Tarybos narys: „Nekelsiu rankos už tą briedą“

2020-08-06, Sergėjus GVILDYS
Užimtumo programos uždaviniui įgyvendinti yra numatyti laikinojo pobūdžio darbai. Asociatyvi nuotr.
Užimtumo programos uždaviniui įgyvendinti yra numatyti laikinojo pobūdžio darbai. Asociatyvi nuotr.

Rajono politikai Tarybos posėdžio metu pritarė 2020 metų Šilutės rajono užimtumo didinimo programos pakeitimams. Tiek komitetuose, tiek posėdžio metu buvo aktyviai diskutuojama šiuo klausimu. Politikai, turintys tiesioginių interesų ir sąsajų su Užimtumo tarnyba, turi savą nuomonę. „Nekelsiu rankos už tą briedą niekados“,  - taip savo požiūrį išreiškė Tarybos narys Steponas Kazlauskas.

Bedarbystė rajone mažėja

Pristatytoje programoje analizuojama bedarbystės padėtis Lietuvoje ir Šilutės rajone. 2020 m. sausio 1 d. šalyje registruota 150 469 bedarbių. 2019 metais vidutinis metinis bedarbių skaičius nuo darbingo amžiaus gyventojų buvo 8,9 procento.

Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Šilutės skyriuje 2020 m. sausio 1 d. įregistruota 2 220  (2019-01-01 – 2 034) bedarbių, kurie sudarė 9,6 procento (2019-01-01 – 8,6 procento) darbingo amžiaus gyventojų rajone. 

Moterys sudarė 48,3 procento (1 073) visų bedarbių, vyrai – 51,7 procento (1 147). Jaunų, nuo 16 iki 29 metų amžiaus, bedarbių buvo registruota – 403, vyresnių kaip 50 metų darbingų asmenų – 849.

Ilgalaikių bedarbių Šilutės rajone registruota 271. Registruota bedarbių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, – 369 (16,6 procentai visų bedarbių), nekvalifikuotų – 864 (38,9 procentai visų bedarbių). Vidutinis metinis bedarbių skaičius nuo darbingo amžiaus gyventojų, palyginus 2018 ir 2019 metus, sumažėjo nuo 9,9 iki 8,9 procento. Šilutės rajono savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programos laikinųjų darbų priemonėje dalyvavo 99 asmenys, vidutinė vieno asmens dalyvavimo trukmė – 2,5 mėn.

Bus įdarbintas vadybininkas

Dabar plačiau apžvelkime programą - kas gi čia tokio numatyta, su kuriuo negali sutikti autoritetingi darbdaviai? Projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas“ vykdymo metu rajone bus įdarbintas nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas. Projekto įgyvendinimo metu bus suteiktos socialinės ir motyvavimo paslaugos, kurių skaičius ir tematika bus parenkama individualiai pagal kiekvieno nedirbančio asmens individualius poreikius. Projekto dalyviams bus teikiama (-os) / organizuojama: lydimoji pagalba; mentorystė; savipagalbos grupė; socialinės paslaugos, nurodytos Socialinių paslaugų kataloge, įskaitant socialines paslaugas, teikiamas asmens šeimos nariams, jei šių paslaugų neteikimas lėmė (lemia) nedirbančio asmens nedarbą, ir kitos socialinės integracijos paslaugos ir priemonės, palengvinančios nedirbančio asmens perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje. Socialinės ir motyvavimo paslaugos padės nedirbantiems asmenims grįžti į darbo rinką ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Programai skiriamas finansavimas

Projekto tikslinė grupė - tai ilgalaikiai bedarbiai asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 30 metų amžiaus. Programoje gali dalyvauti tie ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė ilgesnė nei 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos, ar nedirba daugiau kaip 2 metus. Darbas bus pasiūlytas ir tiems asmenims, kurie yra piniginės socialinės paramos gavėjai arba turi teisę gauti piniginę socialinę paramą.

Programa bus finansuojama Europos Sąjungos lėšomis ir jo vykdymo trukmė – dveji metai. Tikimasi gauti  89 tūkstančių eurų finansinę injekciją, iš kurių 21 tūkst. eurų atiteks socialinėms ir motyvavimo paslaugoms finansuoti. Nedirbančių asmenų atvejo vadybininko atlyginimui planuojama skirti 23 tūkstančius eurų. Į projektą planuojama įtraukti apie 150 nedirbančių asmenų. Iš jų tikimasi įdarbinti apie 30 procentų.

Programos įgyvendinimo procese numatyti įdarbinamų asmenų mokymai ir subsidijos darbdaviams. Tarybos narių nuomone, veiksmingiausia priemone būtų darbdavių subsidijavimas. Praktika parodė, kad mokymai ir perkvalifikavimas yra bergždžias dalykas. Tokią mintį komiteto posėdyje išsakė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Sigitas Majus. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis paaiškino, kad dalyvavo susitikime su naująja Užimtumo tarnybos vadove. Susitikimo metu buvo išsakyti rajono vadovų pozicija dėl šios tarnybos veiklos ir pageidavimai, kaip pagerinti darbą. Šiuo metu laukiama atsakymo.

Kadangi pristatomas projektas yra finansuojamas ne iš rajono biudžeto, be to užimtumo vystymo programa yra suderinta su šalies Užimtumo tarnyba, todėl tikslinga buvo pritarti projekto įgyvendinimui. Tai buvo svariausias argumentas, kuris lėmė tai, kad sprendimo projektas būtų svarstomas ir priimtas Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

Kokius darbus reikės dirbti

Užimtumo programos uždaviniui įgyvendinti yra numatyti laikinojo pobūdžio darbai. Tai - viešųjų erdvių, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas; sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai; vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra; visuomeninės bei socialinės paskirties, švietimo objektų pagalbiniai tvarkymo darbai;  bešeimininkių pastatų tvarkymo darbai; stichiškai susidariusių sąvartynų, užterštų, neprižiūrimų teritorijų valymo darbai; šiukšlių rinkimas, šlavimas, šienavimas, sniego valymas, želdynų priežiūra; upių, ežerų ir kitų vandens telkinių pakrančių bei paplūdimių valymas ir priežiūra; istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių ir kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų pagalbiniai tvarkymo darbai; valstybinio miško aplinkos tvarkymas, miško sodinimas ir priežiūra; socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimo laikino pobūdžio darbai (malkų ruoša neįgalumą turintiems vienišiems žmonėms); trumpalaikės, pagalbinės  lankomosios priežiūros ir kitos socialinės paslaugos; trumpalaikiai archyvinių dokumentų tvarkymo pagalbiniai darbai; smulkaus remonto pagalbiniai darbai.

Neefektyvių programų nereikia

Nors Užimtumo tarnyba yra rišamoji grandis tarp asmens, ieškančio darbo, ir darbdavio, tačiau ji turi akivaizdžių trūkumų. Apie juos pirmiausia reikia pradėti diskutuoti.

Teko ne kartą įsitikinti tuo, kad asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje, neturi tinkamos paskatos ieškotis darbo. Tai greičiausia lemia įvairios piniginės išmokos ir lengvatos. Jų fone klestintis nelegalus darbas stipriai sumažina interesą oficialiam darbui.  Kitas veiksnys tai, kad valstybės išlaikomų darbuotojų darbas vertinamas vykdomų programų ir jų priemonių kiekiu. Nesvarbu, kad nėra rezultato, tačiau skirti pinigai įsisavinti, žmonės perkvalifikuoti. Tik mažytė bėda –  jų niekam nereikia. Gal dėlto ir nėra reikšmingos paskatos siekti įdarbinimo rezultatų nė vienai pusei? Gal dėl to darbdaviai ir nepasitiki Užimtumo tarnybos rengiamomis programomis?

Gal dėl to darbdaviams naudingiausia programa yra tik darbo vietų subsidijavimas, duodantis tik laikiną efektą.

Tarybos posėdžio metu valstietė Lijana Jagintavičienė neabejojo, kad bet kuriuo atveju, garantuotos  naudos iš naujosios programos turės vienas laimingasis. Tai nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas, įdarbintas  dviem  metams su beveik tūkstančio eurų atlyginimu. Dar būtų gerai, kad jis sumažintų 369-ių, aukštąjį išsilavinimą turinčių, bedarbių skaičių rajone...


Straipsnio komentarai

Stasys Blinkevičius2020-08-11
Kažkas naujo Šilutėje , Steponas nebepalaiko "briedų" ? Nū nesąmonė . Komentaras patinka Komentaras nepatinka
eikit bėkit balsuokit dar už tokius patys tokiem už ačiū dalija pašalpas kad dar daugiau tingėtų 2020-08-11
pašalpas moką tokiem už ačiū o ko tokiem dirbt o kas iki to daveda jei ne pati valstybė , prie ruso į kalėjimus sodindavo kas nedirbdavo ir jokių pašalpų už ačiū nebūdavo ,o čia prisidirba vaikų kaip viščiukų ir moka pašalpas už ačiū nereikia net atidirbt nereikia , nesakau apie visas šeimas yra tikrai tvarkingų , bet yra tokių atsiprašau lodorių kurie pašalpas vaikų prageria ir vaikus per langus mėto bei į šulinius imetą , kai nelaimė atsitinka tada tik socialinis pamato , O KAI PAŠALPINAI DIRBA VIENAS ĮSIKIMBA Į ŠLUOTA KITI VAIZDUOJA KAD ĮRAnkių ieško ir tamposi vienas kitą o pakrūmiais keturi ar trys susėdę jau geria tik ko tokių niekas tariamų darbininkų netikrina Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-08-11
Čia komunistiniai kryžiuočiai rūpinasi ne bedarbiais bet "smegenų darbu". Ir neturima omenyje "protinis darbas". Šitie zombiai į viską žiūri pro vieno žodžio prizmę "smegenys", "protas", "protelis", psichiatrija, durnynai, krematoriumas, tt... Tad čia yra zombių apokalipsė, kur zombiams labai rūpi smegenys ir smegenų darbas. Tokie zombiai tai kaip dievų miško sanitarai - geniai, genės, genutės ir genovaitės, kurie kala jūsų dievų miško stuobrio smegenų žievę. Nors dabar pasirodė ir dar įdomesnių variacijų kaip antai genoveta, genovefa, genoveita, tt. Jie labai lipšnūs ir švelniai suokiantys. Landed gentry džentelmenai. Tai kaip ta pasaka apie raudonkepuraites. Jie vaikšto su bandelių pilnomis terbomis apsimetę durneliais tokiais kaip ir jūs kad galima būtų forminti jus kaip "savo" protėvius, kurie išprotėjo bevaidindami tokias sudėtingas roles tam kad galėtų paveldėti jūsų turtą tarsi būtų jūsų palikuonys. Nu genys su savo raudonai žydinčiu pakaušiu tai ir yra tarsi nuskalpavimo simbolis, kur galva palieka kruvina po indėnų viešnagių. Negalvokit kad jūs tose kryžiuočių sistemose nesiskaitote kaip bedarbis jeigu net ir dirbate penkiose darbovietėse keturiais etatais. Čia kalba ne apie smegenų "užimtumą", tai nereiškia kad jos "dirba" taip kaip priklauso smegenims dirbti pagal kažkokius kryžiuočių standartus. Paimkit pavyzdį pasiutęs šuo gali viską daryti ką ir nepasiutęs - vaikščioti patvoriais, lyti geltonu lietumi, loti ir užpuldinėti svetimus tol kol putos pradės dribti iš burnos, tt. Tai lygiai tie patys geri ketinimai kur užrašyta ant aušwico vartų: arbeit macht frei. Jeigu įrodysite kad jūs smegenys dirba taip kaip turi dirbti jūs tada galėsite skaitytis kad esate laisvi. Iki tol kol to neįrodėte esate skaitomi kad esate pavojingi sau ir kitiems, todėl jumis ir "rūpinamasi", jūs "prižiūrimi", tt.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Amor2020-08-10
dirbt tegul eina, o ne pašalpų jiems Komentaras patinka Komentaras nepatinka
taip ir norisi2020-08-09
pasiųsti ant trijų raidžių tuos projekto rengėjus, iš tikrųjų ,teisus S. Kazlauskas, tai visiškas briedas. "Užimtumo tarnyba" yra tam, kad jie patys ten sėdintys būtų užsiėmę. Priims dar vieną asilą bedarbystei mažinti, na kai pilnos užimtumo tarnybos tokių. 369 bedarbiai su aukštuoju išsilavinimu????!!! Klausimas, o kaip jie ir kokį aukštojo mokslo diplomą įsigijo, kad darbo neranda? Iš ko gyvena, jei nedirba? Nemokėti jokių pašalpų, ėsti užsinorės - patys be konsultacijų darbo iėškoti pradės. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Skaitytojas2020-08-08
Reiktų žiūrėti į tai kas tie bedarbiai. Dalis jų gali būti moterys auginančios vaikus ir išlaikomos savo vyro. Koks procentas tokių galėtų būti. Dalis bedarbių galimai turi sveikatos problemų . Koks procentas tokių . Prie tų turinčių sveikatos sutrikimų priskirčiau ir priklausomybių turinčius. Dalis ieškančių darbo gali būti diskriminuojami dėl amžiaus ar dėl kitų dalykų. Dalis bedarbių gyvena ūkiuose kur jokių pajamų neturi ir nėra tų ūkių savininkai, bet štai įstatymas duoda suprasti, jei nesi registruotas užimtumo tarnyboje ,vadinasi automatiškai gauni pajamas nuo kurių privalai mokėti mokesčius. Kas gi yra tie nelegalūs darbai ? Dabar jau ir šiukšles nešant išmesti negali būti tikras kad nepažeidi įstatymo nes dirbi darbą ,o darbo sutarties tai neturi :D Įstatymiškai darai nusikaltimą. O jei žiūrėti į tai adekvačiai tai įstatymai yra kreivi. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
2020-08-08
Tuos ale "bedarbius"(visi jie dirba tik nelegaliai ) kaip mažus vaikus auklės .Kodėl nesusimąsto niekas ,kad jie suaugę žmonės ,sąmoningi turi šeimas,už kurias turi būti atsakingi ir išmaitintų ,jeigu norėtų dirbti ir valdžia jų nepenėtų .Šaunuolis S.Kazlauskas ,kad supranta ,kas tie" bedarbiai" ir kas tas bedarbių vadybininkas.Taip elgiantis išvis nebebus kas dirba ,jau dabar nebeapsimoka eiti į darbą už minimumą . Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Algis2020-08-07
Manau tie pašalpiniai kurie jau virš pusės metų sėdi ant kupros mokesčių mokėtojams, jau yra piktybiniai ir jiems apskritai nieko nebereikėtų mokėti Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Nu nu dar papasakokit2020-08-06
ties kuria vieta ta bedarbyste mazeja? Tu veltedziu tik daugeja ir daugeja. Bent tris kaimynus zinau kurie piktybiskai neiesko darbo ir is tu pasalpu gyvena Komentaras patinka Komentaras nepatinka