Solidaus papildomo finansavimo fone rengiami ir nauji projektai

2020-08-01, Sergėjus GVILDYS

Įsibėgėjus vasarai ir atostogų metui sumažėjo ir apsukos Savivaldybėje. Artėjančiame Tarybos posėdyje numatyta svarstyti tik apie 20 sprendimų projektų. Tai yra neatidėliotini ir laukiantys skubaus priėmimo projektai. Juos praėjusią savaitę politikai aktyviai svarstė visuose trijuose Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose. Supažindiname su keletu numatomų priimti sprendimų.

Tikslinamas biudžetas

Kaip jau tampa įprastu dalyku pastaruoju metu, kiekviename Tarybos posėdyje yra tikslinamas rajono Savivaldybės biudžetas. Tai daroma dėl to, kad rajoną pasiekia skiriamos papildomos lėšos. Štai ir vėl paskirta tikslinė 134 700 eurų dotacija kelių plėtros programai. Šie pinigai bus paskirstyti gatvių remontui ir priežiūrai pagal anksčiau sudarytą planą.

Pasak administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio, šiame procese dalyvauja ir visuomenė, nes planai yra patvirtinti seniūnaičių sueigoje, o kai kurie projektai jau pradėti vykdyti. 77 200 eurų gauta dotacija vaikų vasaros stovykloms finansuoti, skirta 49 930 eurų dotacija Savivaldybės nuosavam indėliui Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose. Šilutės rajono savivaldybę pasiekia ir 28 800 eurų dotacija, skirta socialinio būsto įsigijimui. Iki 564 000 eurų yra didinamas Europos Sąjungos lėšų pajamų planas. Taip pat tikslinamos įstaigų sąmatos, šis procesas susijęs su nepanaudotų lėšų perkėlimu.

Pasak biudžeto projekto rengėjos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Doritos Mongirdaitės, paskutiniais duomenimis papildomai rajonui yra skiriama apie 850 tūkstančių eurų. Pirmąjį šių metų pusmetį biudžeto plano įvykdymas sudaro apie 95,1 procento.

Planuojama gerinti gatvių apšvietimą

Komitetuose pristatytas projektas, kuriuo planuojama modernizuoti rajono gyvenviečių apšvietimo sistemą. Šio projekto vertė yra apie 2,5 milijono eurų, iš kurių 50 procentų finansavimą turėtų skirti savivaldybė. Pagal seniūnų pateiktus apšvietimo poreikius ir bus vykdomas projektas. Norima, kad apšvietimo sistemos elementai visame rajone būdų panašaus dizaino. Todėl įgyvendinamas paslaugos pirkimas numatomas iš vieno tiekėjo visoms gyvenvietėms.

Projekto įgyvendinimas numatytas 2021-2022 metais. Projektą įgyvendinus, numatomas lėšų taupymas iki 96 00 eurų per metus. Teritorijų ir kaimo reikalų komitete, diskutuojant šiuo klausimu, prašnekta apie keblią situaciją, susidariusią su Šilutės miesto apšvietimo projekto įgyvendinimu. Tarybos nariui Audriui Endzinui iškilo klausimas dėl techninio projekto įgyvendinimo rengimo. Tarybos narys, sužinojęs, kad šiuo metu tik atliekama galimybių studija, reikalinga gauti finansavimui, nusprendė nebalsuoti šiuo klausimu. Savo sprendimą motyvavo tuo, kad nenori situacijos pakartojimo, kuomet projektas yra atmetamas net keturis kartus, todėl kad neatitinka iškeltų reikalavimų. Tačiau nežiūrint į Tarybos nario nuomonę, sprendimo projektas bus teikiamas svarstyti Tarybos posėdyje.

Medikų atlyginimams skiriama daugiau

Savivaldybės tarybos posėdžiui teikiami parengti sprendimo projektai dėl viešųjų įstaigų Šilutės ligoninės ir Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų nustatymo. Šiais sprendimo projektais, kuriuos parengė Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus, siūloma išlaidų normatyvą darbo užmokesčiui kartu su mokesčiu socialiniam draudimui nuo visų gaunamų pajamų iki 80 proc. bei pavesti viešosios įstaigos Šilutės ligoninės vyriausiajam gydytojui patvirtinti medikamentų normatyvą ir paslaugų kainas.

Tai reiškia, kad šiuo sprendimo projektu pajamos, kurios yra gaunamos iš Teritorinės ligoninių kasos, bus solidžia didžiąja dalimi medikų atlyginimams. Per metus Šilutės ligoninės medikų atlyginimams bus skirta 5 480 000 eurų. O štai medikamentams, kitų prekių ir paslaugų pirkimui skiriama 1 297 000 eurų. Pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos darbuotojų atlyginimams per metus bus skiriama 1 445 672 eurų. Tai 117 672 eurų daugiau nei praėjusiais metais. Pasak projekto rengėjo, praėjusiais metais buvo skiriami 79 procentai nuo pajamų. Šiemet yra patvirtintas leistinas maksimalus normatyvas iki 80 procentų, todėl, įstaigų vadovų prašymu, toks ir yra teikiamas.


Straipsnio komentarai

..2020-08-01
baltoslavijoje panašios problemos kaip ir rusijoje: keliai ir kvailiai. Reikalinga rūpintis ne tik kelių asfaltavimu ar apšvietimu, bet ir kvailių nesveikų sielų nesveikuose kūnuose švietimu naudojantis žodžiais, kuriais galima išgydyti bet ką ar pamaitinti bet ką kad ir visą kaimą galima pamaitinti su vienu žodžiu "kepalas" apiforminant kad tie visi kepalai buvo pamaitinti vienu kepalu. Tik duok popieriaus lapą tiems ostapininkams sėdintiems ant biurokratinių kėdžių apiformins viską taip kad jūsų maitinimui išleidžiama tiek kad turėtumėte atrodyti kaip apolonas. Jeigu taip neatrodote tai turbūt kalta jūsų siela, kuri kankinasi uždaryta nesveikame kūne. Kas liečia daktarų grupuotės atlyginimus tai nors iš karto juokinga, bet tai vis tiek yra ašarėlės ir juodi kariniai biudžetai. Čia jau vien paminėti skaičiai gaunasi kažkur 500 eurų per metus nuo kiekvieno šilutės gyventojo kad išlaikyti šitą didžiulį aparatą, o kur dar privačios klinikos, socialinio darbo reikalai, tt. Visi tokie ligoti. Keista kad toje savivaldybėje susirinkę tokie ridikėliai. Pradžiai nors ir vėl kaukės privalomos reikalinga vistiek žiūrėti tiems trojos arkliams į dantis pradedant nuo romos taborų mirties kalba naudojančių daktarų grupuotės "medikų", kur visi keliai turbūt veda į romos taborus rubikoniniuose kirtimuose. Čia dar reikalinga atkreipti dėmesį kad šilutės ligoninė yra "viešoji įstaiga", kur viskas taip tvarkoma naudojantis suskilusios geldos principais. Tai yra viską ką įdėsi tuojau iškriuksins. Pažiūrėkit ir panagrinėkit tuos medikų ar socialinių darbuotojų "diržus" ant tų didžiulių buožių pilvų. Dauguma šlykštynių nusipenėję. Bet negalima tai naudoti kaip kažkokio kriterijaus kad "skaldyti". Negalima nei sutikinėti nei išlydinėti. Jokių švenčių. Tai šventikų teritorija. Komentaras patinka Komentaras nepatinka