Naujakurių bendruomenė nepatenkinta seniūnu

2020-07-12, Sergėjus GVILDYS

Naujakurių bendruomenės atstovai inicijavo susitikimą su Šilutės rajono valdžia. Žmonės piktinasi esama netvarka dėl gatvių asfaltavimo. Dėl to Šilutės seniūną Raimondą Steponkų kaltina melagystėmis ir bendruomenės priešinimu.

Nesulaukia aiškumo

Nesulaukdama aiškaus gatvių tvarkymo planavimo Naujakurių bendruomenė, vedama seniūnaičio Stasio Juškevičiaus, inicijavo susitikimą su rajono vadovais. Išklausyti gyventojų priekaištų atvyko Šilutės rajono savivaldybė meras Vytautas Laurinaitis, administracijos direktorius Virgilijus Pozingis, Šilutės miesto seniūnas Raimondas Steponkus, seniūnijos viešo administravimo specialistas Algirdas Ivanauskas. Gyventojų netenkina neaiški tvarka dėl gatvių remonto eiliškumo.

Yra nustatyta tvarka

Šilutės rajono valdžios atstovai, tiek meras V. Laurinaitis, tiek administracijos direktorius V. Pozingis, pasisakydami dėl gyventojų pastabų, aiškiai apsiribojo Savivaldybės tarybos priimta tvarka dėl gatvių tvarkymo. Ši tvarka numato gyventojų bendruomenės nuomonės prioritetą per seniūnaičių instituciją, priimant sprendimus dėl gatvių asfaltavimo pirmumo. Vadovaujantis nustatyta tvarka, būtent seniūnaičių sueigoje yra sprendžiami gatvių asfaltavimo ir tvarkymo prioritetai.

„Žmonės turi patys spręsti eiliškumą. Taryboje nustatėme tokia tvarką ir jos turime laikytis, – sakė meras. – Tokia tvarka seniūnijose, ir seniūnaičiai turi susitvarkyti“. Be to, atsižvelgiama į Automobilių kelių direkcijos nuostatas, kad pirmiausia yra tvarkomos arterinės ir intensyvaus eismo gatvės.

Kaltina seniūną

V. Pozingis akcentavo: „Yra nustatyta tvarka, gautos papildomos lėšos paskirstytos pagal kelių kategorijas. Atsižvelgiame į bendruomenės, seniūnaičių  nuomonę, lėšas paskirstome proporcingai. Tos tragedijos Naujakuriuose nėra, kitose seniūnijose yra prastesnė situacija. Šiame mikrorajone jau esame toli pažengę. Šiais metais Naujakurių projekte atliekamos korekcijos ir, sulaukus lėšų, bus toliau tvarkomos gatvės“.

Kalbėdamas dėl gatvių tvarkymo prioritetų meras V. Laurinaitis pažymėjo: „Tai koks yra poreikis, mes neturime tiek lėšų“.

Naujakuriškiai, apeliuodami į rajono vadovus, reiškė nepasitenkinimą Šilutės seniūno neveiklumu ir išvadino melagiu. Siekdami, kad Putinų gatvė būtų išasfaltuota, šiandien nesulaukia net greideriavimo. Seniūnijos atstovas A. Ivanauskas paaiškino, kad fiziškai to neįmanoma padaryti, tam trukdo iškilę šulinių dangčiai. Jis  pasiūlė laikinai paaukštinti žvyro dangą, kol bus sulauktas asfaltavimas.

Naujakuriškė Daiva Žilienė papasakojo savo vargus, prašant, kad gatvė būtų prižiūrima. Ne gana to, iš seniūno sulaukia grubių ir netaktiškų atsakymų.

Beje, iš susirinkime dalyvavusių bendruomenės narių seniūnas gavo pastabų dėl savo įžūlaus elgesio net ir diskusijos metu.

Bus atsižvelgta į nuomonę

Naujakurių bendruomenės narys Stasys Blinkevičius parodė merui dar praėjusiais metais bendruomenės atstovų pasirašytą raštą, kuriame nuspręsta dėl gatvių remonto tvarkos Naujakurių mikrorajone. Rašte yra išvardintos gatvės, kurios turėtų būti tvarkomos pagal eiliškumo prioritetus. Tai gatvės, kuriose įrengtos visos komunikacijos, gatvės, kuriose seniausiai įsikūrę gyventojai ir yra pilnai apgyvendintos, ir gatvės, kurios nėra pilnai apgyvendintas.

Meras V. Laurinaitis priėmė žinion ir patikino, kad bendruomenės nuomonės privalu laikytis. Susitikime dalyvavusi Savivaldybės tarybos narė Lijana Jagintavičienė palinkėjo Šilutės seniūnui pradėti gerbti save, savo darbą ir žmones, kuriems jis tarnauja. Politikė sakė: „Mes ateiname tarnauti žmonėms, o ne jie turi mums tarnauti. Tai seniūnas turi suvokti.“

Reikia sutarimo

Iš šalies stebėjus bendruomenės diskusiją su vadovais, išryškėja akivaizdi problema. Tai seniūno ir gyventojų susipriešinimas. Ir ne dėl Putinų gatvės remonto ilgo laukimo. Žmonės pasiryžę ir dar palaukti. Tačiau  jiems reikia aiškaus atsakymo – kada ateis jų gatvės eilė?

Bendruomenės nariai, gyvendami dulkėtoje gatvėje, kur nėra intensyvus eismas, šiuo metu yra pasmerkti laukti nežinomybėje. Tai prastokas jausmas, kai aplink vyksta darbai, darbininkai pluša remontuodami gatves, bet tik ne jų. Konkretaus atsakymo nesulaukus, netgi kurioje eilėje numatytas šios gatvės remontas, žmonės pagrįstai piktinasi.

Todėl ir kyla nepasitenkinimai bei abipusiai kaltinimai. Todėl ir mindo rajono vadovų kabinetų slenksčius, ieškodami pagalbos. O reikia tiek nedaug – paprasto žmogiško sutarimo.


Straipsnio komentarai

atsibudot tik dabar per 50 m net stotelės nesutvarkė smelyne o tik nudažė ir kosmetinį remontą padarė 2020-07-13
lyg tai būtų pirmas kartas per jo sedėjimą kėdėj tik dabar pamatėt kad visą tą laiką tik po stadioną su kamolių laksto o ne savo darbą dirbą Komentaras patinka Komentaras nepatinka
atsibudot tik dabar per 50 m net stotelės nesutvarkė smelyne o tik nudažė ir kosmetinį remontą padarė 2020-07-13
lyg tai būtų pirmas kartas per jo sedėjimą kėdėj tik dabar pamatėt kad visą tą laiką tik po stadioną su kamolių laksto o ne savo darbą dirbą Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-07-12
koks įdomus gvildenimas tarsi čia vyksta kažkokia revoliucija. atseit burliokai nepatenkinti buože ir nebijo į akis išdėti į šuns dienas visaip. gvildentojas užbaigia gvildenimus su nelygybinių lygčių finaliniais sprendimais, kuriose duoda suprasti kad nieko nereikia spręsti jeigu reikia tiek nedaug - paprasto žmogiško sutarimo. Visose paprasčiausiose matematinėse lygtyse taip ir būna: vienas nežinomasis. Problema tame kad nežinomų dalykų nei maximoje nei lidle nenusipirksi, ir proto neįsikrėsi kad ir su auksiniu šaukštu srėbdamas šaltibarščius ar atvėsusius barščius, kas nėra vienas ir tas pats. Kas keista su naujakuriečiais tai čia ne šiaip sau bendruomenė. Jugi tai kažkoks raudonai žibančių rankų kvartalas. Jugi kiekvienas nekilnojamo turto objektas iš karto siejasi su kažkokiu baisiu talibano aparteido gestapine buože. Ir kas įdomiausia kad visas tas nekilnojamas turtas prestižinis. Visi vartosi kaip inkstai taukuose, bet jiems akis bado kažkas kuom jiems nepriklauso rūpintis. Tai yra teritorija toliau negu jų nuosavas patvorys. Ir ta kelių būklė jiems turbūt nėra labai svarbi, jugi visi turi prabangius džipus, visureigius ir limuzinus. O jeigu važinėja su 20 metų audi ar wolksvagenu tai turbūt dėl konspiracijos. Va kas įdomu kad seniūnaitis kviečia ant kilimėlio seniūną ir "bendruomenė" pasikvietusi visaip iškolioja ir išpravardžiuoja, tarsi kažkaip viskas būtų atvirkščiai. Nu žiūrėkit jeigu yra laurinaitis ir lauriūnas. Kuris yra kurio viršininkas? Kuris kuriam pavaldus? Dabar tai vyksta kažkokie nestatutiniai santykiai ir tas gvildentojas apsimeta tarsi taip ir turi būti. Jugi jis čia irgi kaltas, kaip ir ta peroksidinė zakristijonaitė. Va čia ir nežinosi kas iš tikrųjų vyksta. Gali būti kad protestantai pasidaliję į dvi stovyklas vaidina kad "puses" tam kad sargdinti žioplius su "demokratijos" simptomais, kur tie žiopliai rinktusi kažką ir nesirinktų kažko signalizuodami apie savo supuvimo lygį. Komentaras patinka Komentaras nepatinka