Smulkiesiems pieno gamintojams – galimybė kreiptis paramos

2020-09-15
Šį kartą parama skiriama pieninės galvijininkystės sektoriaus ūkininkams. Vytauto Ridiko nuotr.
Šį kartą parama skiriama pieninės galvijininkystės sektoriaus ūkininkams. Vytauto Ridiko nuotr.

Į pabaigą eina terminas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams“. Norintiems prašyti šios paramos reikėtų atkreipti dėmesį, jog šiuo paraiškų priėmimo etapu, kuris truks iki rugsėjo 30 d., paraiškas galės teikti tik pienine galvijininkyste užsiimantys smulkieji ūkininkai.

Galės kreiptis daugiau ūkių

Kaip sakė Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė, pieninės galvijininkystės sektorius pasirinktas dėl daugelio priežasčių, tačiau bene svarbiausios – mažas sektoriaus pelningumas ir tai, kad per daugelį metų šio sektoriaus atstovams sunku buvo pasinaudoti smulkiųjų ūkių parama dėl apriboto produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (toliau – VED). Anot pašnekovės, anksčiau kriterijus atitikdavo tik pienininkystės ūkiai, laikantys 3–4 karves, todėl paramos galėjo kreiptis tik labai maža dalis pieno produkcijos gamintojų.

Specialistės teigimu, dabar numatyta, kad pienininkystės ūkyje paramos paraiškos pateikimo dieną pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9 bei produkcijos standartine verte išreikšto VED struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED. Šia priemone remiami būtent karvių pieno produkciją gaminantys ūkiai, tad ožkų ar avių pieno gamintojai šioje programoje nedalyvauja.

Verslo planui įgyvendinti

Minėtus kriterijus atitinkantys ūkininkai, pašnekovės teigimu, dar turėtų būti įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Paramos gali kreiptis ūkininkai, kurie bent 2019 m. deklaravo pasėlius ir (arba) registravo ūkinius gyvūnus.

Kaip pasakojo D. Rutkauskaitė, šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 12 731 893 eurai Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų, išmokos suma vienam ūkininkui, įgyvendinančiam projektą, – iki 15 000 eurų. Anot jos, išmoka mokama dviem dalimis: 80 proc. dalis mokama, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Netinkamai įgyvendinus verslo planą, likusi išmokos dalis nemokama, išmokėta išmokos dalis susigrąžinama. Paraiškoje numatytą verslo planą pareiškėjas privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Kaip sakė specialistė, tinkamai įgyvendinti verslo planą – reiškia atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą.

Balų reikia mažiau

Pasak ŽŪM atstovės, keitėsi ir atrankos kriterijai, jie dabar pritaikyti pieno ūkiams. Specialistė pažymėjo, jog, norint gauti paramą, privaloma surinkti mažiausiai 25 (ne 35, kaip buvo numatyta ankstesniais paraiškų rinkimo etapais) atrankos balus.

D. Rutkauskaitė atkreipė dėmesį, jog, atrenkant paraiškas, 20 prioritetinių balų bus suteikiama prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros verslo prisidėsiančiam verslo planui, kuriame bus numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Tiek pat balų gaus ir prie pieno kokybės gerinimo prisidėsiantis verslo planas, kuriame bus numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą.

Prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo prisidėsiantis verslo planas, kuriame bus numatytos investicijos į melžimo įrangą, gaus 15 balų.

Jauniesiems ūkininkams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos bus iki 40 metų amžiaus, suteikiama 10 balų.

Daugiau negu 2 metus pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariu esantis pareiškėjas gaus 15 balų, iki 2 metų – 10 balų.

Įgyvendinantieji verslo planą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, gaus 10 balų. Tiek pat balų bus suteikiama ir niekada negavusiems paramos pagal šios priemonės veiklos sritį.

Pašnekovė priminė, jog paraiškas priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

.. @ dvitaskiui 2020-09-16
nu apie tai ir eina kalba, kad aš niekada neturėjau sėdėjimui ir neturiu jokio "savo" puodo. Yra tik basas šokinėjimas pagal kažkokią šito pragaro dūdelę, kuri suprantama visiems kėdėse įsitaisiusiems raguočiams išskyrus šokinėtojams. Viskas kas man turėjo būti skirta yra nusavinę kažkokie "savi" kurie matyt iš to ir gyvena šaudydami savus dėl kažkokio bendro kunigiškos naudos katilo. Tad dėl ypatingai bukų: tu nepagauni kampo kad kalba ir eina apie kažkokį kampą kurį galėčiau skaityti kaip savo. Kad čia kažkoks pragaras ir tu jį "užstoji" tarsi turėtum žydrus įgaliojimus. Jeigu kalba pradeda eiti apie taškų dėliojimą ant kažkokių raidžių tai čia ir yra kažkas kur nesueina galai su beraščiais kurie galvoja verčiant iš vienos kalbos į kitą galima pataupyti taškų sąskaita. Turėjo būti skirta "du" puodai vienam, o jūs nusavinote vieną puodą, nes jūs viršijote savo įgaliojimus sakydami kažkokius op neperšokę griovio. Nu įsivaizduok čia kaip traukinio ar lėktuvo bilietas kur žmogus nusiperka dvi vietas vietoj vienos, nes taip reikalinga. Dabar tokia situacija kad iš viso bardakas. Vietoj vietos kupe tik gyvuliniai vagonai. Niekas nieko nežino niekas nieko negirdėjo. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
dvitaskiui2020-09-16
ne tau perdyla mėlynas dangus, nei tau laižyt smetona. Tupek ant savo puodo ir garsiai nebezdek. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ tam štiš2020-09-16
ne čia kalbama apie verslo valdymo sistemas ir rakštisteinystes. Ūkininkų stambumas matuojamas tik pagal jų pačių ūgį, svorį, lašinius, raumenis, pilvus, tt.. Negali kažko vertinti aklai "nepatikrinęs" kažkaip bent jau savo mužikiškomis "akimis". Paimk pavyzdį su krepšiniu kur atseit labai svarbu ūgis. Nu fake news praneša gerą naujieną - lietuvoje auga nauja karta krepšinio žvaigždžių - 4 metrų milžinai dvigubai aukštesni negu sabonis. Problema kad jie sveria tik po 50 kilogramų, jeigu galėtų pakelti krepšinio kamuolį tai galėtų įdėti į lanką nešokinėdami. Įsivaizduok žemvaldį kuris atseit stambiausias lietuvoje, nes pas jį didžiausi žemės plotai, problema tame kad jo žemės visi siauri pusę metro pločio - tai milijonai kilometrai patvoriuose. Jam reikalinga daug kompensacijų, kad galėtų jaustis kaip pilnavertis ūkininkas toks kaip ir visi.
Taip ir su tais smulkiaisiais ūkininkais pas kuriuos 3-9 karvėmis. Jugi kas trukdo "stambiam" ūkininkui valdymo tikslais sudalinti savo stambią 1000 karvių bandą po 3-9 karves kažkokiems banditams. Jeigu tai pelningiau. Viską galima atlikti su vienu pirštelio paspaudimu kažkokioje programinėje įrangoje. Niekas ūkyje nepasikeis tik buhalterija. Gal net "pasisamdys" banditinius "darbuotojus" iš trečiųjų šalių, kuriems iš tos aferos reikalinga šangeno vizos ant kurių vizų ir bus apiformintos tos karvės.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tam štiš2020-09-15
Ae bent straipsni skaitei , nekalbu jau apie tai kad pavadinimo net nesupratai , kalba apie smulkius ūkius nuo 3-9 karviu. Ar tau tokiu ūkiu savininkai atrodo žemgrobiai? Ir dar jei kas tavo žeme užgrobė ( neabejoju kad pardavei už alaus bačka) tai turi kreiptis į policija. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
štiš2020-09-15
Kaimai ištuštėjo...stambesni žemgrobiai vis nuodija chemikalais ...ir dar paramos nori...už ką? Už tautos genocidą? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-09-15
labai keistai skamba išsireiškimas "pieno gamintojas". Tarsi tai kažkokia biotechnologija, kur karvės figūruoja tuose procesuose tik dėl popierizmo. Tarsi ūkininkas ir "pagamina" pieną, panašiai kaip kad stalius paėmęs medienos sukala taburetę. Ir negalima sakyti kad ne, nes jeigu nebūtų ūkininko nebūtų ir to pieno. Tai kaip ir pavyzdys vis tos pačios aferos kur paslėptos katės maiše. Galima taburetę pasigaminti ir iš plastmasės ir iš metalo. Galima pieną gaminti ir iš pieno miltelių. Nu įsivaizduojate ūkininką kuris iš kažkur gauna pieno miltelius iš kurių pridėjus vandens galima pagaminti pieną. Jis tada karves laikys tik dėl biurokratijos grožio. Nu kaip su tais vėjo malūnais ar kita "energetika", kur už ta nauja energetika yra lygesnė negu senoji energetika. Nu kas čia žino gal tie vėjo malūnai sukami ne vėjo, bet kažkokios senosios energetikos. Komentaras patinka Komentaras nepatinka