Atnaujintos būtinos darbo organizavimo valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei jų valdomose įmonėse sąlygos

2020-08-02

Sveikatos apaugos ministerija (SAM) praneša, kad, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje, atnaujinamos sąlygos darbo organizavimui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei jų valdomose įmonėse.

Nauja tvarka numatyta valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime, kuris įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Sprendimu nurodyta, jog institucijos, įstaigos ir įmonės turės aptarnauti lankytojus, užtikrindamos saugos priemones. Jos įpareigojamos užtikrinti, kad lankytojus aptarnaujantys darbuotojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones – veido kaukes, respiratorius arba kitas priemones.

Institucijoms, įstaigoms ir įmonėms nurodyta įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus lankytojus dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Tai reiškia, jog priemonių dėvėjimas nuo šiol tampa privalomas. Informaciją apie šį reikalavimą lankytojams aptarnaujančių institucijų, įstaigų ir įmonių vadovai įpareigojami pateikti prie įėjimo.

SAM primena, jog iki šiol valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei jų valdomose įmonėse vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones buvo tik rekomenduojama.

Darbuotojų fizinis kontaktas su lankytojais taip pat turės būti apribojamas, išlaikant ne mažesnį nei 1 metro atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis.

Taip pat įvedamas naujas nurodymas, kuriuo institucijos, įstaigos bei įmonės turės, organizuojant susirinkimus, pasitarimus uždarose patalpose, rekomenduoti darbuotojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.


Straipsnio komentarai

..2020-08-02
Čia kažkas panašaus į šilutės "kolumbą", kur atrado "draugystę" tarp kalenbacho ir gandžio. Miega kolumbeikis atsigulęs drąsos kelio patvoryje ir sapne mato mergiotė vardu "draugystė" dainuoja, jis paėmė ir nusuko tai mergiotei galvą, kad atsibudęs galėtų už tą mergiotę pats dainuoti išgalvotos "draugystės" dainas.
Kažkas panašaus ir su SAM kuri vartoja kalbą tarsi ministerija būtų gyvas žmogus toks pat kaip ir tie į kuriuos kreipiasi. Čia geras pavyzdys, kuris gal būt įneša kažkiek aiškumo kodėl atsiranda pasipūtę don kichotai, kurie pūsdami prieš vėja ir "kovoja" su vėjo malūnais. Nu panagrinėkit kaip SAM apibudina save: https://sam.lrv.lt/lt/apie-ministerija/misija
Visų pirma tai misionieriai, kurie lietuvoje užsiima kažkokiais tik toms raganoms suprantamais raganysčių reikalais. Matot nėra nei žodžio apie jokį gydymą. Jeigu susirgai vadinasi praradai sveikatą. Kažkas pavogė iš tavęs tavo didžiausią turtą. Jie gydymu neužsiima. Tau reikalinga susigražinti sveikatą. Pats SAM pavadinimas yra karinis, sukonstruotas panašiai kaip KAM pavadinimas. Nu jeigu jie misionieriai tai jie visų pirma kol jie čia rūpinasi savo sveikatos apsaugą, panašiai kaip kad kosmonautai saugo save nusileidę mėnulyje. Panašiai kaip svetimoje teritorijoje įkurta karinės bazės teritorijos perimetras saugomas nuo vietinių laukinių aborigenų, kurie yra pavojingi savo ir kitų sveikatai. Nu ir čia negalima galvoti kažką "nesuprantančiai". Vis tiek reikalinga galvoti kad jūs aborigenai kurie dar esate kažko nesupratę. Visų pirma SAM tai kažkokia biurokratinė ostapininkinių kėdžių kolekcija. Jūs labai klystate jeigu galvojate kad SAM tai kažkoks tos srities "autoritetas" kuri turi įgaliojimus kad suprasti kažką, jeigu nueisite į tą ministeriją, nesvarbu koks menkas būtų jūsų negalavimas jie jums negalės padėti. Net aktyvuotos anglies ar pleistriuko neduotų. Tad čia bet yra įdomios monarchijos apraiškos ir šiuo atveju ne tik šioje ministerijoje, tačiau bet kurioje įstaigoje, institucijoje ar įmonėje. Čia svarbu atkreipti dėmesį į žodžius kurie teisiškai yra ne tik tinklo akys skirtos žuvėjams, bet ir kilpos į kuriuos papuolate "kitaip". Institucijų yra labai įvairių. Pvz "šeimos institucija". Ir ar pati SAM yra įstaiga, institucija ar įmonė? Kitas reikalas tai dar neaiškesnės karinės propagandos dvikalbystės. Šiuo atveju: "darbo organizavimui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei jų valdomose įmonėse". Nes nuostabą keliantis protas "supranta" kad kai vartojama žodis "valstybės", "savivaldybių" ir "bei jų valdomose" tai ir turima lietuvos teritorija. Bet čia nežinosi turint omenyje visus tuos tarptautinius projektus, miestų brolybes, seserybes, švogerystes, tt. Nu paimkit pvz lietuvos ambasadą indijoje, kur glaudžiasi šlykščių gestapinio aparteido talibano ostapininkų kaimenė. Jie būdami kažkokioje svastikas garbinančioje romos teritorije turėtų elgtis kaip romiečiai, nes turbūt tuojau gautų su pagaliu per nugarą.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka