Senosios Usėnų evangelikų liuteronų kapinaitės nepaliekamos užmarščiai

2020-07-30, Onutė Miliauskienė, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkė
Edukaciniame užsiėmime dalyvavo Usėnų pagrindinės mokyklos mokiniai. Autorės nuotr.
Edukaciniame užsiėmime dalyvavo Usėnų pagrindinės mokyklos mokiniai. Autorės nuotr.

Senosios kaimų kapinės – svarbus mūsų krašto praeities, dvasinės ir materialinės kultūros pažinimo šaltinis. Tai yra nekilnojamoji kultūros vertybė, saugoma kaip etnokultūrinis, istorinis vertingųjų savybių pobūdį turintis kultūros paveldo objektas.

XVI-XVIII a. kiekvienas kaimas turėjo savo kapines. Usėnų seniūnijoje jų yra 21. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialas jau ketvirtus metus rengia ekskursiją ir edukacinį užsiėmimą iš ciklo „Senosios Usėnų kapinaitės“. Kartu su grupe Usėnų pagrindinės mokyklos mokinių matuojami antkapiai, užrašomos epitafijos, fotografuojama, nustatoma paminklų, antkapių medžiaga. Surinkta informacija perkeliama į Klaipėdos universiteto doc. dr. Arūno Baublio parengtas aprašų formas.

Birželio 17 dieną bibliotekininkė surengė grupei vaikų vasaros poilsio stovyklos „Auk ir pažink“ dalyvių, 5-10 klasių Usėnų pagrindinės mokyklos mokinių, edukacinį užsiėmimą Strėmenių senosiose evangelikų liuteronų kapinaitėse. Užfiksuoti 57 palaidojimai, užpildytos 86 aprašų formos, padaryta 151 fotografija, užrašyta 15 epitafijų.

Liepos 11 dieną lankytasi Dėkintėlių evangelikų liuteronų kapinaitėse. Jose palaidotų  žmonių artimieji nušienauja, tvarko kapinaites. Nubraižytas kapaviečių detalus planas. Iš viso aptikta ir užfiksuota 15 palaidojimų. Užpildyta 19 aprašų formų, padarytos 54  nuotraukos, užrašytos 6 epitafijos.

Aplankytos ir Kavolių I kapinaitės. Rasta 11 palaidojimų. Užpildyta 14 aprašų formų, padarytos 42 fotografijos, užrašytos 3 epitafijos, nubraižytas detalus kapinaičių planas.

Liepos 18 dieną dalyviai vėl išvyko tęsti pradėto darbo. Lankytasi Aužkykių kapinaitėse, kur užfiksuoti 25 palaidojimai, užpildyta 31 aprašo forma, padaryta 50 fotografijų, užrašytos 4 epitafijos, nubraižytas detalus kapinaičių planas.

Surinkta medžiaga bus sudėta į bylas ir saugoma Usėnų bibliotekoje. Jau parengta vienuolika bylų: medžiaga apie Kavolių miško, Kavolių I,  Karceviškių I, Svaraitkiemio I ir II, Veržininkų, Reizgių I, Uostiškių, Dėkintėlių, Aužkykių ir Strėmenių kaimų kapinaites.

Edukaciniame užsiėmime dalyvavo Usėnų pagrindinės mokyklos mokiniai Edvinas Jankauskas, Jokūbas Jankauskas, Audrius Jankantas, Mija Macaitė, Urtė Macaitė, Akvilė Visackaitė, Greta Visackaitė ir mama Laura Macienė.


Straipsnio komentarai

..2020-07-31
labai sudėtinga naudoti tokius svieto lyginimo metodus, nes tada statai save į svieto lygintojo vietą, kuriam kažkas aišku, kuris "žino" ką reišktų, ne dekoratyviniai, bet tikri pokyčiai. Tie napoleoniniai "politikai" aiškina kad pokyčiai tai proletariato diktarūra, kur jie diktuoja "vote pedro", napoleoninių pyragų kepimas (let them eat cake), drąsos kelių asfaltavimas, žvyrkelių asfaltavimas į kaimo turizmo dvarus na ir kas svarbiausia baltoslavijos litvicidas ale durnių naikinimas kišant juos į krematoriumus. Tai kai jie kalba apie "pokyčius" jie turi omenyje jūsų bandos sukeitimą. Kalba ir eina apie jūsų mirtį. Kaip ir sovietiniais laikais taip ir dabar valdžia deklaruoja kad viskas kuo jie užsiima yra atstovavimas žmonėms, rūpinantis žmonių teisėmis, jų interesams, tt. Tai yra valdžia jau ir aiškina kad yra labai liūdna padėtis jūs savimi patys negalite pasirūpinti. Nu įsivaizduok durnyną, kur durniai iš savo tarpo demokratiškai rinktusi valdžią. Durniai nesupranta kad durnius prižiūrintis "personalas" nėra tokie durniai kaip jie. Nėra jie durnių "išrinktieji" kad tais durniais rūpintis. Va čia tik pavyzdys apie "demokratija" kuri naudojama kaip karinio teatro sceninis "metodas". Keturios kėdžių kojos gerai, dvi kojos blogai. Tad čia brexitinių kolonijų "architektūra", kur viskas valdoma per durninimą. Mes ir kalbame ne apie hipotezes, bet kad vaikai iš tikrųjų veisiami ir auginami kaip žaliava durnynams, prekybai organais, eksperimentams su žmonėmis, tt.. Jeigu jie rūpinasi kažkokiais nežmoniškais interesais, verslu, anarchija (nevyriausybinėmis struktūromis), tt tai jie daro dėl tų pačių priežasčių. Kai rūpinamasi oria senatve tai rūpinamasi senatve kuri išsisenatvintų dūmais pro krematoriumo kaminą. Viskas dėl žmonių, kurie tupėdami gyvulių fermų garduose patys nieko nesupranta. Jeigu valžia kalta dėl kažko tai tada jau jūs kalti nes tokią valdžią išsirinkote. Tada jums vėl siūloma to pačio - reikalinga rinktis kažkokią blogybę iš kurios išeitų kažkas gero. O dabartinė sistema dar įdomesnė negu sovietinė, nes madmeninis kalių uodegų vizginimas skaitosi kaip vienas iš sudetingiausių ir brangiai apmokamų darbų. Jeigu jūs bandysite prisijungti prie tų kalių, pasimsite trispalvę į rankas pamojuoti, tt Tai jus už tai irgi galės skalpuoti. Va durnius dirba nemokamai. O jeigu žiūrima iš karinių operacijų pusės tai tada į tą durnių galima forminti kad tai kažkoks išdavikas, prisiplakėlis, žvalgyba, tt.. Kalba eina ne tik apie elgesį, bet motyvus, supratimą, tt. Dėl ko tu darai tai ką tu darai. kaip tu "supranti" kažką. Jeigu tu eisi mojuoti trispalvę tai tu greičiausiai darysi tai nes taip daro visi. Tau baugu būti išvadintam "nešokinėtoju" ir tu tada "šoki" kaip visi, nors tavo šokimas visiškai nesiskaito kaip šokimas, nes tu nesupranti ką tu darai. Tame ir esmė kad mes prieiname prie labai svarbaus nacistinių fašistų piratavimo momento - tauta, tautiškumas, pilietiškumas, valstybė, tt. viskas yra patyčios, kuriomis jie ir užsiima iš rimtųjų, krečiant juokus, sistemingai, laužant kaulus, viskas tam kad savi galėtų šaudyti į savus, tt.. nu čia reikalinga susiprasti kažką apie aklųjų karalystės makaronystes kur drumsčiama mirusiems ramybė. Šiuo atveju bibliotekos jau išsiduoda kad jokios jos ne bibliotekos, bet kažkokie biblinės spaudos priespaudos naudos gaudytojai. aš turiu omenyje "kašpirovskininkystes", kur jūsų akys taip nulobotomizuotos kad jos laikosi 2 metrų socialinės distancijos saugaus atstumo tarp mirusiųjų, o va kryžiuočiai kai nueina į kapines tai jie eina žiūrinėti ką čia iš kokio kapo pavogti. Gal kas su auksiniais dantimis palaidotas, gal kas su papuošalais ir brangenybėmis. Aišku aš "dramatizuoju", nes turbūt jiems visiškai nereikalinga eiti į tas kapines kad pažiūrėti tam "pakastam" arkliui į dantis. visiškai nieko neina suprasti apie kryžiuočių durnynus. Jie atseit tokie uber alles, bet kažkodėl daro visokias kvailystes. Jiems neina nustoti krūpčioti žmones.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ta pati2020-07-30
sovietinė pliusiukų - minusiukų sistema, pasirodyti ale dirbančiomis...vizginant uodegas ale valdžiai... Komentaras patinka Komentaras nepatinka