Seimas svarstys Alternatyvių degalų įstatymą

2020-09-16, enmin.lrv.lt

Seime po pateikimo pritarta Alternatyvių degalų įstatymo (ADĮ) projektui. Šis įstatymas sukurs galimybes iki 2030 m. ženkliai padidinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalį transporto sektoriuje – iki 15 proc. ir taip reikšmingai sumažinti neigiamą poveikį klimatui bei skatinti vietinių biodegalų vartojimą.

Transporto sektorius yra vienas iš didžiausių energijos vartotojų Lietuvoje. Šiuo metu galutiniame transporto sektoriaus suvartojime AEI dalis yra vos 4,3 proc., pažangieji biodegalai nėra naudojami, o alternatyvių degalų infrastruktūra per mažai išplėtota. Įstatyme numatytos priemonės užtikrins Lietuvos transporto sektoriaus transformaciją į mažo anglies dvideginio ekonomiką ir leis išlaikyti šio sektoriaus konkurencingumą ilgalaikėje perspektyvoje.

„Įstatyme numatytos šios pagrindinės kryptys – skatinti netaršių transporto priemonių naudojimą, vietinę biometano ir kitų pažangiųjų biodegalų gamybą ir didinti transporto sektoriaus elektrifikaciją. Ši transformacija transporto sektoriuje yra neišvengiama ir dabar yra geriausias laikas pradėti šiuos pokyčius. Būtent šiuo metu atsiveria ypač palankios galimybės tam panaudoti ES finansinius instrumentus, kurie gali būti skiriami Europos Sąjungos Žaliojo kurso tikslams įgyvendinti”, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

ADĮ projektu įtvirtinamos aiškios kryptys dėl alternatyviais degalais varomų transporto priemonių ir joms reikalingos infrastruktūros plėtros. Didelis dėmesys skiriamas elektromobilumo skatinimui. Numatoma skirti finansinę paramą tol, kol kas dešimtas lengvasis automobilis Lietuvoje bus varomas elektros energija. Ypatingas dėmesys skiriamas krovininio transporto sektoriui, numatant plėsti gamtinių dujų pildymo stotelių tinklą ir skatinti dujomis varomų transporto priemonių įsigijimą kartu užtikrinant ir degalų iš AEI naudojimą.

Didelis dėmesys skiriamas plėtoti vietinius biometano gamybos pajėgumus, taip sudarant sąlygas atsirasti naujiems verslams ir kurtis darbo vietoms regionuose.  Numatyta, kad biometano ir žaliojo vandenilio suvartojimas iki 2030 m. sudarys ne mažiau kaip 5 proc. transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo.

ADĮ projektu nustatomi palaipsniui augantys įpareigojimai degalų tiekėjams dėl biodegalų naudojimo, kuriuos bus galima lanksčiai įgyvendinti metų eigoje. Siekiant skatinti biometano ir kitų pažangiųjų biodegalų bei vandenilio naudojimą, jų įmaišymas bus užskaitomas dvigubai didesne verte.

Numatoma, kad nuo 2026 m. visi per viešuosius pirkimus įsigyjami lengvieji automobiliai ir autobusai turės būti netaršūs, o iki 2029 m. visas viešasis keleivių vežimo keliais transportas, įskaitant taksi bei pavėžėjimo paslaugas teikiančių asmenų transporto priemones, būtų pritaikytas naudoti alternatyviuosius degalus. Įtvirtinamos mažos taršos zonos miestuose paskatins persėsti į netaršias transporto priemones, taip gerinant oro kokybę miestuose.

Siūlomų pokyčių įgyvendinimui 2021–2030 m. laikotarpiu prireiks iki 1,8 mlrd. investicijų. Kadangi visos ADĮ nuostatos nukreiptos į ES Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimą, planuojama didžiąją dalį lėšų pritraukti iš Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo, taip pat ES struktūrinių fondų. Jau dabar pilotinės priemonės yra finansuojamos per Klimato kaitos programą. Įstatymu taip pat steigiamas Darnaus judumo fondas, skirtas alternatyvių degalų politikai įgyvendinti, kurį valdys Susisiekimo ministerija.

Seimui pritarus šis įstatymas įsigalios 2021 m. liepos 1 d.


Straipsnio komentarai

..2020-09-16
Nu čia panašūs makaronai jeigu buožės mužikams aiškintų kad arkliui yra nesveika jeigu arklys yra varomas botagu, rykšte, lazda ar bizūnu. Jie sugalvojo alternatyvių priemonių motyvuoti arklius judėti ten kur reikalinga. Pvz morka pakabinta prieš nosį, arba piktą šunį pasodinti už nugaros, arba arkliui į užpakalį įkištį elektrodą su laidais kur galima patogiai atsisėdus karietoje spaudyti mygtukus, tt.. Kodėl nenaikina pačių kelių ir geležinkelių nei susisiekimo ministerija nei energetikos ministerija? Matot susisiekimo ministerija prižiūri kelius kur juda kažkokie matomi ir pačiupinėji judėtojai, judėjai, sąjudininkai, judai, tt, bet energetikos ministerija irgi turi didžiules "autostradas" kur juda visiškai neaišku kas nes sukišta į kažkokius ilgus maišus - iškirsta ir miškai ir girios nu visokie naftotiekiai, elektros magistralės ir tarptautiniai tiltai, dujotiekiai, tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka