Pareikštas nepasitikėjimas VVG „Pagėgių kraštas“ administratorei, tarybos pirmininkei R. Stonienei

2020-07-11, Svetlana Jašinskienė
Susirinkimo svečias S. Stonys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys, drąsus svečias. „Šilokarčemos“ archyvo nuotr.
Susirinkimo svečias S. Stonys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys, drąsus svečias. „Šilokarčemos“ archyvo nuotr.

Joninių šventės nuotaika Rasos ir Sigito Stonių šeimoje nublanko, nes birželio 23 dieną vykusiame asociacijos VVG „ Pagėgių kraštas“ visuotiniame susirinkime buvo pareikštas nepasitikėjimas asociacijos tarybos pirmininkei, administratorei Rasai Stonienei, pateikiant asociacijos narių sąrašą su parašais.

Dubliuojasi funkcijos

Kad dvejas atsakingas pareigas VVG „Pagėgių kraštas“ eina vienas ir tas pats asmuo – Rasa Stonienė, bendruomenėms seniai kelia pasipiktinimą, nes dubliuojasi funkcijos, o laiko bendruomenių reikalams visiškai nelieka. Kodėl? O gi pirmininkė aktyvi daugybės kitų darbo grupių narė, todėl nuolat vyksta į įvairius susitikimus Lietuvoje, vietoje, važinėja po ministerijas. Tai tarybos pirmininkės pareigos,

O administratorės pareigos būtų – rūpintis bendruomenėmis. Bet kada gi ? Todėl pastaruoju metu nebuvo skiriama jokio dėmesio bendruomenėms.

Pasak Pagėgių krašto kaimo bendruomenių pirmininkų, didžiausias galvos skausmas visoms Pagėgių krašto bendruomenėms tvarkant paraiškas, rengiant jų ataskaitas yra buhalterija. Ši problema jau sprendžiama keletą metų, o kulminaciją pasiekė, kuomet R. Stonienės iniciatyva 2019-ųjų pabaigoje iš pareigų buvo atleista šios asociacijos buhalterė.

VVG valdybos nariai pritarė buhalterės atleidimui. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad R. Stonienė pateikė melagingą informaciją. Prieš atleidžiant VVG „Pagėgių kraštas“ buhalterę iš pareigų, asociacijos valdybos nariams buvo pristatytas toks bendruomenių buhalterijos tvarkymo modelis: atleidžiama buhalterė ir perkamos buhalterijos vedimo/tvarkymo paslaugos asociacijai ir bendruomenėms. Po to paaiškėjo, kad tokios paslaugos nupirktos tik asociacijai, o bendruomenės, liaudiškai tariant, liko ant ledo .

Neapsikentė savivalės

Asociacijos valdybos narė Danguolė Mikelienė, neapsikentusi pirmininkės savivalės, garsiai išreiškė pasipiktinimą, teigdama, kad asociacijos pirmininkė ir administratorė melavo valdybos nariams. Tačiau R. Stonienė su D. Mikelienės nuomone nesutiko pareikšdama, kad Pagėgių valdžios atstovai jai darę spaudimą dėl perkamos buhalterinių paslaugų sutarties, t. y. reikalavo, kad paslaugos sutartis būtų ne tik VVG „Pagėgių kraštas“ buhalterijos tvarkymui, bet ir visų Pagėgių krašto bendruomenių.

Pirmininkė ir administratorė, pateikdama valdybos nariams melagingą informaciją, nekelia pasitikėjimo ir bendruomenių nariams. Pasak kai kurių valdybos narių, R. Stonienė nuolat nepagarbiai elgdavosi su VVG „Pagėgių kraštas“ valdybos nariais, užsimiršdama, kad valdybos narių susirinkimas yra aukščiausias šios asociacijos valdymo organas. Dar vienas valdybos nariams pagarbos stokos įrodymas, tai, kad R. Stonienė susirinkimo metu viešai apkaltino tarybos narę Gražiną Jankauskienę informacijos nutekinimu.

R. Stonienė reikalavo paaiškinti, dėl kokių priežasčių jai pareikštas nepasitikėjimas. Į klausimą atsakė Ligita Kazlauskienė, VVG valdyboje atstovaujanti jaunimo klubą ,,Key“, ir susirinkimo metu dar būdama Pagėgių savivaldybės vicemere sakė, kad tokia situacija yra todėl, jog siekiama veiklos skaidrumo ir norima sumažinti R. Stonienės darbo krūvį taip, kad laiko liktų darbui su bendruomenėmis.

Pareiškė sutuoktinis

S. Stonys, R. Stonienės sutuoktinis, susirinkime dalyvavęs svečio teisėmis, pareiškė, kad toks modelis Lietuvoje, kuomet asociacijos pirmininku ir administratoriumi yra vienas ir tas pats asmuo, taikomas beveik visose asociacijose. Bet tai ir vėl melagystė. Pačiuose Pagėgiuose šis modelis kelis kartu buvo koreguojamas. Kuomet paranku – pirmininkas ir administratorius tas pats asmuo – S. Stonys, kai kas nors net taip, pirmininku išrenkamas kitas asmuo, politinė situacija pasitaiso, vėl pirmininkas ir administratorius vienas ir tas pats asmuo – R. Stonienė. Štai kaip Pagėgiuose galima...

Apie vietos veiklos grupių valdymą teko ne vieno aplinkinio rajono vietos veiklos grupių atstovus pakalbinti, kad išnarpliotume, kas galima ir kas negalima.

Susirinkimo svečias S. Stonys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys, drąsus svečias, išrėžė visiems: ,,Sėdite nuleidę galvas ir bijote. Mes palengvinsime Jūsų sunkų apsisprendimą pakelti ranką balsuojant už Rasai pareikštą nepasitikėjimą. Ji pati atsistatydina, todėl Jums balsuoti nereikia, kad tik Jums būtų geriau. Dabar Stoniai nebe valdžioje, tai visus ir tuos, kuriuos jie pažįsta, pašalinkime“.

Kalba įspūdinga

Ir šioje vietoje norėta sugudrauti, atsistatydinti be balsavimo, o trečią dieną persigalvoti. Bet susirinkime būta gudresnių, kurie pasiūlė būtinai atlikti balsavimo procedūrą, kad neliktų vietos interpretacijoms ir nereikėtų dar kartą pirkti brangios konsultavimo paslaugos. 

Svečio kalba, anot ją klausiusių, buvo įspūdinga, tik žodžio svečiui kaip ir aukščiausias valdymo organas – susirinkimas, nedavė. Šioje vietoje du viename, pirmininkė ir administratorė, vėl užsiėmė savivaliavimu. O pradžioje atrodė, kad viskas bus labai sankcionuotai, net pirmininkės ataskaitą teko susirinkusiems klausytis visą valandą.

Klausantis finansinės ataskaitos paaiškėjo, kad vis dėlto R. Stonienė, kaip ir jos sutuoktinis, Pagėgių turizmo informacijos centro tarptautinio projekto vadovas S. Stonys, anglų kalbos nevaldo. Nes VVG „Pagėgių kraštas“ perka tarptautinių projektų vertimo paslaugas. Kuriems projektams ir ką vertė vertėjai?.. Atsakymas į prieš tai spausdintame straipsnyje apie S. Stonio gebėjimus vykdyti tarptautinį projektą, kurio dokumentai turi būti teikiami anglų kalba, kaip ir atrastas. Ir kas dabar atsakys, kiek, kuriam projektui buvo verčiama... Be vertimo paslaugų perkamos ir teisininkų konsultacijos. Kyla klausimas, ar reikia teisinių konsultacijų mažai Pagėgių krašto vietos veiklos grupei? Bet tokios konsultacinės firmos gudriai pataria, kaip VVG valdybos nariams kuo kebliau, sukčiau pateikti informaciją, dažnai melagingą. Taip pat suktai ir gudriai buvo susidorota su buhaltere, kuri pasirodė ne iš kelmo spirta ir turėjo visus svertus pati susidoroti su Stonių šeima.

Neprotinga paleisti

Kyla klausimas, ar galima pasitikėti valdyba, leidžiančia daryti tokias klaidas? Matomai galima, nes susirinkime vienas iš valdybos narių – Kęstas Komskis - pareiškė, kad dabar, kai vyksta politiniai persiskirstymai, būtų neprotinga paleisti pirmininką ir dar valdybą. Reikia užtikrinti tolesnį VVG darbą, sakė K. Komskis. Bet jeigu būtų paleista valdyba, kurioje yra K. Komskis, ar bebūtų šansų į ją patekti po naujųjų jos rinkimų. O ir darbą tikrai reikia užtikrinti, nes didieji projektai finansuojami būtent K. Komskiui.

Telefonu kalbinome valdybos narį, Kentrių bendruomenės pirmininką Romualdą Mančą. „Ši situacija, kuomet vienas asmuo - ir administratorius ir pirmininkas - man niekada nebuvo priimtina. Tai nuolat sakiau, bet nebuvo kreipiama į tai dėmesio. Visada sakiau, kad nieko prieš R. Stonienę neturėtume, jei būtų buvę pakankamai skaidrumo. R. Stonienės veikloje visada jo trūko: kažkas nepasakoma, kažkas užslėpta. Ir situacija su prieš tai vykusiu incidentu su šios asociacijos buhaltere buvo neaiški. Aš ir dar dvi valdybos narės balsavome prieš buhalterės atleidimą. Žinoma, turime prisiimti dalį kaltės ir mes, valdyba, kad iki tokių dalykų prieiname. Apskritai, požiūris į bendruomenes, tiksliau į jų pirmininkus, Pagėgių savivaldybėje yra keistas. Su mumis jie bendrauja taip, tarsi mums visa ką darome, priklausytų daryti. Juk mes visi entuziastai, dirbame visuomeniniais pagrindais. Neįmanoma apsakyti, kiek ir ko nuveikiame - nuo žolės pjovimo, iki paminklų pagaminimo. Seniūnijos atstovai į pagalbą pasirodo retai, viską tenka daryti patiems, patiems organizuoti kaimo gyventojus“, - kalbėjo ilgametis Kentrių kaimo bendruomenės pirmininkas. Beje, ir jis žada atsistatydinti iš VVG „Pagėgių kraštas“ valdybos dėl pasikeitusio statuso, o gal net iš kaimo bendruomenės pirmininko pareigų.

Staigmena

Na taip, Pagėgių savivaldybėje valdininkai galvoti ir „prisijaukina“ tuos, kurie drąsiai kalba, kritikuoja, numesdami jiems kąsnelį, o didžiuosius projektus vykdo du asmenys. Tokios nuomonės yra ir R. Mančas. Po  šio susirinkimo gal jau bus galima sakyti - liko vienas asmuo... Paliekame patiems pamąstyti, kas jie arba jis...

Valdybos susirinkimo metu balsų dauguma išrinkta nauja pirmininkė, kuri dirbs visuomeniniais pagrindais. Tai jau buvusi Pagėgių savivaldybės mero pavaduotoja L. Kazlauskienė. Čia vėl gi aktyvus buvo svečias S. Stonys, paprašęs pristatyti naujosios pirmininkės viziją. Bet, pasak L. Kazlauskienės, jai tai staigmena ir ji nesitikėjusi, kad bus išrinkta, todėl kalbos neruošė, o asociacijos veikla jei gerai pažįstama ir su darbu moteris ketina susitvarkyti.

Dar kartą primename - aukščiausias VVG valdymo organas yra visuotinis VVG narių susirinkimas, kol kas susidedantis iš 29 narių, susirinkimui atskaitinga VVG valdyba, kuri susideda iš 11 narių, yra antras pagal svarbą, o trečiais valdymo organas – asociacijos pirmininkas, tutintis teisę pasirašyti darbo sutartis, tvarkyti visus finansinius klausimus.

Tarsi nebuvo viršininke

Narpliok nenarpliojęs, bet gaunasi taip, kad R. Stoniene dirbdama VVG administracijos vadove tarsi nebuvo sau viršininke, jai įsakymus ir veikimo galią suteikdavo asociacijos pirmininkė – R. Stonienė.  Dabar šiek tiek aiškiau: nuo šiol R. Stonienė, VVG ,,Pagėgių kraštas“ administratorė, yra tiesiogiai pavaldi VVG ,,Pagėgių kraštas“ naujajai pirmininkei L. Kazlauskienei. Taigi, R. Stonienė tebedirbs VVG „Pagėgių kraštas“ administratore. Iš jos tikimasi daugiau dėmesio bendruomenėms. O valdybos pirmininkės posto praradimas – dar vienas smūgis „versliai“ Stonių šeimai.


Straipsnio komentarai

vėjas2020-07-19
Iki tol kol neperėjo į opozicija viskas gaujai tiko,tas pats vyksta ir su Rambyno regioniniu parku,tik kad ši įstaiga nepavaldi savivaldybei ir per kietas riešutėlis yra Milašauskienė gaujai.Gaila,kad persirengėlis nedrįso aplankyti Stoniškių gaisrinės kur dirba garsaus ir neprognozuojamo politiko sūnelis,kuris kelia susirūpinimą visai Stoniškių bendruomenei.Gaisrininkas pragėręs teises,baustas už brakonieriavimą ir teistas už huliganizmą,o ar čia nesvarbūs moraliniai principai.Na aišku ši tema nedomina šilokarčemos. Nusiprauskit savo veidą politikai ir galėsit kitus mokyti pozityvios moralės! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
nieko nesuprantanti2020-07-14
Kai metų, nusipelniusiu Pagegiams žmogumi ,rinko ir 10 proc sales ''audringai '' plojo -nieko nesupratau Po Svetlanos tyrimo pradeda aiškėti... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
varna to w2020-07-13
laikas parodys, kas čia tūpas, ir kam viskas čia taip kapstoma, ir kam čia ruošiamasi... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
w to varnai2020-07-13
Bet tu tikra varna, pateisini savo pseodonimą. Prie ko čia Svetlana? Ar bent supranti ką skaitai...... Iš kur tokių tūpų randasi..... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
varna2020-07-13
šaunuolė buvusi buhalterė...o ją kažkada Stonys į savo užantį įsikišęs nešiojosi, ir mažybiniu vardeliu šaukdavo...o kad taip susivienytų visos buvusios, atleistos, Pagėgių savivaldybės įstaigų darbuotojos, ir stotų vieningai prieš šitą klaną( nes visos protingos ir ne iš kelmo spirtos) jiems būtų "ragai" . Šaunuolė Svetlana, imk Pagėgių bendruomenės vairą į rankas, su pagarba Edmundui, kiek gali Pagėgiai podukros vietoj būti? ir pirmyn, varyk į rinkimus, būdama savivaldybės pastatuose, tiek tokių dalykų iškapstytum, kaip ir čia.... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-07-13
Sergėjus ir svetlana. Bet ar nekeista kad iš šalies žiūrint dvi visiškai priešingos asmenybės, didžiulis amžiaus skirtumas, bet gvildenimo braižas identiškas vienas kitam. Tarsi tos jų purvais besidrabstančios plunksnos būtų drėbtos iš to pačio molio. Nu ir kaip bebūtų nekeista ta pati daina ir su kitais terbakrauskiais. pvz tas kitas "žymus" karinės propagandos plunksnuotis kuris atseit "išaugintas" toje pačioje redakcijoje. Arba ta oriflamininkė zakristijonaitė. Matot va čia ir yra įdomu kad tarsi yra kažkoks cyrano de bergerac maišas kuriuo jie naudojasi kaip kokie alibabos. Problemos prasideda kai jie pradeda "sukti" kažką bandydami nušviesti ar nusvetlaninti ar nusergėti iš savo pozicijos kuri visada taip padaryta kad nagai į save riesti ir buratino nosys pradeda šviestis ir lysti pro tą maišą. Taip kaip gvildentojas nieko nesugeba pagvildenti nenusigvildendamas, taip ir su svetlanos švietėjiška veikla nieko nesigauna tik visokie pilki šešėlių atspalviai. Tame ir esmė kad čia yra geras pavyzdys kaip pavojingai plasnoja ir plazdena šitos galingos plunksnos plakdamos į vieną krūvą žodį "bendruomenę" su bendruomene. Bandoma sudaryti įspūdį kad tai vienas ir tas pats, nors visos tos bendruomenės yra sukurtos su kažkokia "bendruomene" omenyje. Tai yra tam kad kažkokie organizuoto nusikalstamumo bendrai galėtų bendrai "savintis" ir plauti kažkokias lėšas iš lietuvos biudžeto, europos sąjungos fondų, norvegijos finansinių mechanizmų, JT, kunigų naudos gaudymo, karinių biudžetų, tt.. Tad kai kalbama apie bendruomenes reikalinga atskirti kur yra taikūs civiliniai gyventojai ir kur kariniai šlykštynės bendrai veikiantys kaip bendrininkai ty sėbrai. Dabar kai visa lietuva išlitvicidinta tai yra pakankamai nesudėtinga. Jau galima taip ir skaityti kad čia ir yra susikrausčiusios kažkokios talibaninio aparteido gestapinės "bendruomenės". Vien atgimėlių šlykštynės. Matot kad bendruomenė galėtų gyventi jai reikalinga buhalterių rakštisteininės paslaugos, kitaip tokia bendruomenė neveiksni, nežino patys ką daro, negali savarankiškai egzistuoti.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Bendruomenės narė2020-07-12
Nieko apie šiuos žmones blogo nepasakyčiau, tikrai darbštūs ir nuoširdūs. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
visada atsiranda gudresnių2020-07-12
etatinių karajiedų, prikalbinančių dirbti visuomeniniais pagrindais ( uždirbti jiems atlyginimus) , mažiau gudresnius, stokojančius dėmesio... už viešą pagyrimą.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs2020-07-11
Kol Stonys buvo geras valdančiosios koalicijos partneris- metai iš metų viskas buvo puiku?.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gavote SMS žinutę, raginančią skiepytis nuo COVID-19?