Didėja abejonės dėl Šilutės uosto finansinės veiklos

2020-08-17, Sergėjus GVILDYS

Šių metų vasario mėnesį komitetuose ir Taryboje buvo pristatyta informacija apie Šilutės prieplaukos (uosto) koncesijos sutarties vykdymą. O Ekonomikos komiteto posėdyje į Tarybos narių klausimus atsakė ir koncesininko UAB „Kintai“ direktorius Rimgaudas Višinskas. Tuomet jis porino, kad apčiuopiamos naudos ar didžiulio pelno iš uosto tikėtis neverta. Apie tai rašėme š. m. vasario 25-ąją „Šilokarčemos“ 16-ajame numeryje.

Kelia nerimą veikla

Tarybos narys ir Kontrolės komiteto narys Algirdas Gečas susirūpino dėl koncesijos sutarties vykdymo. Jis raštu kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį ir į Tarybą su viešu pareiškimu dėl koncesijos sutarties vykdymo. Politikui nerimą kelia koncesininko UAB „Šilutės vandens turizmo centras“ pateiktos finansinės veiklos ataskaitos.

A. Gečo nuomone jos yra formalios ir neparodo tikrosios finansinės veiklos rodiklių Šilutės prieplaukoje. Taip galimai yra pažeidžiama pasirašyta koncesijos sutartis. Politikas įsitikinęs, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija neužtikrina pakankamos koncesijos sutarties vykdymo kontrolės. Tai rodo, kad yra nepakankamai atstovaujami turto savininko - Šilutės savivaldybės - interesai.

Stebina ataskaitų panašumas

A. Gečas savo pareiškime pabrėžė, kad padėties rimtumą patvirtino ir išvažiuojamasis Kontrolės komiteto posėdis. Šis posėdis vyko 2020 m. liepos 1 d. Šilutės mažųjų laivų uoste. Pareiškėjo teigimu, komiteto posėdžio metu jis suabejojo dėl pateiktos veiklos ataskaitos. Ruošdamasis komiteto posėdžiui politikas peržiūrėjo pastarųjų ketverių metų koncesininko pateiktas finansines ataskaitas. A. Gečą nustebino ataskaitų panašumas. „Toks jausmas, kad kiekvienais metais ataskaitos kopijuojamos nuo ankstesnės ir skaičiai nedaug skiriasi, – stebėjosi Kontrolės komiteto narys. – „Ataskaitos ir įrašytos sumos praktiškai yra identiškos“.

Dalindamasis savo įspūdžiais iš šio posėdžio politikas Algirdas Gečas stebėjosi chamišku koncesininko atstovo, žinomo Šilutės verslininko Rimgaudo Višinsko elgesiu posėdžio metu. Chamiškumas tiesiog tryško iš verslininko lūpų. R. Višinsko žodžiuose politikas įžvelgė įžeidžiantį pasisakymą dėl Tarybos nario profesijos – istorijos mokytojo: „Eik ir mokyk“.

Dirbtinai mažinamos pajamos?

Koncesininko įsteigtos įmonės UAB „Šilutės vandens turizmo centras“ direktorius R. Višinskas dėl finansinių ataskaitų kontrolės komiteto nariams paaiškino, kad pilnai neparodo pajamų tam, kad neviršytų  50 000 eurų ribos ir išvengtų prievolės tapti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme apibrėžiama, kad „asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes <...> ir (arba) teikiamas paslaugas šio Įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 45 000 eurų“.

Kontrolės komiteto posėdžio metu koncesininkas pripažino, kad pajamas „sumažina“ siekdamas išvengti šios mokestinės prievolės. Natūralu, kad po tokio pasisakymo, kyla klausimas: kaip tai įmanoma? Pamėginkime pasiaiškinti - gal kažkaip vykdomi finansiniai nusikaltimai?

Sutarties vingrybės

Koncesijos sutartį su Šilutės rajono savivaldybės administracija pasirašė UAB „Kintai“, atstovaujama generalinio direktoriaus R. Višinsko. Koncesininkui vykdant šią sutartį yra nustatyta grynojo pelno marža iki 10 procentų nuo pajamų. Jo gautas grynasis pelnas, kuris viršys nustatytą dešimties procentų nuo pajamų ribą, numatytas paskirstyti koncesininkui ir Savivaldybės institucijai santykiu 40/60 proc. Deja, pelnas skaičiuojamas nuo apibrėžtų būtiniausių paslaugų pajamų: laivų švartavimo ir stovėjimo paslaugos; slipo laivų nuleidimo-iškėlimo paslaugos; automobilių aikštelės  paslaugos; laivų saugojimo elinge ir ant kranto paslaugos; elektros energijos ir vandens tiekimo į laivus paslaugos ir kt. Pelno skaičiavimas, kaip ir jo apmokestinimas už pajamas, gautas iš Šilutės uosto ar atitinkamų jo dalių nuomos nuomininkams kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio ar kitoms komercinėms paslaugoms teikti, sutartyje nenumatytas. Nors tokia veiklos teisė yra suteikta sutartyje.

Abejotina investicija

Veiklai vykdyti Šilutės uoste 2009 metais buvo įkurta uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės vandens turizmo centras“. 51 procentas šios įmonės akcijų priklauso UAB „Kintai“ ir 49 procentai fiziniam asmeniui - R. Višinskui. Beje, pastarasis valdo ir UAB „Kintai“ 99,11 procentų akcijų. Naujos įmonės įkūrimą galime suprasti kaip siekį atskirti koncesininko veiklą nuo jo pagrindinės, kad būtų aiškumas. Tačiau ar iš tikrųjų taip ir yra?

Analizuojant finansines ataskaitas bei paslaugas, teikiamas šių juridinių asmenų, galima ir suabejoti. Labiausiai abejotina yra UAB „Kintai“ investicija – kelto įsigijimas. Tačiau jo nėra uosto balanse ir veikla vykdoma po UAB „Kintai“ prekiniu ženklu. Tai kokia čia investicija į Šilutės uostą?

Tik pačios komercinės veiklos atsiradimas, kaip ir numatyta sutartyje. Tačiau visos gaunamos pajamos nusėda į koncesininko kišenę ir neatsispindi UAB „Šilutės vandens turizmo centras“ veikloje.

Būtų visiškai neteisinga sakyti, kad Šilutės uostas neveiklus. Laivų stovėjimo vietos yra pilnai užimtos, uosto patalpų nuomininkai taip pat vykdo veiklą, rengia renginius. Tik kažkodėl koncesininkas nėra suinteresuotas parodyti, kad uosto veikla yra pelninga, kaip Drevernos uoste (apie tai taip pat rašėme „Šilokarčemos“ 16-ajame numeryje).

Politikai negauna

Apie Šilutės uosto veiklą Šilutės rajono politikai turi skirtingas nuomones. Ne tik Tarybos nariui A. Gečui kyla abejonių dėl veiklos skaidrumo. Šiuo klausimu taip pat besidominti politikė Lijana Jagintavičienė jau nuo pavasario nesulaukia atsakymo į paklausimą dėl UAB „Šilutės vandens turizmo centras“ praėjusiais metais gautų pajamų detalizavimo. O štai Šilutės r. savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis, vasario mėnesį vykusiame Ekonomikos komiteto posėdyje aštriai reagavęs į R. Višinsko priekaištus Savivaldybei, galimai keičia savo nuomonės kursą.

„Uosto eksploatacija vykdoma tvarkingai, tik norėtume, kad uosto užimtumas būtų didesnis, paslaugų būtų teikiama daugiau, nes tam yra visos galimybės“, – teigė administracijos direktorius.

Laukite tęsinio


Straipsnio komentarai

Tai2020-08-18
Nuosavas biznis,uz valdiskus pinigus.Ech durneliai.Nieko nesuprantat Komentaras patinka Komentaras nepatinka
stasys2020-08-18
Prieš penkis metus Šilutės uosto reikaliukais domėjosi tarybos narė D. Žebelienė . Turi labai vertingos informacijos, Komentaras patinka Komentaras nepatinka
auksinė karvė pinigų užsibaigė 2020-08-18
pagaliau užsibaigs turčiams pinigų melžimas Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Joooo2020-08-18
Babkių niekaip nesurenka uostas,bet paslaugos nežmoniškai brangios,nebepasidalino babkytėmis,todėl ir lenda galai,o adm.direktoriui tai visada viskas ok,nes taip ir turi būti Komentaras patinka Komentaras nepatinka
fak tas2020-08-18
apsimy žote apie 4 val. - reiškia buvo panaudotas cheminis ginklas Komentaras patinka Komentaras nepatinka
OK2020-08-18
ČiaBud... tuoj tuoj N uodingas Pakalnės uostas, dabar tojtoj "Kasreikia" Minės uosto Nuosto£ybę uosto...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka