Už „samanę“ – per kišenę...

2020-08-07, Romualdas Danielius MAŽUTIS
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Švėkšnos seniūnijos gyventojas, niekur nedirbantis 31-erių M. Š. sumanė pasidaryti pinigėlių varydamas „samanę“. Ir vietą tinkamą nusižiūrėjo – miške, netoli vienkiemio. Sodybos šeimininkas, 52 metų R. B. sutiko priglausti ir net patalkinti nelegaliam degtindariui, kuris už paslaugą atsilygintų savo produkcija. Taip ir sutarė. Vyrai tapo nusikalstamos veikos bendrininkais. Šiemet, gegužės 4 dieną, apie 13 valandą, sandėriui galą padarė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai, užklupę bendrininkus nešančius talpas su namine į automobilį.

„Samanė“ tebėra populiari, nors valdžios gujama. Nemažai lietuvių labai jau myli ja „gydytis“. Tokie sako, jog „naminukė“ iš rugio stipresnė ir geresnė nei viskis. Be to, pigesnė. Pastarasis faktorius daug kam svarbus. Žinoma, airiai, škotai, išgirdę, jog jų ąžuolo statinėse brandintą, kelis sykius destiliuotą viskį, prisirinkusį kokybės medalių tarptautiniu mastu, nuvertina Lietuvos kaimietis, ne juokais pašiauštų skiauterę. Bet palikime žmonėms alkoholį rinktis pagal kišenėje šlamančius banknotus ar skambančius variokus...

Rado vietą „bravorui“...

M. Š. nedirba, neteistas, baustas administracine tvarka. Yra įsigijęs automobilį „M. C.“, kuris tebėra registruotas buvusio savininko vardu. Kadangi darbo pajamų neturi, balandžio viduryje sugalvojo užsidirbti pragyvenimui varydamas naminę degtinę. Vieną dieną, traukdamas palei kanalą netoli būsimojo bendrininko R. B. sodybos, rado vietą, kur galėtų įrengti „samanės“ varyklą. Vieta tiko privažiuoti automobiliu ir išvežti išvirtą „produkciją“ parduoti. Beliko susitarti su sodybos miške savininku.

Netrukus M. Š. jau pasakojo apie savo „verslo“ planą R. B. Pastarasis pasiūlymui neprieštaravo ir net sutiko mažumėlę talkinti: padėjo iškasti tranšėją naminės degtinės aparatui pastatyti, leido naudotis iš jo sodybos atvesta elektra. M. Š. atsilygindavo pagaminta „samane“. Kaip vėliau prisipažino, vienkiemio šeimininkui duodavo apie 5 litrus kvaišalo. Visus reikiamus vamzdžius, talpas, pakurą, šaldytuvą, vadinamą „gyvatuką“, M. Š. pasigamino pats. Miltus bei kitus reikmenis, būtinus naminės degtinės gamybai, atsiveždavo automobiliu. Iki sulaikymo dienos naminę degtinę virė du kartus. Galėjo pagaminti apie 200 litrų. Dalį „naminukės“ pardavė, dalį pasilikdavo sau. Kiek užsidirbo pinigų, neįstengė nurodyti.

Vienkiemio šeimininkas prisipažino talkinęs degtindariui

Kaltinamasis R. B. neneigė leidęs M. Š. prie savo namų varyti naminę degtinę, naudotis sodybos elektra. Degtindaris prižadėjo atsilyginti už pagalbą „samane“. Naminės degtinės aparatas priklausė M. Š. Sodybos šeimininkas ateidavo pasižiūrėti, kaip M. Š. sekasi gaminti naminę degtinę.

Teisėsaugos pareigūnams R. B. nepranešė apie daromą nusikaltimą. Dėl tokių savo veiksmų gailėjosi. Gailėjosi, žinoma, po laiko, kai abu degtindarius nusikaltimo vietoje gegužės 4 dieną, apie pietų, užklupo pasieniečiai.

Minimą dieną M. Š. pradėjo kuistis prie „bravoro“ ryte, truputį po devintos valandos. Raugą buvo užraugęs maždaug prieš tris dienas. Atvažiavo savo automobiliu, kurį pasistatė netoliese. M. Š. teigė, jog per paskutinį varymą R. B. nepadėjęs. „Brogą“, tai yra raugą, kaitindavo atidirbtu tepalu. Tepalas paduodamas siurbliu. Elektrą tam reikalui M. Š. buvo atsivedęs iš R. B. sodybos garažo. Prie „bravoro“ atėjo ir R. B.

Iki 14 valandos spėjo pagaminti apie 100 litrų naminės degtinės. „Samanės“ stiprumas galėjo būti apie 50-56 laipsnius. Sodybos šeimininko paprašyta prie „bravoro“ atėjo ir jo žmona, atnešusi alaus. Pora susikalbėjo per radijo stoteles, kurias anksčiau jiems buvo davęs M. Š. Moteriškė matė, kaip M. Š. ir jos vyras paėmė po dvi plastmasines talpas, kurias nunešė ir sudėjo į automobilio bagažinę. Atvykę Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai sulaikė trijulę.

Bandė sprukti, bet buvo sučiupti

Balandžio viduryje pasieniečiai gavo informaciją, kad M. Š. gamina naminę degtinę pardavimui. Pareigūnai, tikrindami skundą, sužinojo daugiau: M. Š. bendrai veikia su R. B., gyvenančiu vienkiemyje, o naminę degtinę varo miškelyje. Degtindarių demaskavimo operacijai pasirinkta gegužės 4 diena. Pataikyta į dešimtuką.

Į įtariamo nusikaltimo vietą pasieniečių ekipažas atvyko apie 13 valandą. Veikė atsargiai, kad degtindarių be laiko neišgąsdintų. Artėjant prie miškelio pasieniečiai pastebėjo pilkos spalvos automobilį „M. C.“ ir moterį. Tuo pat metu į pamiškę išėjo atsargiai žvalgydamiesi du vyrai, nešini baltos spalvos talpas. Jie drožė prie automobilio. Talpas sukrovė į mašinos bagažinę ir kartu su moterimi nuėjo atgal į mišką.

Pareigūnai įtarė, jog talpose – „samanė“. Nuspręsta tuos asmenis sulaikyti. Iššokę iš iškastos plačios tranšėjos du vyrai bei moteris nespėjo išnešti kudašiaus. Prie tranšėjos stovėjo metalinės talpos, sujungtos vamzdžiais, po viena talpa degė ugnis. Tranšėjos šone kyšojo aliumininiai bidonai. Du iš jų buvo pilni bespalvio skysčio. „Naminukės“ gamyba, matyt, ėjo į pabaigą, nes talpos su raugu jau buvo tuščios. Besprunkantys asmenys buvo sulaikyti ir atvesti prie „bravoro“. M. Š., eidamas pro vieną iš bidonų su skysčiu, aną paspyrė. Bet tai nebegalėjo padėti išsisukti. Iš bidono išsiliejęs skystis skleidė naminės degtinės kvapą. Bidone liko apie 5-8 litrus „samanės“. Patikrinus netoliese stovėjusį automobilį, rastos keturios 10 litrų talpos su namine degtine. Sulaikyta moteris buvo sodybos šeimininko R. B. žmona. Ji tapo liudytoja, kaip ir trys pasienio pareigūnai.

Prisipažino kalti

M. Š. ir R. B. nuteisti baudžiamuoju įsakymu. Jų byla išnagrinėta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose liepos 16 dieną. M. Š. inkriminuotas BK 201 str. 1 d. (neteisėtas naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas). Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Tas pats straipsnis ir bendrininkavimas (BK 24 str. 6 d.) taikytas ir kaltinamajam R. B.

Abu teisiamieji prisipažino visiškai. Kitko juk ir nebeliko: nutverti nusikaltimo vietoje. M. Š. ir R. B. padarė nesunkų nusikaltimą. Jie sutiko su prokuroro siūloma bausme. Jiems bausmė sumažinta vienu trečdaliu, remiantis BK 64 (1) str. Teisėja Dalia Zimantienė kaltinamajam M. Š. galutine bausme skyrė 48 MGL (2 400 eurų) dydžio baudą, kurią privalės sumokėti per 5 mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

Jo automobilis „M. C.“ ir dvi nešiojamos radijo stotelės „Pro Tracker“ pripažinti konfiskuotinu turtu, kaip nusikaltimo priemonės. Naminės degtinės aparatas ir įvairios talpos paskelbti sunaikintinu turtu. Galutinė bausmė R. B. – 34 MGL (1 700 eurų) piniginė bauda. Nuteistiesiems nesumokėjus baudų per 5 mėnesius, jos bus išieškomos priverstinai.


Straipsnio komentarai

..2020-08-07
angliškai naminė degtinė vadinama "moonshine" arba kitaip tariant "mėnulio švytėjimas". Tarsi užkriptologintas islamo simbolis - tarp mėnulio pjautuvo ragelio įspraustas šviesos blyksnis, kuris panašus į žvaigždę. Kadangi mes gyvename kažkokiame keistame gyvulinių vagonų dundėjime, tai šitos "namudininkų" bylos kaip trafaretas susisiekia su periodu kur amerikoje buvo "sausas įstatymas" - buvo uždraustas alkoholis (yra amerikoje iki šiolei savivaldybių kuriose draudžiamas alkoholis iš viso - dry county, dry town, etc..), nors dabar tie degtindariai pateikiami visuomenei panašiai kaip lietuvoje pateikiami tie išgalvoti partizanai - atseit didvyriai, revoliucionieriai, protestantai, tt. Kas įdomu šiuo atveju tai ne pats nusikaltimas ar bausmė, bet galingų plunksnuočių naudojama trafareninkystė, kur byla numesta kad "mažutinti" kažkokiam "mažučiui" kuris ir mažutina viską, nors nieko jis nematė, nieko negirdėjo, nieko nežino. Jisai gi pašalinis asmuo, kuris nedalyvavo nei nusikaltime, nei tyrime, nei bausmėje, tt. Jis atseit turi įgaliojimus kad mažutinti, nes jisai kažkoks "intelektualas", kuris daug žino bet kažkodėl nepasensta. Va čia gali būti ir įdomu o gal "mažutis" figūruoja kaip šios bylos atvejo vadybininkas (case officer), kuris iš tiesų žino viską geriau negu bet kuris kitas bylos dalyvio žinias kartu sudėjus.
patys pagalvokit apie verygą, kuris dedasi tokiu valančiu (etinio valymo specialistu), blaivininku, švaruoliu, tt. bet prieš patapdamas sveikatos apsaugos ministru jis, kartu su NTAKK organizavo lietuvoje marihuanos konferencijas:

http://web.archive.org/web/20170713223138/http://www.ntakk.lt/cannabisconferenceeu/

Tame ir esmė su komunistinių kryžiuočių talibano aparteidiniu gestapu. Jie kontroliuoja visas priklausomybes pakeisdami kitoms priklausomybėms pardavinėdami tai kaip "nepriklausomybes" nutylėdami būdvardžius. Tai elementarios dvikalbystės aferos. Nu įsivaizduokit rieda jūsų gyvulinis vagonas bėgiais ir jums nepatinka tas dundėjimas. Tas jūsų nepasitenkinimas "status quo" gali būti skaldomas į "fazes", kurios jau gali būti tyrinėjamos naudojantis daktarų grupuotės vilkų pagalba kurie vilkina laiką. Ar jums nepatinka dundėjimas tik jūsų vagono ar apskritai traukinio dundėjimas? Ar jums nepatinka kai traukinys rieda per šitą bėgių sujungimą? O kaip jaučiatės kai rieda per sekantį sujungimą? Jie žino kad va yra nutiesta nauja bėgių atkarpa, tenais rytoj važiuos gyvulinis vagonas. Galėsim pažiūrėti ar viltis durnių motina, kuri tiki švelniai suokiančiais priešais atsistojusiais priešais.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Jei turite šiek tiek laisvo laiko, kas jums labiau patiktų?