Apie švietimo problemas kalbėjo atvirai

2020-08-30, Sergėjus GVILDYS

Šilutėje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša. Tai buvo ne pirmas vizitas, kuriam tarpininkavo Šiltės krašto atstovas Seime Alfredas Stasys Nausėda. Susitikime dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, administracijos direktorius Virgilijus Pozingis, mokyklų vadovai. Deja, rajono politikams susitikimas nebuvo itin įdomus, nes pasiklausyti svečio atvyko tik Lijana Jagintavičienė ir Alina Urbonienė.

Mokyklų vadovų problema

Susitikimo metu kalbėjęs Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Seime E. Jovaiša pabrėžė pagrindinę problemą visos Lietuvos mastu - dėl mokyklų vadovų skyrimo tvarkos. Pasak E. Jovaišos, mažiausiai 300 mokyklų Lietuvoje neturi vadovų. Tai lėmė ankstesnės skyrimo tvarkos drastiški reikalavimai kandidatams.

Kandidatams iškeltus reikalavimus ir jų kompetencijų vertinimą E. Jovaiša palygino su savotišku administraciniu teismu. Šiuolaikinė tvarka, kuri praėjo sunkų kelią, yra demokratiškesnė.  Kandidatams į mokyklos vadovus suteikta galimybė dalyvauti konkurse.

Kita problema, kuri jau yra išspręsta, tai mokytojų darbo užmokesčio etatinis skaičiavimas. Etatinis darbas visuomet yra galimybė užmokėti žmonėms už darbus, už kuriuos anksčiau nemokėjo. Mokytojui reikia mokėti atlygi ne tik už darbą prie lentos, bet ir už kitus įvairius darbus, kurių daugelis nemato. Kalbėdamas apie mokytojų atlyginimų pokyčius E. Jovaiša rėmėsi Valstybinės mokesčių inspekcijos statistiniais duomenimis. Šie duomenys rodo, kad šalyje vidutiniškai į rankas mokytojai 2016 metais gaudavo 635 eurus, o štai 2020 metais jau uždirba 962 eurus.

Lėšų perskirstymo vingrybės

Meras V. Laurinaitis, komiteto pirmininkui kalbėdamas apie problemas savivaldos lygmenyje, išsakė apie nepakankamą finansavimą pagalbos mokinio programai. Tačiau E. Jovaiša atsakė, kad ši problema išspręsta skiriant šiai programai papildomus 10 mln. eurų. Trūkstamų lėšų Savivaldybė turėtų prisidėti iš savo biudžeto. Be to, nuo ateinančių metų bus numatyta 74 mln. eurų pagalbos mokiniui programai įgyvendinti per ateinančius ketverius metus. Šiuos pinigus planuojama panaudoti mokytojams apmokyti bei infrastruktūrai gerinti.

Bet yra dar vienas aspektas, kuriuo buvo galimybė papiktnaudžiauti. Iki įvedant klasės krepšelį, Savivaldybė galėjo perskirstyti iki 20 procentų gaunamų lėšų švietimui. Dabar perskirstymas sumažintas iki 5 proc. Anksčiau per visą šalį susidarydavo toks vaizdas, kad tie 20 procentų nuimami nuo mokytojų atlyginimų ir atiduodami administracijai. Tačiau keičiantis mokyklų tinklo struktūrai perskirstomi procentai gali būti peržiūrėti. Profesorius informavo, kad Seimo švietimo ir mokslo komitete ieškoma būdų, kaip didinti mokyklų vadovų atlyginimus. Nors pagal dabartinę situaciją, informavo meras, Šilutės rajone mokyklos vadovas vidutiniškai uždirba 1 400-1 500 eurų atskaičius mokesčius. „Tai iš tikrųjų nėra blogai“, - išreiškė savo nuomonę Seimo narys E. Jovaiša.

Apie pareigą ir mokytojus

Tačiau politiką labai neramina pedagogų skaičiaus mažėjimas. Neramina ir mokytojų amžiaus skirtumas tarp jaunų ir pensinio amžiaus. Viena iš didžiausių problemų, kurią teks neatidėliotinai spręsti artimiausiu metu, tai būtent pedagogų paieškos. „Negi dabar kviesime pedagogus iš Baltarusijos?“, – uždavė retorinį klausimą svečias. E. Jovaišos nuomone, sprendimai turi būti padaryti ir savivaldybėse, pritraukiant gerus mokytojus. Tai yra vietinės motyvacinės sistemos sukūrimas. Galbūt tai yra ne tik darbo sąlygų, bet ir palankių buitinių sąlygų sukūrimas.

Profesorius paminėjo ir apie vaikų motyvacijos skatinimą mokytis, ugdant ne tik teises, bet ir pareigas. O svečią atlydėjęs Seimo narys A. S. Nausėda po susitikimo pakomentavo: „Mes visi norime gerų gydytojų, gerų mokytojų. Akademikas E. Jovaiša atvirai įvardino bėdas ir trūkumus, kuriuos reikės spręsti“.


Straipsnio komentarai

To ...2020-08-31
perskaičiau tavo komentarą ir susimasčiau. Gal tai tik užrašai ant dėžės su Kelvinais ir lumenais , o realybėje nieko. Nu bet šviečia.
Kaip ir Šiputės valdžia kuri nieko nevaldo .
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pastebėjimas2020-08-31
Gerbiamieji, jau 4 metai kaip valdžioje, turit daugumą seime, problemas žinot, bet nesprendžiat, kas trukdo? :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ susidejau2020-08-31
tu nesankcionuotai naudoji būdvardžius bandydamas važiuoti patvoriais kur žodis skaldymo tikslais atseit gali skaitytis kaip kūnas. Tarsi šuns būda ir yra šuo, nes abu sukaustyti viena vergovės grandine dėka kažkokios maitinančios rankos. Nepamiršk kad čia lietuva čia lietūs lyja. O kur iš kur lyja lietus? Taip iš dangaus. Ar tai reiškia kad čia yra dangaus karalystė? Šuo gali pasislėpti būdoje nuo griuvančio dangaus dangiškų kritulių, bet pats maisto gali pasirūpinti tik tiek kiek leidžia grandinė. Ar esi matęs kokia žemė būna aplink būdos grandinės perimetrą? Tenais neauga niekas, visa žemė nugairinta geltonais krantais, visur mėtosi išmatos, mirtinai pavojinga teritorija, kaip tos pasakos apie koščėjų. Ir va visų pirma apie tai ir eina kalba, kad būdvardžiai yra kažkas labai "pavojingo" akliesiems. Tad tavo klausimas irgi yra suktas. Nes visiškai neaišku ką tu "nusipirkai", gal tik fiktyvius popierius kažkokiam projektui kuris gulės rakštisteinų stalčiuje. Taip kaip būdų gali būti visokių. Pvz auksinė būda šuniui nukalta iš 999 prabos aukso pakabinta ant auksinės grandinėlės ant to šuns kaklo. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
To ...2020-08-31
susidejau naujus ledinius šviestuvus . Iki 6500 Kelvnu , 3800 Lumenų. Ar galima skaityti , kad aš apsišvietęs ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
operacija ,,Y''2020-08-30
o kur Šurikas? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-08-30
sunku suprasti šitų šviesos nešėjų makaronystes. Tarp kitko lotyniškai lucifer ir yra 'šviesos nešėjas, davėjas': lux 'šviesa' + ferre 'nešti'. jugi čia baltų kraštas visi ir taip nuo gimimo gimę baltais, o tie ostapininkai aiškina kad va reikalinga baltus vistiek šviesti, nes jie nepakankamai apšviesti. Kokios spalvos būna balta spalva tamsoje? Jeigu pasviestuoji sviestą tamsoje ar jis nuo to mažiau ar daugiau sviestuotas pasidaro? jeigu sviedi sviestą iš šviesos į tamsą ar tas sviestas pasidaro kitoks negu prieš tai kai buvo sviestas (ar nusviestas)? Žiūrint kur nukris tas sviestas. O čia šitame pragare nėra nei vienos švarios vietos niekur. Tik degutai, smalos, suodžiai, juodos patyčios kur tie "šviesūs" buožės lanksto iš tų jaunų medelių ką tik nori pvz kopėčias ir po to lipa ant tų nugarų ir joja, tt.. Nu vistiek yra ir labai keisti paradoksai. Aš pamenu sovietiniais laikais kai aš mokinausi 3-oje vidurinėje buvo virš 2 tūkstančiai mokinių. Ir kaip suprantu panaši situacija buvo ir kitose vidurinėse mokyklose. Dabar turbūt visas šilutės mokyklas sudėjus tiek nesusigraibytų. Vyksta didžiulės aferos su neaišku iš kur atsibasčiusiais beraščiais "mokytojais", kurie krausto mokinių krepšelius paleisdami juos ubagais. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vivan2020-08-30
Kodėl ponai sėdi be kaukiu Komentaras patinka Komentaras nepatinka