Asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ visuotinio narių susirinkimo verdiktas

2020-09-09
Asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkė  Ligita Kazlauskienė.
Asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkė Ligita Kazlauskienė.

Rugpjūčio 20 dieną Vilkyškiuose įvyko asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“  visuotinis narių susirinkimas. Tiesą sakant, tai buvo jau trečiasis toks narių susirinkimas, nes šiame susirinkime atstatydinta asociacijos pirmininkė Rasa Stonienė ne iš karto susitaikė su jai nepalankia situacija ir laikėsi „savo“ pirmininkės pareigų.

R. Stonienė penkerius metus buvo asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovė, prieš dvejus metus buvo išrinkta VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininke. Taigi, paskutiniuosius dvejus metus R. Stonienė vienu metu ėjo ir vadovės, ir pirmininkės pareigas, kurios tarpusavyje pynėsi. R. Stonienės veikloje trūko aiškumo ir viešumo, sprendimus taip pat priiminėdavo pati pirmininkė, neatsižvelgdama į asociacijos narių ir vietos bendruomenių nuomonę bei poreikius, todėl vietos bendruomenės išreiškė nepasitikėjimą dvigubas pareigas einančiai R. Stonienei ir pareikalavo didesnį dėmesį skirti priimtų sprendimų bei asociacijos veiklų viešumui.

Š. m. birželio 23 dieną asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime R. Stonienei buvo įteiktas 19-os asociacijos narių nepasitikėjimo raštas su visų pasirašiusiųjų narių parašais. Tą dieną susirinkimas įvyko, asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkas taip pat buvo perrinktas. R. Stonienė tada pati sutiko atsistatydinti, tačiau vėliau atsisakė pasirašyti ant susirinkimo, kurį pati vedė, protokolo.  

Kad R. Stonienė išsilaikytų pirmininkės poste ypač suinteresuotas buvo ir Kęstas Komskis. Matyt, kad K. Komskio užtarimą R. Stonienė pelnė ne veltui: asociacijos vykdomi tarptautiniai ir kiti projektai vienaip ar kitaip susiję su juo pačiu arba su R. Stonienės šeimos verslu.

Taigi, įteikus oficialų nepasitikėjimo raštą R. Stonienei, asociacijos gyvenime intrigų netrūko. R. Stonienė, kaip ir iki įteikto oficialaus nepasitikėjimo rašto, taip ir po šio rašto įteikimo, nepaisė vietos bendruomenių išreikšto nepasitikėjimo ja ir bet kokia kaina siekė išlikti poste, įvairiais būdais bandė į savo pusę patraukti nepasitikėjimą išreiškusius asociacijos narius. Neapsieita ir be „spaudimų“, taip pat socialiniuose tinkluose dalinosi kaltinimais vietos valdžia, neva, norima su ja susidoroti.

Galima tik spėlioti, kodėl taip stengtasi laimėti laiko, ar todėl, kad norėta „uždangstyti“ nešvarius darbelius, ar tikėtasi, kad vis dėlto pavyks paveikti asociacijos narius ir nepasitikėjimą išreiškę nariai pakeis savo nuomonę. Ir apskritai, neaišku, kodėl R. Stonienei pirmininkės postas toks svarbus, jeigu tai yra visuomeninės pareigos ir atlyginimas nėra mokamas.

Tą pačią rugpjūčio 20 dieną asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ visuotinio narių susirinkimo metu  S. Stonienė atstatydinta iš pirmininkės pareigų, o valdyba įpareigota įvertinti asociacijos administracijos vadovės R. Stonienės veiklą.

Apie bendruomenių ir asociacijos narių išreikštą susirūpinimą dėl vadovės priimamų vienašališkų sprendimų įrodymų netrūksta. Dėl nežinomų priežasčių R. Stonienė pati nusprendė ir atsiėmė asociacijos pateiktą paraišką nacionalinei paramai gauti, pagal kurią turėjo būti organizuojamas „Tradicinis VVG renginys – konferencija padėkos vakaras vietos bendruomenių atstovams ugdant bendruomeniškumą”, o šio renginio veiklose buvo numatytas dalyvavimas Lietuvos bendruomenių sąskrydyje Karklėje ir Padėkos vakaras asociacijos nariams.

Apie priimtą sprendimą R. Stonienė asociacijos narius informavo elektroniniu laišku, bent jau taip teigia buvusi asociacijos pirmininkė. R. Stonienė visuotinio susirinkimo metu šią situaciją paaiškino savaip. Ji teigia, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl sumažintų lėšų ir už mažesnę sumą, anot jos, nebuvo galimybės vykdyti projektą. Taip pat R. Stonienė tikina, kad laukusi bendruomenių pirmininkų reakcijos į laišką, o nesulaukusi, nusprendė atsisakyti projekto. Lumpėnų bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ pirmininkė Gražina Jankauskienė šiam pasisakymui prieštarauja ir paaiškina, kad jokių atsakymų ir nebuvo prašyta, o laišku konstatuotas tik faktas apie atsisakymą vykdyti projektą.

Šis pavyzdys tai tik kruopelė saujoje apie tai, kas vyko asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“, kuriai pirmininkavo R. Stonienė, užkulisiuose. O ir projektų veiklų viešinimas vargiai atitinka tikrovę, juolab, žinant, kokios konkrečios veiklos juose buvo numatytos bei kas apskritai juos vykdė ar buvo įrašyti tarp eilučių. Taigi, ar nebus čia kaip toje pasakoje apie auksinę žuvelę ir sulūžusią ponios geldą.

Rugpjūčio 20 dieną visuotinio narių susirinkimo metu išrinkta nauja asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkė  Ligita Kazlauskienė, už jos kandidatūrą balsavo 15  iš 19 susirinkime dalyvavusių narių. Nauja asociacijos pirmininkė L. Kazlauskienė teigia, kad sieks daugiau skaidrumo ir viešumo, o tai, anot pirmininkės, sustiprins asociacijos narių pasitikėjimą, ko dabar yra pasigendama. Ir čia pat paaiškina, kad visus sprendimus priims visi kartu, tardamiesi bei diskutuodami.

Bus tęsinys


Straipsnio komentarai

Patyręs2020-09-09
Tai patvirtina dvi tendencijas:
1. Bendruomenes kontroliuoja valdančioji dauguma.
2. Toliau klesti nepotizmas.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pagėgiškė2020-09-09
O kai dar visai neseniai šią ponią rinko metų žmogumi, eilėje su gėlėmis, apkabinimais ir gražiais žodžiais stovėjo visi kurie dabar staiga pasidarė nepatenkinti šios ponios darbais, keista, tai geriausia, tai blogiausia. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?