Pagėgių savivaldybės VI šaukimo tarybos 18-ajame posėdyje

2020-09-07, Inga Kuzmarskienė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė
Tarybos nario J. Žuklijos priesaiką priėmė VRK narė A. Žilinskienė.
Tarybos nario J. Žuklijos priesaiką priėmė VRK narė A. Žilinskienė.

Rugpjūčio 27 d. įvyko Pagėgių savivaldybės VI šaukimo tarybos 18-asis posėdis. Posėdyje dalyvavo 16 Pagėgių savivaldybės tarybos narių, priimti 33 sprendimai, vienam sprendimui nepritarta.

Posėdžio metu Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė Aistė Žilinskienė priėmė Pagėgių savivaldybės tarybos nario Juozo Žuklijos priesaiką. Juozas Žuklija išrinktas pagal visuomeninio rinkimų komiteto „E. Kuturio komanda „Už permainas Pagėgių krašte“ iškeltų kandidatų sąrašą, pakeitė Tarybos nario mandato atsisakiusį ir Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas užėmusį Eugenijų Dargužą.

Siekiant skatinti verslo kūrimąsi Pagėgių savivaldybėje bei stiprinant savivaldybės ekonominę ir aplinkos gerovę, posėdyje pritarta sprendimui dėl Pagėgių savivaldybės viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ pavadinimo pakeitimo, jos įstatų patvirtinimo ir dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ steigimo“ pakeitimo.

Šiuo sprendimu Pagėgių savivaldybės viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ pavadinimas pakeistas į Pagėgių savivaldybės viešoji įstaiga „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“. Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ paskirtis – turistinės ir verslo informacijos apie Pagėgių savivaldybę skleidimas bei vietinio ir atvykstamojo turizmo Pagėgių savivaldybėje skatinimas.

Posėdžio metu pritarta sprendimui Nr. T1-189 „Dėl sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrą“. Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras bus reorganizuotas iki 2020 m. gruodžio 28 d., prijungiant jį prie Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centro, kuriam pereis visos Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro teisės ir pareigos. Toks sprendimas priimtas siekiant sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių savivaldybėje bei optimizuojant socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, užtikrinant racionalų socialinėms paslaugoms teikti skirtų materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą ir kokybiškų socialinių paslaugų Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimą.

Sprendimui Nr. T1-194  „Dėl nepritarimo vėjo elektrinių parkų įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo programai“ Savivaldybės Taryba nepritarė.  Šiuo sprendimu buvo leista atlikti vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybėje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Atlikus vertinimą, visuomenė bus supažindinta su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.


Straipsnio komentarai

.. @ Patyrusiam2020-09-09
Nu kuturys yra labai geras svastikos sukitės greitai pavyzdys apie neinvazinių sakurų žydėjimo ypatumus, kur ant jo kūno žydi kažkokios baisios taituruotės. Matai dar nepradėjo kultūristiniai inteligentai aiškinti kad taituruotės tai kažkoks lietuvių tautos paveldas, pagoniški papročiai, istorinis atiminimas, tt. Tad iš kur tie pragaro vyturėliai yra atsibastę? Ar jis moka rėkdamas, šokti ir trypti Haka? Tas šokis labai nesmagiai žiūrisi. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyrusiam2020-09-09
tai ir pats nevyniokit į vata- vardykit aiškiai- kuturys rėkė, šaukė, skundus rašė, ėdė, vagino visus, tiksliau taip ,,dulkino" rinkėjus, nes labai norėjo meru tapt. dabar atsikvėps, iki rinkimų apsistatyt ,, savais'' reik Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Patyręs2020-09-08
nu neskubėk susiprasti kažką su kažkuo kur viskas taip sugalvota kaip toje minedo dainoje apie mūsiškių praktikuojamą draugystės formą: tu esi to žemai ropojančių roplių vietoje kuriam nelemta būti kartu su aukštai skraidančiais. Ir nors visi iš minedo tyčiojosi jis vis tiek vienas iš "mūsiškių". Pabandykit užsirašyti pas verygą į priėmimą tam kad kartu prastumti kažkokią aferą. Ir čia nesvarbu ką tu susiprasti apie kažką, nes geriausiu atveju tavo išvada skambės kaip "keturios kojos gerai, dvi kojos gerai", kur tu priėjai prie tos išvados analizuojant ir lyginant kažkokius parametrus išimtus iš konteksto. Jeigu jie aiškins tą pačia "tiesą" į juos turima žiūrėti kaip į "teisius", nes jie kalba konkrečiai, o abstrakcija tai ir yra kriptologija. Su tais malūnais žmonėms siūloma pirkti dramblį. Žmonės nieko nesupranta apie jokius dramblius. Nei kuo juos maitinti, nei kaip juos prižiūrėti, nei kaip juos aptarnauti, tt.. Nu gerai atseit yra ir "gerų žmonių" kurie bando kažką susiprasti apie dramblius visų labui. Jie eina paskaityti, užklausti, panagrinėti, tt.. Tai ir yra "aklieji ir dramblys" kuriozas. Tas žmogus "pačiupinės" kažką apie tą dramblį ir padarys kažkokią nuostabą keliančią "protingai" skambančią išvadą. Kas čia žino kas jam gali atrodyti kai čiupinės iltis. Gal galvos kad tai kėdės kojos ar tvoros basliai. Kitas variantas kai kalbama apie romų taborų dramblininkystę. Nu jūs perkate dramblį, jūs labai kažką supratote, kad va pas jus muhamedus ateina aukso kalnas su sezamai atsiverk ola iš kurios byrės lobiai ir turtai kaip iš gausybės rago. Bet kai ateis tas dramblys jūs tada susiprasit kad čia kažkas kažkur buvo sukeista su tyla gera byla. Tai yra jūs neapsižiūrėjote kažko. Jums atrodė kad kitokių automobilių kaip Lamborghini nebūna, bet jūs net neįsivaizdavote kad būna ir zaporožiečiai. Ir kažkokiose biurokratinių kėdžių sistemose ir lamborghini ir zaporožietis gali būti apibudinami tokiu pačiu žodžiu "automobilis". Niekas kitas nekaltas tik jūs patys, nes jūs tik tam ir buvote reikalingi kad ant jūsų būtų viskas forminama. Nu kaip kad ir dabar tebevyksta lietuvoje ta brexitinė snoro afera. Nu jo dabar yra tas komunizmas, kur teka pieno upės ir medaus krantai. Bet viskas vyksta į skolą. Brexitistinis talibano aparteidinis gestapo buožės vartosi kaip inkstai taukuose valgo geria puotauja, bet ne už savo pinigus. Tai turėtų būti vietinių pinigai. O jie atseit susigalvojo kad vietinių priežiūra kišant juos į krematoriumus yra labai brangiai kainuojanti paslauga. Ir jie nėra neteisūs. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs2020-09-07
,,Sprendimui Nr. T1-194 „Dėl nepritarimo vėjo elektrinių parkų įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo programai“ Savivaldybės Taryba nepritarė. Šiuo sprendimu buvo leista atlikti vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybėje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Atlikus vertinimą, visuomenė bus supažindinta su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.''

Nevyniojant į vatą - uždegta žalia šviesa jėgainių tolesnei plėtrai (statybai) Pagėgių krašte. Prisimenate kas prieš jėgaines rėkavo nesenai iš balsavusiu ,,už'' dabar?...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-09-07
kodėl šaukimas rašomas romėniškais skaičiais, bet posėdis jau arabiškais skaičiais? Iš viso ką reiškia žodis"šaukimas"? Ar čia ta prasme kad patys muša patys šaukia ir rėkia? Koks baisus tas gestapinis talibano aparteidas. Čia ta "drąsa" pas juos panašiai kap kad būna su žmonėmis jiems turistaujant, kai jie nukeliauja į kitą kraštą kur šnekama kita kalba ir jiems kažkaip pradeda atrodyti kad jų niekas nepažįsta, niekas nesupranta ir jie kalba garsiai, demonstratyviai, komentuoja replikuoja viską tarsi būtų kažkokie į ne savus šaudantys ne savi pranašai iš ne savo krašto, kuriems viskas ne sava. Nu čia ta prasme kad kalba tai tik vienas iš vergovės grandinių ir pančių. Nuvažiavus į kitą šalį tai tarsi laisvės iliuzija kur šuo nutrūksta nuo grandinės. Tos savos "kontrolės" nebėra, o svetima kontrolė "nesuprantama" jie tos kontrolės atžvilgiu skaitosi kaip "nesuprantantys", kaip vaikai, kaip durniai. Tad čia irgi kažkas panašaus tik labai piktybiškai. Iš kur čia visi šitie terbakrauskiai yra atsibastę? Nėra nei vieno ne tik kad pagėgiškio ar šilutiškio, bet nėra nei vieno kuris būtų iš viso iš lietuvos. Komentaras patinka Komentaras nepatinka