Pagėgių neįgaliųjų draugijai – 20 metų!

2020-08-31

Dvidešimties metų sukakties iškilmės prasidėjo Ingos Valinskienės atliekama daina „Balandėlė“. Ir neatsitiktinai, nes baltoji balandėlė – tai Lietuvos neįgaliųjų draugijos simbolis, Pagėgių neįgaliųjų draugiją vienijantis dvidešimt metų. Pagėgių neįgaliųjų draugija – viena pirmųjų įsisteigusių nevyriausybinių organizacijų Pagėgių savivaldybėje.

„Buvo 1998-1999 metai, kuomet būrėmės, veikėme, o valdžios planuose jau buvo pilnai pasirengta kurti savarankišką Pagėgių savivaldybę. Tuomet buvusioji seniūnė Sigita Kulikauskienė  ir pradėjo man sukti galvą, kad kurtume rimtą draugiją ir imčiausi jai vadovauti. Tuomet neįgaliuosius veikloje vedė Marija Padleišienė“, - prisimena Pagėgių neįgaliųjų draugijos pirmininkė Loreta Stašinskienė. O štai dabar du dešimtmečius pirmyn draugiją, vienijančią 347 narius, vedanti pirmininkė sutinka ilgiausią sveikintojų eilę, išklauso gražiausius linkėjimus.

Pasveikinti veiklios Pagėgių neįgaliųjų draugijos atvyko Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas, kaimynai iš Jurbarko, Šilalės, Tauragės, Šilutės neįgaliųjų draugijų, sveikintojų gretose išsirikiavo daugybė Pagėgių įstaigų ir organizacijų vadovų. Tai Socialinių paslaugų centro direktorė N. Kovaliova, Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas K. Žutautas, Kultūros centro direktorius S. Kancevyčius, Pagėgių kredito unijos administratorė R. Tutlienė.

Politikų buvo netgi daugiau nei organizacijų vadovų - G. Drukteinis, D. Kinderis, R. Valančienė, A. Zongailienė. Pagėgių savivaldybės vadovams atstovavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja V. Sirvidienė. Sveikintojai apsiginklavo ne tik gražiais, skambiais žodžiais, gėlėmis ir dovanomis, bet atvyko ir su meno mėgėjų kolektyvais, kurie dovanojo puikią nuotaiką iki vėlyvo vakaro.

Šios draugijos nariai nėra kalbėjimo meistrai - jie aktyvūs darbuose, bet ne kalbose. Nors trumpą dvidešimties metų veiklos apžvalgą pirmininkė Loreta parengė. Bet kam gi Pagėgių krašte reikalingi sausi statistiniai skaičiai, jei kiekvienas žino, kokį indėlį į Pagėgių krašto gyvenimą įdeda ši draugija. Pasirodo, Pagėgių neįgaliųjų draugijos gerus darbaus žino ne tik Pagėgių krašto gyventojai, bet ir visos Lietuvos mastu jie žinomi, aktyvūs ir garsūs.

Veikla prasidėjo nuo įprasto neįgalių žmonių laisvalaikio užimtumo iki didžiausių ES projektų. Lengviau būtų išvardinti, ko ši draugija nedaro. Didelė pagalba ir parama nuo pat draugijos įsikūrimo pradžios iki šių dienų teikiama draugijai bičiulių iš Švedijos ir Vokietijos organizacijų „Pagalba Lietuvai“. Daug dėmesio draugijai skyrė Kerstin Lindguist , Tadas Girčius, Heide ir Verneris Kiupeliai.

Per du dešimtmečius nuveikta begalės darbų: metų metais organizuotos vasaros stovyklos neįgaliems vaikams su gausybe ekskursijų, išvykų, Suburtas moterų vokalinis ansamblis, kuris aplankę daugiau nei pusę Lietuvos dalyvaudamas įvairiausiuose konkursuose. Išvažinėtos visos neįgalių žmonių spartakiados ir parvežta daugybė įvairiausių taurių bei medalių. Neįgaliųjų draugijos nariams ne kartą suteikta galimybė tobulinti savo įgūdžius, žinias įvairiausiuose seminaruose, po kurių jie patys tampa mokytojais ir edukacinių veiklų organizatoriais.

Fotografavimas, gydomieji masažai, lipdymas iš molio, mezginiai, siuviniai, vytelių pynimas, vaidyba, bižuterijos dirbiniai, įvairiausi rankdarbiai... Prieita net iki didžiausių ES projektų, kurių dėka įsigyta siuvimo, siuvinėjimo mašinos ir veikla plečiama ne dienomis, bet valandomis.

Beje, Pagėgių neįgaliųjų draugija kuruoja ir kitas Pagėgių savivaldybėje įsikūrusias neįgaliųjų draugijas ir vienija, kada tik reikia, surėmus pečius atlikti didžiulius darbus. Jie tai gali, nes metų metais turi savo automobilį, daugybę įrangos ir visi Pagėgių krašte žino, kad jei renginyje reikia pamaitinti renginių dalyvius, nesvarbu ar šimtą, ar tūkstantį, neįgaliųjų draugijos darbštuoliai žmonės tai atliks nepriekaištingai ir neskaičiuodami lėšų, savo brangaus laiko. Ir niekas niekada nepajus jų organizuojamų darbų „virtuvės“, ar jie tai daro santarvėje, ar pasibambėdami - rezultatas visada tobulas.

Tradicinėje Joninių šventėje ši draugija perėmė vieną iš naktinių programų ir maloniai stebino visus naktinėmis sveikatinimo procedūromis, žolelių arbata. Šį malonumą dovanojo šimtams Joninių šventės dalyvių. O kur dar garsiosios Pagėgių bendruomenės organizuojamos Valstybės dienos su šimtais dalyvių. Šioje šventėje neįgaliųjų draugijos darbštuoliai vėl gi maišo puoduose rūgštynių sriubą, kaičia puodų puodus arbatos, kad tik visiems užtektų.

Neįgaliųjų draugijoje, kuriai per du dešimtmečius daugelį kartų teko keisti savo būstinės vietą, durys neužsidaro. Čia žmonės ateina išsimaudyti, pataisyti ar pasisiūti rūbą, pasimokyti vienokios ar kitokios veiklos, galiausiai - atsigerti arbatos ir pabendrauti.

„Visada čia jaučiamės lygūs tarp lygių, neišsiskiriantys ir neišskirti“, - visos kaip viena sakė ilgametės draugijos aktyvistės. Jei reikėtų pavardėmis paminėti aktyvius narius, tada šio straipsnio plotą reikėtų dauginti iš dviejų ir vardinti pavardes kaip telefonų numerių knygoje. Pati pirmininkė L. Stašinskienė yra apdovanota garbingu Pagėgių savivaldybės apdovanojimu „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“. Ir eidama pirmoji visur ir visada paskui save, greta savęs turi tokią pat darnią, nusipelniusią ir visada gerai nusiteikusią bendruomenę.


Straipsnio komentarai

.. @ Laisvė zodziui2020-08-31
matai jeigu yra laisvė žodžiui, bet nėra laisvės kūnui, tai į tą laisvę žodžiui galima žiūrėti kaip į kankinamųjų burną kuri nėra užkimšta, nes sadistiniems kankintojams yra malonu klausytis kankinamųjų aimanų. Bet nepanorėkit neatsargiai ir kažkokių kūniškų laisvių ypač jeigu jūs užspeisti į kažkokį ruginio šiaudo liepto galo kampą prie bedugnės. Kai gyvūnai papuola į tyčia ar netyčia jiems paspęstus spąstus, jie turi ir žodžio ir kūno laisvę, tik ta laisvė gal kažkiek "apribota". Nu įsivaizduok briedis girioje prieina prie spygliuotos vielos kuri žymi kažkokį laikinos karinės bazės perimetrą. Tai standartiniai patvorinių saugumo protokolai. Be spygliuotos vielos nei iš vietos. Ir tų karinių vielų spygliai jau būna padaryti iš skustuvo ašmenų. Briedžiui nors ir labai galingam neįmanoma be žmonių pagalbos pačiam išsipainioti iš tokių spąstų. Jis kuo labiau naudosis savo kūno laisvėmis judėti tuo labiau jis su tomis britvomis žudys save. Nu kodėl yra tos legendos kad laukiniai žvėrys nusigraužia kojas kai pakliūva į spąstus. Kodėl lapei aišku kad yra daugiau šansų išgyventi krutant ant trijų kojų, negu nejudant spąstuose? Ar čia gal dėl maisto? Išalksta tuose spąstuose ir pradeda penėtis kojomis, kaip kokie vilkai. Aš visiškai ne iš prūsijos. Neseku jokios spaudos, nes nėra nieko panašaus išskyrus tik spaudos presų priespaudą. Man nieko netrūksta, tame tarpe ir žodžio "veiklos", nei kitokių "inteligentų bendruomenės" analizų. O jau paskutinis sakinys tai iš viso įdomus įžeidimo pavyzdys. Jis atseit ir aiškina kad jis nepadės. Tegu kiti padeda. O žodis "viešpats" tai ir yra apie tai kad "viešas pats". Atseit lai pats išlenda į viešumą ir tada jis kartu su kitais aparteidinio gestapinio talibano bendrais be problemų padės nulinčiuoti. Jis kažko dar nėra supratęs. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Laisve zodziui2020-08-31
supraskite, šio "propiersoriaus" filosofiniai išvedžiojimai tai vienintelis išganymas bendrauti. Kažkiek įkyrus, tačiau savotiškai ir ydomus. Matosi išprusęs, seka spauda, taciau vienišas
gyvenime ir trūksta veiklos. Tepadeda jam Viespats.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ w2020-08-31
tu irgi apsimetinėji psichiškai neįgaliuoju kad kad tau girdisi haliucinacijos kriuksėjimo balsų pavidalu. Aš tau gi aiškinu kad žodis "neįgalusis" yra tik vienas iš būdvardžių, po kuriuo slepiasi tarptautinio organizuoto nusikalstamumo gaujos. Tai yra labai pavojingi sau ir kitiems mušeikos kurie rėkia. Ir iš straipsnio sudaromas toks keistas įspūdis kaip gera būti "neįgaliuoju", nes tenais kažkokia oazė, kur pagaliau galima "žmoniškai" gyventi. Tad jeigu esi sveikas, bet nepatenkintas savo gyvenimu galbūt tau ir reikalinga patapti "neįgaliuoju". Eik luošinkis tik nepersistenk. O tavo klausimas apie "bentski šou" kur tu domėsi ar aš "pats pastebiu" tai irgi patyčios. Tu aiškini kad aš visiškas degradas, kuris nieko nesupranta, kuriam reikalinga izoliacija, bet vietoj to kad pasirūpintum savo ir likusios visuomenės saugumu tu nori kad aš už tave tai suprasčiau ir už tave tuo pasirūpinčiau. Aš gi nesuprantu nieko. Tame ir esmė kad čia ypač įdomūs yra išorvelinti makaronai su JAV karo belaisvių konclageriu macikuose. Čia reikalinga žiūrėti kad kaip minimum nuo 1970-ojo dešimtmečio pirmos pusės visas šilutės miestas ir turbūt visas rajonas ir buvo konclageris kažkaip centralizuotai valdomas iš macikų, kur buvo kalinami kažkokie molotovo-ribentropo akto priešai. Tad čia labai sudėtinga kažką suprasti. Kažkiek "aiškumo" įneša ta projektinė baikerių veikla, kurie taip mėgsta krėsti visokias baikas ne tik kai trandalietinasi su savo trandalietais. Hellions - hell + ions. Tai kažkokia pragaro jonizacija. Dabar tie baikas krečiantys baikeriai jau atseit nustojo užsiminėti radiacijomis ir pavirto į vietnamo karo veteranų baikerius. Ar tu mėgsti napalm kvapą rytais? Sako kad tai kvapas kuris panašus į kvapą kuriuo kvepia pergalė. Čia reikalinga atkreipti dėmesį į patį žodį "napalm", nes tame žodyje telpa kitas įdomus ne tik bananų respublikos žodis (palmė), bet ir policijos bananų respublikos žodis (delnas), jau nekalbant apie kitas magiškas MAGA reikšmes, kurias naudoja visokie burtininkai kad slėpti raudonuose delniukuose ką tik nori pvz kortas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
w to ..2020-08-31
Tu b..t daune, nors neįgaliuosius ramybėj palik, nors jiems savo brexitinio marazmo nepiršk. Šiaip už pirmą sakinį tave kalčiau į teismą, gal aplaužytų tavo perpuvusias smegenis, nors jų ten nerasta. Ar tu bent pats pastebi, kad maža to, kad esi visiškas degradas, daraisi jau pavojingas ir reikalaujantis izoliacijos. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-08-31
tarptautinio organizuoto nusikalstamumo gaujos. pamenate kaip krikštatėvio filme kai reikėjo tiems mafijozams eiti į teismą, visi pavirto stebuklingai "neįgaliaisiais", nors prieš tai būtų buve lengviau išvardinti kokių sričių kuruodami tie mafijozai nereketuoja. Nu čia ir yra kažkokia atomazga kur "paaiškėja" kodėl būdavo taip stipriai vystomos tos aferos ir fiktyvūs neįgalumai pas daktarų grupuotė. Pvz mano viena aferisčių aferistė "giminaitė", kuri kaip nekeista pradirbusi policijoje, kartu su kitais "giminaičiais" visi oficialiai yra susiveikę visokias pažymas kad jie "neįgalūs" ir "invalidai", nors patys važiuoja į vokietijas uždarbiauti kur jie "prižiūri" senukus. Nu žinot prižiūri į krematoriumus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka