Šilutės rajone esančios žydų žūties vietos – tarsi gilūs randai Europos žemėlapyje

2020-09-11

Dabartinėje Šilutės rajono teritorijoje žydų žūties vietos ne tik masinės kapavietės, bet ir Rytų Europos žydų žudynių pradžios paminklai.

Buvo aktyvūs

Į Lietuvą pirmieji žydai atkeliavo 14 amžiuje. Jie garsėjo kaip geri pirkliai bei amatininkai. Lietuvos kunigaikščiai buvo suinteresuoti juos įkurdinti mūsų krašte. Todėl Lietuvos Didysis Kunigaikštis Gediminas juos, Vakarų Europos pirklius ir amatininkus, kvietė atvykti čia.

Savo padėčiai krašte užsitikrinti tiek Vakarų Europoje, tiek ir Lietuvoje žydai gaudavo valdovų privilegijas. Pirmąsias privilegijas atskiroms žydų bendruomenėms Lietuvoje suteikė Vytautas Didysis. 1507 m. Žygimantas Senasis, patvirtindamas Brastos žydų privilegiją, padarė ją bendrą visai Lietuvos žydų bendruomenei.

1918 m. žydai palaikė atsikuriančią Lietuvos valstybę - tarnavo Lietuvos kariuomenėje, dalyvavo kovose už Lietuvos Nepriklausomybę. Politiniame Lietuvos gyvenime žydai taip pat buvo aktyvūs, dalyvavo Seimų ir miestų savivaldybių rinkimuose. Seimuose žydai sudarė atskirą frakciją. Jie turėjo subūrę nemažai draugijų ir organizacijų.

Antrojo pasaulinio karo metais įvyko žydų tragedija, kurią apibūdiną žodis holokaustas. Nacistinės Vokietijos vadovas Adolfas Hitleris teigė, kad žydai nepriklauso net žemesniajai rasei, jie esą tiesiog ne žmonės. Jis skelbėsi pasaulio gelbėtoju nuo žydų pavojaus, o tą gelbėjimą suprato kaip visų žydų sunaikinimą.

Pakeitė gyventojų sudėtį

Antrasis pasaulinis karas iš esmės pakeitė ir Šilutės rajono teritorijos gyventojų sudėtį, o ypač tai liečia žydus. Klaipėdos krašto bei Šilutės žydus galima sąlyginai suskirstyti į dvi etnines grupes. Tai į Vokietijos žydus – „jekius“ ir iš Lietuvos tarpukariu į kraštą atvykusius – „litvakus“.

Dar prieš prasidedant Antrajam pasauliniam karui, t. y. 1939-1940 metais, daugelis žydų paliko Šilutę. Tą darė dėl nacių vykdomos antisemitinės politikos. „Litvakai“ apsigyveno pas gimines ar pažįstamus Lietuvos pasienio miesteliuose – Švėkšnoje, Žemaičių Naumiestyje, Kretingoje, Jurbarke, Tauragėje, o „jekiai“ bevelijo kurtis Kaune ir kituose didžiuosiuose miestuose. Beje kaune įsikūrę žydai patyrė sovietinę represiją – tremtį į Sibirą.

Krašto žydai nesitikėjo žudynių

A. Rugytė (Švėkšna. Čikaga, 1974 m.) rašė: „Švėkšniškiai, nors ir nemėgo nacinių vokiečių (...), naująjį okupantą sutiko ramiai, beveik entuziastingai: kalbėjosi – nei tavęs, nei manęs nebeišveš į Sibirą, nebebus gurguolių pyliavų, sunkiai įgyto ar paveldėto turto nacionalizacijos, areštų... Vėl būsime žmonėmis sau ir kitiems! Kai kurie net jungėsi į partizaninę kovą prieš buvusį okupantą“.

Švėkšnos miestelio žydų žudynes reikėtų išskirti iš bendro Lietuvos konteksto. Švėkšna pateko į Trečiojo reicho karinės vadovybės ir saugumo struktūrų numatytą 25 km pločio buvusio Vokietijos ir SSRS pasienio ruožą, kurį reikėjo „išvalyti nuo kumunistų, partinių aktyvistų, žydų ir kitų radikalių elementų“ (F.Vitkus, knyga „Palangos žydai“).

Pirmoji holokausto vieta Švėkšnoje – Žydų gatvėje, kur buvo laikinas getas, antroji – miškas prie Inkaklių kaimo.

Likę Švėkšnos gete žydų moterys, senoliai bei vaikai buvo sušaudyti už 6 km nuo Švėkšnos esančiame Inkaklių miškelyje.

120 vyrų ir paauglių buvo išsiųsta iš Švėkšnos į darbo stovyklą netoli Šilutės. Jų kompleksą sudarė 6 stovyklos, įkurtos Piktaičiuose, Meišlaukiuose, Šilviuose, Stubriuose, Versmininkuose ir pačioje Šilutėje.

Macikų miestelyje buvo įsteigtas vietinis getas tarp sinagogos, Siaurosios ir Žydų (dabartinės J. Maciejausko) gatvių. Į šį getą buvo suvaryti moterys su vaikais bei keletas vyrų, kuriems pasisekė pasislėpti birželyje arba tie, kurių tada nebuvo mieste.

1941 m. rugsėjo 20 d. ( Estera Rechtšafner - 1941 09 22 d. ) iš Švėkšnos geto žydai buvo nuvaryti į Inkaklių pušyną, prie pat kaimo, netoli kelio Švėkšna-Saugos. Čia jie buvo sušaudyti. Tokia informacija pateikta internetiniame puslapyje „Inkakliai“.  Čia taip pat nurodyta, kad 1941 m. rugsėjo 20 d. Inkaklių pušyne, Parubežio miške,  prie pat kaimo sušaudyta apie 330 Švėkšnos žydų.

Manoma, kad aukų buvo daugiau nei 300 (kai kuriais duomenimis - apie 450). 1958 m. aukų vieta buvo aptverta ir pastatytas paminklas.

Juozas Bartkus monografijoje „Švėkšna“ rašė: „Švėkšniškių žydų genocido metu policija Švėkšnoje nebuvo verčiama vykdyti egzekucijų Inkakliuose. Tai atliko speciali vokiečių vadovaujama ekspedicija iš Tauragės“.

Žudynių vietoje - paminklas

Vykstame iš Švėkšnos Saugų kryptimi link Inkaklių. Už kaimo, pervažiavus tiltą per Ašvos upę,  sukame kairėn. Už 500 m esantis taip vadinamasis „lordo Džanerio stulpas“ rodo 50 metrų iki žudynių vietos.

Mus pasitinka ryškiai mėlynos spalvos tvora ir mėlynai nudažytas paminklas, ant kurio auksinės spalvos lentelėje lietuviškai užrašyta: “Šioje vietoje 1941 m. sušaudyti žydų tautybės žmonės“. Anksčiau čia buvo kitoks užrašas: „Šioje vietoje 1941 m. vokiečiai ir jų talkininkai nužudė Švėkšnos apylinkės žydų tautybės žmones“ (internetinis puslapis: „Švietimas  apie holokaustą“).

Kitoje paminklo pusėje ant baltos marmurinės lentelės idiš (jidiš) kalba užrašas: „Čia ilsisi seni žmonės, moterys ir vaikai, kurie žuvo nuo hitlerinių budelių rankų 1941 metų 28 elulo iš Švėkšnos – garbė jų atminimui“.

Auksinės spalvos lentelė yra neseniai pritvirtinta. Jos informacija - bendro pobūdžio. O štai kita išlikusi metalo vagių nenugvelbta lentelė patvirtina tai, kad čia sušaudyti Švėkšnos žydai: tik seni vyrai, moterys ir vaikai. 120 jaunų žydų vyrų jau anksčiau buvo išsiųsta į darbo stovyklas.

Įdomu tai, kad pokario metais netoli žydų žudynių vietos „stribai“ užkasdavo žuvusių partizanų kūnus. Dabar čia pastatytas atminimo paminklas (Daiva Milerienė. „Inkaklių turizmas“. 2006-07-20).  

Iš Švėkšnos žydų žudynių matome, kad naciai jaunus vyrus išsiuntė į darbo stovyklą, o ne sušaudė. Po to, kai jauni vyrai buvo  išvežti į darbo stovyklą, seni Švėkšnos  žydai, moterys ir vaikai buvo sunaikinti prie Inkaklių kaimo.

Žemaičių Naumiesčio holokaustas

Tai trečiasis holokausto paminklas Šilutės rajone. Tai buvęs Tauragės apskrities miestelis. 1860 m. jame buvo 165 namai su 1 600 gyventojų, kurių nemaža dalis buvo žydai. 1908-1912 m. prekyba ir krautuvės daugiausia buvo žydų rankose („Mūsų Lietuva“, T. IV, p. 231-233).

Santykiai tarp bendruomenių klostėsi taikiai, nesutarimai iškildavo retai. Tačiau 1939 m. gegužės 3-iąją, turgaus dieną, kilęs pogromas atsiliepė žydų bendruomenei. Neramumus sukėlė konkurencija tarp žydų ir prekybininkų bei Lietuvos pirklių asociacijos „Verslas“. Miestelyje buvo išdaužyti 1 772 langai ir nuniokoti 62 namai, padaryta žalos už 8 360 litų. (K. Laukaitytė. „Žydų kultūros pėdsakai Žemaičių Naumiestyje“, http://www.litera/lt/daugiau/214).

Antrojo pasaulinio karo metais žydų miestelyje visai nebeliko. Knyga „Masinės žudynės Lietuvoje (D.2, p. 408) nurodo, kad Šiaudvyčių dauboje, apie 3 km į rytus nuo Žemaičių Naumiesčio gyvenvietės, nužudyta apie 1 000 asmenų. Internete nurodoma, kad tai žydai iš Žemaičių Naumiesčio.

Žemaičių Naumiesčio žydų bendruomenė (220 moterų, senelių ir vaikų) buvo išžudyti 1941 m. liepos 19 dieną Šiaudvyčių dauboje, nurodyta K. Laukaitytės. Vėliau nužudyta keletas kalinių grupių, atrinktų per akcijas iš Macikų darbo stovyklos (Esther Herschman-Rechtšafner), todėl ir susidarė iš viso net apie 1 000 asmenų, nužudytų Žemaičių Naumiestyje. Tiek žydų tikrai negyveno Žemaičių Naumiestyje. Neveltui ant paminklo yra ir užrašas, kad čia nužudyti ne tik žydai, bet ir lietuvių bei rusų tautybės žmonės.

Holokausto vieta

Prie holokausto kapų ant medinės lentos lietuviškai užrašyta „Šioje vietoje 1941 metais hitlerininkai ir jų vietiniai pakalikai nužudė Žemaičių Naumiesčio apylinkės žydų, lietuvių ir rusų tautybės žmones. Tebūnie šventas jų atminimas“. Tas pats tekstas yra ir ant paminklo tik hebrajų (ivrito) kalba, o lietuviškas tekstas tikriausiai buvo ant metalinės plokštės ir yra pavogtas.

Taigi, visa Žemaičių Naumiesčio žydų bendruomenė sunaikinta Šiaudvyčių dauboje. Čia pat sunaikinti keli šimtai žmonių, atrinktų Macikuose per selekcijas. Manoma, kad jauni žydų vyrai iš Žemaičių Naumiesčio (gal ir iš Vainuto)  irgi buvo nusiųsti darbams į Macikų stovyklą.

Vainuto holokaustas 

Tai ketvirtasis holokausto paminklas Šilutės rajone. Nepriklausomybės metais Vainutas buvo Tauragės apskrities valsčiaus centras. 1923 m. miestelyje buvo 198 gyvenamieji namai ir 1 291 gyventojas.

Žydai Vainuto valsčiuje sugebėjo kiek labiau įsitvirtinti nuo XIX amžiaus. Įvairiais laikais iki Antrojo pasaulinio karo jie sudarydavo 7–8 proc. visų šio krašto gyventojų (1923 m. Lietuvoje žydai sudarė apie 7,5 proc. visų gyventojų - A. Liekis. „Vainutas: 500 metų“. Vilnius, 2006, p. 585). 1923 m. Vainute iš viso gyveno 348 žydai, o tai sudarė apie ketvirtadalį visų miestelio gyventojų. 1937 metų išlikusiame Vainuto miestelio žydų gyventojų vardiniame sąraše yra įrašytos 256 pavardės. Tarpukario Vainuto žydai daugiausia vertėsi prekyba ir amatais (A. Liekis, 134-137).

Vainutas nebuvo išimtis bendruose okupantų  planuose.

Vainuto policijos nuovada, gavusi nurodymų iš Tauragės apskrities viršininko V. Mylimo, ėmėsi įgyvendinti žydų „apsaugos priemones“, apie kurias Vainuto policijos nuovada informavo savo šefą Tauragėje: „Žydų tvarkymo reikalai vystosi gerai: žydų tautybės vyrai nuo 15 metų amžiaus, galintieji dirbti fizinį darbą, visi  išvežti į Vokietiją prie žemės ūkio darbų, gi negalintieji fizinio darbo dirbti –sergantieji - taip pat išvežti į Vokietiją ar paguldyti ligoninėse. Likusios žydės moterys ir vaikai iki 15 metų amžiaus apgyvendinti vienoje vietoje – Sinagogos g. ir ši vieta pavadinta „Žydų kvartalas“ (A. Liekis, p. 142).

Uždaryti žydai buvo saugomi „Vanagų“ būrio (vadas Paulauskas), tai daugiausia  buvusių Vainuto šaulių sąjungos narių ir policininkų. Žydus uždarytus išlaikė mėnesį.

„Ankstų rugpjūčio 26 d. rytą išgirdau šūvius, – pasakoja vainutiškis liudininkas. –Greitai apsirengęs išbėgau į miestelio centrą pasižiūrėti, kas čia dedasi. Miestelyje lyg ir ramu. Tik centre pamačiau su ginklais rankose stovinčius mokytoją J. Paulių, P. Ablašinską ir policininką Jurgilą (iš Žygaičių)... Tada aš jau supratau, kad šaudomi miestelio žydai... Ir štai, gal praėjus tik 15 minučių nuo šūvių, pasirodė sunkvežimis, bet kitas ir pilnas pristojusių juoda uniforma vilkinčių vyrų. Truputį miestelyje stabtelėjusi mašina nuvažiavo Degučių link. Tai jau buvo 9–10 valandą ryto. Netrukus sugrįžo ir P. Stancikas, bet jis sunkvežimį pasuko į klebonijos keliuką. Iš jo išlipo ir bažnyčios link nuėjo Vainuto policijos vachmistras P. Rimkevičius bei policininkas V. Gailius.“ (pagal Laurinaitį V., „Vainutas“, V., 1996, p. 54, cituojama iš A. Liekis, p. 143).

Kito liudininko pasakojimu, į bažnyčią pamaldų metu įėjo du policininkai ir išsivedė besimeldžiančias paskutines likusias žydelkutes Berelovičiūtss – šešiolikmetę Liuciją, keturiolikmetę Mariją ir vienuolikmetę Jadvygą. Nepadėjo mergaitėms išlikti gyvoms nei krikštas, kuriam ryžosi klebonas D. Dundulis ir Rozalija Dundulienė (brolio žmona) –  jie buvo Liucijos krikštatėviai.  

Vainuto žydus šaudė specialus okupantų „skrajojamasis“ būrys, o policininkai saugojo ir „tiekė“ aukas. Liudininkas Justinas Rudminas (g.1929 m.) iš Vainuto pasakojo: „Žydų getas buvo įrengtas dabartinių Tvenkinio ir Baranausko gatvių rajone. Sako, prieš sušaudymą pirmieji atvežti žydai turėjo patys išsikasti duobes  Dargiškės miške. Šaudė specialus vokiečių būrys, atrodo, „skrajojamu“ vadintas.  Policininkai saugojo, kad niekas iš pasmerktųjų nepabėgtų“ (A.. Liekis, p. 146).

Vainute ir jo apylinkėse buvo sunaikinta beveik du šimtus metų čia gyvenusi žydų bendruomenė („Mūsų Lietuva“, T. IV, p. 239; A. Leikis, p. 145).

Holokausto vieta

Važiuojant Vainuto-Šilalės keliu, pravažiavus Vainuto girininkiją, rodyklė nurodo 100 m iki žydų genocido vietos. Pasukus ir labai nedaug pavažiavus, lordo Džanerio stulpas nurodo 40 m iki žudynių vietos. Žudynių vietoje pažymėtos trys duobės. Ant paminklinio akmens Dargiškės kaime lietuviško užrašo nėra. 

1941 m. rugpjūčio 26 d. Dargiškės miške prie Vainuto sušaudyta ne mažiau kaip 256 Vainuto žydai.

Istorikas Saulius Sužiedielis yra įvardijęs keletą priežasčių, dėl kurių dalis lietuvių prisidėjo prie žydų persekiojimo ir žudymo: vieni talkininkavo grobio  tikslais, kiti – keršydami už išvežtus į Sibirą, neskirdami žydo nuo bolševiko, kalto nuo nekalto, treti – vokiečių įsakyti ir prievartauti.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

..2020-09-11
Nu prisiminkite truputėli "istorijos", prieš pat Y2K, buvo eurovizija ir vokietija nusiuntė į konkursą vokietijai atstovauti minedinį barzdotų moterų siurprizą: grupė kuri taip ir buvo pasivadinusi "siurprizas". Toje grupėje nebuvo vokiečių. Tai buvo turkai kurie ir dainavo turkiškai. Nu nesvarbu. Jau buvo globalizuotas pasaulis kur visi savi ir jau tada ta eurovizija visiems labai kvailai atrodė. Jie atliko dainą kurios pavadinimas buvo sviestuotas sviestas. tai yra ir vokiškai ir turkiškai ta pati frazė: "Reise nach Jerusalem – Kudüs'e seyahat". Į lietuvių kalbą tai verčiasi kaip "kelionė į jėruzalę", nors galima išversti ir kaip "muzikinė kėdė" - tokio keisto žaidimo pavadinimas, kur nustojus groti muzikai pešamasi dėl kėdės kaip kokie ostapininkai. Matot tokiame žaidime kurčiam žmogui labai sunku dalyvauti, nesvarbu koks jis būtų akylas, nebent jo matymas toks geras kad jam matytusi kaip garsas sklinda ore. Tad čia ir iškyla klausimas į kurią jeruzalę buvo suplanavusi kelionę vokietija 1999 metais? Ir kodėl tai žinutei panaudojo jaunus "turkus"? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-09-11
Matot čia panašūs makaronai kaip ir su labai galingais pabėgėliais iš egipto. Jie tokie galingi kad gali jūras perkirsti ne tik skersai ar išilgai bet ir per pusę. Nu pagalvokit dabar yra didžiulis pavojus egiptui, piramidėms ir kupranugariams, nes va lietuvoje taip stipriai sužydėjo ta hitlerinių makaronų vienybės draugystė (ribentropo ir molotovo paktas) kad net įkūrė brexitinė mafija ir jėruzalę ir raudų sieną apsitvėrė (raudančia ir verkiančia verkių seniūnija), tad negalima nepagalvoti kad tie visi maidanai ir lukašenkos tik dėmesio nukreipimas nuo atgimėlių agresijos prieš egipto piramidęs ir sklypus po jomis ir aplinkui jas. Jugi jie turbūt turi visus pagražintus dokumentus kad tenais jų žemė, kuri negraži kol nesusigražinta. Nu jie atseit ir brexitinasi po pasaulį nerasdami sau vietos. Nu ir nuo ko pradeda bintuoti tuos faraonus? Negi rimtai nuo drąsių kelėnų? Aš skaičiau kad piramidėse rasdavo sukrauta net ir antavilių medaus. Įsivaizduojate 5 tūkstančių metų senumo medus ir atseit kaip šviežias. Nu tame ir esmė kad istorijos klastojimas ir yra tie gilūs randai, tai ir yra tranšėjos ir grioviai kuriuos jie formina kaip "peršoktus". Tai yra jie išsiduoda kad jie ir žudė kažkokius žmones, kuriuos dabar formina kaip "žydus". Jie eina "išpažinties". Tad čia negalima nei tikėti nei netikėti. Nes va jus šiandien nukrematorins o rytoj jau apiformins kažkoks rakštisteinas kaip žydą tam kad gauti pašalpą už juodų biudžetų gerai atliktą "arbeitą" išlaisvinantį nekilnojamą turtą nuo kažkokio aborigeo.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka