mėgėjų žvejybos tikslais plaukioti nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 1 d.

Taip pat savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti vandens telkiniuose, esančiuose telmologiniuose, botaniniuose, zoologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose.

Draudimas plaukioti valstybiniuose parkuose esančiuose vandens telkiniuose negalioja keliais atvejais. Pirma, kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW) – tokiu atveju galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima įrengtose prieplaukose, prie lieptų, vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose;

Antra, kai bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), galima plaukioti visą plaukiojimo sezoną teikiant viešąsias paslaugas tik pažintinio vandens turizmo trasomis, nustatytomis valstybinių parkų, valstybinių draustinių ir (ar) jų dalių tvarkymo planuose, kituose teritorijų planavimo dokumentuose. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima tik įrengtose prieplaukose, prie lieptų ir vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose. Prieplaukos, turistų įlipimo ir išlipimo, trasų informacinių ženklų statymo vietos, plaukiojimo laikas, plaukiojimo atstumai nuo kranto, kiti plaukiojimo apribojimai nustatomi pagal išvardytų teritorijų planavimo dokumentų nuostatas parengtose pažintinio vandens turizmo schemose, suderintose su savivaldybės administracija ir saugomos teritorijos direkcija.

Trečia, keturtakčiais varikliais, kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), varomomis plaukiojimo priemonėmis nuo birželio 1 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti seliavų ir ežerinių stintų verslinę žvejybą vykdantiems ūkio subjektams tuose valstybinių parkų ežeruose, kuriuose einamiesiems metams nustatomi seliavų ar ežerinių stintų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitai, išskyrus Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąraše nurodytuose telkiniuose.

Vandens telkinių sąrašas

Vandens telkinių, kuriuose plaukioti tam tikromis plaukiojimo priemonėmis leidžiama, sąraše yra 28 vandens telkiniai. Į sąrašą vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, įtraukti 36 ežerai ir tvenkiniai. Taigi, sąrašuose radus pasirinktą ežerą ar tvenkinį, būtina perskaityti plaukiojimo sąlygas.

Pavyzdžiui, Margio ežere (Trakų r.) leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW) visą navigacijos sezoną.

Utenos r. esančiame Alaušo ežere nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), o vandens motociklais plaukioti draudžiama.

Zarasų r. Drūkšių ežere – nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)–680 AG (500 kW), vandens motociklais ne arčiau kaip 200 m atstumu nuo kranto šiaurinėje ežero dalyje nuo Mištautų miško rytinio pakraščio iki Padrūkšės kaimo, vakarinėje ežero dalyje – nuo Ignalinos atominės elektrinės išleidimo kanalo iki Mačionių kaimo. Įplaukti į akvatoriją ir išplaukti iš jos galima tik mažiausiu greičiu.

Alytaus r. Didžiulio ežere (Daugų ežeras) nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. (įskaitytinai) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti mažiausiu greičiu. Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, leidžiama plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos.

Molėtų r. esančiame Bebrusų ežere nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. (įskaitytinai) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

Atsakomybė už pažeidimus

Asmenims, nesilaikantiems aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, numatyta tokia atsakomybė:

* Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 60 eurų.

* Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, užtraukia baudą nuo 40 iki 90 eurų.

* Aplinkosaugos sąlygų plaukioti saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas užtraukia baudą nuo 60 iki 120 eurų.

* Plaukiojimas vandens motociklais vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, užtraukia baudą nuo 60 iki 120 eurų.

* Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, užtraukia baudą nuo 90 iki 170 eurų.

* Plaukiojimas vandens motociklais saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, užtraukia baudą nuo 120 iki 230 eurų.

* Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklio galingumas viršija 150 kW, vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, užtraukia baudą nuo 150 iki 300 eurų.

* 1, 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo 120 iki 230 eurų.

* 5, 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo 200 iki 600 eurų.

Pastebėjus asmenis, nesilaikančius aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, prašom skambinti telefonu 112.


Straipsnio komentarai

..2020-07-07
Niekada nesu turėjęs valties. iš valties žvejojau tik porą kartų. ir tai iš irklinės pripučiamos. kadangi ufimka skaitosi vienvietė, o žvejojom dviese tai toje žvejyboje ir betrūko tik trečio beraščio specialisto šuns vizginimui.. Vieną sykį žvejojome leitėje. Kitą sykį kažkur lapėse už domeikavos. Nu žinai tas kuris nesiskaito. Ragana kuri bėga per sniegą nepalikdama pėdų. Tuo labiau kad man žvejyba su spiningu kaip žvejyba nelabai ir "suprantama". Va čia irgi yra kažkokia raudona vėliava. Pvz mano name gyvena toksai šundaktaris, kuris ne tik šundaktariauja tarnaudamas kažkokiai karinėje valstybės tarnyboje, bet ir drožia voblerius visokius ne ką prasčiau negu iš parduotuvės. Ir visi toje laiptinėje "įdomūs". Nors turbūt ta pati daina jeigu kalbėti apie bet kurią melioratorių kvartalo laiptinę. Tai kariniai kazarmai kur yra susikraustę kažkokie aparteidinio talibano gestapiniai vienybės žydėtojai. Tai jeigu kalbėti apie spiningavimą apie ką čia raudona vėliava? kalba eina apie aklųjų karalystę ir "vaizduotę". Nes matai spiningavimas yra toks dalykas kur spininguoja labai didelių kalibrų buožės ir jie su vaizduotę neturi jokių reikalų. Nu jiems toks žvejybos metodas neturėtų būti įdomu. Ir labai sunku spekuliuoti apie "kitas" dimencijas, nes tuojau beraščiai šundaktariai pripaišys demensijas. Tuo labiau kad snukiai tarsi čia būtų atsibrexitinę kad pakonfliktuoti iš kaukazų čečėnijų ir kalnų karabachų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to ..2020-07-07
kaip užkietėjęs žvejys, turėjote nors valtelę matyti...nebent visa žvejyba - prie lango stovinčiame akvariume.
Man pasisekė. Iš arti mačiau miškavežį, vežantį rąstus iš plynai iškirto pušyno...miško paklotė suniokota... gamtosaugai dzin...prieš savaitę nubaudė senioką, su senu trandulietu toje vietoje bandiusį apsisukti...ant paklotės užvažiavo...
Dabar nei miško , nei paklotės...vien kelmai ir šakos...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-07-07
va kokios problemos pas buožes. nevisur gali judėti su judėjimo priemone. su smaluotais trandalietais neleidžia niokoti miškų ir neleidžia kur pakliuvo bėgioti vandens keliais. Reikalinga privatizuoti. Tada galės ir tenais atgimėliniai judėtojai judėti su savo sąjudininkystėmis. Aš per visą gyvenimą nesu net iš arti matęs jokios savaeigės plaukiojimo priemonės, motociklo ar keturračio. Va todėl buožės ir tyčiojasi kad "best things in life are free". Buožėms visi tie komunizmo vaisiai yra nemokamai, nes jie jau yra "užsitarnavę" tai. Jums tai irgi nemokamai, nes jūs nemokate kažko suprasti apie sąmokslus, susimokėjimus ir susimokymus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skiriate paramai?