Įamžintas kantoriaus atminimas

2020-08-09, Žemaičių Naumiesčio bendruomenės informacija
Renginio akimirka. Autorių nuotr.
Renginio akimirka. Autorių nuotr.

Iškart po sekmadienį Žemaičių Naumiestyje vykusios Kapinių šventės, evangelikų liuteronų kunigas Valdas Miliauskas pakvietė prie senosios klebonijos naumiestiškius bei į šventę atvykusius šio krašto gyventojus, kurių artimieji ilsisi šiose kapinėse. Vyko dar vienos iškilmės.

Daugybę negandų atlaikiusioje klebonijoje čia kantoriumi (kantorius - bažnyčios choro vadovas, dirigentas, giedojimo mokytojas, vargonininkas) 1899-1914, 1933-1936 bei 1945-1950 metais dirbo Frydrikas Megnius. Šis latvių kilmės bažnyčios tarnautojas buvo labai šviesus žmogus: 1900 m. šiame miestelyje atkūrė vokiečių chorą, 1903 m. įsteigė pirmąjį lietuvių chorą Žemaičių Naumiestyje, 1908 m. miestelyje įsteigė Mėlynojo kryžiaus (blaivybės) draugiją, 1911 m. ėmė leisti sąsiuvinio formato savaitraštį „Svečias“ („Sweczias:), o 1913 m. parengė ir Tilžėje išspausdino 72 p. iliustruotą elementorių vaikams „Raktelis“. Vėliau, 1936-1944 m., dirbdamas Laugaliuose, leido savo antrąjį periodinį spaudinį - savaitraštį vaikams „Vaikų draugas“. Būdamas Žemaičių Naumiestyje 1947 m. jis ordinuotas kunigu diakonu. Mirė 1950 m. ir palaidotas Žemaičių Naumiesčio kapinėse.

Pagerbti šį žmogų ir didelės švietėjiškos reikšmės turėjusį savaitraštį „Svečias“ – prie klebonijos pakabinant atminimo lentelę - buvo prisiimtas įsipareigojimas dar 2011 metų spalio 30 dieną vykusių iškilmingų Reformacijai paminėti skirtų pamaldų metu. Tai pagaliau buvo įvykdyta tik šį rugpjūčio 2-osios sekmadienį.

Kunigas V. Miliauskas šios lentelės atidarymo iškilmes pradėjo giesme. Atidengti ją pakvietė vieną vyriausių šios bendruomenės narių Gustavą Timpą ir evangelikų liuteronų bendruomenės pirmininkę Vandą Marozienę.

Žemaičių Naumiesčio muziejininkas Saulius Sodonis susirinkusiems priminė F. Megniaus gyvenimą ir veiklą, pažymėdamas, kad sąsiuvinio dydžio 12 puslapių gotišku šriftu leistas savaitraštis „Svečias“ ne tik informavo apie bažnytinio bei visuomeninio gyvenimo aktualijas, bet ir turėjo nemažai auklėjamosios reikšmės. Gražų sveikinimo žodį tarė Seimo narys Alfredas Stasys Nausėda. Žemaičių Naumiesčio seniūnijos darbuotoja Vaidilutė Dūdienė pasidžiaugė, kad atsirado dar vienas kultūrinis švietėjiškas objektas šiame miestelyje.

Iškilmes kunigas V. Milauskas baigė prasmingais Šventojo rašto žodžiais bei bendra susirinkusiųjų malda.


Straipsnio komentarai

..2020-08-12
nu jo dabar ir vyksta reformacija, perestroika, "change", tt. kur atsibastėliai "move" kryžiuočių atgimėliai viską grindžia kažkokiais prikeverzotais sasiuviniais neštais ir pamestais tam kad tarnautų kaip rastai jūsų akyste. ir tos jų radybos iš kažkokios istorijos kur niekas nėra išlikęs gyvas išskyrus kapinių sienos kuriose suguldytii nabašnikai kažkodėl negali nei patvirtinti nei paneigti tų visų makaronų. Jie turbūt prispausti stipriai su tonomis žemėmis negali net apsiversti tuose kapuose. Visos pavardės tokios tarsi su parašiutais nusileidusios iš kažkokio indėnų rezervato. Tad nedarykit klaidos apie tai ką išdarinėja šventikai kurie kažkodėl nešvenčia tai kas yra, bet apsimeta kad reikalinga švesti praeitį. Dabartis (jie ir jūs) yra nešventa. Komentaras patinka Komentaras nepatinka