Vargšų daugėja, politikai ieškos lėšų problemoms spręsti

2015-02-17, Stasys BIELSKIS
Šį kartą posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių, 3 neatvyko...
Šį kartą posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių, 3 neatvyko...

Praėjusį antradienį, vasario 10-ąją, įvykusiame Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje priimti 32 sprendimai. Politikai pritarė Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus, biudžetinių įstaigų vadovų 2014 metų veiklos ataskaitoms, diskutavo ir priėmė kitus sprendimus.

Padaugėjo socialinės pašalpos gavėjų

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitoje teigiama, jog Socialinės paramos skyrius administruoja socialinių išmokų mokėjimą ir socialinių  paslaugų teikimą, kad 2014 metais socialinės išmokos savivaldybės gyventojams buvo išmokėtos be įsiskolinimo. Taip pat patenkintas ir socialinių paslaugų teikimo poreikis.

„Pasikeitus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymui, perėmus savivaldybei valstybines funkcijas, sumažėjo socialinių pašalpų bei kompensacijų gavėjų skaičius“, - rašoma ataskaitoje, nors skaičiai, pateikti žemiau lentelėje, teigia priešingai. Juodu ant balto išdėstyta, kad socialinės paramos gavėjų 2011, 2012, 2013, 2014 metais buvo atitinkamai 1 069, 1 182, 1 270, 1 296 asmenys.

Padidėjo šalpos pensijų dydis, kadangi nuo 2014 m. sausio 1 dienos buvo atstatytos kriziniu laikotarpiu sumažintos nuolatinės priežiūros ir nuolatinės slaugos kompensacijų sumos: priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija iki 2014 m. sausio 1-osios buvo 153 litai (44,31 Eur), nuo 2014 m. sausio 1 dienos − 180 litų (52,13 Eur). Tokias kompensacijas pernai gavo 217 asmenų. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija iki 2014-01-01 buvo 765 Lt (221,56 Eur), nuo 2014-01-01 – 900 Lt (260,66 Eur), praėjusiais metais jos buvo mokamos 183 asmenims.

Už ligoto ar senyvo amžiaus asmenis yra mokamos nemažos kompensacijos, todėl vis daugiau asmenų yra prižiūrimi artimųjų. Globojant ligonį, globojančiam ir niekur nedirbančiam asmeniui skaičiuojamas darbo stažas, todėl mažiau žmonių apgyvendinama Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namuose. Vis daugiau asmenų pageidauja nustatyti savo artimųjų atžvilgiu globą ar rūpybą bei tapti turto administratoriais: 2013 metais dėl globėjo ar rūpintojo statuso į teismą kreipėsi 4, 2014-aisiais − 7 asmenys.

Savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą, planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.

Pagėgių savivaldybės teritorijoje yra teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos. Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinės paslaugos, transporto organizavimo bei kitos, kurias teikia seniūnijų socialinio darbo organizatoriai, Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai, Vaikų globos namai, NVO bei Socialinių paslaugų centras.

Specialiosioms socialinėms paslaugoms priskiriama: socialinė priežiūra (pagalbos namuose paslaugos, laikinas apgyvendinimas), socialinė globa.

Socialinių paslaugų gavėjai yra įvairaus amžiaus ir socialinio statuso asmenys: vieniši, neįgalūs, pensinio amžiaus žmonės, socialinės rizikos šeimos bei jų vaikai, suaugę socialinės rizikos asmenys grįžę iš įkalinimo įstaigos ir kt.

Nuo 2007 metų savivaldybėje teikiama pagalba maisto produktais nepasiturintiems asmenims. 2014-aisiais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programos vadinamuosius maisto produktų paketus gavo 2 468 asmenys. Tad nepanašu, kad gyvenimas Pagėgių savivaldybėje gerėja – pastarasis skaičius liudija, jog pagalba maistu teikta maždaug kas ketvirtam krašto gyventojui.

Tikisi gauti lėšų socialinėms problemoms spręsti

Pagėgių savivaldybės taryba prėmė sprendimą inicijuoti viešojo juridinio asmens – Pagėgių miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) steigimą.

Aiškinamajame rašte teigiama, kad šio sprendimo tikslas – inicijuoti vietos veiklos grupės steigimą Pagėgių mieste, siekiant apjungti mieste veikiančias aktyvias nevyriausybines organizacijas ir asocijuotas verslo struktūras, kartu su savivaldybe pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Įsteigta Pagėgių miesto VVG prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „ Investicinio prioriteto įgyvendinimas“ ir patvirtinus parengtą strategiją gaus 92,5 proc. reikalingų lėšų programai vykdyti.

VVG dalyvaus bendruomenių  inicijuotose veiklose, skirtose socialinei atskirčiai mažinti, skatins užimtumą padedant bedarbiams įgyti naujų profesijų, įtraukiant juos į visuomeninę, kultūrinę veiklą, savanorystę. Taip pat dalyvaus neformalų verslumą skatinančiose iniciatyvose, bendradarbiavimo ir informacijos tinklų kūrime.

Parengus ir gavus patvirtinimą apie Pagėgių miesto VVG strategijos finansavimą, strategijai įgyvendinti bus skiriama apie 725 tūkst. eurų iš Vidaus reikalų ministerijos veiksmų programos konkrečios priemonės, o 7,5 proc. prisidės steigėjai.

Pagėgių miesto VVG sukūrimas paskatins bendradarbiavimą tarp miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir Savivaldybės, siekiant spręsti miesto socialinės atskirties, užimtumo ir verslumo problemas. Įsteigus miesto VVG, bus pritrauktos lėšos Pagėgių miesto socialinėms užimtumo ir verslumo problemoms spręsti.

Klausimai be atsakymų

Svarstant Administracijos direktoriaus praėjusių metų veiklos ataskaitą Tarybos narys Remigijus Kelneris paklausė, kodėl miesto šventės metu buvo apdovanotas tik konkurso „Metų ūkis“ pirmosios vietos laimėtojas, o apie antrąja ir trečiąja vieta įvertintus ūkininkus net neužsiminta. Administracijos direktorė Dainora Butvydienė į tokį klausimą nesugebėjo atsakyti, teigė, kad tai ne jos kompetencija. O Žemės ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Uselis tą dieną Tarybos posėdyje nedalyvavo, buvo išvykęs į Kauną...

R. Kelneris taip pat domėjosi, kodėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo ataskaitoje apie jo knygos „Improvizacijos“ pristatymą, vykusį bibliotekoje, užsiminta tik vienu sakiniu. Apie šį renginį rašyta net dvidešimtyje žiniasklaidos priemonių, todėl R. Kelneris klausė, ar viešosios bibliotekos vadovo ataskaitoje „nebus suveikusi cenzūra“. Šio sprendimo projekto rengėja vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė apie tai irgi nieko nepaaiškino...

Kai buvo pradėtas svarstyti sprendimo „Dėl Pagėgių garbės piliečio vardo suteikimo ir apdovanojimo Pagėgių garbės piliečio ženklu“ projektas, Tarybos posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė išsakė pastabą, kad pridedamojoje medžiagoje nėra jokios informacijos apie būsimą garbės pilietį Domą Kauną. Pasak jos, Pagėgių savivaldybės svetainė yra skaitoma visoje Lietuvoje ir užsienyje, tad iš kur, pavyzdžiui, žmogui Zarasuose žinoti, kas yra tas D. Kaunas ir kokie jo nuopelnai Pagėgių kraštui.

 

 


Foto galerija

Šį kartą posėdyje dalyvavo 18 Tarybos narių, 3 neatvyko...Savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė nesugebėjo atsakyti į visus klausimus.

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?